Добродошли у Коминтерну (СХ) !

The Serbian Section was founded on 8th of November 2011 - and dissolved on 8th of November 2013

important message:

We had to close temporarily this website of the Serbian Section due to inactivity of the members ! Therefore, the Comintern (SH) decided to dissolve the Serbian Section in the end of 2013.

On January 1, 2015 we have re-opened the website because we have fortunately received support from a new comrade.

We renamed this website: "Yugoslav Section":

The Comintern (SH) struggles for a

Stalinist-Hoxhaist Yugoslavia !

Long live the re-united, independent and socialist Yugoslavia in a socialist world!

 

2019

 

100 godina Kominterne

follow us on facebook:

"Comintern 1919 - 2019"

* * *

Komunistička Internacionala (SH)

(youtube video)

Drugi svjetski rat počeo je prije 80 godina

1. septembra 1939. - 1. septembra 2019

 

Rat protiv

imperijalističkog rata!

poseban website

na engleskom jeziku


na njemačkom jeziku

 

 

"Pretvaranju imperijalističkog rata u građanski rat".

(Lenjin)

 

Stav socijalista prema ratovima

Socijalisti su uvek osuđivali ratove među narodima kao varvarsku i zversku stvar. Ali je naš stav prema ratu principijelno drugačiji od stava buržoaskih pacifista (pristalica i propovednika mira) i anarhista. Od prvih mi se razlikujemo time što shvatamo neizbežnu vezu ratova sa borbom klasa u samoj zemlji, što shvatamo nemogućnost da se ratovi unište, a pritom ne ukinu klase i ne stvori socijalizam, kao i time što mi potpuno priznajemo zakonitost, progresivnost i nužnost građanskih ratova, tj. ratova ugnjetene klase, protiv klase-ugnjetača, ratove robova protiv robovlasnika, kmetova protiv spahija, najamnih radnika protiv buržoazije. I od pacifista, i od anarhista mi se, marksisti, razlikujemo time što priznajemo nužnost istorijskog (sa gledišta Marksovog dijalektičkog materijalizma) proučavanja svakog rata ponaosob. U istoriji je često bivalo ratova koji su, uprkos svim strahotama, zverstvima, mukama i nevoljama, neizbežno vezanih za svaki rat, ipak bili progresivni, tj. donosili korist razvoju čovečanstva, pomažući da se unište naročito štetne i reakcionarne ustanove (apsolutizam ili feudalizam), najvarvarskije despotije u Evropi (turska i ruska). Zato treba razmotriti istorijske specifičnosti upravo sadašnjeg rata.
Istorijski tipovi ratova novog veka.

Bazelski manifest ponavlja reči Štutgartske rezolucije – da su socijalisti, u slučaju izbijanja rata, dužni da iskoriste ratom stvorenu „ekonomsku i političku krizu’’ za „ubrzanje pada kapitalizma’’, tj. da iskoriste ratom stvorene teškoće vlada i revolt masa za socijalističku revoluciju.

O pacifizmu i paroli mira

Rasploženje masa u korist mira često izražava početak protesta, revolta i svesti o reakcionarnom karakteru rata. Dužnost je svih socijal-demokrata da iskoriste to raspoloženje. Oni moraju uzeti najživlje učešće u svakom pokretu i svakoj demonstraciji, nastalim na toj osnovi, ali oni ne smeju obmanjivati narod dopuštanjem misli o tome da je pri osudstvu revolucionarnog pokreta moguć mir bez aneksija, bez ugnjetavanja nacija, bez pljačke, bez klice novih ratova između sadašnjih vlada i njihovim kontrarevolucionarnim planovima. Ko želi trajan i demokratski mir, taj mora biti za građanski rat protiv vlada i buržoazije.

Izvodi iz Vladimir Iljić Lenjin “Socijalizam i rat”, 1915.

 

 

124 godina od smrti

Fridrih Engels

(28. novembar 1820 – 5. Avgust 1895)

 

Engels je, zajedno sa Karlom Marksom, otac marksističke teorije. Godine 1845. objavio je knjigu "Stanje radničke klase u Engleskoj", A tri godine kasnije i "Komunistički manifest", delo koje je dovelo do pojave komunizma. Finansijski je pomogao Marksa da bi mogao da objavio njegovo čuveno delo "Kapital". Cela istorija je istorija klasne borbe. Država je samo instrument represije jedne klase nad drugom - a to važi i za demokratske republike i za monarhije. Pogledajte Parisku komunu. To je bila diktatura proleterijata. Gram akcije vredi koliko i tona teorije. Sve što je realno u ljudskoj istoriji, vremenom postaje iracionalno. Neka vladajuće klase drhte pred komunističkom revolucijom! (Komunistički manifest). Srednje klase imaju zaista izuzetan stav o društvu. One stvarno misle da ljudi postoje samo ako zarađuju novac, ili ako pomažu drugima da ga zarade. Proleteri nemaju da izgube ništa, osim svojih lanaca. Samo nekoliko dana provedenih u fabrici mog oca bilo je dovoljno da postanem svestan zverstva sistema.

 

Posebna web stranica 

engleski


njemački

 

 

ALBUMA

 

 

 

Crveni svjetski front protiv rata i fašizma

"Crveni savez boraca s fronta"

Živela Komunistička Internacionala SH!

Osnovano 29. jula 2019. godine

Engleski

Njemački

Arapski

 

 

Kapitalizam - NE!

 

Bojkotski buržoaski izbori u "Evropskom parlamentu"!

Dolje sa Evropskom unijom i njenim kapitalističko-imperijalističkim državama!

 

 

Živela Evropska unija socijalističkih nacija u socijalističkom svijetu!

Živela diktatura evropskog proletarijata!

 

 

 

 

поздравления солидарности

Југословенска секција

 9. MAJ

DAN POBEDE

 

9. maja 1945. u Berlinu, predstavnici komande Trećeg Rajha, pod snažnim udarcima Crvene Armije, potpisali su akt o bezuslovnoj kapitulaciji. Nekoliko dana ranije, sovjetski vojnici su zauzeli glavni grad Nemačke-Berlin. Tih dana se nad Hitlerovim glavnim gradom zavijorila crvena zastava, zastava Pobede. Naređenje vrhovnog komandanta J.V. Staljina je bilo izvršeno-postaviti zastavu sa srpom i čekićem na Rajhstag. Pobednička armija, nadljudskom borbom sovjetskog naroda, hrabrošću crvenoarmejaca, uspešnim rukovođenjem Vrhovne komande na čelu sa maršalom, kasnije generalisimusom Staljinom, izvojevala je u istoriji nezabeleženu pobedu. Simbol velike Pobede je zastava Marksizma-Lenjinizma, zastava sa srpom i čekićem.Istoriju je nemoguće falsifikovati.

Svi oni koji svojataju veliku Pobedu, počev od Putina do nacionalista, profašista, liberala u celom svetu,poručujemo:

Ovo nije vaš praznik!

Živeo veliki Sovjetski narod i njegova slavna Crvena Armija!

Slava velikom Staljinu,organizatoru velikih pobeda!

Slava Marksizmu-Lenjinizmu,velikoj pobedničkoj zastavi!

 

 

 

 

 

 

 

Živeo 201. rodjendan

Karla Marksa

5. maj 1818 - 5. maj 2019

Pozdrave na engleskom jeziku

KARL MARKS

Petog maja ove godine obeležava se 201. godina od rođenja Karla Marksa.
Osnivač marksističke nauke rodio se 1818. godine u Nemačkoj. Grad  Trir, na reci Mozel, blizu granice sa Luksemburgom, dobio je svog  najslavnijeg građanina.
Išao je u gimnaziju Fridriha Filhelma          (Friedrich-Wilhelm-Gymnasium) koju je završio sa 17. godina. Bio je  učenik sa dobrim ocenama iz nemačkog, latinskog, grčkog, francuskog,  matematike. Pohađao je najpre Bonski, zatim Berlinski univerzitet ,  gde je izučavao pravo, istoriju, i istoriju umetnosti. Već 1839.  objavljuje rad ‘’Istorijske sveske iz istorije epikurejstva, stoicizma  i skepticizma''. Godine 1841. brani doktorsku disertaciju.
Karl Marks, se bavio novinarstvom, uređujući opozicioni list  ''Rheinische Zeitung’’. Upoznao se sa Hajnrihom Hajneom i Fridrihom  Engelsom u Parizu, tokom 1843 i 1844. Tamo je uspostavio kontakt sa  radničkim organizacijama, upoznajući se sa Prudonom i Bakunjinom. 
Godine 1845. prelazi u Brisel, gde zajedno sa Engelsom piše rad  ‘’Nemačka ideologija’’, gde kritikuje Hegela. Nakon toga nastaje i  čuveni ‘’Manifest komunističke partije’’. Revolucija 1848. uticala je  da Marks bude proteran iz Belgije. Po povratku u Nemačku, ponovo  uređuje novine pod nazivom ‘’Neue Rheinische Zeitung’’, sada zajedno  sa Engelsom.  U Londonu, gde je prešao tokom burnih zbivanja 1849.  godine, piše svoja najpoznatija dela, uključujući i ‘’Kapital’’. 1864.  godine ,Marks organizuje Međunarodnu radničku asocijaciju, Prvu  Internacionalu. Karl Marks oduševljeno pozdravlja Parišku komunu, o  kojoj piše: ‘’Radnički Pariz sa svojom Komunom biće večito slavljen  kao slavni preteča novog društva’’. Prvi klasik marksizma-lenjinizma,  napisao je dela, koja su danas prećutno prihvatili čak i njegovi  politčki suparnici, od liberala do desničara, kao na primer podelu  društveno-istorijskih epoha (naravno, istovremeno falsifikujući  velikog naučnika tako što iz njegovog učenja uzimaju samo ono što im  odgovara) genijalnu podelu istorijskih perioda prema proizvodnim  snagama i proizvodnim odnosima, odbacujući prethodne, besmislene  crkveno-religiozne.
Marks je razvio pojam materijalističkog shvatanja dijalektičkog  razvitka čovečanstva. Materijalna proizvodnja je, po Marksu, osnova i  neophodan uslov postojanja ljudskog društva. U delu ‘’Kapital’’ je  objasnio teoriju viška vrednsti, čija je osnova postojanje radne snage  kao robe, čija upotrebna vrednost poseduje sposobnost da stvori veću  vrednost od sopstvene.


Veliko delo Karla Marksa nastavio je Engels, koji je pisao  1883.godine: Dužni smo mu za to što smo postali i za sve što je naše  udruženje postiglo..’’

Veliki filozof, sociolog, ekonomista, pisac, novinar i pesnik Karl  Marks umro je u Londonu 1883. godine.

Misli i ideje Karla Marksa, aktuelne u njegovo vreme, danas su, čini  se, aktuelnije nego ikad. Marks i danas podiže radničke mase,  istovremeno plašeći one koji se nalaze sa druge strane barikade -  kapitaliste, predstavnike buržoaske vlasti, desničare, liberale i  revizioniste.

VELIKO DELO KARLA MARKSA ŽIVI!

Proleteri svih zemalja, ujedinite se!
Klasnom borbom do radničke pobede!

 

Karl-Marx-Album

 

 

1. мај 2019

PROLETERI SVIH ZEMALJA, UJEDINITE SE!

ŽIVELA SOCIJALISTIČKA REVOLUCIJA!

 

Proleteri nemaju šta da izgube, osim svojih okova.

1. Maj je oduvek bio dan solidarnosti i jedinstva radnika sveta, dan borbe protiv imperijalizma, za borbu za nasilno rušenje državnog aparata eksploatacije vladajućih klasa u svim delovima sveta.

U današnjem svetu,gde u Turskoj, Erdogan drži u zatvorima preko 100 000 revolucionara,

Gde u Iranu fašistićki aparat Islamske države preti hiljadama revolucionara i svim marksistima-lenjinistima, gde se vodi rat protiv kurdskog naroda,

Gde u Siriji imperijalisti, Amerikanci, Rusi, zajedno sa Asadom sa jedne, a teroristi Islamske države sa druge strane terorišu i ubijaju narod Sirije,

U takvom svetu, revolucionari moraju da pokažu da su oni ti koji se bore protiv svih oblika eksploatacije, imperijalizma, americkog, ruskog, kineskog, da su protiv revizionističkih manipulacija i laži.

Zato kažemo:

DOLE ERDOGAN I NJEGOVA HUNTA!

ŽIVELA PROLETERSKA REVOLUCIJA!

DOLE REAKCIONARNA ISLAMISTIČKA DRŽAVA IRAN!

SMRT KLANU HOMEINIJA!ŽIVELA SOCIJALISTIČKA REVOLUCIJA!

DOLE RUSKI IMPERIJALIZAM U SIRIJI!

ŽIVELA OSLOBODILAČKA BORBA NARODA SIRIJE!

Mi se borimo za uspostavu socijalističke države na osnovu učenja Marksa, Engelsa, Lenjina, Staljina i Hodže, protiv imperijalizma, i oportunizma, za restauraciju socijalizma!

Za socijalizam kakav je bio u SSSR u vreme Lenjina i Staljina, onakav kakav je bio u socijalističkoj Albaniji!

Svetski imperijalizam vodi ogorčenu borbu za opstanak.

Mi, staljinisti-hodžaisti smo dužni da pozovemo radničku klasu, naoružani besmrtnim učenjem klasika komunizma, na borbu protiv eksploatacije, na borbu za revoluciju, pod crvenom zastavom, zvezdom Spartaka, srpom, čekićem i puškom!

 

slika

ŽIVEO PRVI MAJ!

 

 

 

 

 

 

 

1. Maj 1905. u Beogradu

 

Ono što su radnici izgubili samo kroz borbu mogu povratiti, a eksproprijacijom kapitalista, radnici će uzeti ono što im sa pravom pripada. Jer bez radnika nema kapitalista, a bez eksploatacije radnika nema nepravednog, kapitalističkog sistema.

Pad životnog standarda znači ukidanje civilizacijskih tekovina za koje su se radnici izborili tokom istorije. Praznik rada je simbol te borbe! Kao i u ostatku svijeta, svjedoci smo smanjenja socijalnih davanja, napada na radnička prava i socijalne servise države, koje vladajuća kapitalistička klasa pravda kao „bolne, ali nužne“ mjere štednje, kako bi se pod pritiskom svjetske ekonomske krize, preko radničkih leđa očuvali profiti kapitalista i čitav kapitalistički sistem.

Jedan svijet, jedna borba

Naprijed u svjetsku socijalističku revoluciju!

 

 

 

Prvi maj u Albaniji

 

 

 

 

149. godina od rodjenja Vladimira Iljiča Lenjina

 

 

Slava Velikom Lenjinu!

 

 

Vladimir Iljič Lenjin (Simbirsk, 22. aprila 1870 - Gorki kraj Moskve, 21. januar 1924), ruski revolucionar, državnik, pisac; utemenitelj ideologije lenjinizma; vođa Oktobarske revolucije 1917, osnivač ruske Komunističke partije i Kominterne; utemeljitelj Ruske Sovjetske Federativne Socijalisticke Republike

 

 

 

U BEOGRADU je u subotu navečer održan sedmi prosvjedni skup „Jedan od pet milijuna“ s kojeg je zatraženo povlačenje s vlasti srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića, a prosvjedi su održani i u još nekoliko srbijanskih gradova Novom Sadu, Nišu, Zaječaru, Šapcu i Čačku, Kragujevcu, Prokuplju, Gornjem Milanovcu, Somboru.

 

 

34 godina od smrti

ENVER HODŽA
(16 oktobar 1908 – 11 april 1985)


Prvi sekretar CK Partije Rada Albanije,Predsednik Saveta ministara (1946-1954),ministar inostranih poslova (1946-1953),ministar odbrane (1944-1953),glavnokomandujuci oruzanih snaga Socijalisticke Albanije.


Veliki revolucionar,teoreticar i prakticar marksizma-lenjinizma,u cije je vreme,dok je rukovodio Partijom izgradjivan socijalizam,dosledno se sprovodila diktatura proletarijata,vodila stalna borba protiv svetskog imperijalizma i revizionizma.Gotovo celu svoju politicku aktivnost,posvetio je zastiti principa marksizma-lenjinizma,protiv neprincipijelnih kritika Staljina i njegovog dela.

Slava Velikanu!

 

посебна страница ...

 

 

136. godišnjica

 

 

KARL MARKS

5. 5. 1818. ‒ 14. 3. 1883.

 

Osnivač ideje naučnog komunizma, vođa međunarodnog proletarijata, prvi klasik marksizma – lenjinizma Osnivač je Međunarodnog saveza radnika, Prve Internacionale Pisac je, zajedno sa Engelsom Manifesta Komunističke partije, 1848. koji je postao fundament marksizma. Tokom Pariske komune 1871. podržava narod i piše pamflet ''Građanski rat u Francuskoj''. Njegovo najpoznatije delo je ''Kapital'' koji je objavljen 1867. U tom je delu, Marx opisao teoriju vrednosti, koncepcije viška vrednosti i eksploatacije koja će, tvrdio je, dovesti do pada nivoa profita i do pada industrijskog kapitalizma. Njegova najpoznatija dela su : ‘’Prilog kritici političke ekonomije’’,

‘’Osamnaesti brumaire Louisa Bonapartea’’, ''Prilog kritici političke ekonomije’’, ''Kritika Gotskog programa’’ itd.

 

ŽIVELO VELIKO I BESMRTNO DELO KARLA MARKSA!

 

 

poseban website:


na engleskom jeziku


na njemačkom jeziku

 

 

 

 

 

Međunarodni dan žena

8. mart!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66. Godine od smrti druga Staljina 

 

 

 

Ј. В. СТАЛИН

21. децембар 1879 - 5. март 1953

 

Добродошли адресу Коминтерне (СХ) поводом

66. Godine od smrti druga Staljina

 

na engleskom


na njemačkom

 

 

J. V. STALJIN

Ime Josifa Visarionoviča Staljina, četvrtog klasika Marksizma-Lenjinizma, neraskidivo je povezano sa slavnim periodom medjunarodnog komunističkog i revolucionarnog pokreta.

Kao istaknuti boljševički vodja, učestvovao je u osnivanju revolucionarnog pokreta u Rusiji, da bi, kao član lenjinskog rukovodstva, bio jedan od predvodnika Velike Oktobarske revolucije. Njegovo ime se vezuje za slavne pobede u odbrani revolucije, kod Caricina, Perma, Petrograda.. Period mirne socijalističke izgradnje je nemoguće oceniti bez pominjanja njegovog imena.

Taj period je još jedna slavna pobeda prve zemlje socijalizma. Uporedo sa izgradnjom zemlje i industrijalizacijom, pod Staljinovim rukovodstvom, sprovodjena je pravilna lenjinska linija, protiv trockista, rikovaca, buharinovaca i ostalih neprijatelja socijalizma.

Veliki Otadžbinski rat (1941. - 1945.) je nemoguće posmatrati bez ličnosti i misli J. V. Staljina.

Kao vrhovni glavnokomandujući podigao je narod u borbu, na otpor, organizovao velike pobede kod Moskve, Staljingrada,Kurska...

Sa njegovim imenom na usnama ginuli su hrabri vojnici Crvene Armije, donoseći narodima slobodu, mir, nezavisnost. Staljinova dela su veliki doprinos teoriji Marksizma-Lenjinizma. Radovi kao što su ''Marksizam i nacionalno kolonijalno pitanje '' , ‘’Pitanja lenjinizma’’ , ‘’Ekonomski problemi socijalizma ‘’ … danas su obavezne za svakog poznavaoca teorije Marksizma.

Slava Velikom Staljinu!

Živela Komunistička Internacionala SH!

Slava klasicima Marksizma-Lenjinizma Marksum, Engelsu, Lenjinu, Staljinu, Hodži!

 

 

 

 

 

20th of February , 1989

Miners' strike in Kosova

 

 

 

veb sajt:

engleski
njemački 

 

Vladimir Iljič Lenjin

95. godine od smrti

 

Pre 95. godine, umro je Lenjin.

Lenjin, treći klasik Marksizma-Lenjinizma, jedan je od najgenijalnijih teoretičara komunizma, talentovani strateg revolucije. Pod njegovim vođstvom, Rusija se digla protiv starog, feudalnog, carističkog sistema, i istovremeno protiv socijalšovinista dotadašnje ‘’Internacionale’’, renenegata Kauckog. Primenjujući Marksovo i Engelsovo učenje, drug Lenjin je pripremio, organizivoao Veliku Oktobarsku revoluciju, koja je otvorila vrata izgradnji novog socijalističkog društva, države diktature proletarijata, gde su radnici i seljaci oslobođeni eksploatacije po prvi put, izgrađivali slobodno, socijalističko društvo. Lenjin je osnivač Internacionale Staljinisti-Hodžaisti čuvaju sećanje na Veliki Oktobar, Velikog Lenjina, organizatora i predvodnika prve socijalističke zemlje. Njegovo učenje je i danas, nakon 90. godina aktuelno. On živi u srcima eksploatisanih,svakog komuniste.

 

NEKA ŽIVI DELO BESMRTNOG LENJINA,

TREĆEG KLASIKA MARKSIZMA – LENJINIZMA!

ŽIVEO LENJINIZAM – NEPOGREŠIVI PUTOKAZ

SVETSKE SOCIJALISTČKE REVOLUCIJE!

ŽIVELA SOCIJALISTIČKA REVOLUCIJA!

ŽIVELA DIKTATURA PROLETARIJATA!

NEKA ŽIVI KOMINTERNA SH!

ŽIVELO VELIKO DELO KLASIKA MARKSIZMA

–LENJINIZMA

MARKSA ,ENGELSA ,LENJINA ,STALJINA, HODŽE!

 

LENJINOVA SMRT FOTOGRAFIJE

 

 

Komunistička internacionala - Arhiva

 

 

 O buržoaskoj demokraciji i diktaturi proletarijata

Први конгрес Комунистичке интернационале

1919.

 

 

Vladimir Ilič Lenjin

O ulozi komunističke partije

Govor na II kongresu Komunističke Internacionale 23. jula 1920.

 

 

 

 

2019

Živeo Staljinizam - Hodžaizam!

 

 

 

18. godišnjica Kominterne (SH)!

 

Pozdrav solidarnosti

Message of the Comintern (SH)

on occasion of the 18th anniversary

of the Comintern (SH)


December 31, 2000 - December 31, 2018

 


Dear comrades !

Today, we celebrate the 18th anniversary of the founding of the Comintern (SH).. At the current highest stage of its development, the proletarian International reached in all its 154 years of history (since 1864) the longest uninterruptedly revolutionary phase without deviations, degenerations, crises etc. This is a heavy blow against all enemies of the proletarian International and a great victory for the world proletariat.

The founding of the Comintern (SH) is an event of great historical importance. From that day on the great work of the Comintern had been continued actively and honorably.

The Comintern (SH) was founded because the Comintern history teaches that the world proletariat can not be victorious without its world party. Without revolutionary leadership of a Bolshevik world organisation, the matter of the world-proletarian revolution is doomed to failure.

The Comintern (SH) is the organization of the world proletariat in the period of the revolutionary transition from world capitalism to world socialism, and from world socialism to world communism.

Without Communist International there is no overthrow and destruction of world capitalism.

Without Communist International there is no victorious construction of world socialism.

Without Communist International there is no transition to world communism.

In the end of the 1990s we created the "19 Theses" of the re-construction of the Comintern of Lenin and Stalin on occasion of the 80th anniversary of foundation. Today, 20 years later, when we will enter the centenary of the founding of the Comintern, these "19 Theses" have already become a historical document in itself.

In this document we answered positively the most decisive question:

"Should we found a new Communist International at the millenium change ?"

We said "yes" because we had a rock solid conviction what Lenin has formerly prophesized after having overcome the opportunistic degeneration of the Second International:

"Essentially the Communist International did not fall - lives on till this day and will also live on in future!"

And in our "19 Theses" (1999) we said:

"Yes, the creation of a new Comintern is not to be delayed. It is the very first and most essential task for all communists in the world - in the coming millenium."

To start with the creation of a new proletarian vanguard party, the Comintern (SH) was founded in the New Year Eve 200 0/ 2001 by those Stalinist-Hoxhaists who couldn't accept to give up the beloved former glorious Comintern of Lenin and Stalin..

The Stalinist-Hoxhaists wanted to take revenge on the betrayal of the revisionists and were determined enough to reorganize the anti-revisionist struggle on the basis of the 5 Classics of Marxism-Leninism by means of the founding of the Comintern (SH).

These Stalinist-Hoxhaists were less than fingers at a fist, but firm and determined enough to uphold the banner of the world socialist revolution.

These Stalinist-Hoxhaists , who founded the Comintern (SH), decided to protect and spread the revolutionary flame of the world proletariat in the spirit of the 5 Classics of Marxism-Leninism all over the world.

In our "CALL FOR THE FOUNDING OF THE NEW COMINTERN"

we stated on New Year's Eve 2000:

"Comrades, this is the historical, last dark night, when the revisionists and social-fascists and all their open and hidden lackeys all over the world hindered us Marxist - Leninists to refound our Communist International. With a new red dawn we step into the new century with our new Communist International in continuation of all the former Communist Internationals founded in the spirit of Marx, Engels, Lenin and Stalin. We declare with this -now and forever :

Comrade Enver Hoxha is the 5 th Classic of Marxism-Leninism aside Marx, Engels, Lenin and Stalin. This will be the ideological basis of the Comintern (ML).
It is from now on the duty of the Marxist-Leninists all over the world to join and keep the Comintern (ML) alive as a Bolchevist class-instrument of the world proletariat."

The entire struggle of the Comintern (SH) within 18 years was based on the teachings of the 5 Classics of Marxism-Leninism in preparing, propagating and accelerating the world-proletarian, socialist revolution.

And that's what we a very proud of.

Like the last years, we are again overwhelmed by the support of our members and users. The Comintern (SH) was pleased by the large amount of users of our websites from all over the world. We thank you for the many interesting inquiries to our email address or on facebook, which we gladly answered. We were also pleased with criticisms that helped us correct mistakes. And last but not least, your words of praise have encouraged us to march always further to the world socialist revolution. We will also be very pleased about your contributions in the coming year 2019. We would like to thank you for your loyalty to the Comintern (SH) and wish you all a lot of success in the new year! Together we will be victorious !

On occasion of its 18th anniversary the Comintern (SH), we send militant greetings to all comrades the world over.

We want to thank you for your greetings, for your active support and solidarity.

We highly appreciate your revolutionary work that you have done and that will be done in 2019.

We wish you all continued strength, courage and perseverance in our global class struggle!

The victory of the world socialist revolution is inevitable !

The glorious epoch of world socialism will soon begin !

Forward with the Comintern (SH) to the world socialist revolution!

Forward in the spirit of the five Classics of Marxism-Leninism!

Long live proletarian internationalism!

Long live world communism!

Comintern (SH)

Wolfgang Eggers

31st of December 2018

 

 

 

 

 

 

Long live Stalinism-Hoxhaism ! (English)


RROFTË Stalinizëm-Enverizmi! ! Albanian)


Es lebe der Stalinismus-Hoxhaismus ! (German)

Да здравствует сталинизм - Ходжаизм ! (Russian)

გაუმარჯოს სტალინიზმ–ხოჯაიზმს! (Georgian / ქართულად)

Viva o Estalinismo-Hoxhaismo! (Portuguese)

Viva Stalinismo-Hoxhaismo! (Italian)


斯大林霍查主义万岁!(Chinese)


Viva el Stalinismo-Hoxhaismo! (Spanish)


Vive le Stalinisme-Hoxhaisme! (French)


At zije Stalinismus-Hodzismus! (Czech-Slovak)


Ζήτω το σταλινισμός - Χότζα-ισμό ! (Greek)


Živeo Staljinizam - Hodžaizam! (Bosnian)

 

! زنده باد استالینیسم-خوجهئیسم (Farsi) 

Niech zyje Stalinizm-Hodzyzm! - (Polski)

 

Længe leve Stalinismen-Hoxhaismen (Danish)

 

Hidup Stalinisma dan Hoxhaisma! (Malay)

Staliniyamum-Hoxhaiyamum niduzhi vazga (Thamil) 

 

Viva o Stalinismo e o Hoxhaísmo (Português Brasil)

स्टालिनबाद-होक्जाबाद जिन्दाबाद! (Nepali) 

Trăiască Stalinism-Hodjaismul! (Romanian)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jugoslavenska sekcija

ALBANIJA
EGIPT
GEORGIA
NJEMAČKA
RUSIJA

u izgradnji:

Arapski svet

GRČKA

ITALIJA

POLJSKA

PORTUGALIJA

SAD

Jugoslavija


 

biblioteka

 

Централном органу КПСРБ (СХ)

светској револуцији

arhiva 2018

arhiva 2017

arhiva 2016

arhiva 2015

arhiva 2014

arhiva 2013

arhiva 2012

arhiva 2011

 

 

ENGLISH

 

контакт

com.2000@protonmail.com

 

 

YOUTUBE

 

Zadaci jugoslovenske sekcije
Odluka 6. avgusta 2015

 

 

 


LINKS

Коминтерну (СХ)

 штаб

 

 

ARCHIVE

 

контактирајте нас

о нама

придружите нам се

форум

питања и одговори

статут

програм

платформа

 

 

позив

за поновно оснивање Коминтерне

на дочек Нове Године 2000


 

Светски револуционарни платформу

7. новембар 2009

[свету програмске декларације]

 


 

 

 

Principles of world communism

Programme of the

World Commune

"No. 1"

 

 

 


Енвер Хоџа

- 5. класик марксизма-лењинизма и поновно оснивање Коминтерне

 


 

 

ENVER HOXHA

The 5th Classic of Marxism-Leninism and the Foundations of Hoxhaism

 

 


 

The Foundations

and Concerning Questions of

Stalinism

 


 

What is Stalinism-Hoxhaism?


 

Генерални линије

"Пролетерске, социјалистичке светске револуције - стратегије и тактике"

[Немачки језик]

online:

PDF-Format-Download

English translation of the general-line
of the Comintern (SH):

First Chapter

Second Chapter

(all the following chapters will be translated and published in the next couple of month)

 


 

Манифест бољшевичке света - странци
(немачки)


 

Staliničke-Hokhaičke

светски покрет


 

 

Црвена Међународни синдиката


 

Комунистичке омладине Међународни


 

 

Комунистичке Женска Међународне


 

"Crveni savez boraca s fronta"

Engleski

Njemački

Arapski

 

 

IZ PROGRAMSKE DEKLARACIJE KOMUNISTIČKE INTERNACIONALE SH

 

Trenutna,u svetu prisutna situacija u kojoj se nalazi revolucija,karakteriše se dubokim kolapsom i bolnim preokretima koje radikalno menjaju život na našoj planeti. Svetski imperijalizam dovodi proletarijat , i sa njim mase celog sveta u ponor katastrofalnih i nepodnošljivih uslova života. Svetski imperijalizam je stvorio siromaštvo, misleći, da ga se nikad nećemo otarasiti. Time je kapitalizam sam sebi potpisao smrtnu kaznu - svet neće dugo trpeti to stanje. Snage kapitalizma u svetu izazivaju mase da ustaju protiv njega, svetski kapitalizam je osuđen na smrt. Proletarijat,istinska revolucionarna klasa ostvaruje svoju istorijsku misiju kao bastion u oluji imperijalizma na svim kontinentima. Svetski proletarijat predvodi mase ka promeni starog sveta. On ruši moć kapitalizma, uklanja eksploataciju i izrabljivanje, ukida siromaštvo u svetu. Proletarijat,kao svetska sila oteće vlast od kapitalista i,malo po malo, ukloniće bedu na globalnom nivou,buržoazija će kapitulirati,kao završna faza njene istorije.

Revolucionari sveta, Komunistička Internacionala ne mogu ići u borbu ako pre toga nemaju svoju ideologiju, ideologiju svetske revolucije. Bez toga, revolucija neće biti svetla.

Staljinizam - Hodžaizam

To je svetski revolucionarni Marksizam – Lenjinizam danas.
...

Postoji samo jedna revolucionarna sila koja može spasiti svet od uništenja, to je globlni svetski proletarijat. Postoji samo jedna svetska ideologija koja vodi proletarijat do pobede – svetsko - proleterska ideologija, Marksizam – Lenjinizam isto je što i Staljinizam – Hodžaizam.

Mi ne proklamujemo formalni čin zamene Marksizma – Lenjinizma...
Pre svega,želimo da izoštrimo ideloško oružje Marksizma – Lenjinizma, i pripremimo svetski proletarijat za svoje skore odlučujuće bitke. Naši napori za ubrzanje daljeg razvoja Marksizma – Lenjnizma nisu slučajni i proizvoljno zamišljeni, već izraz strogo klasne tačke gledišta da se naučno utvrde objektivne promene globalnih klasnih odnosa...

Šta je Staljinizam – Hodžaizam?

Staljinizam – Hodžaizam je neodvojivi deo učenja pet klasika Marksizma – Lenjinizma - Marksa, Engelsa, Lenjina, Staljina i Envera Hodže.

Razvijeni Marksizam – Lenjinizam za globalnu tranziciju ka socijalizmu, tačnije Staljinizam –Hodžaizam je teorija i taktika svetske proleterske revolucije u celini, i teorija i taktika svetske diktature proletarijata, pojedinačno.

Šta su Staljinističko – Hodžaističke organizacije novog tipa?
Novi tip Staljinističko – Hodžaističke organizacije je svetski boljševički tip – ujedinjavanje u jedinstvenu proletersku diviziju sa zajedničkim ciljem rušenja buržoazije, i uspostavu svetske diktature proletarijata, stvaranje globalnog socijalizma.

Najviši oblik svetske klasne proleterske organizacije je Staljinističko – Hodžaistička svetska Partija, Komunistička internacionala novog tipa , KOMINTERNA SH, (poznata kao Kominterna ML od 2000. god).

Kominterna SH nastavlja slavnu tradiciju Komunističke Internacionale Lenjina i Staljina.

Šta je Staljinsko – Hodžaistički Svetski pokret ?

Staljinističko-Hodžaistički pokret je evoluirao iz neophodnog procesa obnove starog i slavnog Marksističko – Lenjinističkog pokreta pokreta druga Envera Hodže. Mi želimo da ga oslobodimo oportunističkih elemenata,da bi prihvatili njegov revolucionarni duh. Mi nastavljamo veliku tradiciju Svetskog Komunističkog pokreta Marksa, Engelsa, Lenjina, Staljina i Envera.

Obnovljeni Marksističko-Lenjinistički Svetski pokret sada je predvođen STALJINISTIČKO – HODŽAISTISTIČKOM SVETSKOM PARTIJOM.

Staljinističko – Hodžaistički Svetski pokret globalizuje globalni pokret proleterske borbe za pobedu proletarijata u čitavom svetu, on je istinski međunarodni pokret koji konačno uklanja trenutni globalni svetski kapitalizam.

Na sva tri fronta proleterske svetske klasne borbe – teorije,organizacije i pokreta, gradimo nerazdvojno dijalektičko jedinstvo. To je osnovni princip svetskog Boljševizma.Njegovo poznavanje i majstorstvo primene karakteriše istinskog Staljinistu – Hodžaistu.

Ne možemo a da ne pomenemo Lejinovo čuveno revolucionarno pitanje
"Šta da se radi ?"

Zar nije jasno i očigledno da je pobeda svetske revolucije osuđena na neuspeh, ukoliko proletarijat kreće u borbu bez svoje revolucionarne teorije ?

Zar nije jasno i očigledno da svetska teorija o revoluciji ne može da funkcioniše u ovoj ili onoj zemlji ponaosob ? Čak ni u jedinoj socijalističkoj zemlji. Zar nije jasno i očigledno da dalji razvoj teorije svetskog socijalizma uslovljava centralizaciju na globalnom nivou, kako bi putem saradnje mogli da sumiramo dosadašnja iskustva svetskog komunističkog pokreta, razraditi globalnu strategiju i taktiku, koja će služiti kao smernica za Svetsku socijalističku revoluciju ?

Zar nije jasno i očigledno da teorija o revoluciji mora podrazumevati SVETSKU PARTIJU, koja će moći da organizuje i sistematizuje rad svih teoretičara Marksizma – Lenjinizma ?

Zar nije jasno i očigledno da svetski proletarijat nije u stanju da vodi i koordinira borbu u svojim zemljama kao I bitke na klasnom polju bez svog glavnog štaba ,bez njegove svetske Partije ?

Zar nije jasno i očigledno da je socijalistička revolucija na globalnom nivou nemoguća bez globalnog liderstva jedne,svetske Partije ?

Zar nije jasno i očigledno da bez teorije i prakse svetske proleterske Partije neće biti ništa od organizovanja revolucionarnih masa protiv kapitalizma ?

Zar nije jasno i očigledno da u eri globalnog prelaska u socijalizam, jedinstvo svetskog komunističkog pokreta mogu postići samo krajnje revolucionarne partije Staljinizma – Hodžaizma, da se to može postići samo nemilosrdnom borbom protiv svih drugih stranaka i organizacija ?

Zar nije jasno i očigledno da ne možemo tolerisati oportunističke elemente i tendencije u našem revolucionarno pokretu i da moramo očistiti naš pokret od oportunističkih elemenata? Zar nije jasno i očigledno da bi to značilo smrt svakog pokreta ako trpi neprijatelje u svojim redovima ?

Zar nije jasno i očigledno da je pobeda Svetske proleterske revolucije nemoguća bez pobede nad neorevizionizmom (antirevizionizam na rečima,revizionizam u delima).

Bez Staljinističko – Hodžaističke teorije nema Svetske Staljinističko – Hodžaističke Partije!

Drug Staljin je dao savršenu definiciju iz koje se mogu izvući osnove programa pokreta:

Staljinističko –Hodžaistički pokret se bori za

Likvidaciju imperijalizma u svim zemljama

Eliminacija težnje da se pokore drugi narodi

Uništenje nacionalnog ugnjetavanja

Uklanjanje svih nacionalnih nepoverenja i neprijateljstava

Ujedinjenje svih naroda u jedan sistem svetske socijalističke ekonomije

Stvaranje uslova za postepeno ujedinjenje svih nacija

Komunistička internacionala nije samo zbir kompartija. To je globalni sistem boljševičkog organizovanja ,jedinstvo u svim oblicima,ujedinjenje u celini.

Kominterna SH je centralni instrument Staljinističko –Hodžaističkog svetskog pokreta. Samim tim ona je najznačajnije svetsko oruđe svetske diktature proletarijata.

Neorevizionizam je najviši, najrazvijeniji i najopasniji oblik revizionizma.Neorevizionizam mora da se demaskira, a to je neophodno, jer je jedino tako moguća potpuna pobeda socijalizma u svetu…

Neorevizionizam se sastoji od različitih stremljenja i tendencija, raznih varijanti Maoizma,Trockizma, zatim Gevarizam, Kastroizam, Kimilsungizam, Berijanizam itd…

Povezivanje radničkog pokreta i naučnog socijalizma – to je naš zadatak, SH pokreta, učvršćenje revolucionarnog pokreta svetskog proletarijata svake zemlje.

Zajedno učimo i primenjujmo ovu platformu u klasnoj borbi protiv svetske buržoazije i njenih agenata u našim redovima!