Добродошли у Коминтерну (СХ) !

The Serbian Section was founded on 8th of November 2011 - and dissolved on 8th of November 2013

important message:

We had to close temporarily this website of the Serbian Section due to inactivity of the members ! Therefore, the Comintern (SH) decided to dissolve the Serbian Section in the end of 2013.

On January 1, 2015 we have re-opened the website because we have fortunately received support from a new comrade.

We renamed this website: "Yugoslav Section":

The Comintern (SH) struggles for a

Stalinist-Hoxhaist Yugoslavia !

Long live the re-united, independent and socialist Yugoslavia in a socialist world!

 

2020

* * *

Komunistička Internacionala (SH)

(youtube video)

29. novembar 1944

 

ŽIVELA 76.godišnjica oslobođenja Albanije!

 

 

posebna web stranica

Nov 29, 1944:

 

engleski
njemački
albanski
ruski
kineski
francuski
portugalski
španski

 

 

 

 

ŽIVEO 29. NOVEMBAR DAN REPUBLIKE

 


Kao glavne odluke koje su doneli većnici na drugom zasedanju AVNOJ-a ističu se: Antifašističko veće narodnog oslobođenja Jugoslavije se konstituiše u zakonodavno i izvršno predstavničko telo Jugoslavije, kao vrhovni predstavnik naroda i uspostavlja se Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavije(NKOJ), sa svim obeležjima narodne vlade, preko koga će AVNOJ ostvarivati svoju izvršnu funkciju. Zabranjuje se jugoslovenskoj izbegličkoj vladi povratak u zemlju i oduzimaju se sva prava zakonite vlade Jugoslavije, a takođe se zabranjuje i povratak u zemlju kralja Petra II Karađorđevića do završetka rata kada će narod odlučiti hoće li republiku ili monarhiju. Obaveze koje su u inostranstvu u ime Jugoslavije sklopile izbegličke "vlade" a u cilju njihovog poništenja ili ponovnog sklapanja odnosno odobrenja i da se ne priznaju međunarodni ugovori i obaveze koje bi u buduće u inostranstvu eventualno sklpoila izbeglička takozvana "vlada". Jugoslavija se ima izgraditi na demokratskom principu kao državna zajednica ravnopravnih naroda.

 

 

 

200. rođendan

Friedrich Engels!

 

 

28. Nov 1820 - 28 Nov 2020

 

poseban website


engleski


njemački

 

 

 

FRIEDRICH - ENGELS - Album

 

 

,

KARL - MARX - Album

 

 

 

Marx - Engels - Album

 

 

 

Jugoslovenski drugovi!

Obratite se Kominterni (SH) da aktivirate jugoslovenski sekcija !

 

8. novembra 2020

Dan sekcija

Prije 79 godina ...

 

 Živeo 8. novembar 1941.

Dan osnivanja Partije rada Albanije!

 

 specijalna web stranica na engleskom jeziku

 

 

 

 

 

 

«PARTIA E PUNËS E SHQIPËRISË.

 

1941-1966»

(«Албанская партия труда. 1941-1966».

 

Издательство «Naum Frashëri», Tiranë, 1966 год. Edicioni Shqiptare) — большеформатный (размерами 525х355 мм) юбилейный фотоальбом на албанском языке, подготовленный Институтом марксизма-ленинизма при ЦК АПТ в 1966 году к 25-летию основания Албанской партии труда.
История АПТ отражает связь и обогащение марксистско-ленинской теории практикой революционной борьбы партии рабочего класса и трудящихся масс Албании. Она свидетельствует об огромной вдохновляющей, движущей и преобразующей силе марксизма-ленинизма, когда он верно и творчески претворяется в жизнь революционной партией рабочего класса.  

 

www.enverhoxha.ru

 

 

 

"HOUSE AND MUSEUM OF THE PARTY."

 

Publisher "8 NËNTORI», TIRANA, 1981; English) - photos of the historic house, where the underground in the grim days of the Italian Fascist occupation in November 1941 was founded the Communist Party Albania (in the future, since 1948 - the Albanian Party of Labor). 
"... The house, which was founded by the Communist Party of Albania, is already an outstanding monument of the country, who know the young and old in Albania, as well as thousands of foreign friends, colleagues and guests, "- wrote about this place in his memoirs," When was born party, "Comrade Enver Hoxha "Selected Works", Volume VI, the publishing house "NENTORI 8", Tirana, 1988, edition in Russian, p 260 ) . 
house, / My darling little house! / You - building of the first headquarters Party Central Committee, / And the first headquarters of the Council of Ministers, / In which fit all the ministries - / From defense and to the industry / whistle of bullets came here, / And the smell of burned bread ... "Hand in hand with the people," Internet edition of the site www.enverhoxha.ru, 2012., the translation of verses from the Albanian - Sardushkin VM ).

 we thank our Russian comrades

from www.enverhoxha.ru

 

 

Živela Veliku socijalističku oktobarsku revoluciju!


Živela svjetska socijalistička revolucija!

 

specijalna web stranica na engleskom jeziku

 

1917

Velika oktobarska revolucija

 

 

 

ENGLISH

ALBANIAN

ARABIC

CHINESE

CZECH

FARSI

FINNISH

FRENCH

GEORGIAN

GERMAN

GREEK

ITALIAN

POLISH

PORTUGUESE

RUSSIAN

SERBOCROAT

SPANISH

SWEDISH

TURKISH

 

 

 

Galerija

 

 

Kominterna (SH) šalje militantne revolucionarne pozdrave Jugoslovenskoj Sekciji, proletarijatu nekadašnje Jugoslavije, kao i narodima Jugoslavije povodom godišnjice velikog istorijskog događaja. Pobedom nad Hitlerovskim fašizmom, narodi Jugoslavije su pokazali veliku hrabrost, i kao što su oslobodili zemlju od drugih neprijatelja, zbacili su buržoaziju, istovremeno oslobodivši se od imperijalista na Jugoslovenskoj teritoriji.

Neka živi jedinstvo socijalistčke revolucije država nekadašnje Jugoslavije!

Živela obnovljena,nezavisna,socijalistička Jugoslavija u socijalističkom svetu!

Živela Kominterna(SH) i njena Jugoslovenska Sekcija!

 

poseban website:

20. OKTOBAR 1944.

GODIŠNJICA OSLOBOĐENJA GLAVNOG GRADA JUGOSLAVIJE - BEOGRADA

 

Svo plemstvo Evrope, šefovi država "velikih sila", kao i predvodnici svetskog revizionizma, okupili su se u Jugoslaviji da obeleže odlazak “komuniste koji je živeo kao kralj". Čovek koji je priznao da je "Marksizam bio neprijateljski nastrojen prema običnom čoveku", čovek koji je Vinstonu Čerčilu obećao da "U Jugoslaviji neće biti uspostavljen komunizam posle rata", čovek koji je ocrnio Josifa Staljina i planirao da porobi albanski narod. Čovek koji je osnovao pokret "nesvrstanih" i razvio "briljantnu" teoriju radničkog "samoupravljanja". Josip Broz Tito je umro, nakon života posvećenom podrivanju jugoslovenske revolucije, služeći svetskom imperijalizmu,šireći oportunizam u okviru međunarodnog marksističko-lenjininstičkog i radničkog pokreta. Svi buržoaski i revizionistički šefovi država tuguju istinski zbog njegove smrti, izgubii su jednog od njih. Jugoslovenski ljudi su se herojski borili protiv nacizma i fašizma i oslobodili svoju domovinu. Ali revolucija se nije nastavila izgradnjom socijalizma. Narodna demokratija ustanovljena nakon rata nije dugo živela. Put u socijalizam nije odgovarao ciljevima jugoslovenskih spahija i buržoazije, niti ambicijama Tita i ekipe koja je došla na vlast kao revizionistička klika u okviru Komunističke Parije Jugoslavije. Tito nikad nije ni bio za socijalizam, već je želeo kapitalističku državu kojom bi mogao da vlada. Da bi sproveo takvu izdaju,Tito nije mogao da izađe otvoreno protiv narodnih masa, koja se borila za nacionalno i socijalno oslobođenje. Osmislio je plan da umiri mase, tako što je svoje kapitalističke i šovinističke ambicije pokrio socijalističkom maskom. Socijalizam će biti izgrađen u Jugoslaviji, rekao je, ali "specifični socijalizam", kao "humaniji socijalizam", takozvani socijalizam koji odbija lekcije prve radničke države, učenje Lenjina i Staljina. Titov veliki plan nije bio samo plod njegovih napora. Koordiniran je pod rukovodstvom britanskog i američkog imperijalizma, sa kojim je bio u savezu još tokom narodnooslobodilačkog rata. Američki imperijalizam je imao poseban odnos prema Titovoj Jugoslaviji. U zamenu za ekonomsku,političku i vojnu pomoć, Tito je igrao igru Trojanskog konja u socijalisičkom lageru. Titova misija će biti da prekine odnose sa Sovjetskim Savezom i Staljinom, kao i izdvajanje od drugih zemalja narodne demokratije, uspostavljene nakon rata,koje su bile članice socijalističkog bloka, kako bi se izolovao Sovjetski Savez, oslabio revolucionarni pokret, i ojačala pozicija američkog imperijalizma. Ovaj veliki plan je važan deo taktike američkog imperijalizma nakon Drugog sv.rata. U borbi protiv revolucije i socijalističkog tabora, koji je nastao i u velikoj meri ojačao u vreme rata, američki imperijalizam koristi direktnu vojnu intervenciju, a kada zatreba i ideološku agresiju i diverziju ,sa druge strane. Na ovom drugom frontu,Tito je bio glavni zastupnik američkog imperijalizma. "Radičko samoupravljanje" U narednom periodu,jugoslovenski teoretičari razvijaju svoju “briljantnu” teoriju o tome , ako izgraditi ''humaniji socijalizam'', nazivajući ga ‘’samoupravljanjem“. (1)

 

Ta teorija, potpuno strana marksizmu-lenjinizmu, dovela je do potpunog prelaska i konsolidacije kapitalistčkog vlasništva prerušenog u formu "imovine kojom upravljaju radnici ". Jugoslovenski revizionisti su napustili marksistčko-lenjinistički princip društvenog vlasništva nad sredstvima za proizvodnju, centralizovano upravljanom od strane države u kojoj vlada diktatura proletarijata. Umesto toga, jugoslovenski teoretičari proglašavaju da male grupe radnika ‘’poseduju'' fabriku ili farmu. Ova teorija navodi jugoslovenske revizioniste da donose zakone koji garantuju prava građana da "osnivaju preduzeća ", kao i da "zapošljavaju radnu snagu ". Jugoslovenski Ustav navodi "Privatni vlasnici imaju isti društveno-ekonomski status, ista prava i obaveze kao i radni ljudi u društveno-ekonomskim organizacijama". Danas,kao rezultat napuštanja učenja Marksa, Engelsa, Lenjina i Staljina, nova klasa kapitalistčkih vlasnika, kao i nova birokratska kasta iskorišćava radnike Jugoslavije. I tako,ovaj "specifični socijalizam " koji ostavlja jugoslovenske radnike i seljake u ropstvu, jugoslovenska vlada je zadužila za 11 milijardi dolara, ugnjetavajući narode i narodnosti u Jugoslaviji,stvarajući dekadentnu zapadnjačku kulturu naslovnih strana “modnih “ magazina. I drugi su išli Titovim stopama,pomenimo samo neke: Hruščov, Kastro, Kim Il Sung, Deng Sjaoping, koji su u celini ili delimično usvojili Titove ideje “specifičnog socijalizma “ za svoje zemlje. I zaista, kineski revizionisti su već dugo poštovaoci Titovog “radničkog“ samoupravljanja, i danas modelirajući svoju ekonomiju u pravcu kapitalizma , primenjuju iskustvo Jugoslavije. Iako njihova taktika varira, a njihove teorije mogu biti kontradiktorne,svi moderni revizionisti, od Braudera i Tita, do Hruščova i Mao Ce Tunga, imaju isti cilj, da podrivaju revoluciju i produžavaju kapitalistčki sistem. Kako je to drug Enver opisao, titoistički revizionizam je "aparat za gašenje plamena socijalističke revolucije ". Tito je umro,ali titoizam živi. To je zao otrov, smišljen u tajnim obaveštajnim kuhinjama britanskog i američkog imperijalizma, koje kao okrepljujuće sredstvo koriste za zadobijene povrede koje svetskom imperijalizmu zadaju oni koji se bore za oslobođenje i socijalizam. Tito je umro, ali postoje drugi koji hoće da zauzmu njegovo mesto. Drugi,koji će sebe nazivati komunistima, koji će živeti kao kraljevi i moliti milostinju od američkog imprijalizma, i bogatstva ukradenog od znoja i muke radnog naroda Jugoslavije. Ima i drugih koji su spremni da igraju ulogu Trojanskog konja.Svi ti revizionisti su lili korokodilske suze na Titovoj sjajnoj sahrani. Prepoznajući odmetnika i reakcionara, što je i bio, mi Staljinisti-Hodžaisti ne žalimo. Žalimo marksiste-lenjiniste i revolucionare Jugoslavije, iskasapljenu po Titovom nalogu, žalimo za radnicima i seljacima koji su mučeni i ubijani u Titovom "nesvrstanom samoupravnom " kapitalističkom ''raju'' na Jadranu. Nova Jugoslavija će biti izgrađena na ruševinama Titoizma, na osnovu učenja klasika marksizma-lenjinizma:

Marksa, Engelsa, Lenjina, Staljina i Envera Hodže.


Živela obnovljena, nezavisna i socijalistička Jugoslavija u socijalističkom svetu!


Živela Jugoslovenska sekcija Kominterne (SH)!


____

(1 )Za širu analizu, pročitati : E.Hodža, ’’JUGOSLOVENSKO SAMOUPRAVLJANJE, KAPITALISTIČKA TEORIJA I PRAKSA"

 

 

 

 

Druže Enver Hodža živi zauvijek u našim srcima!

16. 10. 2020.


112. godina od rođenja

Envera Hodže16. oktobra 1908.

godine, u mestu Đirokastra, u Albaniji, rođen je jedan od najvećih teoretičara marksizma-lenjinizma, predvodnik narodnooslobodilačke borbe i socijalističke revolucije albanskog naroda Enver Hodža

poseban website ..

 

 

 

60 godina - 16. oktobra 1968

 

65 godina - 16. oktobra 1973

 

 

 

70 godina - 16. oktobra 1978

 

 

 

75 godina - 16. oktobra 1983

 

 

 

engleski

 

ENVER HOXHA

The 5th Classic of Marxism-Leninism

On the Foundations and concerning Questions of Hoxhaism

 

 

 

 

 

 

 

Jugoslovenska sekcija u znak solidarnosti s palestinskim narodom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125 godina od smrti

Fridrih Engels

(28. novembar 1820 – 5. Avgust 1895)

 

Engels je, zajedno sa Karlom Marksom, otac marksističke teorije. Godine 1845. objavio je knjigu "Stanje radničke klase u Engleskoj", A tri godine kasnije i "Komunistički manifest", delo koje je dovelo do pojave komunizma. Finansijski je pomogao Marksa da bi mogao da objavio njegovo čuveno delo "Kapital". Cela istorija je istorija klasne borbe. Država je samo instrument represije jedne klase nad drugom - a to važi i za demokratske republike i za monarhije. Pogledajte Parisku komunu. To je bila diktatura proleterijata. Gram akcije vredi koliko i tona teorije. Sve što je realno u ljudskoj istoriji, vremenom postaje iracionalno. Neka vladajuće klase drhte pred komunističkom revolucijom! (Komunistički manifest). Srednje klase imaju zaista izuzetan stav o društvu. One stvarno misle da ljudi postoje samo ako zarađuju novac, ili ako pomažu drugima da ga zarade. Proleteri nemaju da izgube ništa, osim svojih lanaca. Samo nekoliko dana provedenih u fabrici mog oca bilo je dovoljno da postanem svestan zverstva sistema.

 

Posebna web stranica 

engleski


njemački

 

Protests against lockdown continue for second night

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9. MAJ

DAN POBEDE

 

9. maja 1945. u Berlinu, predstavnici komande Trećeg Rajha, pod snažnim udarcima Crvene Armije, potpisali su akt o bezuslovnoj kapitulaciji. Nekoliko dana ranije, sovjetski vojnici su zauzeli glavni grad Nemačke-Berlin. Tih dana se nad Hitlerovim glavnim gradom zavijorila crvena zastava, zastava Pobede. Naređenje vrhovnog komandanta J.V. Staljina je bilo izvršeno-postaviti zastavu sa srpom i čekićem na Rajhstag. Pobednička armija, nadljudskom borbom sovjetskog naroda, hrabrošću crvenoarmejaca, uspešnim rukovođenjem Vrhovne komande na čelu sa maršalom, kasnije generalisimusom Staljinom, izvojevala je u istoriji nezabeleženu pobedu. Simbol velike Pobede je zastava Marksizma-Lenjinizma, zastava sa srpom i čekićem.Istoriju je nemoguće falsifikovati.

Svi oni koji svojataju veliku Pobedu, počev od Putina do nacionalista, profašista, liberala u celom svetu,poručujemo:

Ovo nije vaš praznik!

Živeo veliki Sovjetski narod i njegova slavna Crvena Armija!

Slava velikom Staljinu,organizatoru velikih pobeda!

Slava Marksizmu-Lenjinizmu,velikoj pobedničkoj zastavi!

 

 

 

 

 

 

 

Živeo 202. rodjendan

Karla Marksa

5. maj 1818 - 5. maj 2020

Pozdrave na engleskom jeziku

KARL MARKS

Petog maja ove godine obeležava se 201. godina od rođenja Karla Marksa.
Osnivač marksističke nauke rodio se 1818. godine u Nemačkoj. Grad  Trir, na reci Mozel, blizu granice sa Luksemburgom, dobio je svog  najslavnijeg građanina.
Išao je u gimnaziju Fridriha Filhelma          (Friedrich-Wilhelm-Gymnasium) koju je završio sa 17. godina. Bio je  učenik sa dobrim ocenama iz nemačkog, latinskog, grčkog, francuskog,  matematike. Pohađao je najpre Bonski, zatim Berlinski univerzitet ,  gde je izučavao pravo, istoriju, i istoriju umetnosti. Već 1839.  objavljuje rad ‘’Istorijske sveske iz istorije epikurejstva, stoicizma  i skepticizma''. Godine 1841. brani doktorsku disertaciju.
Karl Marks, se bavio novinarstvom, uređujući opozicioni list  ''Rheinische Zeitung’’. Upoznao se sa Hajnrihom Hajneom i Fridrihom  Engelsom u Parizu, tokom 1843 i 1844. Tamo je uspostavio kontakt sa  radničkim organizacijama, upoznajući se sa Prudonom i Bakunjinom. 
Godine 1845. prelazi u Brisel, gde zajedno sa Engelsom piše rad  ‘’Nemačka ideologija’’, gde kritikuje Hegela. Nakon toga nastaje i  čuveni ‘’Manifest komunističke partije’’. Revolucija 1848. uticala je  da Marks bude proteran iz Belgije. Po povratku u Nemačku, ponovo  uređuje novine pod nazivom ‘’Neue Rheinische Zeitung’’, sada zajedno  sa Engelsom.  U Londonu, gde je prešao tokom burnih zbivanja 1849.  godine, piše svoja najpoznatija dela, uključujući i ‘’Kapital’’. 1864.  godine ,Marks organizuje Međunarodnu radničku asocijaciju, Prvu  Internacionalu. Karl Marks oduševljeno pozdravlja Parišku komunu, o  kojoj piše: ‘’Radnički Pariz sa svojom Komunom biće večito slavljen  kao slavni preteča novog društva’’. Prvi klasik marksizma-lenjinizma,  napisao je dela, koja su danas prećutno prihvatili čak i njegovi  politčki suparnici, od liberala do desničara, kao na primer podelu  društveno-istorijskih epoha (naravno, istovremeno falsifikujući  velikog naučnika tako što iz njegovog učenja uzimaju samo ono što im  odgovara) genijalnu podelu istorijskih perioda prema proizvodnim  snagama i proizvodnim odnosima, odbacujući prethodne, besmislene  crkveno-religiozne.
Marks je razvio pojam materijalističkog shvatanja dijalektičkog  razvitka čovečanstva. Materijalna proizvodnja je, po Marksu, osnova i  neophodan uslov postojanja ljudskog društva. U delu ‘’Kapital’’ je  objasnio teoriju viška vrednsti, čija je osnova postojanje radne snage  kao robe, čija upotrebna vrednost poseduje sposobnost da stvori veću  vrednost od sopstvene.


Veliko delo Karla Marksa nastavio je Engels, koji je pisao  1883.godine: Dužni smo mu za to što smo postali i za sve što je naše  udruženje postiglo..’’

Veliki filozof, sociolog, ekonomista, pisac, novinar i pesnik Karl  Marks umro je u Londonu 1883. godine.

Misli i ideje Karla Marksa, aktuelne u njegovo vreme, danas su, čini  se, aktuelnije nego ikad. Marks i danas podiže radničke mase,  istovremeno plašeći one koji se nalaze sa druge strane barikade -  kapitaliste, predstavnike buržoaske vlasti, desničare, liberale i  revizioniste.

VELIKO DELO KARLA MARKSA ŽIVI!

Proleteri svih zemalja, ujedinite se!
Klasnom borbom do radničke pobede

 

 

 

 

 

 

1 Maj

 

 

150. godina od rodjenja Vladimira Iljiča Lenjina

 

 

Slava Velikom Lenjinu!

 

specijalna web stranica na njemačkom jeziku 

 

Vladimir Iljič Lenjin (Simbirsk, 22. aprila 1870 - Gorki kraj Moskve, 21. januar 1924), ruski revolucionar, državnik, pisac; utemenitelj ideologije lenjinizma; vođa Oktobarske revolucije 1917, osnivač ruske Komunističke partije i Kominterne; utemeljitelj Ruske Sovjetske Federativne Socijalisticke Republike

 

 

 

 

Karl Marx i virus corone

 

 

137. godišnjica

 

 

KARL MARKS

5. 5. 1818. ‒ 14. 3. 1883.

 

Osnivač ideje naučnog komunizma, vođa međunarodnog proletarijata, prvi klasik marksizma – lenjinizma Osnivač je Međunarodnog saveza radnika, Prve Internacionale Pisac je, zajedno sa Engelsom Manifesta Komunističke partije, 1848. koji je postao fundament marksizma. Tokom Pariske komune 1871. podržava narod i piše pamflet ''Građanski rat u Francuskoj''. Njegovo najpoznatije delo je ''Kapital'' koji je objavljen 1867. U tom je delu, Marx opisao teoriju vrednosti, koncepcije viška vrednosti i eksploatacije koja će, tvrdio je, dovesti do pada nivoa profita i do pada industrijskog kapitalizma. Njegova najpoznatija dela su : ‘’Prilog kritici političke ekonomije’’,

‘’Osamnaesti brumaire Louisa Bonapartea’’, ''Prilog kritici političke ekonomije’’, ''Kritika Gotskog programa’’ itd.

 

ŽIVELO VELIKO I BESMRTNO DELO KARLA MARKSA!

 

 

poseban website:


na engleskom jeziku


na njemačkom jeziku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Međunarodni dan žena,

8. mart

  

 

 

 

 

Комунистичке Женска Међународне

(Staljinističko-Hodžaistička)

 

 

 

Istorijski dokumenti međunarodnog komunističkog ženskog pokreta

 

8. 3. 2020

 

 

 

u pripremi

Svezak 3

O osnovama i pitanjima staljinizma

 

 

 

Svezak 2

O Staljinovom ranom stvaralačkom periodu na Kavkazu

 

 

Svezak 1

Staljin, svjetska revolucija i Kavkaz

O događajima u Gruziji - 2008

Wolfgang Eggers

 

 

67. Godine od smrti druga Staljina  

 

 

Ј. В. СТАЛИН

21. децембар 1879 - 5. март 1953

 

Добродошли адресу Коминтерне (СХ) поводом

67. Godine od smrti druga Staljina

J. V. STALJIN

Ime Josifa Visarionoviča Staljina, četvrtog klasika Marksizma-Lenjinizma, neraskidivo je povezano sa slavnim periodom medjunarodnog komunističkog i revolucionarnog pokreta.

Kao istaknuti boljševički vodja, učestvovao je u osnivanju revolucionarnog pokreta u Rusiji, da bi, kao član lenjinskog rukovodstva, bio jedan od predvodnika Velike Oktobarske revolucije. Njegovo ime se vezuje za slavne pobede u odbrani revolucije, kod Caricina, Perma, Petrograda.. Period mirne socijalističke izgradnje je nemoguće oceniti bez pominjanja njegovog imena.

Taj period je još jedna slavna pobeda prve zemlje socijalizma. Uporedo sa izgradnjom zemlje i industrijalizacijom, pod Staljinovim rukovodstvom, sprovodjena je pravilna lenjinska linija, protiv trockista, rikovaca, buharinovaca i ostalih neprijatelja socijalizma.

Veliki Otadžbinski rat (1941. - 1945.) je nemoguće posmatrati bez ličnosti i misli J. V. Staljina.

Kao vrhovni glavnokomandujući podigao je narod u borbu, na otpor, organizovao velike pobede kod Moskve, Staljingrada,Kurska...

Sa njegovim imenom na usnama ginuli su hrabri vojnici Crvene Armije, donoseći narodima slobodu, mir, nezavisnost. Staljinova dela su veliki doprinos teoriji Marksizma-Lenjinizma. Radovi kao što su ''Marksizam i nacionalno kolonijalno pitanje '' , ‘’Pitanja lenjinizma’’ , ‘’Ekonomski problemi socijalizma ‘’ … danas su obavezne za svakog poznavaoca teorije Marksizma.

Slava Velikom Staljinu!

Živela Komunistička Internacionala SH!

Slava klasicima Marksizma-Lenjinizma Marksum, Engelsu, Lenjinu, Staljinu, Hodži!

 

 

 

 

 

 

 

 

veb sajt:

engleski


njemački 

 

Vladimir Iljič Lenjin


95. godine od smrti

Pre 95. godine, umro je Lenjin.

Lenjin, treći klasik Marksizma-Lenjinizma, jedan je od najgenijalnijih teoretičara komunizma, talentovani strateg revolucije. Pod njegovim vođstvom, Rusija se digla protiv starog, feudalnog, carističkog sistema, i istovremeno protiv socijalšovinista dotadašnje ‘’Internacionale’’, renenegata Kauckog. Primenjujući Marksovo i Engelsovo učenje, drug Lenjin je pripremio, organizivoao Veliku Oktobarsku revoluciju, koja je otvorila vrata izgradnji novog socijalističkog društva, države diktature proletarijata, gde su radnici i seljaci oslobođeni eksploatacije po prvi put, izgrađivali slobodno, socijalističko društvo. Lenjin je osnivač Internacionale Staljinisti-Hodžaisti čuvaju sećanje na Veliki Oktobar, Velikog Lenjina, organizatora i predvodnika prve socijalističke zemlje. Njegovo učenje je i danas, nakon 90. godina aktuelno. On živi u srcima eksploatisanih,svakog komuniste.

NEKA ŽIVI DELO BESMRTNOG LENJINA,

TREĆEG KLASIKA MARKSIZMA – LENJINIZMA!

ŽIVEO LENJINIZAM – NEPOGREŠIVI PUTOKAZ

SVETSKE SOCIJALISTČKE REVOLUCIJE!

ŽIVELA SOCIJALISTIČKA REVOLUCIJA!

ŽIVELA DIKTATURA PROLETARIJATA!

NEKA ŽIVI KOMINTERNA SH!

ŽIVELO VELIKO DELO KLASIKA MARKSIZMA

–LENJINIZMA

MARKSA ,ENGELSA ,LENJINA ,STALJINA, HODŽE!

LENJINOVA SMRT FOTOGRAFIJE

 

 

 

 

2020

 

Novogodišnja čestitka je pozdrav iz klasne borbe međunarodnog proletarijata!

 

 

 

Živeo Staljinizam - Hodžaizam!

 

19 godina - 5 klasika marksizma-lenjinizma

 

19. godišnjica Kominterne (SH)!

Živeli dan osnivanja
31. decembra 2000

 

 

 

Pozdrav solidarnosti

Message of the Comintern (SH)

on occasion of the 19th anniversary

of the Comintern (SH)

December 31, 2000 - December 31, 2019

 

The Comintern (SH) greets all true communists in the world, all revolutionary workers, all the revolutionary masses on all streets of the world.


The day of human liberation from world imperialism is near. Let us fight together for the overthrow of the rotten, corrupt and parasitic exploitation and oppression system of world capitalism. Let us fight together for a better world, for the world of socialism, for the world of communism.
In 2019, the deepening of the crisis of capitalism and the growing danger of a new world war only shook belief in a better future for the world.
The radicalization of the world proletariat in 2019 triggered a never-ending chain of revolutionary mass struggles on all continents, which continued to increase, especially in the second half of 2019.
The dramatically deteriorating situation of the majority of the world's population will continue in the new year and lead to more, bigger, more militant and longer lasting mass protests and strikes. The counter-revolution will shed even more blood, but it will ultimately be powerless under the pressure of the revolutionary world masses. The bourgeoisie is powerless. It can only counteract the mass storm with police and military violence, thus this will shorten its existence as a ruling class all the faster.
Behind the mask of "democracy" is hidden the dictatorship of the bourgeoisie with its ugly head of fascism and social fascism. This mask will fall also in 2020. The main enemy is world imperialism, and the masses will look through this always clearer. The world proletariat will organize the global class struggle under leadership of the Comintern (SH).
It is no longer just a question of revolutionizing the masses in these or those individual countries, but of a new level of globalized mass struggles, such as the struggle to end crimes at nature committed by the ruling world system of capitalism.
The revolutionary situation in more and more individual countries develops to the one and only global revolutionary situation. The globalization of mass struggles will develop to such momentum in 2020 that it will accelerate the world socialist revolution if it is led by the world proletariat and its world party, the Comintern (SH). And the Comintern (SH) can be sure that the call of the masses for a revolutionary world party will become ever louder in order to finally stop, overcome and eliminate this rotten and corrupt capitalist world system. There will be more and more people who are interested in what the Comintern (SH) answers to the question, what will be after world capitalism, what the Comintern (SH) has for ideas about world communism and how this can be achieved in practice , It is the counter-revolution that will drive the masses into our arms by themselves. The more the policy of social fascism paves the way to fascism, all the further the masses distance themselves from the social fascists. The radicalization of the world proletariat begins both against social fascism and fascism. This corresponds to the dialectical law of revolution and counterrevolution. Detachment from social fascism is detachment from the whole system of bourgeois democracy. It is the neo-revisionists who try in vain to save bourgeois democracy by means of reviving the "Popular Front Policy" of Dimitroff. Bourgeois democracy cannot be saved. Bourgeois democracy is eliminated either by fascism or by the socialist revolution.
And the Communist International is the organizer of the socialist revolution.
We are the ones who point the way to the victory of the world socialist revolution and can actually guarantee this victory as soon as the masses have followed us.
So far we will have to be content with agitation and propaganda, but the day is not far away when we will lead the great mass struggles on a world scale. We will form the invincible red world army
The Comintern (SH) has been the world party of the world socialist revolution for 19 years and will always be the world party of the world socialist revolution.
We world communists are the only hope for humanity to overcome need, misery, war and fascism, to leave it behind forever and to build a new, communist world society.
We will save this planet from being destroyed.
We will create a new world, a world in which all prerequisites for its blooming will be restored.
We will free humanity from capitalist exploitation and oppression.
Let us smash the dictatorship of the world bourgeoisie and estrablish the dictatorship of the world proletariat!

 

Long live the 19th anniversary of the founding of the Comintern (SH)!
Long live the world socialist revolution!
Long live the dictatorship of the world proletariat!
Long live the world socialist republic!
Long live world socialism and world communism!
Long live Stalinism-Hoxhaism!
Long live Marx, Engels, Lenin, Stalin and Enver Hoxha!
Long live the Comintern (SH) and her sections !

 

Wolfgang Eggers

December 31, 2019

 

 

 

 

 

 

Long live Stalinism-Hoxhaism ! (English)


RROFTË Stalinizëm-Enverizmi! ! Albanian)


Es lebe der Stalinismus-Hoxhaismus ! (German)

Да здравствует сталинизм - Ходжаизм ! (Russian)

გაუმარჯოს სტალინიზმ–ხოჯაიზმს! (Georgian / ქართულად)

Viva o Estalinismo-Hoxhaismo! (Portuguese)

Viva Stalinismo-Hoxhaismo! (Italian)


斯大林霍查主义万岁!(Chinese)


Viva el Stalinismo-Hoxhaismo! (Spanish)


Vive le Stalinisme-Hoxhaisme! (French)


At zije Stalinismus-Hodzismus! (Czech-Slovak)


Ζήτω το σταλινισμός - Χότζα-ισμό ! (Greek)


Živeo Staljinizam - Hodžaizam! (Bosnian)

 

! زنده باد استالینیسم-خوجهئیسم (Farsi) 

Niech zyje Stalinizm-Hodzyzm! - (Polski)

 

Længe leve Stalinismen-Hoxhaismen (Danish)

 

Hidup Stalinisma dan Hoxhaisma! (Malay)

Staliniyamum-Hoxhaiyamum niduzhi vazga (Thamil) 

 

Viva o Stalinismo e o Hoxhaísmo (Português Brasil)

स्टालिनबाद-होक्जाबाद जिन्दाबाद! (Nepali) 

Trăiască Stalinism-Hodjaismul! (Romanian)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jugoslavenska sekcija

ALBANIJA
EGIPT
GEORGIA

INDIJA
NJEMAČKAPORTUGALIJA
RUSIJA

SAD

Uganda

 

Svjetske sekcije

Afrički svijet

Arapski svet

Azijski svijet

Evropski svijet

Latinoamerički svijet

Južni svijet

(Australija, Novi Zeland, Oceanija, Antarktik)

 

u izgradnji:

GRČKA

IRAK

ITALIJA

POLJSKA

Jugoslavija


 

biblioteka

 

Централном органу КПСРБ (СХ)

светској револуцији

arhiva 2019

arhiva 2018

arhiva 2017

arhiva 2016

arhiva 2015

arhiva 2014

arhiva 2013

arhiva 2012

arhiva 2011

 

 

ENGLISH

 

контакт

com.2000@protonmail.com

 

 

YOUTUBE

 

Zadaci jugoslovenske sekcije
Odluka 6. avgusta 2015

 

 

 


LINKS

Коминтерну (СХ)

 штаб

 

 

ARCHIVE

 

контактирајте нас

о нама

придружите нам се

форум

питања и одговори

статут

програм

платформа

 

 

позив

за поновно оснивање Коминтерне

на дочек Нове Године 2000


 

Светски револуционарни платформу

7. новембар 2009

[свету програмске декларације]

 


 

 

 

Principles of world communism

Programme of the

World Commune

"No. 1"

 

 

 


Енвер Хоџа

- 5. класик марксизма-лењинизма и поновно оснивање Коминтерне

 


 

 

ENVER HOXHA

The 5th Classic of Marxism-Leninism and the Foundations of Hoxhaism

 

 


 

The Foundations

and Concerning Questions of

Stalinism

 


 

What is Stalinism-Hoxhaism?


 

Генерални линије

"Пролетерске, социјалистичке светске револуције - стратегије и тактике"

[Немачки језик]

online:

PDF-Format-Download

English translation of the general-line
of the Comintern (SH):

First Chapter

Second Chapter

(all the following chapters will be translated and published in the next couple of month)

 


 

Манифест бољшевичке света - странци
(немачки)


 

Staliničke-Hokhaičke

светски покрет


 

 

Црвена Међународни синдиката


 

Комунистичке омладине Међународни


 

 

Комунистичке Женска Међународне


 

"Crveni savez boraca s fronta"

Engleski

Njemački

Arapski

 

 

IZ PROGRAMSKE DEKLARACIJE KOMUNISTIČKE INTERNACIONALE SH

 

Trenutna,u svetu prisutna situacija u kojoj se nalazi revolucija,karakteriše se dubokim kolapsom i bolnim preokretima koje radikalno menjaju život na našoj planeti. Svetski imperijalizam dovodi proletarijat , i sa njim mase celog sveta u ponor katastrofalnih i nepodnošljivih uslova života. Svetski imperijalizam je stvorio siromaštvo, misleći, da ga se nikad nećemo otarasiti. Time je kapitalizam sam sebi potpisao smrtnu kaznu - svet neće dugo trpeti to stanje. Snage kapitalizma u svetu izazivaju mase da ustaju protiv njega, svetski kapitalizam je osuđen na smrt. Proletarijat,istinska revolucionarna klasa ostvaruje svoju istorijsku misiju kao bastion u oluji imperijalizma na svim kontinentima. Svetski proletarijat predvodi mase ka promeni starog sveta. On ruši moć kapitalizma, uklanja eksploataciju i izrabljivanje, ukida siromaštvo u svetu. Proletarijat,kao svetska sila oteće vlast od kapitalista i,malo po malo, ukloniće bedu na globalnom nivou,buržoazija će kapitulirati,kao završna faza njene istorije.

Revolucionari sveta, Komunistička Internacionala ne mogu ići u borbu ako pre toga nemaju svoju ideologiju, ideologiju svetske revolucije. Bez toga, revolucija neće biti svetla.

Staljinizam - Hodžaizam

To je svetski revolucionarni Marksizam – Lenjinizam danas.
...

Postoji samo jedna revolucionarna sila koja može spasiti svet od uništenja, to je globlni svetski proletarijat. Postoji samo jedna svetska ideologija koja vodi proletarijat do pobede – svetsko - proleterska ideologija, Marksizam – Lenjinizam isto je što i Staljinizam – Hodžaizam.

Mi ne proklamujemo formalni čin zamene Marksizma – Lenjinizma...
Pre svega,želimo da izoštrimo ideloško oružje Marksizma – Lenjinizma, i pripremimo svetski proletarijat za svoje skore odlučujuće bitke. Naši napori za ubrzanje daljeg razvoja Marksizma – Lenjnizma nisu slučajni i proizvoljno zamišljeni, već izraz strogo klasne tačke gledišta da se naučno utvrde objektivne promene globalnih klasnih odnosa...

Šta je Staljinizam – Hodžaizam?

Staljinizam – Hodžaizam je neodvojivi deo učenja pet klasika Marksizma – Lenjinizma - Marksa, Engelsa, Lenjina, Staljina i Envera Hodže.

Razvijeni Marksizam – Lenjinizam za globalnu tranziciju ka socijalizmu, tačnije Staljinizam –Hodžaizam je teorija i taktika svetske proleterske revolucije u celini, i teorija i taktika svetske diktature proletarijata, pojedinačno.

Šta su Staljinističko – Hodžaističke organizacije novog tipa?
Novi tip Staljinističko – Hodžaističke organizacije je svetski boljševički tip – ujedinjavanje u jedinstvenu proletersku diviziju sa zajedničkim ciljem rušenja buržoazije, i uspostavu svetske diktature proletarijata, stvaranje globalnog socijalizma.

Najviši oblik svetske klasne proleterske organizacije je Staljinističko – Hodžaistička svetska Partija, Komunistička internacionala novog tipa , KOMINTERNA SH, (poznata kao Kominterna ML od 2000. god).

Kominterna SH nastavlja slavnu tradiciju Komunističke Internacionale Lenjina i Staljina.

Šta je Staljinsko – Hodžaistički Svetski pokret ?

Staljinističko-Hodžaistički pokret je evoluirao iz neophodnog procesa obnove starog i slavnog Marksističko – Lenjinističkog pokreta pokreta druga Envera Hodže. Mi želimo da ga oslobodimo oportunističkih elemenata,da bi prihvatili njegov revolucionarni duh. Mi nastavljamo veliku tradiciju Svetskog Komunističkog pokreta Marksa, Engelsa, Lenjina, Staljina i Envera.

Obnovljeni Marksističko-Lenjinistički Svetski pokret sada je predvođen STALJINISTIČKO – HODŽAISTISTIČKOM SVETSKOM PARTIJOM.

Staljinističko – Hodžaistički Svetski pokret globalizuje globalni pokret proleterske borbe za pobedu proletarijata u čitavom svetu, on je istinski međunarodni pokret koji konačno uklanja trenutni globalni svetski kapitalizam.

Na sva tri fronta proleterske svetske klasne borbe – teorije,organizacije i pokreta, gradimo nerazdvojno dijalektičko jedinstvo. To je osnovni princip svetskog Boljševizma.Njegovo poznavanje i majstorstvo primene karakteriše istinskog Staljinistu – Hodžaistu.

Ne možemo a da ne pomenemo Lejinovo čuveno revolucionarno pitanje
"Šta da se radi ?"

Zar nije jasno i očigledno da je pobeda svetske revolucije osuđena na neuspeh, ukoliko proletarijat kreće u borbu bez svoje revolucionarne teorije ?

Zar nije jasno i očigledno da svetska teorija o revoluciji ne može da funkcioniše u ovoj ili onoj zemlji ponaosob ? Čak ni u jedinoj socijalističkoj zemlji. Zar nije jasno i očigledno da dalji razvoj teorije svetskog socijalizma uslovljava centralizaciju na globalnom nivou, kako bi putem saradnje mogli da sumiramo dosadašnja iskustva svetskog komunističkog pokreta, razraditi globalnu strategiju i taktiku, koja će služiti kao smernica za Svetsku socijalističku revoluciju ?

Zar nije jasno i očigledno da teorija o revoluciji mora podrazumevati SVETSKU PARTIJU, koja će moći da organizuje i sistematizuje rad svih teoretičara Marksizma – Lenjinizma ?

Zar nije jasno i očigledno da svetski proletarijat nije u stanju da vodi i koordinira borbu u svojim zemljama kao I bitke na klasnom polju bez svog glavnog štaba ,bez njegove svetske Partije ?

Zar nije jasno i očigledno da je socijalistička revolucija na globalnom nivou nemoguća bez globalnog liderstva jedne,svetske Partije ?

Zar nije jasno i očigledno da bez teorije i prakse svetske proleterske Partije neće biti ništa od organizovanja revolucionarnih masa protiv kapitalizma ?

Zar nije jasno i očigledno da u eri globalnog prelaska u socijalizam, jedinstvo svetskog komunističkog pokreta mogu postići samo krajnje revolucionarne partije Staljinizma – Hodžaizma, da se to može postići samo nemilosrdnom borbom protiv svih drugih stranaka i organizacija ?

Zar nije jasno i očigledno da ne možemo tolerisati oportunističke elemente i tendencije u našem revolucionarno pokretu i da moramo očistiti naš pokret od oportunističkih elemenata? Zar nije jasno i očigledno da bi to značilo smrt svakog pokreta ako trpi neprijatelje u svojim redovima ?

Zar nije jasno i očigledno da je pobeda Svetske proleterske revolucije nemoguća bez pobede nad neorevizionizmom (antirevizionizam na rečima,revizionizam u delima).

Bez Staljinističko – Hodžaističke teorije nema Svetske Staljinističko – Hodžaističke Partije!

Drug Staljin je dao savršenu definiciju iz koje se mogu izvući osnove programa pokreta:

Staljinističko –Hodžaistički pokret se bori za

Likvidaciju imperijalizma u svim zemljama

Eliminacija težnje da se pokore drugi narodi

Uništenje nacionalnog ugnjetavanja

Uklanjanje svih nacionalnih nepoverenja i neprijateljstava

Ujedinjenje svih naroda u jedan sistem svetske socijalističke ekonomije

Stvaranje uslova za postepeno ujedinjenje svih nacija

Komunistička internacionala nije samo zbir kompartija. To je globalni sistem boljševičkog organizovanja ,jedinstvo u svim oblicima,ujedinjenje u celini.

Kominterna SH je centralni instrument Staljinističko –Hodžaističkog svetskog pokreta. Samim tim ona je najznačajnije svetsko oruđe svetske diktature proletarijata.

Neorevizionizam je najviši, najrazvijeniji i najopasniji oblik revizionizma.Neorevizionizam mora da se demaskira, a to je neophodno, jer je jedino tako moguća potpuna pobeda socijalizma u svetu…

Neorevizionizam se sastoji od različitih stremljenja i tendencija, raznih varijanti Maoizma,Trockizma, zatim Gevarizam, Kastroizam, Kimilsungizam, Berijanizam itd…

Povezivanje radničkog pokreta i naučnog socijalizma – to je naš zadatak, SH pokreta, učvršćenje revolucionarnog pokreta svetskog proletarijata svake zemlje.

Zajedno učimo i primenjujmo ovu platformu u klasnoj borbi protiv svetske buržoazije i njenih agenata u našim redovima!