Добродошли у Коминтерну (СХ) !

The Serbian Section was founded on 8th of November 2011 - and dissolved on 8th of November 2013

important message:

We had to close temporarily this website of the Serbian Section due to inactivity of the members ! Therefore, the Comintern (SH) decided to dissolve the Serbian Section in the end of 2013.

On January 1, 2015 we have re-opened the website because we have fortunately received support from a new comrade.

We renamed this website: "Yugoslav Section":

The Comintern (SH) struggles for a

Stalinist-Hoxhaist Yugoslavia !

 

2018

Follow us on Facebook

 

 

Rat protiv

imperijalističkog rata!

poseban website

na engleskom jeziku
na njemačkom jeziku

 

 

 

123 godina od smrti

Fridrih Engels

(28. novembar 1820 – 5. Avgust 1895)

 

Engels je, zajedno sa Karlom Marksom, otac marksističke teorije. Godine 1845. objavio je knjigu "Stanje radničke klase u Engleskoj", A tri godine kasnije i "Komunistički manifest", delo koje je dovelo do pojave komunizma. Finansijski je pomogao Marksa da bi mogao da objavio njegovo čuveno delo "Kapital". Cela istorija je istorija klasne borbe. Država je samo instrument represije jedne klase nad drugom - a to važi i za demokratske republike i za monarhije. Pogledajte Parisku komunu. To je bila diktatura proleterijata. Gram akcije vredi koliko i tona teorije. Sve što je realno u ljudskoj istoriji, vremenom postaje iracionalno. Neka vladajuće klase drhte pred komunističkom revolucijom! (Komunistički manifest). Srednje klase imaju zaista izuzetan stav o društvu. One stvarno misle da ljudi postoje samo ako zarađuju novac, ili ako pomažu drugima da ga zarade. Proleteri nemaju da izgube ništa, osim svojih lanaca. Samo nekoliko dana provedenih u fabrici mog oca bilo je dovoljno da postanem svestan zverstva sistema.

 

Posebna web stranica 

engleski


njemački

 

 

Фридрих Енгелс 

Јесен 1895.

 

 

 

 

 

 

WHAT IS STALINISM - HOXHAISM ?

 

16 - 07 - 2018

written by Wolfgang Eggers

published by the Comintern (SH)

A brief guide to the introduction

in some basic teachings of Stalinism-Hoxhaism

 

 

 

 

 

 

22. JUN 1941.

77. GODINA OD NAPADA NACISTIČKE NEMAČKE NA SSSR

 

22 июня 1941

Начинается Великая Отечественная война

 

 

 

 

 

 

Опубликован доклад Энвера Ходжа на торжественном заседании, организованном по случаю десятой годовщины освобождения Албании (оцифровка редкого машинописного издания на русском языке, выпущенного в Тиране в 1954 году).

 

«Доклад на торжественном заседании, организованном по случаю десятой годовщины освобождения Албании»

Энвер Ходжа. «Доклад на торжественном заседании, организованном по случаю десятой годовщины освобождения Албании» (Тирана, 1954 год, на русском языке, 42 стр.).
Выступление посвящено выдающимся достижениям албанского народа в первое десятилетие со дня победы народной революции, который под руководством своей марксистско-ленинской партии — Албанской партии труда — успешно осуществлял коренные преобразования во всех областях социалистического строительства.
Значительное место в выступление уделено оценке огромной интернациональной помощи в строительстве социализма в Албании, оказанной Советским Союзом и большевистской партией Ленина-Сталина. Период второй половины 40-ых — начала 50-ых годов прошлого столетия был периодом триумфа братского бескорыстного сотрудничества первой в мире страны социализма с молодыми государствами народной демократии.
Подспудно «ковавшийся» новый курс, в том числе новый внешнеполитический курс, прибиравших власть хрущевский ревизионистов еще не успел омрачить заложенную на века искреннюю дружбу албанского и советского народов.

 

 

 

 

Опубликована на русском языке книга «Процесс группы шпионов и агентов-диверсантов на службе фашистской клики Тито» (издание Отдела печати при Министерстве иностранных дел, Тирана, 1950 г.), разоблачающая преступления титовцев против Народной Албании, ставших на рубеже 40-50-ых годов прошлого века непосредственной агентурой империалистического лагеря в его борьбе со странами социализма.

 

«Процесс группы шпионов и агентов-диверсантов на службе фашистской клики Тито»

«Процесс группы шпионов и агентов-диверсантов на службе фашистской клики Тито» (Отдел печати при Министерстве иностранных дел, Тирана, 1950г., издание на русском языке).
Социалистическое строительство в Албании после установления народной власти наталкивалось на яростное сопротивление сил внутренней и внешней реакции. Усиленное вмешательство во внутренние дела НРА пыталась проводить титовская Югославия, даже после разгрома своей основной агентуры в лице К. Дзодзе, П. Кристо и их сообщников, не оставлявшая попыток оторвать страну от мировой системы социализма. Кроме подрывной пропагандистской деятельности, титовцы занимались вербовкой всего преступного отребья, бежавшего из Албании: бывших гестаповцев, коллаборационистов, остатков разбитых эксплуататорских классов, люмпен-элементов и т.п., создавая из них диверсионные отряды для последующей заброски на территорию Народной Албании.
Публикуемые материалы одного из многочисленных судебных процессов над предателями албанского народа одновременно являются разоблачением преступлений титовской клики, ставшей в те годы непосредственным проводником враждебной, агрессивной линии империалистического лагеря в его борьбе со странами социализма во главе с Советским Союзом.

 

 

 

 

 

 9. MAJ

DAN POBEDE

 

9. maja 1945. u Berlinu, predstavnici komande Trećeg Rajha, pod snažnim udarcima Crvene Armije, potpisali su akt o bezuslovnoj kapitulaciji. Nekoliko dana ranije, sovjetski vojnici su zauzeli glavni grad Nemačke-Berlin. Tih dana se nad Hitlerovim glavnim gradom zavijorila crvena zastava, zastava Pobede. Naređenje vrhovnog komandanta J.V. Staljina je bilo izvršeno-postaviti zastavu sa srpom i čekićem na Rajhstag. Pobednička armija, nadljudskom borbom sovjetskog naroda, hrabrošću crvenoarmejaca, uspešnim rukovođenjem Vrhovne komande na čelu sa maršalom, kasnije generalisimusom Staljinom, izvojevala je u istoriji nezabeleženu pobedu. Simbol velike Pobede je zastava Marksizma-Lenjinizma, zastava sa srpom i čekićem.Istoriju je nemoguće falsifikovati.

Svi oni koji svojataju veliku Pobedu, počev od Putina do nacionalista, profašista, liberala u celom svetu,poručujemo:

Ovo nije vaš praznik!

Živeo veliki Sovjetski narod i njegova slavna Crvena Armija!

Slava velikom Staljinu,organizatoru velikih pobeda!

Slava Marksizmu-Lenjinizmu,velikoj pobedničkoj zastavi!

 

 

 

Istorijski događaji svetskog revolucionarnog pokreta

May 9, 1945

VICTORY DAY OVER HITLER-FASCISM

 

 

 

Živeo 200. rodjendan

Karla Marksa

5. maj 1818 - 5. maj 2018

 

Pozdrave na engleskom jeziku

 

 

KARL MARKS

Petog maja ove godine obeležava se 200. godina od rođenja Karla Marksa.
Osnivač marksističke nauke rodio se 1818. godine u Nemačkoj. Grad  Trir, na reci Mozel, blizu granice sa Luksemburgom, dobio je svog  najslavnijeg građanina.
Išao je u gimnaziju Fridriha Filhelma          (Friedrich-Wilhelm-Gymnasium) koju je završio sa 17. godina. Bio je  učenik sa dobrim ocenama iz nemačkog, latinskog, grčkog, francuskog,  matematike. Pohađao je najpre Bonski, zatim Berlinski univerzitet ,  gde je izučavao pravo, istoriju, i istoriju umetnosti. Već 1839.  objavljuje rad ‘’Istorijske sveske iz istorije epikurejstva, stoicizma  i skepticizma''. Godine 1841. brani doktorsku disertaciju.
Karl Marks, se bavio novinarstvom, uređujući opozicioni list  ''Rheinische Zeitung’’. Upoznao se sa Hajnrihom Hajneom i Fridrihom  Engelsom u Parizu, tokom 1843 i 1844. Tamo je uspostavio kontakt sa  radničkim organizacijama, upoznajući se sa Prudonom i Bakunjinom. 
Godine 1845. prelazi u Brisel, gde zajedno sa Engelsom piše rad  ‘’Nemačka ideologija’’, gde kritikuje Hegela. Nakon toga nastaje i  čuveni ‘’Manifest komunističke partije’’. Revolucija 1848. uticala je  da Marks bude proteran iz Belgije. Po povratku u Nemačku, ponovo  uređuje novine pod nazivom ‘’Neue Rheinische Zeitung’’, sada zajedno  sa Engelsom.  U Londonu, gde je prešao tokom burnih zbivanja 1849.  godine, piše svoja najpoznatija dela, uključujući i ‘’Kapital’’. 1864.  godine ,Marks organizuje Međunarodnu radničku asocijaciju, Prvu  Internacionalu. Karl Marks oduševljeno pozdravlja Parišku komunu, o  kojoj piše: ‘’Radnički Pariz sa svojom Komunom biće večito slavljen  kao slavni preteča novog društva’’. Prvi klasik marksizma-lenjinizma,  napisao je dela, koja su danas prećutno prihvatili čak i njegovi  politčki suparnici, od liberala do desničara, kao na primer podelu  društveno-istorijskih epoha (naravno, istovremeno falsifikujući  velikog naučnika tako što iz njegovog učenja uzimaju samo ono što im  odgovara) genijalnu podelu istorijskih perioda prema proizvodnim  snagama i proizvodnim odnosima, odbacujući prethodne, besmislene  crkveno-religiozne.
Marks je razvio pojam materijalističkog shvatanja dijalektičkog  razvitka čovečanstva. Materijalna proizvodnja je, po Marksu, osnova i  neophodan uslov postojanja ljudskog društva. U delu ‘’Kapital’’ je  objasnio teoriju viška vrednsti, čija je osnova postojanje radne snage  kao robe, čija upotrebna vrednost poseduje sposobnost da stvori veću  vrednost od sopstvene.


Veliko delo Karla Marksa nastavio je Engels, koji je pisao  1883.godine: Dužni smo mu za to što smo postali i za sve što je naše  udruženje postiglo..’’

Veliki filozof, sociolog, ekonomista, pisac, novinar i pesnik Karl  Marks umro je u Londonu 1883. godine.

Misli i ideje Karla Marksa, aktuelne u njegovo vreme, danas su, čini  se, aktuelnije nego ikad. Marks i danas podiže radničke mase,  istovremeno plašeći one koji se nalaze sa druge strane barikade -  kapitaliste, predstavnike buržoaske vlasti, desničare, liberale i  revizioniste.

VELIKO DELO KARLA MARKSA ŽIVI!

 

Proleteri svih zemalja, ujedinite se!
Klasnom borbom do radničke pobede!

 

 

Karl-Marx-Album

 

 

 


 

SVIM RADNICIMA I KOMUNISTIMA JUGOSLAVIJE ŽELIMO SREĆAN PRVI MAJ, BORBENI DAN SOLIDARNOSTI RADNIČKE KLASE U SVETU !

 

 

1. Maj

Dan proleterskog internacionalizma!

PROLETERI SVIH ZEMALJA, UJEDINITE SE!

ŽIVELA SOCIJALISTIČKA REVOLUCIJA!

 

Proleteri nemaju šta da izgube, osim svojih okova.

1. Maj je oduvek bio dan solidarnosti i jedinstva radnika sveta, dan borbe protiv imperijalizma, za borbu za nasilno rušenje državnog aparata eksploatacije vladajućih klasa u svim delovima sveta.

U današnjem svetu,gde u Turskoj, Erdogan drži u zatvorima preko 100 000 revolucionara,

Gde u Iranu fašistićki aparat Islamske države preti hiljadama revolucionara i svim marksistima-lenjinistima, gde se vodi rat protiv kurdskog naroda,

Gde u Siriji imperijalisti, Amerikanci, Rusi, zajedno sa Asadom sa jedne, a teroristi Islamske države sa druge strane terorišu i ubijaju narod Sirije,

U takvom svetu, revolucionari moraju da pokažu da su oni ti koji se bore protiv svih oblika eksploatacije, imperijalizma, americkog, ruskog, kineskog, da su protiv revizionističkih manipulacija i laži.

Zato kažemo:

DOLE ERDOGAN I NJEGOVA HUNTA!

ŽIVELA PROLETERSKA REVOLUCIJA!

DOLE REAKCIONARNA ISLAMISTIČKA DRŽAVA IRAN!

SMRT KLANU HOMEINIJA!ŽIVELA SOCIJALISTIČKA REVOLUCIJA!

DOLE RUSKI IMPERIJALIZAM U SIRIJI!

ŽIVELA OSLOBODILAČKA BORBA NARODA SIRIJE!

Mi se borimo za uspostavu socijalističke države na osnovu učenja Marksa, Engelsa, Lenjina, Staljina i Hodže, protiv imperijalizma, i oportunizma, za restauraciju socijalizma!

Za socijalizam kakav je bio u SSSR u vreme Lenjina i Staljina, onakav kakav je bio u socijalističkoj Albaniji!

Svetski imperijalizam vodi ogorčenu borbu za opstanak.

Mi, staljinisti-hodžaisti smo dužni da pozovemo radničku klasu, naoružani besmrtnim učenjem klasika komunizma, na borbu protiv eksploatacije, na borbu za revoluciju, pod crvenom zastavom, zvezdom Spartaka, srpom, čekićem i puškom!

 

slika

ŽIVEO PRVI MAJ!

 

 

 

148. rođendan

Vladimir Iljič LENJIN

22. 4. 1870. - 21. 1. 1924.

 

Vladimir Iljič Uljanov Lenjin (Simbirsk, 22. aprila 1870 - Gorki kraj Moskve, 21. januar 1924), revolucionar, političar i politički teoretičar, jedan od klasika marksizma-lenjinizma.

Rođen u porodici srednje klase u Simbirsku, Lenjin je stekao interes za revolucionarnom ljevičarskom politikom. Nakon ubistva njegovog brata Aleksandra 1887. godine, izbačen je sa državnog univerziteta u Kazanu zbog sudjelovanja u anti-carskim protestima. Slijedeće godine postaje marksista, posvećujući se radikalnoj politici. Godine 1893. se preseljava u Sankt Peterburg i postaje ugledni član ruske Socijaldemokratske radničke partije (RSDLP).

Lenjin je uhvaćen zbog pobune i protjeran u Krasnojark na tri godine. Nakon egzila, odlazi u Zapadnu Evropu, gdje je postao poznat kao istaknuti stranački teoretičar zahvaljujući svojim publikacijama. Godine 1903. vodi boljševičku struju protiv menjševika Martova. Na kratko se vraća u Rusiju u vreme revolucije 1905. godine . Nakon Februarske revolucije 1917. godine, svrgavanja cara i uspostavljanja privremene vlade, Lenjin se vratio u Rusiju . Lenjin je vođa Oktobarske revolucije 1917. godine. Stvoren je Savjet Narodnih komesara sa Lenjinom kao predsednikom. Lenjin je izabran na mjesto premijera od strane Ruskog kongresa Sovjeta. 1924.Lenjin umire u svom domu u Gorkom.

Slava velikom Lenjinu, klasiku teorije Marksizma-Lenjinizma!

Veliki Lenjin i njegovo delo žive večno! Slava Marksizmu-Lenjinizmu!

Živela Kominterna (SH)!

 

 

 

 

Pozdrav solidarnosti

Enver Hodža

16. 10. 1908. - 11. 4. 1985.

 

 

33. GODINE OD SMRTI ENVERA HODŽE,

PETOG KLASIKA MARKSIZMA-LENJINIZMA, PREDVODNIKA NARODNOOSLOBODILAČKE BORBE I SOCIJALISTIČKE REVOLUCIJE ALBANSKOG NARODA

 

11. APRILA 1985 NAVRŠAVA SE 33. GODINE OD SMRTI ENVERA HODŽE, VELIKOG TEORETIČARA MARKSIZMA-LENJINIZMA, REVOLUCIONARA, KOMANDANTA, OSNIVAČA KP ALBANIJE.

POZDRAVLJAMO SVE KOMUNISTE U SVETU I POZIVAMO IH DA ZAJEDNO DOSTOJNO OBELEŽIMO OVU VELIKU GODIŠNJICU, UZ STEGNUTU PESNICU, PONOSNO, UZ VISOKO PODIGNUTU CRVENU ZASTAVU KOMUNIZMA, UPRAVO ONAKO, KAKO NAS JE ON UČIO.

NEKA ŽIVI VELIKO DELO DRUGA ENVERA! SLAVA ENVERU HODŽI, PETOM KLASIKU MARKSIZMA-LENJINIZMA!

 

ŽIVELA KOMUNISTIČKA INTERNACIONALA (SH)!

 

Jugoslovenska Sekcija Komunističke Internacionale (Staljinsko-Hodžaističke)

 

 

 

135. godišnjica

 

 

KARL MARKS

5. 5. 1818. ‒ 14. 3. 1883.

 

Osnivač ideje naučnog komunizma, vođa međunarodnog proletarijata, prvi klasik marksizma – lenjinizma Osnivač je Međunarodnog saveza radnika, Prve Internacionale Pisac je, zajedno sa Engelsom Manifesta Komunističke partije, 1848. koji je postao fundament marksizma. Tokom Pariske komune 1871. podržava narod i piše pamflet ''Građanski rat u Francuskoj''. Njegovo najpoznatije delo je ''Kapital'' koji je objavljen 1867. U tom je delu, Marx opisao teoriju vrednosti, koncepcije viška vrednosti i eksploatacije koja će, tvrdio je, dovesti do pada nivoa profita i do pada industrijskog kapitalizma. Njegova najpoznatija dela su : ‘’Prilog kritici političke ekonomije’’,

‘’Osamnaesti brumaire Louisa Bonapartea’’, ''Prilog kritici političke ekonomije’’, ''Kritika Gotskog programa’’ itd.

 

ŽIVELO VELIKO I BESMRTNO DELO KARLA MARKSA!

 

 

poseban website:


na engleskom jeziku


na njemačkom jeziku

 

 

 

 

Međunarodni dan žena

8. mart!

 

 

 

 

 

 

 

 

65. Godine od smrti druga Staljina

 

Ј. В. СТАЛИН

21. децембар 1879 - 5. март 1953

 

Добродошли адресу Коминтерне (СХ) поводом

65. Godine od smrti druga Staljina

 

на енглеском
на немачком

 

J. V. STALJIN

Ime Josifa Visarionoviča Staljina, četvrtog klasika Marksizma-Lenjinizma, neraskidivo je povezano sa slavnim periodom medjunarodnog komunističkog i revolucionarnog pokreta.

Kao istaknuti boljševički vodja, učestvovao je u osnivanju revolucionarnog pokreta u Rusiji, da bi, kao član lenjinskog rukovodstva, bio jedan od predvodnika Velike Oktobarske revolucije. Njegovo ime se vezuje za slavne pobede u odbrani revolucije, kod Caricina, Perma, Petrograda.. Period mirne socijalističke izgradnje je nemoguće oceniti bez pominjanja njegovog imena.

Taj period je još jedna slavna pobeda prve zemlje socijalizma. Uporedo sa izgradnjom zemlje i industrijalizacijom, pod Staljinovim rukovodstvom, sprovodjena je pravilna lenjinska linija, protiv trockista, rikovaca, buharinovaca i ostalih neprijatelja socijalizma.

Veliki Otadžbinski rat (1941. - 1945.) je nemoguće posmatrati bez ličnosti i misli J. V. Staljina.

Kao vrhovni glavnokomandujući podigao je narod u borbu, na otpor, organizovao velike pobede kod Moskve, Staljingrada,Kurska...

Sa njegovim imenom na usnama ginuli su hrabri vojnici Crvene Armije, donoseći narodima slobodu, mir, nezavisnost. Staljinova dela su veliki doprinos teoriji Marksizma-Lenjinizma. Radovi kao što su ''Marksizam i nacionalno kolonijalno pitanje '' , ‘’Pitanja lenjinizma’’ , ‘’Ekonomski problemi socijalizma ‘’ … danas su obavezne za svakog poznavaoca teorije Marksizma.

Slava Velikom Staljinu!

Živela Komunistička Internacionala SH!

Slava klasicima Marksizma-Lenjinizma Marksum, Engelsu, Lenjinu, Staljinu, Hodži!

 

 

120. rođendan
10. februara 1898

Bertholt Breht


10. februara 1898

14. avgusta 1956

Srpsko-hrvatski

 

* * *

Web stranica na 14 jezika ...

 

 

Komintern (SH)

YOUTUBE

 

Stjepan Stevo Filipović

(Opuzen, 27. 1. 1916. - Valjevo, 22. 5. 1942.) Narodni Heroj

 

Miladin Popović / Milladin Popoviqi

 

 

29. NOVEMBAR DAN REPUBLIKE

 

General Arso Jovanović

 

ZA JEDINSTVENU BOSNU I HERCEGOVINU

 

POD ZASTAVOM MARKSA, ENGELSA, LENJINA, STALJINA !!

 

Товарищу Сталину посвящается (''Баллада о трубачах")

 

Михаил Иванович Глинка ''Славься''

 

Klement Gottwald

 

 

Eternal glory to comrade Matyas Rakosi !!

Слава товарищу Матиасy Ракоши !!

 

 

Slava drugu Nikolaosu Zaharijadisu !!

 

 

 

KARL MARX

 

 

100 Jahre Roter OKTOBER

 

Enver HOXHA

(1908 - 1985)

* * *

VIII Kongres PRA, 1981.

* * *

Radio Tirana

(in English) 11. 4. 1985

 

ERNST AUST

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XkR0bEof3DY

 

 

 

''XHAMADANI VIJA VIJA''

Enver Hoxha

 

 

 

 

Pre 75 godina

2. februar 1943

 


posebna web stranica

Bitka za Staljingrad

 

 

"An unbreakable brotherhood in arms has been formerd in the present struggle between the peoples of Yugoslavia and the great Soviet people.

No one can break our unity !

Death to fascism !

Freedom to the people!"

(Stalin - telegram)

 

 

TELEGRAM TO THE HEROIC DEFENDERS OF STALINGRAD

 

"In the name of the Constituent Assembly of the Anti-Fascist Veche of People's Liberation of Yugoslavia, which met in session in the liberated city of Bihach, the representatives of our country send to you, the splendid heroes of the invincible Red Army and the defenders of the great city of Stalin, their ardent fraternal greetings.

The example of your struggle and your heroism has shown to the peoples the way to victory, has debunked all the legends about the 'invincibility' of the German troops and has been and is inspiring the men, commanders and political instructors of our heroic People's Liberation Army and of all the patriots of Yugoslavia to military exploits, to new sacrifices and efforts for victory over the common enemy, bloody fascism and its associates.

LONG LIVE THE BRAVE DEFENDERS OF STALINGRAD !

FREEDOM TO TH PEOPLE!"

 

na ruskom

 

«Постыдный крах политической и экономической системы титовской Югославии»

 

«Постыдный крах политической и экономической системы титовской Югославии» (редакционная статья газеты "Зери и популлит" от 19 и 20 июля 1966г., 66 стр., издание на русском языке).
Анализирующая итоги IV, так называемого брионского, пленума ЦК Союза коммунистов Югославии (1-2 июля 1966г.), обнажившего острейшее противостояние и борьбу за власть в титовском руководстве националистически настроенных выразителей интересов новой сербской, хорватской и словенской буржуазии и приведшего к отстранению от руководства УДБ (Службы государственной безопасности Югославии) А. Ранковича и его ближайших высокопоставленных сторонников, в основном сербской национальности, редакционная статья центрального органа АПТ дает развернутый анализ глубоких противоречий и кризисных явлений в югославском обществе и в самом партийно-государственном руководстве страны, ставшем главной агентурой империализма в борьбе против социалистических стран и мирового коммунистического движения и являвшемся опорным пунктом хрущевских ревизионистов в их антимарксистской и антисоциалистической деятельности.

 

enverhoxha.ru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slava drugu Nikolaosu Zaharijadisu !!

 

Nikos Zachariadis between macedonians (slavomacedonians) fighters of the Democratic Army of Greece (DAG) between 1948-49

Comrades, I also wrote a short comment in which i support Republic of Macedonia‘ s right to its self ethnic identify.

Greek bourgeoisie in past (1992) refused completely that, but today accepts the term 'Macedonia' only as synthetic. Many people are under bourgeoisie‘ s nationalism but not as in past

The old revolutionary KKE always supported the Slavomacedonians here in Nothern Greece who participated in majority to the proletarian revolution 1946-49. The today KKE betrayed this revolutionary legacy, it claims Slavomacedonians (Macedonians) are unexisted, they are Greek citizens with slavian language. Thats crazy!

A Greek comrade

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozdrav solidarnosti

 

Povodom 17. godina osnivanja Komunističke Internacionale (SH), Jugoslovenska sekcija šalje borbeni pozdrav svim komunistima Jugoslavije, radnicima i trudbenicima sela, svima koji danas pate pod stegom kapitalizma. 17. godina vodimo doslednu i upornu borbu protiv svih neprijatelja naroda, neprijatelja socijalizma i progresa. Kapitalisti i njihovi satrapi u vlasti, neće, i ne smeju imati mira, dok god postoji i jedan komuista, radnik ili proleter. Mi znamo da nam bolja budućnst neće doći sama, za nju se moramo boriti. Komunistička Internacionala SH je pre 17. godina takav cilj sebi i postavila - borba do potpune pobede socijalizma. Vođeni učenjem pet klasika marksizma – lenjinizma, mi ćemo ostvariti naše ciljeve!

NAŠA BORBA SE NASTAVLJA! DOLE KAPITALIZAM I MRŽNJA MEĐU NARODIMA!

ŽIVELA RADNIČKA KLASA JUGOSLAVIJE I SVETA!

NEKA ŽIVI PROLETERSKI INTERNACIONALIZAM!

ŽIVELA KOMUNISTIČKA INTERNACIONALA STALJINISTIČKO – HODŽAISTIČKA !

 

 

 

Живела светска социјалистичка револуција!

 

 

 

 

 

 

 

 

Long live Stalinism-Hoxhaism ! (English)


RROFTË Stalinizëm-Enverizmi! ! Albanian)


Es lebe der Stalinismus-Hoxhaismus ! (German)

Да здравствует сталинизм - Ходжаизм ! (Russian)

გაუმარჯოს სტალინიზმ–ხოჯაიზმს! (Georgian / ქართულად)

Viva o Estalinismo-Hoxhaismo! (Portuguese)

Viva Stalinismo-Hoxhaismo! (Italian)


斯大林霍查主义万岁!(Chinese)


Viva el Stalinismo-Hoxhaismo! (Spanish)


Vive le Stalinisme-Hoxhaisme! (French)


At zije Stalinismus-Hodzismus! (Czech-Slovak)


Ζήτω το σταλινισμός - Χότζα-ισμό ! (Greek)


Živeo Staljinizam - Hodžaizam! (Bosnian)

 

! زنده باد استالینیسم-خوجهئیسم (Farsi) 

Niech zyje Stalinizm-Hodzyzm! - (Polski)

 

Længe leve Stalinismen-Hoxhaismen (Danish)

 

Hidup Stalinisma dan Hoxhaisma! (Malay)

Staliniyamum-Hoxhaiyamum niduzhi vazga (Thamil) 

 

Viva o Stalinismo e o Hoxhaísmo (Português Brasil)

स्टालिनबाद-होक्जाबाद जिन्दाबाद! (Nepali) 

Trăiască Stalinism-Hodjaismul! (Romanian)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pictures thanks to comrade Branislav !!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINKS

сектору Србија

 

biblioteka

 

Централном органу КПСРБ (СХ)

светској револуцији

 

Архива 2017

Архива 2016

Архива 2015

Архива 2014

Архива 2013

Архива 2012

Архива 2011

 

 

ENGLISH

 

контакт

com.2000@protonmail.com

 

 

YOUTUBE

 

Zadaci jugoslovenske sekcije
Odluka 6. avgusta 2015

 

 

 


LINKS

Коминтерну (СХ)

 штаб

 

 

ARCHIVE

 

контактирајте нас

о нама

придружите нам се

форум

питања и одговори

статут

програм

платформа

 

 

позив

за поновно оснивање Коминтерне

на дочек Нове Године 2000


 

Светски револуционарни платформу

7. новембар 2009

[свету програмске декларације]

 


 

 

 

Principles of world communism

Programme of the

World Commune

"No. 1"

 

 

 


Енвер Хоџа

- 5. класик марксизма-лењинизма и поновно оснивање Коминтерне

 


 

 

ENVER HOXHA

The 5th Classic of Marxism-Leninism and the Foundations of Hoxhaism

 

 


 

The Foundations

and Concerning Questions of

Stalinism

 


 

What is Stalinism-Hoxhaism?


 

Генерални линије

"Пролетерске, социјалистичке светске револуције - стратегије и тактике"

[Немачки језик]

online:

PDF-Format-Download

English translation of the general-line
of the Comintern (SH):

First Chapter

Second Chapter

(all the following chapters will be translated and published in the next couple of month)

 


 

Манифест бољшевичке света - странци
(немачки)


 

Staliničke-Hokhaičke

светски покрет


 

 

Црвена Међународни синдиката


 

Комунистичке омладине Међународни


 

 

Комунистичке Женска Међународне

 

IZ PROGRAMSKE DEKLARACIJE KOMUNISTIČKE INTERNACIONALE SH

 

Trenutna,u svetu prisutna situacija u kojoj se nalazi revolucija,karakteriše se dubokim kolapsom i bolnim preokretima koje radikalno menjaju život na našoj planeti. Svetski imperijalizam dovodi proletarijat , i sa njim mase celog sveta u ponor katastrofalnih i nepodnošljivih uslova života. Svetski imperijalizam je stvorio siromaštvo, misleći, da ga se nikad nećemo otarasiti. Time je kapitalizam sam sebi potpisao smrtnu kaznu - svet neće dugo trpeti to stanje. Snage kapitalizma u svetu izazivaju mase da ustaju protiv njega, svetski kapitalizam je osuđen na smrt. Proletarijat,istinska revolucionarna klasa ostvaruje svoju istorijsku misiju kao bastion u oluji imperijalizma na svim kontinentima. Svetski proletarijat predvodi mase ka promeni starog sveta. On ruši moć kapitalizma, uklanja eksploataciju i izrabljivanje, ukida siromaštvo u svetu. Proletarijat,kao svetska sila oteće vlast od kapitalista i,malo po malo, ukloniće bedu na globalnom nivou,buržoazija će kapitulirati,kao završna faza njene istorije.

Revolucionari sveta, Komunistička Internacionala ne mogu ići u borbu ako pre toga nemaju svoju ideologiju, ideologiju svetske revolucije. Bez toga, revolucija neće biti svetla.

Staljinizam - Hodžaizam

To je svetski revolucionarni Marksizam – Lenjinizam danas.
...

Postoji samo jedna revolucionarna sila koja može spasiti svet od uništenja, to je globlni svetski proletarijat. Postoji samo jedna svetska ideologija koja vodi proletarijat do pobede – svetsko - proleterska ideologija, Marksizam – Lenjinizam isto je što i Staljinizam – Hodžaizam.

Mi ne proklamujemo formalni čin zamene Marksizma – Lenjinizma...
Pre svega,želimo da izoštrimo ideloško oružje Marksizma – Lenjinizma, i pripremimo svetski proletarijat za svoje skore odlučujuće bitke. Naši napori za ubrzanje daljeg razvoja Marksizma – Lenjnizma nisu slučajni i proizvoljno zamišljeni, već izraz strogo klasne tačke gledišta da se naučno utvrde objektivne promene globalnih klasnih odnosa...

Šta je Staljinizam – Hodžaizam?

Staljinizam – Hodžaizam je neodvojivi deo učenja pet klasika Marksizma – Lenjinizma - Marksa, Engelsa, Lenjina, Staljina i Envera Hodže.

Razvijeni Marksizam – Lenjinizam za globalnu tranziciju ka socijalizmu, tačnije Staljinizam –Hodžaizam je teorija i taktika svetske proleterske revolucije u celini, i teorija i taktika svetske diktature proletarijata, pojedinačno.

Šta su Staljinističko – Hodžaističke organizacije novog tipa?
Novi tip Staljinističko – Hodžaističke organizacije je svetski boljševički tip – ujedinjavanje u jedinstvenu proletersku diviziju sa zajedničkim ciljem rušenja buržoazije, i uspostavu svetske diktature proletarijata, stvaranje globalnog socijalizma.

Najviši oblik svetske klasne proleterske organizacije je Staljinističko – Hodžaistička svetska Partija, Komunistička internacionala novog tipa , KOMINTERNA SH, (poznata kao Kominterna ML od 2000. god).

Kominterna SH nastavlja slavnu tradiciju Komunističke Internacionale Lenjina i Staljina.

Šta je Staljinsko – Hodžaistički Svetski pokret ?

Staljinističko-Hodžaistički pokret je evoluirao iz neophodnog procesa obnove starog i slavnog Marksističko – Lenjinističkog pokreta pokreta druga Envera Hodže. Mi želimo da ga oslobodimo oportunističkih elemenata,da bi prihvatili njegov revolucionarni duh. Mi nastavljamo veliku tradiciju Svetskog Komunističkog pokreta Marksa, Engelsa, Lenjina, Staljina i Envera.

Obnovljeni Marksističko-Lenjinistički Svetski pokret sada je predvođen STALJINISTIČKO – HODŽAISTISTIČKOM SVETSKOM PARTIJOM.

Staljinističko – Hodžaistički Svetski pokret globalizuje globalni pokret proleterske borbe za pobedu proletarijata u čitavom svetu, on je istinski međunarodni pokret koji konačno uklanja trenutni globalni svetski kapitalizam.

Na sva tri fronta proleterske svetske klasne borbe – teorije,organizacije i pokreta, gradimo nerazdvojno dijalektičko jedinstvo. To je osnovni princip svetskog Boljševizma.Njegovo poznavanje i majstorstvo primene karakteriše istinskog Staljinistu – Hodžaistu.

Ne možemo a da ne pomenemo Lejinovo čuveno revolucionarno pitanje
"Šta da se radi ?"

Zar nije jasno i očigledno da je pobeda svetske revolucije osuđena na neuspeh, ukoliko proletarijat kreće u borbu bez svoje revolucionarne teorije ?

Zar nije jasno i očigledno da svetska teorija o revoluciji ne može da funkcioniše u ovoj ili onoj zemlji ponaosob ? Čak ni u jedinoj socijalističkoj zemlji. Zar nije jasno i očigledno da dalji razvoj teorije svetskog socijalizma uslovljava centralizaciju na globalnom nivou, kako bi putem saradnje mogli da sumiramo dosadašnja iskustva svetskog komunističkog pokreta, razraditi globalnu strategiju i taktiku, koja će služiti kao smernica za Svetsku socijalističku revoluciju ?

Zar nije jasno i očigledno da teorija o revoluciji mora podrazumevati SVETSKU PARTIJU, koja će moći da organizuje i sistematizuje rad svih teoretičara Marksizma – Lenjinizma ?

Zar nije jasno i očigledno da svetski proletarijat nije u stanju da vodi i koordinira borbu u svojim zemljama kao I bitke na klasnom polju bez svog glavnog štaba ,bez njegove svetske Partije ?

Zar nije jasno i očigledno da je socijalistička revolucija na globalnom nivou nemoguća bez globalnog liderstva jedne,svetske Partije ?

Zar nije jasno i očigledno da bez teorije i prakse svetske proleterske Partije neće biti ništa od organizovanja revolucionarnih masa protiv kapitalizma ?

Zar nije jasno i očigledno da u eri globalnog prelaska u socijalizam, jedinstvo svetskog komunističkog pokreta mogu postići samo krajnje revolucionarne partije Staljinizma – Hodžaizma, da se to može postići samo nemilosrdnom borbom protiv svih drugih stranaka i organizacija ?

Zar nije jasno i očigledno da ne možemo tolerisati oportunističke elemente i tendencije u našem revolucionarno pokretu i da moramo očistiti naš pokret od oportunističkih elemenata? Zar nije jasno i očigledno da bi to značilo smrt svakog pokreta ako trpi neprijatelje u svojim redovima ?

Zar nije jasno i očigledno da je pobeda Svetske proleterske revolucije nemoguća bez pobede nad neorevizionizmom (antirevizionizam na rečima,revizionizam u delima).

Bez Staljinističko – Hodžaističke teorije nema Svetske Staljinističko – Hodžaističke Partije!

Drug Staljin je dao savršenu definiciju iz koje se mogu izvući osnove programa pokreta:

Staljinističko –Hodžaistički pokret se bori za

Likvidaciju imperijalizma u svim zemljama

Eliminacija težnje da se pokore drugi narodi

Uništenje nacionalnog ugnjetavanja

Uklanjanje svih nacionalnih nepoverenja i neprijateljstava

Ujedinjenje svih naroda u jedan sistem svetske socijalističke ekonomije

Stvaranje uslova za postepeno ujedinjenje svih nacija

Komunistička internacionala nije samo zbir kompartija. To je globalni sistem boljševičkog organizovanja ,jedinstvo u svim oblicima,ujedinjenje u celini.

Kominterna SH je centralni instrument Staljinističko –Hodžaističkog svetskog pokreta. Samim tim ona je najznačajnije svetsko oruđe svetske diktature proletarijata.

Neorevizionizam je najviši, najrazvijeniji i najopasniji oblik revizionizma.Neorevizionizam mora da se demaskira, a to je neophodno, jer je jedino tako moguća potpuna pobeda socijalizma u svetu…

Neorevizionizam se sastoji od različitih stremljenja i tendencija, raznih varijanti Maoizma,Trockizma, zatim Gevarizam, Kastroizam, Kimilsungizam, Berijanizam itd…

Povezivanje radničkog pokreta i naučnog socijalizma – to je naš zadatak, SH pokreta, učvršćenje revolucionarnog pokreta svetskog proletarijata svake zemlje.

Zajedno učimo i primenjujmo ovu platformu u klasnoj borbi protiv svetske buržoazije i njenih agenata u našim redovima!