2019

 

100 lat Kominternu

follow us on facebook:

"Comintern 1919 - 2019"

 

 

Witamy w Komintern [SH]!!

 

 

78 lat temu

8 listopada 1941 r

Dzień założycielski

Partii Pracy Albanii

 

specjalna strona internetowa w języku angielskim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Albania Today No 5 / 1981

Albania dzisiaj"

 

 

strona internetowa

Partii Pracy Albanii 

ENGLISH

GERMAN

ALBANIAN

SPANISH

FRENCH

CHINESE

PORTUGUESE

 

 

 

Niech żyje Wielka Socjalistyczna Rewolucja Październikowa!

 

 

Niech żyje światowa rewolucja socjalistyczna!

 

 

strona internetowa - rewolucja październikowa

 

 

 

ENGLISH

ALBANIAN

ARABIC

CHINESE

CZECH

FARSI

FINNISH

FRENCH

GEORGIAN

GERMAN

GREEK

ITALIAN

POLISH NEW

PORTUGUESE

RUSSIAN

SERBOCROAT

SPANISH

SWEDISH

TURKISH

 

 

GALERIA CZERWONEGO PAŹDZIERNIKA ...

 

 

 

 

 

 

 

 

16 października 1908 r. - 16 października 2019 r

Niech żyją 111. urodziny towarzysza Envera Hodży!

 

Enwer Hodża 

Niech żyje 5. klasyka

marksizmu-leninizmu !

 

Pozdrawiamy wszystkich towarzyszy na całym świecie

 

Strona internetowa angielski

 

specjalna strona internetowa w języku niemieckim

 

 

 

 

«Enwer Hodża. Życie i praca. 1908-1985 »

 

 

 

Enwer Hodża

Archiwum Kominternu (SH)

 

 

6 lat temu

Enwer Hodża

The 5th Classic of Marxism-Leninism and the Foundations of Hoxhaism

published on October 16, 2013

on occasion of the 105th anniversary

 

 

 

 

 

 

 

"Solidarność naszą bronią". W Polsce protestowano przeciw tureckiej inwazji na północną Syrię

 

LENIN

Speech at Second All-Russia Conference of Organisers Responsible for Rural Work

(Excerpt)

 

On The Polish Offensive

June 12, 1920

 

 

80 lat temu ...

1 wrzesnia 1939 r.

Inwazja w Polsce

 

 

Śmierć niemieckiemu faszyzmowi!

 

 

Wojna przeciwko wojnie imperialistycznej!

 

See the source image

Strona internetowa angielski

specjalna strona w języku niemieckim

 

„Śmierć faszyzmowi”

 

Żołnierze radzieccy i polscy podnoszą sztandar zwycięstwa. Warszawa, styczeń 1945 r.

 

 

 

Armia Czerwona wyzwala Polskę od faszyzmu Hitlera!

W Polsce 600 000 żołnierzy radzieckich zginęło w walce o wyzwolenie Polski od faszyzmu hitlerowskiego.

Niech żyje komunistyczna Polska w komunistycznym świecie!

 

 

Niech żyje Stalin - przyjaciel i mistrz narodu polskiego!

Armia Czerwona walczyła wówczas o socjalizm. Dziś Rosja jest krajem imperialistycznym.
Dziś my, komuniści, nie popieramy ani zachodniego, ani wschodniego imperializmu.
Dziś walczymy przeciwko światowemu imperializmowi, o światowy socjalizm - także na polskiej ziemi.

 

Niech żyje Kominternu (SH)

Sekcja Polska

1939

2019

 

 

1939

2019

 

 

 

"Przychodzimy w pokoju ..."

2019

1939

 

 

1939

2019

 

Niemieckie czołgi w Polsce - 2019

 

 

 

 

Niemieckie łzy krokodyla ...

1 września 2019 r

 

 

 

75 lat temu
zamordowany przez nazistów 18 sierpnia 1944 r

 

 

Ernst Thälmann

 

(ur. 16 kwietnia 1886 w Hamburgu, zm. 18 sierpnia 1944 w Buchenwaldzie)

Z zawodu pracował jako robotnik portowy i marynarz. Od 1903 roku członek Socjaldemokratycznej Partii Niemiec (niem. Sozialdemokratische Partei Deutschlands, SPD). Podczas I wojny światowej przeszedł do USPD w ramach której prowadził agitację rewolucyjną wśród żołnierzy. Od 1920 członek Komunistycznej Partii Niemiec (niem. Kommunistische Partei Deutschlands, KPD). W październiku 1923 roku zorganizował powstanie robotnicze w Hamburgu i dowodził nim[2]. W 1924 roku został deputowanym do Reichstagu. W 1925 został przewodniczącym Komitetu Centralnego KPD. Jako wysunięty przez Stalina przywódca partii usunął z kierownictwa partii Ruth Fischer i Arkadija Masłowa, związanych ideowo z Lewicową Opozycją i przeprowadził czystkę członków KPD. W latach 1928–1933 był członkiem Komitetu Wykonawczego Międzynarodówki Komunistycznej.

3 marca 1933, po dojściu Adolfa Hitlera do władzy, został aresztowany, więziony w Sachsenhausen w tzw. Zellenbau (oddział dla więźniów specjalnych), ponadto Moabicie, Hanowerze (od lata 1937 do sierpnia 1943) i Budziszynie (do sierpnia 1944). W 1944 zamordowany (rozstrzelany) na osobisty rozkaz Hitlera w obozie koncentracyjnym w Buchenwaldzie. Pochowany na Cmentarzu Centralnym Friedrichsfelde w Berlinie.

 

124 dzień śmierci


5 sierpnia 1895 r. - 5 sierpnia 2019 r

 

 

Friedrich Engels

 

Strona internetowa angielski

 

specjalna strona internetowa w języku niemieckim

 

 

Fryderyk Engels

1895

 

 

 

Czerwony przód świata przeciwko wojnie i faszyzmowi

Stowarzyszenie czerwonych bojowników

organizacja Kominternu (SH)

Został ustanowiony 29 lipca 2019 r

angielski

niemiecki

arabski

 

 

 

75 lat temu ... 

Strona internetowa niemieckiej sekcji o powstaniu warszawskim

 

Kapitalizm - NIE!

 

Bojkot wyborów burżuazyjnych „Parlamentu Europejskiego”!

Obalić Unię Europejską i jej imperialistyczne narody kapitalistyczne!

 

Niech żyje socjalistyczne narody Unii Europejskiej!

Niech żyje dyktatura europejskiego proletariatu!

 

 

74 rocznica

9 maja 1945 r
Dzień wyzwolenia z faszyzmu hitlerowskiego

Strona internetowa angielski

 

 

 

 

5 maja 1818 r. - 5 maja 2019 r

Niech żyją

201.

urodziny Karola Marksa!

 

 

Karl Marx albumu

 

Strona internetowa angielski

 

 

 

 

"Niech żyje 1 Maja!”

 

"Dzień międzynarodowej solidarności pracujących!" 

Pozdrowienia od polskiej sekcji kominternu z okazji dnia 1 maja 2019 roku

Pozdrawiamy wszystkich robotników na całym świecie i wspieramy ich w ich słusznej walce z o komunizm. Niech pochody będą, jak najsilniejsze, niech zwiastują one burżuazji jej bliski koniec.

Śmierć kapitalistom i ich systemowi!
Niech się święci 1 maj!

Niech żyją nam wszyscy robotnicy!

Niech żyje komunizm!

 

Strona internetowa angielski

 

 

 

 

 

Pierwszy maja w Albanii
(Historia)

 

 

 

 

149. urodziny

Włodzimierz Lenin

(ur. 22 kwietnia 1870)

 

Po pier­wsze - uczyć się, po dru­gie - uczyć się i po trze­cie - uczyć się.

(Lenin)

 

 

11 kwietnia 1985 r

34 dzień śmierci

Enwer Hodża

 

 

 

136. rocznica śmierci

KAROLA MARKSA


14 marca 1883

specjalna strona w języku angielskim

 

 

657658

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 marca 2018 r

66. Dzień Śmierci 

Spuścizna Stalina jest nieśmiertelna.

 

specjalna strona w języku angielskim


specjalna strona w języku niemieckim

 

 

 

 

 

 

 

 

95 lat temu 

Śmierć Lenina w 1924 r

 

 

 witryna internetowa
angielski
niemiecki

 

 

Galeria – śmierć Lenina

 

 

 


Polskie Archiwum Lenina

 

 

Międzynarodówka Komunistyczna

Archiwum

 

 

2019

Niech zyje Stalinizm-Hodzyzm!

 

 

 

18-lecie Kominternu (SH)!

 

 

 

Wiadomości Solidarności

 

Message of the Comintern (SH)

on occasion of the 18th anniversary

of the Comintern (SH)


December 31, 2000 - December 31, 2018


Dear comrades !

Today, we celebrate the 18th anniversary of the founding of the Comintern (SH).. At the current highest stage of its development, the proletarian International reached in all its 154 years of history (since 1864) the longest uninterruptedly revolutionary phase without deviations, degenerations, crises etc. This is a heavy blow against all enemies of the proletarian International and a great victory for the world proletariat.

The founding of the Comintern (SH) is an event of great historical importance. From that day on the great work of the Comintern had been continued actively and honorably.

The Comintern (SH) was founded because the Comintern history teaches that the world proletariat can not be victorious without its world party. Without revolutionary leadership of a Bolshevik world organisation, the matter of the world-proletarian revolution is doomed to failure.

The Comintern (SH) is the organization of the world proletariat in the period of the revolutionary transition from world capitalism to world socialism, and from world socialism to world communism.

Without Communist International there is no overthrow and destruction of world capitalism.

Without Communist International there is no victorious construction of world socialism.

Without Communist International there is no transition to world communism.

In the end of the 1990s we created the "19 Theses" of the re-construction of the Comintern of Lenin and Stalin on occasion of the 80th anniversary of foundation. Today, 20 years later, when we will enter the centenary of the founding of the Comintern, these "19 Theses" have already become a historical document in itself.

In this document we answered positively the most decisive question:

"Should we found a new Communist International at the millenium change ?"

We said "yes" because we had a rock solid conviction what Lenin has formerly prophesized after having overcome the opportunistic degeneration of the Second International:

"Essentially the Communist International did not fall - lives on till this day and will also live on in future!"

And in our "19 Theses" (1999) we said:

"Yes, the creation of a new Comintern is not to be delayed. It is the very first and most essential task for all communists in the world - in the coming millenium."

To start with the creation of a new proletarian vanguard party, the Comintern (SH) was founded in the New Year Eve 200 0/ 2001 by those Stalinist-Hoxhaists who couldn't accept to give up the beloved former glorious Comintern of Lenin and Stalin..

The Stalinist-Hoxhaists wanted to take revenge on the betrayal of the revisionists and were determined enough to reorganize the anti-revisionist struggle on the basis of the 5 Classics of Marxism-Leninism by means of the founding of the Comintern (SH).

These Stalinist-Hoxhaists were less than fingers at a fist, but firm and determined enough to uphold the banner of the world socialist revolution.

These Stalinist-Hoxhaists , who founded the Comintern (SH), decided to protect and spread the revolutionary flame of the world proletariat in the spirit of the 5 Classics of Marxism-Leninism all over the world.

In our "CALL FOR THE FOUNDING OF THE NEW COMINTERN"

we stated on New Year's Eve 2000:

"Comrades, this is the historical, last dark night, when the revisionists and social-fascists and all their open and hidden lackeys all over the world hindered us Marxist - Leninists to refound our Communist International. With a new red dawn we step into the new century with our new Communist International in continuation of all the former Communist Internationals founded in the spirit of Marx, Engels, Lenin and Stalin. We declare with this -now and forever :

Comrade Enver Hoxha is the 5 th Classic of Marxism-Leninism aside Marx, Engels, Lenin and Stalin. This will be the ideological basis of the Comintern (ML).
It is from now on the duty of the Marxist-Leninists all over the world to join and keep the Comintern (ML) alive as a Bolchevist class-instrument of the world proletariat."

The entire struggle of the Comintern (SH) within 18 years was based on the teachings of the 5 Classics of Marxism-Leninism in preparing, propagating and accelerating the world-proletarian, socialist revolution.

And that's what we a very proud of.

Like the last years, we are again overwhelmed by the support of our members and users. The Comintern (SH) was pleased by the large amount of users of our websites from all over the world. We thank you for the many interesting inquiries to our email address or on facebook, which we gladly answered. We were also pleased with criticisms that helped us correct mistakes. And last but not least, your words of praise have encouraged us to march always further to the world socialist revolution. We will also be very pleased about your contributions in the coming year 2019. We would like to thank you for your loyalty to the Comintern (SH) and wish you all a lot of success in the new year! Together we will be victorious !

On occasion of its 18th anniversary the Comintern (SH), we send militant greetings to all comrades the world over.

We want to thank you for your greetings, for your active support and solidarity.

We highly appreciate your revolutionary work that you have done and that will be done in 2019.

We wish you all continued strength, courage and perseverance in our global class struggle!

The victory of the world socialist revolution is inevitable !

The glorious epoch of world socialism will soon begin !

Forward with the Comintern (SH) to the world socialist revolution!

Forward in the spirit of the five Classics of Marxism-Leninism!

Long live proletarian internationalism!

Long live world communism!

Comintern (SH)

Wolfgang Eggers

31st of December 2018

 

 

 

 

 

 

Pierwszy dzień z życia sekcji rosyjskiej
w dniu 7 listopada 2017 r. w Leningradzie

 

 

Long live Stalinism-Hoxhaism ! (English)


RROFTË Stalinizëm-Enverizmi ! Albanian)


Es lebe der Stalinismus-Hoxhaismus ! (German)

Да здравствует сталинизм - Ходжаизм ! (Russian)

გაუმარჯოს სტალინიზმ-ხოჯაიზმის! (Georgian)

Viva o Estalinismo-Hoxhaismo! (Portuguese)

Viva Stalinismo-Hoxhaismo! (Italian)


斯大林霍查主义万岁! (Chinese)


Viva el Stalinismo-Hoxhaismo! (Spanish)


Vive le Stalinisme-Hoxhaisme! (French)


At zije Stalinismus-Hodzismus! (Czech-Slovak)


Ζήτω το σταλινισμός - Χότζα-ισμό ! (Greek)


Živeo Staljinizam - Hodžaizam! (Bosnian)

Niech zyje Stalinizm-Hodzyzm! - (Polski)

! زنده باد استالینیسم-خوجهئیسم (Farsi) 

Niech zyje Stalinizm-Hodzyzm! - (Polski)

 

Længe leve Stalinismen-Hoxhaismen (Danish)

Hidup Stalinisma dan Hoxhaisma! (Malay)

Staliniyamum-Hoxhaiyamum niduzhi vazga (Thamil) 

Viva o Stalinismo e o Hoxhaísmo (Português Brasil)

स्टालिनबाद-होक्जाबाद जिन्दाबाद! (Nepali) 

Trăiască Stalinism-Hodjaismul! (Romanian)

Viva l'Estalinisme-Hoxaisme! (Occitan)

سٹالنزم ، ہوکسزازم زندہ باد پائندہ باد
(اردو) (Urdu)

!عاشت الستالينية-الخوجية (Arab language)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINKI

Sekcja Polska

e-m@il kontakt

com.2000@protonmail.com

Centralny organ
Komintern (SH)
(Edycja polska)

"Rewolucja światowa"

archiwa

2018

2017

Polska

2016/2017

(archiwum wszystkich krajów świata)

 


 

biblioteka

 

 

5 klasyków marksizmu-leninizmu:

 

Marks i Engels

 

Lenin

 

Stalin


Enwer Hodża

 


 

Komintern

 

 

WKP (b)

 

 

APP

 

Związek Radziecki

(Czasów Lenina i Stalina)

 

 

Albania
(Czasów Enwera Hodży)

 

Historyczne wydarzenia światowego ruchu robotniczego

 

 

 

Komuna Paryska

 

 

Literatura rewolucji światowej

 

zdjęcia

 

 

filmy

 

 

muzyka

 


21

Warunki przyjęcia do Kominternu (SH)

6 sierpnia 2015 r


Bolesław Bierut


 

Sekcje Kominternu (SH):

Albania

Egipt

Niemcy

Gruzja

ROSJA

Stany Zjednoczone

 

Świat arabski

W budowie - jeszcze nie założone oficjalnie:

Grecja

Indie

Irak

Włochy

Jugosławia

Polska

Portugalia


Strona internetowa
Komintern (SH)
w innych językach

Angielski
Francuski
Hiszpański
Farsi


 

LISTA WSZYSTKICH KRAJÓW

 


 

 

Światowy ruch Stalinowsko-Hodżystowsky

 


 

 

Czerwona Międzynarodówka Związków Zawodowych

 


 

Międzynarodowa młodzież komunistyczna

 

(КИМ — c 1919 по 1943)

 


 

Komunistyczna
Międzynarodó
wka Kobiet [SH]

 


Stowarzyszenie czerwonych bojowników

organizacja Kominternu (SH)

Został ustanowiony 29 lipca 2019 r

angielski

niemiecki

arabski

 Międzynarodówka Solidarnośći Komunistycznej

 

 

 

LINKI

Komintern [SH] - angielski

 

archiwa

Informacje kontaktowe

O nas

Wspieraj nas!

Forum

Pytania i odpowiedzi

Sekcje

statut

Program

Platforma

 

światowy komunizm

 

 

Wezwanie do przywrócenia Kominternu
31 grudnia 2000 r


 

 

PDF

Platforma Kominternu [SH]
przyjęta w dniu 7 listopada 2009 r


 

Enwer Hodża -

Piąty klasyk Marksizmu-Leninizmu i ponowne utworzenie Kominternu


 

linia polityczna partii światowej

"Światowa proletariacka rewolucja socjalistyczna - strategia i taktyka"

 

niemiecki

 

W języku angielskim

I Rodzial

II Rodzial

VIII Rodzial

[Tłumaczenie w toku]


 

Manifest Światowej Partii Bolszewickiej
1903 - 2003

 


 

What is Stalinism-Hoxhaism?