2017

listopad

 

Witamy w Komintern [SH]!!

 

Dziś obchodzimy 138. urodziny Towarzysza Stalina!

 

 

 

Adres powitalny w języku angielskim

 

 

 

"Galeria Stalina"

 

 

 

 

 

 

1918 Founding Congress of the Communist Workers’ Party of Poland (KPRP)

 

 

 

Leningrad: 7 listopada 2017 r
(Na plakacie widzimy zdjęcie "Envera Hodży" - pierwszego publicznego plakatu Envera Hodży na rosyjskiej ziemi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierwszy dzień z życia sekcji rosyjskiej
w dniu 7 listopada 2017 r. w Leningradzie

 

Comment on "Matin Rouge" from our Polish comrade Jedrzej October 26, 2017

Komentarz dotyczący "Matin Rogue" [Maroko ] od naszego polskiego towarzysza Jędrzeja, 26 Października 2017 roku.

Mam nadzieje, że Ci rewizjoniści zostaną powaleni przez prawdziwych, marokańskich Stalinistów-Hodżystów. "Narodowo-Demokratyczna" rewolucja, ciekawie to brzmi w ustach "komunisty". Narodowo-Demokratyczna rewolucja to burżuazyjna rewolucja, która niszczy feudalizm, i ustanawia kapitalizm, czy Maroko jest krajem feudalnym? Nie, jest ono kapitalistyczne. Tak więc aktualnym zadaniem tamtejszych komunistów jest przeprowadzenie socjalistycznej rewolucji, przeprowadzenie "Narodowo-Demokratycznej" (burżuazyjnej) rewolucji nie jest nawet możliwe, ponieważ w Maroko już jest kapitalizm, to burżuazja jest u władzy, a nie arystokracja, tak więc próba przeprowadzenia Narodowo-Demokratycznej rewolucji w praktyce ograniczałaby się do nie robienia niczego. Tylko socjalistyczna rewolucja jest aktualnie możliwa i konieczna. Czym jeszcze zaskoczą nas rewizjoniści? Może znajdą się francuscy towarzysze chcący powtórzyć francuską rewolucję burżuazyjną, ścinać arystokrację, której już nie ma, ponieważ ta została dawno obalona przez burżuazję i to ona jest teraz u władzy. Rewizjoniści wykazują podobne tendencję, Mao przeprowadził burżuazyjną rewolucję w Chinach i na tym poprzestał, okrzykując ją "socjalistyczną", rewizjoniści z Maroko nie chcą przeprowadzać socjalistycznej rewolucji, tylko tzw. "Narodowo-Demokratyczną" (która to jest w praktyce niemożliwa, ponieważ takowa już została przeprowadzona, cele takiej rewolucji zostały osiągnięte, uzyskano zamierzone efekty, tak więc ponowne zdobycie tego co już zdobyte jest czczym frazesem, niedorzecznym marzeniem, chęcią cofnięcia czasu, w praktyce, by osiągnąć zwycięstwo takiej rewolucji wystarczy nie robić nic, gdyż rewolucja ta już dawno zwyciężyła i ustanowiła kapitalizm, władzę burżuazji.) i nazywają to oni "Stalinizmem-Hodżyzmem". Co rozumieją oni przez "Narodowo-Demokratyczną" rewolucję? Czyżby chodziło im o socjalistyczną rewolucję? Więc dlaczego jej tak nie nazwą?Nie zrobią tego, ponieważ im o nią nie chodzi. Zamiast niej chcą reakcji, są słabo zaznajomieni z Marksizmem, nie potrafią odróżnić rewolucji burżuazyjnej od socjalistycznej, nie potrafią odróżnić walki z kapitalizmem od walki z feudalizmem, nie potrafią odróżnić Rosji carskiej od Rosji z okresu Dwuwładztwa, nie potrafią odróżnić Maroko z początku XX w. od dzisiejszego. To bardzo ważne by znać różnicę jakie zachodzą między rewolucją burżuazyjną, a socjalistyczną, by wiedzieć że w krajach, w których feudalizm został właśnie obalony, nadal jest potrzeba przeprowadzenia rewolucji socjalistycznej, by całkowicie pozbyć się wyzyskiwaczy, w postaci burżuazji i obszarników, by nie poprzestawać na burżuazyjnej rewolucji, jak np. Mao. Ktoś kto tego nie rozumie i w praktyce porzuca walkę z kapitalizmem i pozostałościami średniowiecza, na rzecz walki jedynie z feudalizmem, o burżuazyjny ustrój, ten nie jest prawdziwym komunistą. W kraju, w którym przeprowadzono rewolucję burżuazyjną nie ma potrzeby przeprowadzenia następnej takiej, ponieważ jest to absurd. Socjalistyczna rewolucja przeciwko kapitalizmowi i pozostałościom średniowiecza, jeśli jest kapitalizm trzeba walczyć o socjalizm, "Narodowo-Demokratyczna" rewolucja zaś tylko i wyłącznie przeciwko feudalizmowi i pańszczyźnie, Maroko nie jest feudalne, tylko kapitalistyczne, jest ono w ostatniej fazie kapitalizmu, w fazie imperializmu. Tak więc koniecznością i jedynym wyjściem pozostaje tylko i wyłącznie rewolucja socjalistyczna. Widziałem jednego z nich, Azar Eric, jego komentarze to świetny przykład tego, że "Matin Rogue" używa tylko słów, czyny zaś są im obce. Nie są w stanie odeprzeć ani jednego argumentu jaki skierował przeciwko nim Komintern. Ich zarzeczenia, że centryzm i rewizjonizm są im obce, są tylko pustymi frazesami. Czas wykaże ich błędy i potwierdzi słuszność Kominternu (już to zrobił).

 

Comment on "Matin Rouge" Socialist Group (S-H) in Egypt

Komentarz Stalinowsko-Hodżystowskiej grupy w Egipcie dotyczący organizacji "Matin Rogue"

 

Komentarz Stalinowsko-Hodżystowskiej grupy w Egipcie dotyczący organizacji "Matin Rogue"

Do naszych drogich towarzyszy z Kominternu od "Next Socialist Group (S-H)" z Egiptu, oto nasz komentarz dotyczący ostatnich wydarzeń w Maroko, chielibyśmy podziękować naszym towarzyszom, którzy otwarcie zdemaskowali i zbesztali rewizjonistowską grupę "Matin Rogue", która próbowała grać rolę Hodżystów w Maroko. Oświadczenie to powinno być przetłumaczone na język arabski i opublikowane wszędzie by ostatecznie uznano zwycięstwo Stalinowsko-Hodżystowskiego ruchu na Bliskim Wschodzie i w krajach arabskich. Konieczne jest by stać na pozycji nauk 5 klasyków i prawdziwie rewolucyjnym kierunku socjalistycznej, światowej rewolucji pod kierownictwem Kominternu (S-H). Nie dziwi nas zupełnie to co się wydarzyło, ponieważ widzieliśmy już wiele szumowin, które pretendowały do bycia jedynie "Marksistami-Leninistami", używając tego jako osłony, by móc pod nią robić co im się żywnie podoba, starając się nie sprawiać wątpliwości, unikając pytań. Pozują na rewolucjonistów i jeśli spróbowałbyś im się przeciwstawić zostaniesz przez nich nazwany "dogmatykiem", cóż oportuniści, socjal-faszyści, od zawsze stosowali tę samą taktykę, zanim jeszcze poparliśmy prawdziwie bolszewicką linię Stalinowsko-Hodżystowską, którą opracował Komintern. Hołota z "Matin Rogue" robiła to samo kiedy zaczęliśmy zadawać im pytania dotyczące ich tzw. "Narodowo-Demokratycznej Rewolucji", z początku nas zignorowali, a kiedy w końcu odpowiedzieli, obraźili nas swoimi lichymi terminami. Rewizjoniści z wszelkich stron rzucają na nas oszczerstwa, nazywają "dogmatycznymi", myślą że zwyciężą z nami w dyskusji, dzięki tej swojej frazeologi i demagogicznym przemówieniom, a nawet używając flagi 5 klasyków, niestety drodzy rewizjoniśći, to nie wystarczy, by nas pokonać. Dobrze wiemy, że to co się stało nie jest ostatnią przeszkodą, na jaką natrafimy w naszej walce z rewizjonizmem, to dopiero początek bezlitosnej i brutalnej walki z psami kapitalistyczno-imperialistycznymi, które zagnieździły się w światowym ruchu komunistycznym, a szczególnie tutaj w krajach arabskich. Mamy nadzieję, że zawsze będziemy stać po stronie prawdziwych towarzyszy przeciwko oszustom, którzy próbują odizolować nas od walki, od słusznych celów, o które walczymy tutaj i wszędzie! Walka będzie przez Komintern wciąż kontynuowana, teraz i zawsze, rękami prawdziwych Neo-Bolszewików, zewsząd. Dalsza egzystencja kapitalizmu oznacza śmierć ludzkości. Kapitalizm nie może dalej istnieć pod żadnym banerem, lub sloganem, dlatego rewizjonistyczne szumowiny chcą bronić go i burżuazję, za pomocą "postępowego, narodowego" frazesu. Światowa, socjalistyczna rewolucja pozostanie silna pod sztandarem Kominternu (S-H)! Maroko musi mieć prawdziwych Stalinistów-Hodżystów, którzy zorganizują i poprowadzą robotników i biednych chłopów! Z dala od "Matin Rogue"! Walczmy o Socjalistyczną Republikę Egiptu! O Socjalistyczne kraje arabskie i o zwycięstwo Światowego Komunizmu pod sztandarem 5 klasyków Marksizmu-Leninizmu-Stalinizmu-Hodżyzmu i pod przywództwem Kominternu (S-H)

 

 

Letter from comrade Jędrzej

13th of September 2017

 

I don't know if you have read my last message here it is:

I have to admit Hoxha made a lot of works - more than 70 volumes. It is so great contribution to Marxism. And minority knows about them! They are so important today, they can help us all today so much! But no! Hoxha's works and practice are hidden by these bourgeois Pseudo communist, Maoist, Trotskyist, Brezhnevist, Chavezist, Guevarist, Castroist, Jucheist, trash. If I wouldn't be so inquisitive I would never even known that someone named Enver Hoxha existed, or that he was important leader! Such a big propaganda is hiding the truth.

Most comrades, that want to be Stalinist don't even know about Hoxha, or they think that MAO was 5th Classic! Pseudo-stalinists are spreading these lies, and when it comes to Hoxha (almost never) they say "He was too dogmatic and his contribution isn't anything great; it's just a local leader of these strange Albanians. Mao, Mao, Mao! Go praise Mao. He was defender of Stalin". And most of these "comrades" aren't even trying to read Stalin, or even Mao to see if he really was defender of Stalin. No, they prefer to praise photos, and support some revisionists, or Euro"communists" just because he is dressed in "hammer and sickle". And what is even worse than not reading Classics, is reading them, and then in deeds, being a revisionist. Most of these "communists" are reading Lenin, but in practice they are doing things like Mensheviks.

There are 2 types of those, 1st one is officially saying that Lenin's tactics are "outdated" today and we have to support great "pro communist" "anti-imperialist" Putin or Kim jong un, or Lukashenko, or Chavez, or Assad, we need very "wide" party, we need front with anyone who don't like US imperialism (yes only us imperialism is "imperialism"). So we have to be friends with anyone who don't like US, without discipline, party that anyone who thinks that he is communist, can go to. (100% Menshevism, but at the same time, they call it "Leninism"!)

And the second type , they are not saying openly that Leninism is outdated but showing it in deeds, theories, conclusions, and plans.

So tell me comrade if you know, how many volumes were published in Albania?

I thought that only 70 (I know that they end at 1979, and Hoxha wrote his last work in 1984) I thought that they stopped at 70 after death of Hoxha, because of Ramiz Allia and other revisionists betrayal (70 volume version from enverhoxha.ru is from 1990). Were works of Hoxha after 1979 published in his works series, so there were more than 70 volumes, or they were not, they were just publiced separately like "The Khrushchevites", "The Titoites", etc.?

Why Albanian comrades can't send them?

 

 

 

Letter from comrade Jędrzej

1st of September 2017

Dimitrovism - on Poland's way to revisionism

I found documents of Third international on Comintern (S-H) Site, I have to translate them to Polish, they are very important, they were never published in Polish. There is such a big difference between 1919-1933 period when 3rd international was Bolshevik, and 1933-1943 period of total Menshevism of Dimitrov. We have to bring the truth about Marxism, it's so false today because of bourgeoise and revisionists. They made some kind of religion from Marxism, they turned it into unrevolutionary demagogy, where there are millions of Sects, every Sect has it's own interpretation, but they all are based on revisionism, on bourgeoise lies, etc.

The real communism is Marxism-Leninism-Stalinism-Hoxhaism, the ideology of 3rd International, the ideology carried by Comintern (SH).

I started to analyse my own country, Popular Front, Second World War, Peoples Democracy period (1933-1956) and know I can see, that Dimitrov revisionism that ruined the Third International made the base for Titoism, Khrushchevism. It's pure Menshevism, right opportunism, social democratism hidden under phraseology of Marxism-Leninism, I compared October Revolution and Second World War in Poland, and the way that our party PPR (then PZPR when it connected with social democratic, rightist PPS) came to power, and their policy weren't communist, they weren't Bolsheviks, they were pure Mensheviks, Dimitrovists, with Gomulka Titoite (kicked out thanks to Bierut in 1948), but one Bierut couldn't help our government made of social democrats and bourgeoise, and even Bierut was deceived by Dimitrovism, he believed that Dimitrovism is M-L, he believed in popular front, people's democracy, let's have peace with imperialism by denying world revolution, closing in our single countries, let's support liberals and social democrats ( from 1945 to 1956, our party supported all kinds of revisionists, their social democratic, liberal ways, of dealing with Truman's fascism, Browder was too openly revisionist I bet, but they supported Foster who came out as a revisonist). Bierut was revolutionary but he was deceived. For example Bierut was only one (sic!) one person ( ok maybe some people were there too, but they weren't so powerful in party) was against XX Congress in Moscow, (that's why they had to kill him). Other PZPR leaders as Cyrankiewicz, Ochab, Nowak, Minc, they praised Dimitrovism, called it "Bolshevism", "Leninism", etc. and suddenly at the same day of XX Congress, they immediately accepted Khrushchevism! Isn't that strange? That proves to me that Dimitrovism was basis for Khrushchevism, biggest supporters of it, turned out to be Khrushchevites. 1948-1956 traitors like Cyrankiewicz are praising popular front, etc. calling it "Bolshevism", calling themselves "Leninists", supporters of Stalin, and when the day has come (20th Congress) they automatically acceptc it, praise it. Real Bolsheviks wouldn't accept it, if Dimitrovists were real Bolsheviks (as they say, and as Dimitrovism says) why no one of them turned against Khrushchev? Nobody! They praised it. I can understand that there are opportunists who can hide under Bolshevism, but inCPSU (b) when Trotskyist revisionism tried to come to power, Bolsheviks fought with it even though some opportunists supported it, but why all Dimitrovists (if we assume that Dimitrovism is Leninism) why they all supported 100% Menshevik revisionism like Khrushchevism? Because it was ok with Dimitrovism, because they all base on Menshevism and Khrushchevism is developed Dimitrovism, Dimitrovism was silent, shy attack of the basics of Leninism, shy attack on Stalin, by Dimitrovism Stalin was quickly ousted from power by traitors and revisionists, they were doing things like anti Stalinists, but they called it "Stalinism", Dimitrovism was menshevization of Comintern, of USSR, Dimitrovism (when you compare it to Leninism) is total opposite of Leninism. Dimitrovism destroyed basics of Bolshevism in international communist movement, Dimitrovism helped opportunists, bourgeoisie, revisionists to come in power, in USSR and in communist parties all around the world ( I remember how in 1944-1956 period revisionists praised Togliatti and Thorez, and surprise: both of them turned out to be Khrushchevites!) Titoism all the national ways to socialism were just constant use of Dimitrovism. If you destroy international Comintern, if you encourage to have front with social democrats (who are friends of fascism!) or with bourgeois liberals, and you fight for your national bourgeoisie, deny international revolution, then why you shouldn't make "national way" to socialism, why shouldn't you be friend with the own bourgeoisie (if you have many bourgeois in your party, and "peace lovers") and one day, bourgeoisie and opportunists have to get rid of some real communists elements (like Yugoslav revisionists did, by killing and prisoning them), and if you look closely, people's democracy countries were Titoite too, but not so openly, they weren't so fast in it, they prefered to do this slowly, for example wait for death of Stalin, and wait for Menshevik to come to power, Mensheviks in peoples democracy countries were Titoites, who hide themselves under alleged "anti-Titoism". Look after 1956, they openly went on the road of "national way of socialism", and for example in 1948 in Poland, Gomulka was Polish Tito! (and they never knew each other, they had the same ideas, without knowing each others, why? Poland isn't near Yugoslavia, but Polish party was in Dimitrov front of revisionism, it helped to give birth to Titoite-like ideologies) And of course peoples democracy countries loved empty bourgeois phraseology like "democracy, peace, freedom" they weren't fighting for socialism, forget about international revolution (it was Russian way to socialism) we are fighting for "better" things than socialism, we are fighting for "democracy and freedom"! And of course these people claimed that they read Lenin, that they are "Bolsheviks". But what are we demanding from typical bourgeois democrats, in "red" clothes. Revisionists say that "people's democracy" is a type of proletarian dictatorship countries, but I don't agree with it, this can't be a proletarian dictatorship when there are bourgeois and social democrats in party, when party didn't come to power by violent revolution, but by shy referendum, and by shy and slow, camouflage, from not clearly saying what you want to achieve, by having friendly relation with your country's bourgeoisie, and by slowly trying to change it to look more like Bolshevik.

Did you know that PPR (our Polish "communist party") was openly tolerating religion and church? After 1948, when they were PZPR they started to be more anti-church, but not all the way, and only against church, not against religion. Did you know that our constitution from 1952 was accepting private property on countryside? Influences of Dimitrovism! It is very important case, I'd like to say one of the most important, this big lie in history and in Marxism has to be destroyed, we have to bring truth about Marxism and history, the hidden truth what made people like Khrushchev came to power, Dimitrovism is a key to it.

I will make a detailed work about this topic in Polish, then I will translate it to English and send it to you, If you can comrade, tell me what do you think about this.

Thank you.


Annotation to Gomulka


Well, Gomulka of course loved Yugoslavia, I bet he knew Tito's thesis, but that doesn't change the fact that if he would be bolshevik (like Dimitrovism claims - it is) he wouldn't be so happy about Titoism, he would attack it, but he didn't. He tried to make "Polish way to socialism" (And as you guessed it was, by giving bourgeoisie more power, by calling October Revolution unique, only "Russian way to socialism"). Dimitrovism made basis for accepting revisionism like Titoism. They are on the same basis, so that's why Gomulka wanted to make "national way to socialism", and when he heard about socialism (And as you guessed it was, by giving bourgeoisie more power, by calling October Revolution unique, only "Russian way to socialism"). Dimitrovism made basis fo accepting revisionisms like Titoism, he was so happy about it, but he didn't knew everything about it, he came to similiar conclusions as Tito, while didn't knowing his thesis. That's really strange coincidence, and what was Tito's and Gomulka's basis?

Dimitrovism.

 

 

The conflict between imperialist Europe and Poland's reactionary government

Jędrzej

Well EU is wide topic. Poland role in it is simple. We are EU's semi colony. Our proletariat, thanks to EU is cheaper to buy for bourgeoisie, it is easier (and it is constraint) that we should live Poland and move somewhere. Mostly to England or Germany, yes England isn't in EU right now, but Polish people still are moving there"to find a job, jobs here in Poland are so bad so it's more profitable to leave motherland and try to find job somewhere where Polish immigrant are cheaper than native workers, so Polish people are working the worst jobs in Germany or England, but at the same time even these jobs are better than 90% of these that we can have in Poland, so that's why many people are leaving country, and that's why many English people hate Polish people, because we are cheaper there. So their bourgeoise prefer to employ us. It's not our fault, the same thing is with Ukrainian immigrants in Poland, it's better for them to get bad payed job in Poland than in their country. Ukrainian people in Poland are in the same situation like Polish people in England. )

Eu's role is just to strenghten capitalism rules. We are cheap working people for our homeland bourgeoisie and for foreign bourgeoisie. EU is also stealing our country resources, like mines, woods, gas, etc. Our market is ruled by foreign products. There are widely known affairs about some bourgeoisie (our own) grabing national woods, and selling them to the EU. Many products are made in Poland only for export to EU. EU also is good for our bourgeoisie, it is easy loaning machine. Our bourgeoisie are taking loans (lying that they are for making our conditions better) this money is used for bourgeoisie, they buy cars, expensive things, they are eating in expensive restaurants, flying in private planes, building villas, buying apartaments. About apartaments there is a funny thing. There is word in Poland to describe rich people who are owning a lot of old Warsaw apartaments you know these before Second War, and shortly after. We call these apartaments "kamiennica" , and these people are called "kamiennicznik" Our most famous "kamiennicznik" is Hanna Gronkiewicz Waltz this bourgeoise ***** is from bourgeoise party named Platforma Obywatelska shortly PO (citizen platform sic!) She was member of nszz solidarność (Solidarity, Enver Hoxha wrote about them) and also member of SAINT SPIRIT REBUILD MOVEMENT (SIC!) She was one of these "capitalism is freedom, let's sell ourselves to USA, let's go to EU, Private property is good!, No to communism" these guys who call Brezhnevites "communists". She has plenty of apartments only for herself and that's ok! It's good that many Polish people don't have house, (My cousin family had a problem with a good house, his hard working family had to leave in such a small house, in such bad conditions, they get better one only because this house where they were living has to be renovated for rich bourgeoisie) Hanna Waltz earned these apartments! Also she (like all bourgeoisie) is so mean, she had a problem to pay small money to enter park while she is sleeping on money, OUR money! And she is only 1 person our of them all!

Let's go back to EU.

Well EU is making Poland debtor (Polish working class is a deptor) they say that this is due, loans are used to build Poland, to make it better, but everyone can tell you that Poland is ruined day by day, it's dying!

Our dockyard is sold! It's ruined.

Our factories are ruined, of course there are some of Volkswagen!

Our mines are being ruined, miners are fighting for work!

Our farms are being ruined, Farmers are even paid not to work on their farm, to make Poland even more dependent on EU (Remember Kruschev plans about making Albania into USSR colony, by sabotaging industry plans?)

This is how shortly EU works.

It's just like Kruschev's or Brezhnev's - USSR but it's openly capitalism, it is not hiding behind socialism mask. We are debtors, and we, the working class of Poland, we have to pay these debts, while our bourgeois government is living life high.

I remember, near my home there was (empty when I was young) factory of pencils called "Zenith" this factory was from PRL times, sadly from the revisionist time. But It's one good thing about even social-fascism time of PRL, that there were more work for us, not like today, this was due to, some things were left from real socialism time from Stalin times, that Gomulka's and Gierek's were slowly deleting, to prepare positions to open counterrevolution lead by "Solidarity" ruled by Vatikan and USA. And so quickly after it factories like "Zenith" were demolished, but of course TV praised it all "End of communism! Freedom!". We jumped out of the frying pan into the fire.

Also our bourgeoisie is so cheeky! By EU they are doing "Eu projects" You proably know them as "projects realised from EU funding" These "projects" to make our life better are "benches in parks, some playgrounds. The most funniest one is pedalo from one side of "Wisla" to the other. So you can see that these "projects" that cost a lot of money (that we had to pay) are some bullshit, they are useless, only in some specialy chosen spots, to make us feel that EU is making Poland better, but it's not!

EU is also exercises our bourgeoise decisions, our laws are customized to EU's whims.

Our bourgeoise have some parties, to fool us that we are living in "pluralist, democracy heaven"

They hide their capitalist, fascist interests behind such a parties as:

2 most dominiant: PO -Platforma Obywatelska (Citizen Platform) PiS -Prawo i Sprawiedliwość (Law and Justice) [Yes BOURGEOIS Law and Justice]

Funny thing is that, they rule us in turns so cadency is 5 years, and there is PO for 5 years, then PiS for 5 years, and again, and again

Also to make illusion of choice, there are some more bourgeois parties, which are officially supporting or PO or PiS. So this is about "Freedom of choice" Between 2 parties, which are all ruled by the bourgeoisie, and the differences between them are cosmetic. They all are anti-communist, they all are pro EU, and pro USA, pro religion, they all are anti-8 hours working day, they all are anti workers.

These smaller parties are SLD - Sojusz lewicy demokratycznej (Alliance of democratic Leftists) Pseudo socialist party, their only role is to dress like "communist" and to destroy it's image, by acting not like communism, but they call themselves "Left" so everyone thinks that they are communist, and because they are supporting PO or PiS, everyone thinks that we are ruled by communists! Damn bourgeoisie is smart. SLD is member of many leftist European organizations you know these pseudo progressive, social democratic, Trotskyists, Brezhnevite organizations.

PSL - Polskie Stronnictwo Ludowe (Polish Party of People) this organization is made of centrists and chadeks, and is trying to fool mostly country side of Poland. PSL's history is connected with fight's after Second War - between communists and bourgeoise sanation government leavings. ZSL was Mikołajczyk's pseudo communist party, that wanted to openly bring capitalism back to Poland. Gomulka back then in 1948 wanted to have alliance with them and similiar politics. Thanks to Bierut Gomulka was kicked out of PPR and Mikolajczyk had to escape Poland of course US agents helped him, so we can safely assume that Mikolajczyk was payed by them as all other pro sanation, refugees. Mikolajczyk ZSL supported fascist organizations such as NSZ and WiN that were payed by USA to gain power in Poland and let sanation refugees with Sosnkowski and Anders on top to come back and bring capitalism to Poland. After 1989 ZSL was rebuild as PSL. Their policy is still the same, fool country side of Poland.

There are also some small parties like

Twój Ruch (Your movement) It' pseudo socialist, liberal, feminist, leftist, social democracy petty bourgeoise party, made of Ruch Palikota (Palikot's Movement) This party was made by Janusz Palikot, bourgeois Millionaire. Have I to say something else? It is parody! This is populistic, pseudo "anti-religion" movement that is aiming for feminists, LGBT's and for workers aristocracy and petty bourgeoisie. Their demagogy eff, I can't even explain it, They aren't communist. But I don't know why everyone thinks that they are! SO I think that their biggest role is to make people think that communists are stupid, utopian, extra leftist, liberals. I hate these pro EU Palikot's politicos!

There is new party called, Nowoczesna (Modern) This is PO version 2. This party ruled by Ryszard Petru (bankier, bourgeois, typical pro capitalist, pro EU demagogue) Just like PO, pro Eu, pro capitalism, pro pseudo democracy, anti communist. Of course he is called communist. Be prepared that every party there call their opponents "communist". Just like in the beginning of communism manifesto.

There is party RAZEM (Together) Again pseudo socialist, petty bourgeois, neo liberal party, that praise EU, and is fighting for US visas for Polish working class (to make Polish people cheap work force for US bourgeoisie) Just because this party is social democratic liberal, people call it communist, Party is ruled by Adrian Zandberg. F**k them ass the other

Hehe here is going to by edgy. There is pathetic party named KorWIN , made by Janusz Korwin Mikke. He is our TV clown (as every bourgeois politic) He is demagogic, pro capitalist, reactionary, man who is making clown of himself in TV. He sometimes talk with leftists, liberals, and socialdemocratics, and he is winning with them in polemics. He calls liberals, and social democratics COMMUNISTS. He is falsely calling liberals, and even capitalists, communists. He is openly calling Obama, a communist! He said that USA have socialism, and that's why it's bad there. He openly say that social things are bad, free school, free medicine, is wrong and bad, private property is great, and democracy is bad because "Masses are stupid" He also call EU communists. Yes he calls Merkel, and Co. "communists". He openly say that EU should be destroyed but only because it is communist! But the funniest thing is that he is member of Euro-Parlament. He is paid by them! So here he is exposed. Only kids, and teenagers, are supporting him. But somehow many people thanks to him, call liberals, and capitalism - "communism", and they say they want capitalism. He made people think that they are living in socialism (because there are social intitutions [sic!]) and they want capitalism. It's so absurd. He praise so called "free" market. He is utopian, he tells fairy tales about capitalism, and reality. He is trying to make people think capitalism is "communism" and vice versa. And he is getting a lot of money for this.

And now there are 2 most important parties. The ruling ones.

PO - Platforma Obywatelska (Citizen Platform) Well it's story is long. It is liberal, facist capitalist party, pro EU cosmoplitian. PO is close friend of PiS but of course they all act like they are enemies because everyone of them want the "best" to us- people. but that is bullshit. They are all bourgeois parties, that want capitalism, and their differences are only cosmetic.

Every member of PO or PiS is stupid, idiot, they bought dyplomas of sciences, and they are acting like they are better than us -working class, but they can live so good thanks to our work!

Hanna gronkiewicz Waltz is from PO.

There were 2 most famous members of PO:

Bronisław Komorowski and Donal Tusk.

The first one was a president, widely known for his imbecilism such us standing on chair, etc. and the second was premier, widely known for stealing a lot of money, selling Poland, industry, country, etc. Now he is in euro parlament. He is big wig.

PiS- Prawo i Sprawiedliwość (Law and Justice) the more reactionary version of PO, very religious. Ruled by Kaczyńscy brothers. One is dead. And now Andrzej Duda from PiS is our president. Typical eunuch politic ruled by foreign imperialists. PO and PiS is heatedly inviting US imperialism military forces to Poland, Yeah Poland is in NATO, from 1989 Polish soldiers have took part in many imperialist wars. Also PO invented NSZ and WiN holiday on 1 march. You know who NSZ and WiN was, they are called "Zołnierze wyklęci" (excommunicated soldiers) they were bandits who killed a lot of our working class and peasantry, they were paid by USA, and III Reich, they were supporting OUN and UPA. PO invented this holiday, and PiS continue this practice, by lying about communism, and history. There is IPN Instytut Pamięci Narodowej (Institut of National Memoyr) That is lying about communism and history, it's pro fascist, pro capitalism.

PO's and PiS's practice is the same.

Kaczyńscy were prominent family in revisionist PRL, they even played role in movie "O dwóch takich co ukradli księżyc" (about two kids who stolen moon), and they had taken part in 1989 solidarity. And now they are in ruling party.

When PiS came to power in 2015 there was affair about constitutional tribunal , PO claimed that PiS is going to take us democracy ( But we haven't democracy, we hadn't democracy when PO was ruling and we haven't got it now) So KOD -komitet obrony demokracji (Committee of Democracy Defensive) is just pro PO pseudo people organization made to fool people that PO gave us "democracy" and PiS is worse than PO, of course PiS is calling KOD and PO "communist", and PO is calling PiS "communist", but they agree in one thing "No to communism!" so they want the same, this all KOD fight is typical democrats vs republicans fight, they are all bourgeois anti working class friends, but they are acting that each one is better to fool people.

PO and PiS is the same anti communist, bourgeoisie. Screw them !

Fascization of Poland is in progress

each 10 day of each month there is holiday, praising Leach Kaczynski who died in Smolensk on 10/04

It is similiar to North Korea crying after dear Kim Jong Il, who wasn't our friend but our enemy, but we are forced to cry after him, of course it's not like in North Korea, but damn it's official. Each 10 day of month Centrum of Warsaw is full of crying people, and manifestation of "good PiS and Good Kaczynski".

It's good he died, I bet bourgeoisie didn't predicted that they can die in fly accident or assasination (I don't care if it was accident or assasination, It's good that 100 persons straight from bourgeois class died in one day, It's shame innocent Pilots died)

That's why they are forcing us to praise Kaczynski each 10 day of month.

PiS and PO are dogs of EU and US imperialism, they are preparing us for war with Russian imperialism, you know there is coming big imperialist war, in Poland every 18 years old men are forced to be health Examinated, they are preparing military service. Also every word in TV is "we need to fight with Russia, we have to prepare, we need NATO" That's why many "communists" here are thinking that because bourgeoisie want to have war with Russia, then Putin must be "anti-imperialist", but that's wrong, I bet they (who are calling themselves "Leninists"!) Haven't ever read Lenin's work, or they don't even know history 1st World War! But yes it's sad, truth about situation in Poland.

And it's not all, this is so wide topic.

As a S-L I know what is happening, and that every "communist" organization here isn't communist, we need real bolshevik S-L party.

Our theoretic and organizational situation here in Poland is so weak because of Krushchev, Brezhnev revisionism, people think that 1956-1989 in PRL was communists in power. Also bourgeois propaganda is trying to confirm this, also pro bourgeois pro fascist propaganda is there, bourgeoisie is trying to fool people that today "communists" rule and that we need capitalism, also reactionary pseudo science is ruling here, and religion is so powerful.

Let's quote Enver Hoxha:

"As everyone knows, the Church has exceptionally great influence in Poland. Poland is second only to Italy in matters of religion."

That hasn't changed since then. And because of some "communists" know that bourgeoisie is ruling today, and this bourgeoisie is offending revisionist from 1956-1989, so they think that Brezhnev was real communist, and because they personify imperialism only as USA or EU, they think that Russia or China is "anti imperialist", which is completely anti Leninism, it's wrong!

 

We publish a letter from a Polish comrade which he sent to us on June 26, 2017:

 

That's interesting. I am polish, and I found interesting thing in many articles, books, etc. that were published in Poland in people's democracy period 1944-1956. There of course was a anti revisionist struggle against Gomulka, and other traitors like Tito, but it's easy to find that Kruschevites started putting secretely some of their revisionism into articles and books. While reading some books, I got feelings that many "comrades" back then started to treat liberals and social-democrats like bolsheviks. They started to call US liberals, a progressive people, traitor thorez was praised. Many countries of people's democracy weren't even proletariat dictatorship they shared power with social democrats. I feel like they sometimes call any social democrat or liberal, a marxist-leninist trying to make some big opportunist front againts imperialism, that didn't worked. Like Hoxha said, Kruschevites were doing anti marxist things, but saying that everything is marxist-leninist and Stalin is okay with that. Many bourgeois minded intelligencia were on important positions perverting a marxist views. Somehow I feel that there is a connection between dimitrovs opportunist front with liberals and social democrats, and that degeneration of people's democracy countries and USSR. Most of people's democracy countries were liberated by USSR while WWII, communist parties were under the influences of opportunist dimitrovs views, that's why so many revisionist from social democracy and even bourgeois parties were in communist parties like in polish PPR where polish Tito gomulka was so opportunist he called right side of PPS (bourgeois party) a communists and wanted to share power in Poland with bourgeois. That's all so interesting. Why it all happened. Why people's democracy countries were so full of bourgeoise agents. If think this is becaue of dimitrov' opportunit views, not only because of this but this surely had a big impact on it. I have dimitrovs selected works from 1944-1956 printed in Poland, and one biography of him from that period why they are so silence about dissolution of comintern. But if dimitrov traited communists what should he do? I thought that communists can have a front with some even bourgeoise organizations if they want to fight with such a thing like fascism, attack of enemy, and after liberation communists have to fight with old ally who will quickly, start to show his real nature. Look on Poland Our communist party have front with SL while war, and after war SL started to be anti polish people. And it's good that our communist party quickly dealed with these bourgeois agents, but many pseudo communist parties back then didn't. Many communist back then after liberation, (while war they were in front with social democrats and liberals, who are enemies of proletariat and they must be destroyed quickly after liberation, because they will try to take a power and bring capitalism back) didn't fought with their old allies - bourgeoise organizations, instead of because they were allies while war , they started to call bourgeoise friends, and marxist leninists. It's really complicated, could you tell me more about these things comrade? Truth is really falsed today, because of reaction and revisionists.

Also it's strange maybe this is because now I know what Mao really was, and what he really did, and what modern revisionist try to do with him, but I have a strange feeling while reading books, articles,etc. from people's democracy period that back then some revisionists tried to show Mao, as a great revolutionist, marxist leninist, and even next classic of marxist leninist. And I found some anti albanian false in articles, that decreasse albanian struggle against fascism, and their party. and I found it in article from 1954. I got some calendar from 1956, that is one funny calendar because it's while Kruschev was in power, but slighty before XX congress. So at beggining of calendar was Stalin photo, but next articles about Kruschev's maize are showing up. And thing's like "we should take examples from US industry, and eeonomy" and there was even article that von braun is great progressive scientis. I know that he wasn't a moron and these rockets were big technology achevement back then but, that's really strange. He was a nazi, and then US imperialism scientist who helped to develop imperialist, deadly arms industry. It's strange to show him as a great guy, in communist calendar, while he was still working for US imperialists back then. But let's go back to Mao. Mao was everyone his works, his photos, his quotes, everything everywere, I know it was maybe because they thought that he is responsible for one of biggest "revolutions" in big, really important colonial countries, but it's really strange to see it, I got feelings like maoist were back then in our party.

modern revisionist are marxist in words but revisionists in deeds, but many revisionists are revisionists in words too. They say non marxist-leninist things like "social-democrats can be friends of communists when they fight with fascism in one front" and they call it marxism-leninism, it's worst because only people who know marxism-leninism well can spot this secret revisionism

Can you tell me what do you think about people's democracy countires? It always was strange deviation from dictatorship of proletariat for me. I can't understand what is the point of this. "We need people's democracy to reach the socialist revolution, but that was stupid, they already were in power, why can't they do revolution? Instead they were sharing power with bourgeoise, church, etc. and thinking that USSR revolution will come someday peacfully, that dictatorship of proletariat in USSR is indestructible, that social democracy is their friends because they "fought" against fascism. For example my country Poland. While Gomulka (revisionist) was in power (1944-1948) communist haven't gained power in revolution but, they shared it with bourgeois parties, and dissolution of senate, nationalization of industry, was acheieved in referendum. That maintained views of peacufull way to socialism, sharing power with progresive bourgeoise, polish way to socialism gomulka's views very similiar to tito's. But even when bierut came to power (for short time, and of course he and other antirevisionist's, communists were minority in PZPR, most of PZPR like Ochab, Cyrankiewicz, Nowak, Gomulka, etc. were quiet revisionists, bourgeoise politics in marxism-leninism clothes.) even then Poland wasn't on the real way to socialism, we still was believing in that people's democracy bullshit, and what we achieved? Most of PZPR were revisionists, real marxists like Bierut were deceived by "people's democracy" lies, and then killed or throwed out of party, we haven't real dictatorship of proletariat, we haven't collectivizated country in 100%, and the church had a great power. It's a shame that such a great revolutionists like bierut or gottwald were deceived by people's democracy lies and liquidated by revisionists. What do you think about that all comrade?

Now I realised that all these people's democracy was revisionist theories, of peaceful transition to socialism, achieving dictatorship of proletariat without fight, just because USSR exist, we don't need to fight, we can be friends with social demcoracy, etc. They say that new forms of productions will destroy the old ones, so socialism economy will throw out capitalist economy, just like capitalist economy destroyed feudalism economy, but they forgot that this did not happened peacefuly but by revolution people's democracy revisionists downplayed tha basic rules of marxism teachings, and they called it marxism-leninism! They didn't destroyed bourgeoise power in country 100% and they said that socialism will triumph, just because it's more progressive than capitalism. Also they praise petty businesses, totally ignoring truth that class struggle is bigger after revolution or half revolution like in people's democracy. If you not crushed capitalism completely it will recover. And for capitalism it's really easy to go back to power. Market economy always make a bourgeoise, and they left small market economy especially in the countryside. They said that after WWII biggest reaction, we don't need revolution, no more, USSR did it so we don't have to, I think that revolution is evne more important while biggest reaction like WWII! And of course, this bullshit "october revolution didn't needed to liberate oppressed nation, but WWII yes! So we need to make front with social-democracy" October revolution did liberated many nations, and proletariat never have real nation under capitalism, even those who praised people's democracy theories admitted that many of national bourgeoise traited proletariat and supported nazis,this is prove that poeple's democracy front with democratic bourgeoise isn't nation liberating because all bourgeoise are cosmopolitian, they ain't connected with 99% of poeple of country because their nation is money, capital, not working class, and language or culture means nothing for a bourgeoise, so front with them is absurd, let's take a look at many "allies" of working class that were bourgeoise and after war (and even while war!) they supported reaction, against their own nation, Proletariat can gain independence only by crushing capitalism completely and by making dictatorship of proletariat, and no matter if it's war, or peace, capitalism is capitalism, bourgeoise will never be friend of proletariat, no matter what situation it is, bourgeoise brought second war on working class shoulders. "communist's" from people's front didn't fought for proletariat democracy but for bourgeoise democracy that's it. People's democracy revisionism has no sense! It's absurd. People's democracy theories are social-democracy, opportunism, bourgeoise-proletariat front views in clothes of marxism-leninism. History proved where people's democracy theories leads to. It's shame, because even Bierut was decieved by this, and he praised it. He thought it was marxism-leninism. And where did this lead him to? Where did this lead our country? Where did this lead east block? To the counter revolution.

comrade could you give me advice? I want to do something for revolution but in my country all "communist" parties are revisionist fusions of social democracy with far right and trotskyism, what should I do?

excuse me comrade I have next question, is there english version of wolfgang eggers national bolshevism is anti bolshevism?

I am reading this great work about 100 years struggle against betrayal and I found one word, could you shortly describe what "Blandism" is? Is it connected with Bill Bland? Excuse me for so many questions comrade but these questions are very important for me I want to understand what is really going on. Thank you.

Thank you very much comrade! I appriciate this! And at the same time it is shame to hear it from you that the most of letters you had recieved from my country were so shameful, but that's sad true about communist situation right now, I believe that I am not the only one in my country, there have to be some people like me and you, real marxist-leninists -stalinist-hoxhaists but your site isn't very well known, and of course my country well it's one of the most reactionary, eclectic, religious, bourgeoise regime, our bourgeoises estabilished national holiday of so called "banned soldiers" Those soldiers were members of NSZ and WiN, those organizations were agents of us imperialism and nazis and our own bourgeoise of Sanation of Plisudski's group clicque which quickly when war started run to rumunia then to london. NSZ and WiN "soldiers" were reactionary anti workers, murderers, they burned our villages, killed communists, killed womens and kids. And of course they did this because they had mission to fight with our communist party PPR (which wasn't 100% marxist-leninist, because of many revisionist in it like Gomulka, but it did some good things, and thanks to Bierut it was on better road after Gomulka's dismissal in 1948, but democracy country revisionism destroyed it and revisionists took power in it) they did it for us dollars, and now they are our "national heroes" but not for our workers and peasants, they are our shauvinist bourgeoises heroes, of course solidarity movement of lech wales which was CIA and Vatikan agency is our "heroes" but not people's. Our bourgeoise try to make us think that 1956-1989 revisionists, social fascists like gomulka, gierek and kania were real communists like lenin and stalin, they are trying to make them look the same like real marxists-leninists. And this is their mean strategy, to make us go not to real marxism leninism-stalinism-hoxhaism but go to defend revisionists like gierek, brezhnev and castro, etc. That's one of biggest reasons why there is so much revisionism and reaction in our country. Of course there are many more and these reasons are the same like in many other countries, bourgeoise propaganda is world wide, revisionism is worldwide, and capitalism teachings, ways of life are being forced to our heads, that's why so many people who decided to be "communist" ain't real communists, even if they go to M-L they are still under big influence of bourgeoise thinking, and history is so falsed Stalin is one of the biggest victims of today's history false, many begginers are to lazy to study lenin's works, they are sentimental and symbolical if they see lenin's or stalin's head if they see red flag, hammer and sickle, they don't need marxist analysis, no they see red flag, they support it, so this is really easy to these begginers to go from m-l to revisionism, as you know there are plenty of revisionisms, but they all are similiar, and what is interesting revisionists are attracted to other revisionists and for example maoists like nazbols and jucheists, kruschevites like titoism, trotzkysm loves titoism, etc. There are many opportunists who are every revisionism possible at the same time, YES they love stalin, but at the same time they praise Tito and Brezhnev, gomulka, or juche! And those taking easy way out revisionists are the most known in Poland.


Many of those revisionists, praise juche, castroism, chavez, and you ain't going to believe it they are thinking that supporting Putin (Who is officialy imperialist anti communist!) is an act of antiimperialism!

I've seen some of them (right when trump won elections) were talking that trump is going to count againts us imperialism! I don't know if it's joke but yes, the most of "communists" are like this.

 


I am going to quickly tell you some about pseudo communist organizations in my country.


1.

KPP

Official communist party KPP (Polish communist party) it's name is based on KPP which was real M-L in years 1918-1939, after war, and after 1956 year, there was KPP that worked from years 1965-1996 it was anti kruschevites party ruled by Kazimierz Mijal, the close friend of Bierut. It was fighting with revisionist PZPR, Mijal had to escape from Poland to Albania. That KPP had shared Hoxha's works in polish language But it was on wrong base of Maoism. That KPP has proved how "anti revisionist" maoism really is, it achieved nothing, it ended quietly, and it didn't stopped revisionists power and conterevolution. And today from 2002 there is new KPP, and this KPP is even worse than maoist KPP. It is Trotzkyism-Kruschevism-Brezhnevism party that calls itself a MARXIST-LENINIST! There are many old revisionists in here (those who were in PZPR in 1956-1989, they want to come back to old Brezhnev social fascism times) Some bigwigs of KPP are officialy Trotzkyists, kruschevites, they are sharing false about stalin, they are praising kruschev policy, and you ain't going to believe they even made a "marxist" work that is "proving" that today's China's policy is 100% socialism, and this is same as NEP. Also they officialy rejected revolution! Instead of they want to achieve socialism in elections! KPP isn't going to achieve anything. It will die, because it isn't working in workers interests. They are anti m-l in disguise of m-l. This party is literally dying, it is mainly made of these old revisionists, when they will die, young ones will dissolve it, and then they will join to popular bourgeoise parties. KPP will die but it is ruining our workers minds, sharing socialdemocratic lies, etc.


2.

ZMIANA

There is Party called ZMIANA (CHANGE) it is populistic, social-democratic party that want to unite liberals with reactionists, etc. this party wants to have friendship with putin's russia. This party is possing as Communist, but they ain't using m-l. I don't know why they are percieved as communists, maybe because they sometimes say that capitalism is bad, or that they want friendship with russia (yes many people here thinks that communism=russia), also they share some communist posters with their postulats, they are clowns. They are thinking that this will make people trust them. Leader of ZMIANA is mateusz piskorski, who is in prison. Zmiana's fame is made on this aspect. Mateusz and all Zmiana members are sharing lies that mateusz is in prison because goverment of bourgeoise had to close him because he is revolutionary messiah. But it's all false! He is in prison because of some embezzlement action, that's why he is in prison, he is one of bourgeoise liars, who was too hungry for money, and he thought that when he will lie that he is in prison because he want's revolution then people will believe him, and many do. But how long? Their program is absurd, and their theoretical base is some mismash of liberalism with nationalism. Many revisionists support them.


3.

OCG

There was one time third world maoists sect named OCG (red guards division) They were Mijal's fanatics, maoist's, but they were quickly unmasked by one hoxaist who was once in one revisionist sect KMP (I will talk about it latter) and he was quickly kicked out, after KMP started to look more on Maoism. I bet you know how ridicolous third world maoists are, their thoughts are absurds, I found many times analyzing their articles that they say "everyone in 1 and 2 world are bourgeoise" and then in other article I saw they are sying that "in 2 and 1 world there are unemployed and homeless" This sect quickly died, after they united with Falanga nationalist organization. OCG claimed that nationalists are revolutionary and maoists want to have front against imperialism with them. Even for revisionists from KPP it was too openly revisionist, so OCG quickly died after it. They supported our polish nazbols, and nazbols supported North korea, and OUN, UPA Ukrainian nationalists. It's good that our maoists and nazbols aren't here no more (but maybe they are trying to regenerate). There was only 1 good aspect about OCG, they shared some works of Hoxha, and openly called castro, brezhnev, kruschev, geubara revisionist, but what's the difference if they were same dangerous revisionists.


4.

KMP

KMP (communist youth of poland) this is sect, only for youth, this was once a youth organization fo KPP but they splited after some disagreements, they called themselve stalinists, antirevisionist, they had one period which they claim was opportunist, and second period they call real marxism. But these 2 periods are revisionists. In 1 period there was one hoxhaist who unmasked OCG third worldists, but he was quickly kicked out of KMP when it reached second peirod of so called "antirevisionism" . Antirevisionism was for them MAOISM. Not third worldism, but there is really little step from maoism to third worldism. They make ana rticle about hoxha, and you know what? This was some kind of 4 and half head, opinion on hoxha "he is good, he was antirevisionism, nothing more" they even said that he was too dogmatic about china!!! "Hoxha good marxist, but dogmatic, bunker builder, Mao is better" this is what this article said to me. KMP is dead right now, it was small sect only for youth, and Maoism ruined them completely.


5.

PMP

There was one disagreement in KMP, and because of it some even bigger revisionists decided to go away and make their own organization. And this is howe PMP was created (progressive youth of poland) They didn't liked communists in their name so they changed it to progressive, do I have to say more? They think that Communism is too dogmatic. They claim that they are M-L, but they aren't. They openly support anarchist "we can learn many things from anarchists" that's what they said. They are strange. They claim that they found a organization which can unite titoites, stalinists, hoxhaists, maoists, trotzkyists, under m-l, they are 100% menshevism, also I talked with one of them and he admitted to me that trotzky would be better leader than stalin. PMP have some support because they travel, leaders have friendships in england revisionists, they take part in liberal parades, etc. They have support but support f liberals and troztkytes. There is nothing communist about them, only empty frazeology of marxism, and disguise of m-l.

Addition from 30th of July, 2017:

At early separation between KMP and PMP, some PMP founders stole laser printer from KMP. That's PMP's practice thievery their old comrades. KMP wasn't real M-L but they didn't deserved to be robbed by their ex comrades. Remember on what is PMP based, on thievery."

6.

1maja.info

and the last one 1maja.info (1st may.info) They are example of All revisionism in one. They support Putin, Chavez, Lukaszenko, Lepen,once they supported Trump, They love Tito, Mao, They claim that they hat Trotzky but, what's the matter if they love tito and putin? They also support North Korea, Their leader Mateusz Cichocki is megalomaniac opportunist, Brezhnevite, under disguise of stalinist, they can't take any criticism I tried many times, They blocked all my messages and comments. they don't use marxist analysis, they are worst. They have 1500 supporters, and they are distorting marxism.

 

The following paragraph was added by comrade Jedrzej

on 29th of July 2017:

Lukaszenko is bourgeoise fascist, who started as a revisionist, and supported pierestrojka, right? And revisionists from 1maja.info thinks that belarus is paradise Socialist paradise, where "there are works, homes, jobs, and independency from imperialism" as 1maja.info says, that makes me laugh so much, and 1maja.info said that according to riots that were in belarus, these riots were long ago, and they were against bourgeoise government in belarus, but of course 1maja.info says "they were anarchists, liberals, trotskyites ruled by usa imperialism against good lukashenko who is antiimperialist (I bet they think as real communist "putin") !maja.info stupid revisionists, they call themselves M-L but when something happens they call revolutionary masses, and revolutionary organizations, a trotskyites or agents of usa, of course they don't accept any facts about russia imperialism, or china imperialism because ("china is socialist, it's just their NEP") I know that in ukraine, belarus, etc. there are some situations made by us imperialism, but we must know that there is also russian imperialism, and we can't support any of these forces we must only support proletariat of each country. And because 1maja thinks that russia, belarus = socialism, so there are no poverty, no exploitation, no capitalism, and when proletariat there is angry and it comes on the streets than 1maja see this as riots made by Usa, and they praise lukashenko. That's so stupid.

* * *

7.

"Portal Władza Rad"

 

This is pseudo communist portal of extremely ignorant Trotskyites. They openly added photo of Trotskyites vision of 4 heads. They are so dumb, they say they are "Marxist-Leninist" but I bet they have read only some Lenin works, they don't know that Trotsky was openly against Lenin, Bolshevism, and revolution, but Władza Rad isn't the old Trotskyism, oh no. They are new wave of Trotskyites, comrade Stalin described them back then. They use a lot of demagogy, lies, to show themselves as supporters of Lenin and revolution, sadly Trotsky was greatest enemy of revolution and great supporter of Nazism, and Japanese imperialism. But of course, pseudo communists from "Władza Rad" seems to be deaf about this. They openly criticize Stalin, they openly say such a nonsense like "Marxism-Leninism exposed revisionist Stalinism" Yeah but let's look on facts. Have Trotskyites ever did any revolution? Have they build socialism? No. Marxists-Leninist DID. And M-L had to fight with Trotskyites. Today we S-H have to fight with Trotskyites, too. By looking on articles on "Władza Rad" you can see that are 100% Mensheviks, they have nothing revolutionary in their analysis, their analysis is empty, useless, and reactionary as Trotskyism is. Also "Władza Rad" had stolen one work of Lenin published by other revisionists from OCG, and "Władza Rad" published this work without mentioning who digitalized this work (that is OCG), no "Władza Rad" said "We had digitalized this". I don't defend Maoists from OCG, I am openly against their, youthful, bourgeoise, reactionary Maoism Third Worldism, but I appreciate their effort to convert Lenin work to PDF, that's good, some non revisionists Marxist can use this. And I don't like that "Władza Rad" accredited their work. Summarizing, Władza Rad is ultra reactionary Trotskyite site, full of their lies, demagogy, empty analysis (They are online long time, like 6-7 or more years, and their tactics, etc. haven't changed they are like "Let's wait in our small sect of Trotskyism, soon something will happened and there will be revolution, and of course Trotskyism will triumph, against bad Stalinism, meantime let's write some dumb articles about sensations, that happened, let's make our own interpretation of stupid articles from popular bourgeoise magazines" - that's their "revolutionary" practice. Haven't they noticed that maybe something is wrong with their theories? Maybe Trotskyism isn't so great as they think hm? Also dialectical materialism, historical materialism, Władza Rad is too great for using these "Stalinist" things in their analizes.

Down with revisionists site Władza Rad !

Long live Stalinism-Hoxhaism, S-H gives clear answer what went wrong, what caused revisionism and counter revolution, and Trotskyism is part of these things that helped to bring these diseases to workers of all world.

S-H is based on M-L, Trotskyism isn't, that's why S-H know what to do, and gives effects, S-H uses analysis that is 100% consistent, the same that Lenin, Stalin and Hoxha used, there are no room for deviations like Kruschevism, Brezhnevism, Nazbolsim, Maoism, Trotskyism, Menshevism, Oportunism, etc.

 

* * *

This is short description of "communist" organization in my country, these revisionists are guilty of today revisionism in Poland. All revisionists, no matter if they are aware of it or no, they are harming working class, and helping bourgeoise, Thank you very much comrade about that all! Good luck! Socialism will triumph on the world.


Here are my questions :

 

1. Is there English version of Wolfgang Eggers "National bolshevism is anti bolshevism"?

 

2.Could you tell me what "Blandism" is?

I guess it is connected with Bill Bland.

 

3.What do you think about people's democracy countries?

 

4.How is today situation? Will be there big crisis in 2017?

And how do you judge today's communists situation?

How is your strenght?

How many people are in Comintern (sh) and how many people support it?

 

5. Are polish people in Comintern?

Is there polish comintern section?

You said that you've got similiar information about polish "communist" organizations that I gave you, who gave you these informations before me?

I guess that have to be some polish communist, could you tell me do you know any S-H in Poland or something like this?

 

6. What answer are you going to give to these revisionist organizations in Poland?

I think that struggle with them will be a lot of work, especially for a polish communists.

 

7. Could you give me some advice, what to do?

What can I do in Poland to help world revolution?

 

We shall answer the questions as soon as possible ... please, be patient.

 

 

Sorry for the delay !

July 21, 2017

ANSWERS TO YOUR QUESTIONS

Preliminary remark

Dear comrade Jedrzej !

We are totally surprised when reading your letter.

This is the first true revolutionary letter within 50 years that we have received from Poland !!!

It is hardly to believe. We had always received so many revisionist disappointing letters from Poland. We send you our great respect and warm greetings to you !

 

We completely agree with your genuine communist position !

Your letter proves us that you have a deep understanding about the revisionist disaster which came over the Polish people through the betrayal of the Polish revisionists. It is a tragedy. However, now we received your letter and we are full of hope that you are the first Polish comrade who want to struggle for the socialist revolution in Poland which is crowned by a really dictatorship of the proletariat. It is very important that we found a Polish Section of the Comintern (SH) with honest Polish communists like you. Of course we will answer all your questions.

 

June 17, 2017

 

 

1. Question

Is there English version of Wolfgang Eggers "National bolshevism is anti bolshevism"?

ANSWER

Unfortunately, the German original version is the only published version. It is planned to translate it into English, but because of lack of forces and time, we were still not able to cope with this big project.

 

 

 

2. Question

Could you tell me what "Blandism" is?

I guess it is connected with Bill Bland.

ANSWER

Yes, you are right, "Blandism" is connected with Bill Bland. We created the term "Blandism" by ourselves. We explained this term in the following (very important) book which is, unfortunately still not translated into English language (because of the same reasons that we gave in Anwer 1):

"Über die Grundlagen und zu den Fragen des Stalinismus" written by Wolfgang Eggers

This whole book draws the principled demarcation-line between Stalinism-Hoxhaism and Blandism. Our different definitions of Blandism were created in different way according to each of the special chapters of the book. In 1999 we traveled to London for a meeting with Bill Bland. A Communique was issued which was the basis for possible future cooperation with Bill Bland. However, after that meeting we studied critically the works of Bill Bland and in the result we decided to unmask his ideology as "Blandism".

Bill Bland represented the unsustainable thesis of the "domination of revisionism in the Soviet Union SINCE 1934" (!!!).

Bill Bland defended especially Beria, and also Malenkov and other traitors of Stalin - why we unmasked Blandism as Anti-Stalinism-Hoxhaism. We described Blandism as a defence of Beria-ism, as Neo-Menshevism ("Anti-Menshevism in words and Menshevism in deeds"). In this book we unmasked Beria as a "Stalinist" in words, and Anti-Stalinist in deeds (according to the critical teachings of comrade Enver Hoxha in his book "The Krushchevites"). We also claimed Beria as the murderer of our beloved comrade Stalin. Our merit is not having unmasked the terrorist crimes of Beria ( this was done by others). Our merit is that we have unmasked the bourgeois ideological roots of Beria-ism on which we based our Stalinist-Hoxhaist struggle against the "supporters" of Beria - to which also Bill Bland must be counted.

The reason why we mentioned "Blandism" in the book "100 Years of struggle against betrayal of the October Revolution" was our refusal of being allegedly "followers of Bill Bland" which is claimed by supporters of the neo-revisionist ICMLPO. Bill Bland has a lot of sympathizers (also in Russia) who are convinced about Bill Bland as a "critic" of Soviet revisionism (his famous "studies" about "restoration of capitalism in the USSR"). There are some people all over the world who believe that Bill Bland would be allegedly an "anti-revisionist". We destroyed this myth in our book. He is "anti-revisionist" in words and revisionist in deeds. Nevertheless, the ICMLPO spread the untruth that our criticism on Dimitrov would be allegedly "identically" with Bill Bland's criticism on Dimitrov. However, in contrast, we criticize Dimitrov in defence of Stalin while Bill Bland was "Stalinist" in words but anti-Stalinist in deeds. Please, study the book. It is impossible to repeat all the definitions of "Blandism" in this short answer.

 

3. Question

What do you think about people's democracy countries?

In principle, we fully agree with your criticism on "people's democracy". We have unmasked their revisionist nature according to the teachings of Hoxhaism (In the moment we cannot find the text with the special paragraph on this issue, but probably you will find it in the book "Über die Grundlagen und zu den Fragen des Stalinismus".

We must differ the Marxist-Leninist term of the people's democracy from the fake revisionist term of "people's democracy".

The revisionist "people's democracy" is in essence the revisionist mask of the dictatorship of the bourgeoisie while the Marxist-Leninist people's democracy is the genuine democracy under the dictatorship of the proletariat. Every people's democracy which is not based on the political power of the proletariat (which can only be achieved by the armed socialist revolution) is based on the political power of the bourgeoisie. It is the duty of us communist to explain this decisive difference to the working class. People's democracy can only be guaranteed by the world socialist revolution and the establishment of the dictatorship of the world proletariat.

Here we like to add our opinion on the "socialist camp" in an excerpt from our German article on the Counterrevolution in Hungary in 1956 [sorry, that it is not translated in English]:

 

Wir Stalinisten-Hoxhaisten verstehen unter sozialistischem Lager nur ein solches Lager, das von den Sektionen der Komintern (SH) geführt wird.

Der Einfluss der Revisionisten, insbesondere nach Stalins Tod, war enorm gewachsen, befanden sich die Revisionisten an der Macht, lösten sie die kommunistischen Parteien einfach auf durch Verschmelzung mit den bürgerlich-sozialdemokratischen Parteien, während der Einfluss der Marxisten-Leninisten, die damals als „Stalinisten“ bekämpft wurden, viel zu gering war; ja, insgesamt stellten die wahren Marxisten-Leninisten, die treuen Stalinanhänger, tatsächlich nur eine Minderheit dar, stand das sozialistische Lager auf tönernen Füßen. Die Parteien setzten sich überall aus einem bunten Verschnitt von Mitgliedern verschiedenster politischer Couleur zusammen, „marxistisch-leninistischen“ Parteien entstanden teilweise aus Zusammenschlüssen mit bürgerlichen Parteien, wie zum Beispiel den Sozialdemokratien, woraus alles andere wurde, nur nicht eine echte bolschewistische Partei.Leninschen und Stalinschen Typs. Tatsache war jedenfalls, dass nur die PAA als einzige wirklich marxistisch-leninistische Partei übrig blieb. Alle anderen Parteien entarteten, wurden liquidiert und in bürgerliche, revisionistische Parteien verwandelt usw. usf. Es kann doch wohl unmöglich ein sozialistisches Lager geben, das von revisionistischen Parteien und Ländern geführt wird, in denen sozialfaschistische Regimes aufgebaut wurden.

Enver Hoxha sprach in „Die Chruschtschowianer“ zu Recht von Leuten, „die sich an den gedeckten Tisch Stalins und der Roten Armee setzten“

Das sozialistische Lager war ja im Wesentlichen ein Ergebnis des Großen Vaterländischen Krieges, kam durch den Sieg der Roten Armee zustande, also durch das Land, in dem die Oktoberrevolution gesiegt hatte und nicht etwa durch sozialistische Revolutionen der Arbeiterklasse im eigenen Land. Die enge Verbindung zwischen Partei und Klasse, wie sie wirklich nur durch die Revolution gestählt werden kann, war in den meisten Ländern des sozialistischen Lagers zum Ausgang des Krieges schwach und mangelhaft. Die Diktatur des Proletariats kann nicht aufgebaut werden, wenn dieser wichtige Faktor Partei-Klasse-Masse nicht auf festen marxistisch-leninistischen Füßen steht, wenn die Partei nicht von der Klasse, von den werktätigen Massen getragen wird, wenn der Einfluss der Partei auf die Klasse, auf die werktätigen Massen zu schwach ist, wenn die Kommunisten von den Massen isoliert sind, wenn der Stalinismus bekämpft wird. Nur in Albanien war dieser Faktor vorhanden, ging der Sozialismus selbständig und aus eigener Kraft aus dem revolutionären Kampf des Volkes gegen die faschistischen Besatzer hervor – siegte dort die sozialistische Revolution, wenn auch begünstigt durch den Sieg Stalins über den Faschismus.

Dieses so genannte „sozialistische Lager“ war in der kritischsten Situation eines seiner Mitglieder völlig handlungsunfähig und gelähmt, ja es trat überhaupt nicht in Erscheinung – war völlig ausgeschaltet – ein Unding für ein wirklich sozialistisches Lager!! Tatsächlich stand das sozialistische Lager nur auf dem Papier, gab es im Grunde genommen nur zwei starke, wirklich dem Marxismus-Leninismus treu ergebene Staaten (die Sowjetunion Lenins und Stalins und das Albanien Enver Hoxhas) also zwei sozialistische Bruderstaaten mit zwei bolschewistischen Parteien an der Spitze .

Von einem sozialistische Lager spricht man – streng genommen – , wenn sich mehrere Länder zusammenschließen, obwohl es in der marxistisch-leninistischen Terminologie ebenso korrekt heißt, dass bereits die Existenz eines einzigen sozialistischen Landes faktisch die Welt in zwei Lager aufteilt – in das kapitalistische und das sozialistische Lager, welches damals von der Sowjetunion Lenins und Stalins repräsentiert wurde. Beide Auffassungen sind richtig, haben aber unterschiedliche Bedeutung. Zuerst handelte es sich beim Lager des Weltproletariats um das erste und einzige sozialistische Land auf der Welt (das Vaterland des Weltproletariats), also die Sowjetunion Lenins und Stalins, und dann, nach dem Großen Vaterländischen Krieg, handelte es sich um das Lager der sich erst neu gebildeten, also hinzugekommenen sozialistischen Länder - mit der Sowjetunion Lenins und Stalins als deren Zentrum.

Streng genommen existierte das damalige sozialistische Lager noch nicht einmal der Form nach , auf keinem Fall aber dem Inhalt nach . Was ist denn Sinn und Zweck eines sozialistischen Lagers anderes, als den Aufbau des Sozialismus in seinen Mitgliedsländern vor Interventionen, Konterrevolutionen, gegen die weltimperialistischer Einkreisung usw. usf. - also vor dem Lager der Weltreaktion zu schützen? Ja mehr noch, es ist doch wohl die Aufgabe und Pflicht des sozialistischen Lagers gegenüber dem gesamten Weltproletariat, sein revolutionäres Bollwerk zu sein, es anzuführen, um das Lager des Weltimperialismus zu zerschlagen, dessen Absicht zu durchkreuzen , das schwächste sozialistische Kettenglied heraus zu brechen, sich also an die Spitze der sozialistischen Weltrevolution zu stellen, um die Macht des Weltproletariats zu erobern. Das macht doch das Wesen des sozialistischen Internationalismus eines sozialistischen Lagers aus ! All das ist nicht passiert. - im Gegenteil! All das wurde verhindert von den Revisionisten ! Es war ein „sozialistisches Lager“ OHNE Kommunistische Internationale (die wegen revisionistischer Machenschaften aufgelöst worden war!). Von Chruschtschow wurde die Kominform, die Nachfolgeorganisation der Komintern, die Tito als Anti-marxisten verurteilt hatte, ohne Beratungen, oder Beschlüsse, ohne irgendeinen gemeinsamen Widerstand der Mitglieder des sozialistischen Lagers kurzer Hand aufgelöst worden! Das sozialistische Lager hat weder dem Verrat an der Arbeiterklasse im eigenen Land, noch dem Verrat am Weltproletariat irgendetwas Nennenswertes entgegengestellt. Es hat vor der imperialistisch-revisionistischen Einkreisung kapituliert, hat sich der Restauration des Kapitalismus gebeugt, anstatt sich dagegen aufzurichten.

Die Diktatur des Proletariats war in den osteuropäischen Ländern noch gar nicht richtig gefestigt,und es gab dort keine gestählten marxistisch-leninistischen Parteien wie die KPdSU Lenins und Stalins und die PAA Enver Hoxhas (wo man mit der Diktatur des Proletariats die konterrevolutionären Banden kurzer Hand liquidierte oder eine Konterrevolution im Keim bereits erstickte), in allen anderen „sozialistischen Staaten“ gar nicht gab - zumindest dass diese auf sehr wackeligen Beinen standen und (noch viel zu milde ausgedrückt!) Schwächen im Kampf gegen die revisionistischen Einflüsse aufwiesen – wie man nicht nur in Ungarn, sondern auch in Polen und allen anderen Ländern sehen konnte. Mit dem Zerfall des Zentrums des sozialistischen Lagers begann auch der Zerfall des sozialistischen Lagers selbst und dialektisch betrachtet - auch umgekehrt, denn das sozialistische Lager war ja von seiner Entstehungsgeschichte her viel jünger als sein Zentrum. In der Praxis gab es im eigentlichen Sinne – insbesondere nach dem Tod des Genossen Stalin - also noch gar kein gefestigtes, kampferprobtes sozialistisches Lager. Spätestens mit dem XX. Parteitag der KPdSU, spätestens mit den Ereignissen in Ungarn kann man auf gar keinen Fall mehr vom sozialistischen Lager, sondern muss korrekter Weise vom revisionistischen Lager sprechen, das sich nunmehr auf das einzige sozialistische Land, auf Albanien stürzte. Das war der Beginn der imperialistisch-revisionistischen Einkreisung, die in Ungarn nur einige Tage dauerte, in Albanien aber weit über 30 Jahre brauchte.

 

Die Komintern (SH) stellt sich das neue, zukünftige sozialistische Lager jedenfalls ganz anders vor: ein sozialistisches Lager eben, dass nicht vom Revisionismus untergraben und ausgehöhlt ist, ein sozialistisches Lager, das auf festen stalinistisch-hoxhaistischen Beinen steht, von Sektionen der Kommunistischen Internationale (!) geführt wird und nicht von einem „Mutterland“. Die Frage „wer-wen?“, das sozialistische oder das revisionistische Lager – ist historisch noch nicht entschieden und muss vom Weltproletariat noch ausgefochten werden. Wir Stalinisten-Hoxhaisten bereiten das Weltproletariat darauf ideologisch vor, indem wir den Kampf gegen den Revisionismus mutig fortsetzen, unsere Fehler korrigieren und unsere Schwächen gegenüber dem Revisionismus in Stärken verwandeln.

 

 

4. Question

How is today situation? Will be there big crisis in 2017?

And how do you judge today's communists situation?

How is your strenght?

How many people are in Comintern (sh) and how many people support it?

 

ANSWER

We explained the today's situation in our Year-Report of the Comintern (SH).

The big world crisis has continued and worstened in 2017 concerning a) catastrophal living conditions of the exploited world masses, b) oppression by world fascism in general and fascism in the single countries, c) expansion of predatory wars in more and more countries; preparations of the 3rd World War. The preparation of the world socialist revolution is the only alternative to cope with the crisis.

The conditions for the communist have never been better than now. We are witness of great world historical revolutionary changes which herald the downfall of the capitalist world and the birth of the socialist world. This is the positive answer.

However, we witness also the weak subjective revolutionary factor, both the low class-consciousness of the world proletariat in consequence of the increasing anti-communist influence of the world bourgeoisie, and the poisoned communist world movement by the manifold agents of the bourgeoisie within its ranks. Neo-revisionism ["anti-revisionism" in words - and revisionism in deeds] is today the main ideological danger of the revolution.

There is still no communist mass movement in the world. We are just beginning to prepare our ideological battle-field against our international class enemies which is the indispensable condition for our struggle on all the other decisive battle fields of class struggle.

This is also the answer to the strength of the Comintern (SH). You will certainly understand that we will not present the concrete amount of our members on a silver platter to our enemies. We are an illegal party.

Though we are still not more than a few comrades all over the world, we are already the leading communist world organization on the battle field of the world proletarian ideology of today - Stalinism-Hoxhaism. We are still in the period of the ideological construction of our party - thus far away from leading the entire world proletariat towards world socialism (as the second period of the construction of our party).

There would be no influence of the Comintern (SH) without our international supporters. They are the main yardstick of our organizational development.

 

5. Question

Are polish people in Comintern?

Is there polish comintern section?

You said that you've got similiar information about polish "communist" organizations that I gave you, who gave you these informations before me?

I guess that have to be some polish communist, could you tell me do you know any S-H in Poland or something like this?

ANSWER

There are no Polish comrades of the Comintern (SH) and thus no Polish Section.

As we told you, we have made a lot of experiences of disappointments with Poland. Thus, we are forced to be cautious and reserved.

Nevertheless, we fulfill our duty of proletarian internationalism by publishing and improving this website as a helping hand for future revolutionary comrades from Poland. We would not publish this website if we would not be convinced that it would not be helpful for you. We demonstrate unlimited solidarity with the Polish working class and the Polish people while we simultaneously struggle against all sorts of Polish traitors which you have so excellently described in your letter to us which was very helpful for our understanding. Than you.

Yes, we told you that we try to get a picture of the movement in your country. However, we have no Polish "informant". Your are the first and only Polish Stalinist-Hoxhaist comrade that we got to know.

We retrieve our knowlegde from watching the movements in Poland only by ourselves, both historically and up-to-date by reading Polish websites. We have also knowledge about other former countries in Eastern Europe. But most important are our experiences with our Marxist-Leninist struggle in the former GDR where our party was fighting in illegality against the social-fascist regime. As you certainly know, our party in the GDR was completely destroyed by the social fascists, and most disappointing is the fact that the bourgeois and social-fascist ideological remains within the former revisionist countries are still alive. This is also true concerning Poland. It is therefore very important to draw the demarcation-line between Stalinism-Hoxhaism and revisionist remains in Poland. Also in Poland, the bourgeoisie tries to put an equal sign between communism and revisionism. - Communism is blamed for all the crimes committed by the revisionists. This must urgently be changed by means of the activities of the Polish Section of the Comintern (SH) with the general guidance of the Comintern (SH).

 

6. Question

What answer are you going to give to these revisionist organizations in Poland?

I think that struggle with them will be a lot of work, especially for a polish communists.

ANSWER

You already answered your question by yourself.

It is desirable and necessary to write the history of revisionism in Poland including the history of genuine Marxist-Leninist struggle against it. This would be, indeed, "a lot of work". But this is only the ideological basis that you must create for the daily class-struggle against the Polish bourgeoisie which is only victorious by the the defeat of the revisionist organizations. The struggle against revisionism in Poland means accordance of words and deeds.

The Comintern (SH) continues since 17 years the struggle of comrade Enver Hoxha against revisionism all over the world which is now developed to neo-revisionism. We recommend to study our book: "What is revisionism?"

The struggle against all the revisionist organizations in your country can only be successfully achieved by the Polish comrades themselves. Of course, we will give you advice in general questions of the struggle against revisionists, if you wish this.

 

7. Question

Could you give me some advice, what to do?

What can I do in Poland to help world revolution?

 

Answer

This is your most important question which results from all your previous questions.

This question can only be answered by yourself. It is your own decision, whether to struggle isolated alone, as a single communist, or together with the Comintern (SH).

We recommend to read our

21

Conditions of Admission to the Communist International (Stalinist-Hoxhaists)

adopted on August 6, 2015

 

And this is also the end of answering all your questions.

No matter, how you will decide what to do, we wish you good luck anyway. We are very happy to get to know such a great Polish comrade like you.

Thank you, dear comrade.

 

with world communist greetings

Comintern (SH)

July 21, 2017

 

 

 

 

The tasks of the Sections of the Comintern (SH)

 

adopted August 6, 2015

 

 

1. The ideological task is:

 

to study, propagate, implement and further develop the lessons of the 5 Classics of Marxism-Leninism and the main ideological documents of the Comintern (SH) by drawing the principled ideological demarcation line, and by struggling mercilessly against all sort of revisionism and neo-revisionism - no matter by which masks opportunism is hidden, in general;

to study, propagate and defend the ideological treasures of the PLA and comrade Enver Hoxha as the 5th Classic of Marxism-Leninism, in particular.2. The political task is:

 

the recruitment and leadership of the proletariat in your country as a detachment of the world proletariat, guided by the Bolshevik world party, for the preparation, propagation and implementation of the socialist world revolution, in general, and for the preparation, propagation and implementation of the socialist revolution in your country, in particular.3. The organizational task is:

 

The world proletariat has no other weapon in the socialist revolution and for the dictatorship of the world proletariat than its world organization.

Just as the proletariat of your country is indivisibly part of the world proletariat, your Section is indivisibly Part of our World Party.

Therefore, it is the organizational task of your Section to strengthen the Comintern (SH).

Implementing the central organizational decisions of the Comintern (SH) is the general organizational task.

The organizational task, in particular, is organizing the class struggle of the proletariat in your country on all battle fields – closely linked with the struggle for the socialist revolution:

the economical struggle ( organizing improvements of the living conditions of the proletariat and the people in your country)

the struggle against fascism and reaction (organizing the struggle against the counter-revolution in your country for its revolutionary overthrow)

the anti-imperialist struggle against world imperialism in general and against single imperialist powers in particular. Liberation from all external and internal, hidden and open enemies of your country. On a global scale, your Section supports our struggle against the superpowers and their imperialist camps.

Last not least: organizing the support of the closest class ally of the proletariat – the poor peasants.

The organizational structure of the Sections of the Comintern (SH) is built up according to the organizational norms and principles of the Bolshevik World Party (global democratic centralism). The own democratic centralism of your own Section is embedded in, and inseparably part of, the democratic centralism of the Comintern (SH).The releationship between the Comintern (SH and its Sections

 

The strengthening of the Sections is indispensable for the strenghtening of the Comintern (SH).

All our Sections know very well their important role for fulfilling the revolutionary mission of the world proletariat and its vanguard of which the Sections are a part.

All the more it is very important to answer the practical question about the minimum requirements for the foundation of a new Section and for upholding its existence [ not to mention its necessary strenghtening and growing as the only guarantee for the prospering of the Comintern (SH) as a whole ].

Sections must primarily serve the revolutionary matter of the world proletariat and the strengthening of its world party - the Comintern (SH), in general, and especially in their own country.

The preparation, creation and development of our Sections is essentially and exceptionally based on our correct application of the theory, principles and rules of Bolshevist partybuilding.

The party-building of the World party requires highest standard of rules and principles of Bolshevist party-building in general.

And in particular, the type of the party-building of the Bolshevist world party is different from every other type of Bolshevist party-building:

The upbuilding of the Comintern (SH) as the central head quarter of the world proletariat must be dialectically combined and be brought into accordance with the upbuilding of the Sections as the Comintern' s detachments and head quarters of the proletariat in the countries.

Every interruption, every error and mistake, every failure and delay of the necessary combination and harmonization of these two inseparable elements of the party-building of the Bolshevist world party (central head quarter and Sections' head quarter) can lead to complications, to weaknesses, and in the worst case to the total liquidation of the Communist International, and thus to the defeat of the world proletariat in its struggle for getting rid of world capitalism and for establishing its global dictatorship.

How do we define the "self-dependence" of the party-building of the Sections ?

The word "Section" is defined as an inseparable, immanent part of the Communist International. Consequently, the self-independence of the Section is defined as part of the self-independence of the world party.

The self-independence of the party-building of the Sections is needed for building up the Comintern (SH) in their own countries, in general, and in taking part in the global partybuilding, in particular. This is in accordance with the self-independence of the proletariat in single countries which strengthens the self-independence of the world proletariat.

The self-independence of the world party is needed for its global party-building in general, and for building up its Sections, in particular - according to the self-independence of the world proletariat.

The self-independence of the proletariat of the countries is part of the self-independence of the world proletariat.

There is no self-independence of the Comintern (SH) without the self-independence of the Sections. And vice versa, there is no self-independence of the Sections without the selfindependence of the Comintern (SH). Both form an inseparable unit.

The relationship between the self-independence of the party building of the Comintern (SH) and that of its Sections is generally defined by the Bolshevist rules and norms of democratic centralism.

The democratic centralism of the World party requires highest standard of rules and principles of democratic centralism in general.

And in particular, the type of the democratic centralism of the Bolshevist world party is different from every other type of Bolshevist democratic centralism:

The democratic centralism of the Comintern (SH) as the central head quarter of the world proletariat must be dialectically combined and be brought into accordance with the democratic centralism of the Sections as the Comintern' s detachments of the proletariat in the countries.

Centralism is the crucial principle of the Bolshevik world party. However, strict centralism of the Comintern (SH) does not exclude or replace the own initiative, the own democratic centralism of the Sections. In the contrary, the one requires the other.

The democratic centralism of the Sections is immanent and inseparable part of the democratic centralism of the world party. There is no Chinese wall between the democratic centralism of the Comintern (SH) and that of its Sections.

There is no democratic centralism of the Comintern (SH) without the democratic centralism of the Sections. And vice versa, there is no democratic centralism of the Sections without the democratic centralism of the Comintern (SH).

Every interruption, every error and mistake, every failure and delay of the necessary combination and harmonization of these two inseparable elements of the democratic centralism of the Bolshevist world party can lead to complications, to weaknesses, and in the worst case to the total liquidation of the Communist International, and thus to the defeat of the world proletariat in its struggle for getting rid of world capitalism and for establishing its global dictatorship.

Just as the proletariat in a single country is an inseparable part of the world proletariat, so are the Sections inseparable part of the Comintern (SH). We strengthen our global unity not only ideologically but consequently also organizationally.Who is a Section of the Comintern (SH) ?

 

The Sections are the representatives of the Comintern (SH) in their own countries and fight in their particular situation.

The revolution in every country is indivisible part of the world revolution. The Section is therefore indivisible part of the world party.

The Comintern (SH) has its Sections who act independently and self-reliant in their own country in accordance with all the other Sections and in accordance with the Comintern (SH) as a whole world party. Every Section proudly joins the world proletarian army of the revolution ! The enemy in every country has become a global enemy and therefore we must organize ourselves globally if we want to overthrow world capitalism inclusively the capitalism in our own country.

Fraternal trust and unity are gradually being restored among the communists of different countries by means of the cooperation of the Sections of the Comintern (SH).

This in turn, will create conditions for united revolutionary actions by the workers of different countries.

Only such actions - organized by the world party and its Sections - can guarantee the most systematic development and the most likely success of the world socialist revolution.

That is the essence of the organizational question of the Sections of the Comintern (SH).

In the first period of the Bolshevist party-building, the Comintern (SH) is the driving force for the Bolshevist party-building of the Sections. In the advanced period of the partybuilding of the world party, the party-building of the Sections will become the decisive driving force of the further development of the whole Comintern (SH).What are the criteria for the foundation of a new Section of the Comintern (SH) ?

 

1.

There is no Section of the Comintern (SH) which is not guided by the lessons of the 5 Classics of Marxism-Leninism.

The first and formost criterion for the foundation of a new Section is the total clearness and guidance by the lessons of the 5 Classics of Marxism-Leninism.

The foundation of the Comintern (SH) was based on the 5 Classics of Marxism-Leninism and this concerns automatically also to the foundation of the Sections of the Comintern (SH).2.

The Comintern (SH dictates imperatively and without exception the complete break with neo-revisionism as well as the complete break with any centrist position towards the neorevisionists as a precondition for the foundation of a new Section of the Comintern (SH).

The 5 Classics of Marxism-Leninism are our incontrovertible demarcation-line from any other comrades, groups and organizations, and superior criterion for founding a Section of the Comintern (SH).3.

One of the basic and indispensable tasks of every Section is the unconditioned, permanent and actual propagation of the Comintern (SH), its ideas, its theoretical documents , its central organ ... including statements etc. - namely translated in the native language.

This concerns also to the obligatory participation of every Section in central actions of the Comintern (SH).

Every Section supports the propaganda and actions of all the other Sections.

Vice versa, the Comintern (SH) and the other Sections - on their part - support the propaganda and actions of every single Section obligatory.4.

The preparation, creation and development of our Sections is essentially and exceptionally based on our correct application of the theory, principles and rules of Bolshevist partybuilding according to the teachings of the 5 Classics of Marxism-Leninism.5.

The upbuilding of the Sections as the Comintern' s detachments of the proletariat in the countries must be dialectically combined and be brought into accordance with the upbuilding of the Comintern (SH) as the central head quarter of the world proletariat.6.

The self-independence of the proletariat of the countries is part of the self-independence of the world proletariat. Consequently: The self-independence of the Sections is part of the self-independence of the Comintern (SH).7.

The democratic centralism of the Sections is immanent and inseparable part of the democratic centralism of the world party.8.

New Section can be founded annually only on the 8th of November (foundation day of the PLA). This is a historical date and we impose an obligation on the comrades of the new Section to follow the path of the PLA in words and deeds.9.

A certain probationary period is indispensable to examine candidates in practice if they are eligible and reliable candidates BEFORE the Comintern (SH) decides on the foundation of a new Section.10.

The Comintern (SH) decides on the foundation of a Section.

The delineation of these criteria for the creation of Sections will be decided by the Comintern (SH).11.

We actively prepare and educate candidates for the nomination of the foundation of a new Section by supporting them in their countries - for example by giving them a public platform for their propagation in their native language on our web-sites which are, last not least, all completely controlled by the Comintern (SH) which decides on what is published or not.12.

Last not least, we can check up on candidates if they only propagate their "own ideas of their country" or if they also propagate the ideas of proletarian internationalism, the socialist world revolution and the internationalist character of socialism and communism, the texts of the Comintern (SH) in general, and the texts of the other Sections in particular.

Candidates who do not propagate the basic and topical ideas and statements of the Comintern (SH) and Sections - namely in the native language of their country - can hardly be eligible candidates for creating a Section of the Comintern (SH).

"Comintern (SH) - Codex”

 

Member of the Comintern (SH) can be every communist all over the world who dedicates his/her life in words and deeds to the revolutionary liberation and emancipation of the world proletariat, who actively supports the political-ideological line of the Comintern (SH)

[both locally and globally] , who takes actively part in the class-struggle of the Comintern (SH) - [also in financial regard], and who acts unconditionally according to all the rules, directives and decisions of the Comintern (SH).

Strict periodicity for dialogue between all members of Comintern (SH) is to be established and guaranteed. Every member of the Comintern (SH) has the right to be informed about the inner life of the Comintern (SH), to say freely his/her opinion and to take actively part in decision-making and has simultaneously the duty of giving report on the work for which he/she is responsible. The Bolshevist principle of criticism and self-criticism and mutual control is indispensable for the strengthening of the Comintern (SH), in general, and that of the individual comrades, in particular. Every member of the Comintern (SH) maintains the maximum discipline and responsibility in work. Each comrade of the Comintern (SH) is an exemplary example of high conscious and heroic work!

The principles, norms and rules of the members of the Comintern (SH) are based on proletarian internationalist collectivism. They are discussed and decided collectively, apply uniformly to all and they are all equally authentic and obligatory. Each member of the Comintern (SH) is not only responsible for his own work but moreover for the work of all the other comrades - above all, responsible for the work of the entire collective. We combine individual with collective work while always giving priority to the later.

Everything we do, serves the world proletariat and therefore we take over fully joint responsibility to the revolutionary matter of the world proletariat, for both the positive and negative results of our work. We conduct ourselves in solidarity with each other, as models of genuine proletarian internationalists. We are all together guided by the teachings of the five classics of Marxism-Leninism and we educate and support each other in their spirit.

This is and remains a firm bond that binds us inseparable. Our collective energy of proletarian internationalism which we share is the inexhaustible source for the successful development and the further strengthening of the Comintern (SH).

The Comintern (SH) does not accept hierarchy in our ranks. We neither accept "big" nor "small" comrades, neither "guided" nor "leading" comrades. All comrades in the Comintern (SH) are equal, independent of each other, each to its ultimate consequences in solidarity with the great cause of the proletarian, socialist world revolution. We provide each other mutual aid and assistance, we advise each other and work together, coordinate our thoughts and actions to achieve our common goal. We should prove the boundless fidelity to ideas of Marxism-Leninism and ideas of Communism.

Each comrade should try to help the other comrades to improve their work and to correct their mistakes; however, each comrade should also be fully prepared to accept criticisms and corrections coming from the other members of the Comintern (SH).

In this way, comrades will assist each other (indeed, even during the process of work, the comrades should put forward proposals relatively to the work of the others and if one of them finds some sources or materials which can be useful to aid the other participating comrades, he should not hesitate about telling them). Only after this period of mutual criticisms, self-criticisms and corrections, the comrades should present their work to the other members of the Comintern (SH) which did not take direct part in its elaboration. And, once more, the work will be subjected to the criticisms and corrections of these other members of the Comintern. Therefore, before being published, articles will be examined, criticized, analyzed and corrected by all comrades of the Comintern.

This strategy has the advantage of permitting that all members can exercise mutual revolutionary vigilance over the works and activities of the other comrades. This is very useful because we live in a bourgeois-capitalist world, we are constantly subjected to anticommunist ideology and that can cause us to commit mistakes and to suffer deviations from genuine Marxist-Leninist-Stalinist-Hoxhaist ideological principles, even if we do this unwittingly and unconsciously. It can happen that, in a bilateral contact, some errors go unnoticed. But this is much more difficult to occur if all comrades analyze and criticize a determined work in an authentically communist manner.

This also permits that every task accomplished by the Comintern will be always a collective work, it will be authored by all comrades because all of them, without exception, contributed to its fulfillment.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINKI

Sekcja Polska

e-m@il kontakt

Centralny organ
Komintern (SH)
(Edycja polska)

"Rewolucja światowa"

archiwa

2018

2017

Polska

2016/2017

(archiwum wszystkich krajów świata)

 


 

biblioteka

 

 

5 klasyków marksizmu-leninizmu:

 

Marks i Engels

 

Lenin

 

Stalin


Enwer Hodża

 


 

Komintern

 

 

WKP (b)

 

 

APP

 

Związek Radziecki

(Czasów Lenina i Stalina)

 

 

Albania
(Czasów Enwera Hodży)

 

Historyczne wydarzenia światowego ruchu robotniczego

 

 

 

Komuna Paryska

 

 

Literatura rewolucji światowej

 

zdjęcia

 

 

filmy

 

 

muzyka

 


21

Warunki przyjęcia do Kominternu (SH)

6 sierpnia 2015 r


Bolesław Bierut


 

Sekcje Kominternu (SH):

Albania

Niemcy

Gruzja

Portugalia

ROSJA

W budowie - jeszcze nie założone oficjalnie:

Grecja

Jugosławia

Polska

 


Strona internetowa
Komintern (SH)
w innych językach

Angielski
Francuski
Hiszpański
Włoski
Farsi


 

LISTA WSZYSTKICH KRAJÓW

 


 

 

Światowy ruch Stalinowsko-Hodżystowsky

 


 

 

Czerwona Międzynarodówka Związków Zawodowych

 


 

Międzynarodowa młodzież komunistyczna

 

(КИМ — c 1919 по 1943)

 


 

Komunistyczna
Międzynarodó
wka Kobiet [SH]

 

 
Międzynarodówka Solidarnośći Komunistycznej

 

 

 

LINKI

Komintern [SH] - angielski

 

archiwa

Informacje kontaktowe

O nas

Wspieraj nas!

Forum

Pytania i odpowiedzi

Sekcje

statut

Program

Platforma

 

światowy komunizm

 

 

Wezwanie do przywrócenia Kominternu
31 grudnia 2000 r


 

 

PDF

Platforma Kominternu [SH]
przyjęta w dniu 7 listopada 2009 r


 

Enwer Hodża -

Piąty klasyk Marksizmu-Leninizmu i ponowne utworzenie Kominternu


 

linia polityczna partii światowej

"Światowa proletariacka rewolucja socjalistyczna - strategia i taktyka"

 

niemiecki

 

W języku angielskim

I Rodzial

II Rodzial

VIII Rodzial

[Tłumaczenie w toku]


 

Manifest Światowej Partii Bolszewickiej
1903 - 2003