2018

 

 

follow us on facebook

 

 

Witamy w Komintern [SH]!!

 

 

1 wrzesnia 1939 r.

Inwazja w Polsce

Wojna przeciwko wojnie imperialistycznej!

See the source image

Strona internetowa angielski

specjalna strona w języku niemieckim

 

Soviet - Polish Relations

1943

 

 

23 dzień śmierci


5 sierpnia 1895 r. - 5 sierpnia 2018 r

 

 

Friedrich Engels

 

Strona internetowa angielski

 

 

Fryderyk Engels

1895

 

 

 

 

 

 

WHAT IS STALINISM - HOXHAISM ?

 

16 - 07 - 2018

written by Wolfgang Eggers

published by the Comintern (SH)

A brief guide to the introduction

in some basic teachings of Stalinism-Hoxhaism

 

 

 

 

 

77 lat temu


22 czerwca 1941 r

 

ATAK NIEMIEC

na Związek Radziecki

 

 

 

Strona internetowa w języku angielskim

 

Strona w języku rosyjskim

 

 

 

 

 

 

9 maja 1945 r
Dzień wyzwolenia z faszyzmu hitlerowskiego

Strona internetowa angielski

 

 

 

 

 

5 maja 1818 r. - 5 maja 2018 r

Niech żyją

200.

urodziny Karola Marksa!

 

 

Karl Marx albumu

 

Strona internetowa angielski

 

 

Niech zyje 1 Maja!

 

Pozdrowienia od polskiej sekcji kominternu z okazji dnia 1 maja 2018 roku

Pozdrawiamy wszystkich robotników na całym świecie i wspieramy ich w ich słusznej walce z o komunizm. Niech pochody będą, jak najsilniejsze, niech zwiastują one burżuazji jej bliski koniec.

Śmierć kapitalistom i ich systemowi!
Niech się święci 1 maj!

Niech żyją nam wszyscy robotnicy!

Niech żyje komunizm!

 

Strona internetowa angielski

 

 

1 Maja 1950

youtube

 

 

148. urodziny

Włodzimierz Lenin

(ur. 22 kwietnia 1870)

 

Po pier­wsze - uczyć się, po dru­gie - uczyć się i po trze­cie - uczyć się.

(Lenin)

 

 

14 kwietnia 1985 r

33 dzień śmierci

Enwer Hodża

 

 

 

135. rocznica śmierci

KAROLA MARKSA


14 marca 1883

specjalna strona w języku angielskim

 

Poniżej wrzucamy przemówienie Engelsa nad grobem Marksa.

 

"Dnia 14 marca, kwadrans przed trzecią po południu, przestał myśleć największy ze współczesnych myślicieli. Na dwie zaledwie minuty pozostawiliśmy go samego, a kiedyśmy znowu weszli, znaleźliśmy go w fotelu spokojnie śpiącego - ale już na zawsze.
Nie sposób ocenić, co stracił w tym człowieku walczący proletariat Europy i Ameryki, co straciła w nim nauka historyczna. Rychło da się odczuć wyrwa sprawiona śmiercią tego mocarza.
Podobnie jak Darwin odkrył prawo rozwoju świata organicznego, tak Marks odkrył prawo rozwoju dziejów ludzkich - ten prosty, przesłonięty dotychczas ideologicznymi nawarstwieniami fakt, że ludzie muszą przede wszystkim jeść, pić, mieszkać, zanim mają możność zajmować się polityką, nauką, sztuką, religią itd., że przeto produkcja bezpośrednich materialnych środków utrzymania, a więc każdorazowy szczebel ekonomicznego rozwoju danego narodu albo danego okresu, stanowi podstawę, z której rozwijają się urządzenia państwowe, poglądy prawne, wyobrażenia estetyczne i nawet religijne danych ludzi i z której wychodzić należy przy objaśnieniu tych zjawisk, nie zaś na odwrót, jak dotąd robiono.
Nie dość na tym. Marks odkrył również szczególne prawo ruchu współczesnego kapitalistycznego sposobu produkcji i zrodzonego przezeń społeczeństwa burżuazyjnego. Odkrycie wartości dodatkowej wniosło od razu światło w tę dziedzinę, gdy wszystkie dawniejsze badania zarówno burżuazyjnych ekonomistów jak i socjalistycznych krytyków były błądzeniem w ciemności.
Dwa takie odkrycia starczyłyby dla jednego żywota. Szczęśliwy byłby ten, kto zdołałby dokonać jednego bodaj podobnego odkrycia. Ale w każdej poszczególnej dziedzinie, którą Marks badał - a dziedzin tych było bardzo wiele i żadnej z nich nie poruszył tylko pobieżnie - w każdej, nawet w dziedzinie matematyki, dokonał samodzielnych odkryć.
Taki był Marks jako człowiek nauki. Ale to nie było najważniejsze w nim. Nauka była dla Marksa siłą poruszającą dzieje, siłą rewolucyjną. Jakkolwiek żywą radość sprawiało mu odkrycie w tej lub owej dziedzinie nauki teoretycznej, odkrycie, którego praktyczne zastosowanie może nie dawało się jeszcze wcale przewidzieć - zupełnie inna była radość, jaką odczuwał z powodu każdego odkrycia, które natychmiast oddziaływało rewolucjonizująco na przemysł lub w ogóle na rozwój historyczny. Tak więc obserwował bacznie rozwój odkryć w dziedzinie elektryczności i ostatnio jeszcze śledził prace Marcelego Deprez.
Bo Marks był przede wszystkim rewolucjonistą. Przyczynić się w ten lub inny sposób do obalenia społeczeństwa kapitalistycznego i stworzonych przez nie urządzeń państwowych, przyczynić się do wyzwolenia współczesnego proletariatu, któremu on pierwszy dał świadomość jego własnego położenia i jego potrzeb, świadomość warunków jego wyzwolenia - oto było prawdziwe powołanie jego życia. Walka była jego żywiołem. A walczył z taką namiętnością, z takim uporem, z takim powodzeniem, jak niewielu. Pierwsza "Gazeta Reńska" 1842 r., paryski "Vorwaerts" ("Naprzód") 1844 r., "Brukselska Gazeta Niemiecka" 1847 r., "Nowa Gazeta Reńska" 1848-49 r., "Trybuna Nowojorska" 1852-1861 r. - ponadto mnóstwo bojowych broszur, praca w Paryżu, Brukseli i Londynie, aż wreszcie jako uwieńczenie wszystkiego powstało wielkie "Międzynarodowe Stowarzyszenie Robotników" - doprawdy już samo to było dziełem, którym mógłby się szczycić jego twórca, nawet gdyby nic innego nie dokonał.
I dlatego Marks był najbardziej znienawidzonym i najbardziej oczernianym człowiekiem swego czasu. Wydalały go rządy zarówno absolutystyczne jak i republikańskie. Bourgeois, zarówno konserwatywni jak i ultrademokratyczni, prześcigali się w miotaniu nań kłamliwych oszczerstw. Marks odsuwał to wszystko na bok jak pajęczynę, nie zwracał na to uwagi, odpowiadał tylko wówczas, kiedy zachodziła nieodzowna potrzeba. I umarł czczony, kochany, opłakiwany przez miliony rewolucyjnych współbojowników - od kopalń syberyjskich poprzez całą Europę i Amerykę aż do Kalifornii. I śmiało mogę powiedzieć: wielu mógł mieć Marks przeciwników, ale bodaj ani jednego osobistego wroga.


Imię jego żyć będzie poprzez stulecia i poprzez stulecia żyć będzie jego dzieło."

 

657658

 

 

 

 

 

 

 

 

5 marca 2018 r

65. Dzień Śmierci 

Spuścizna Stalina jest nieśmiertelna.

 

specjalna strona w języku angielskim


specjalna strona w języku niemieckim

 

 

 

Przemówienie Towarzysza

Bolesława Bieruta

 

NA LOTNISKU W WARSZAWIE PO POWROCIE Z MOSKWY DNIA 11 MARCA 1953 R.

 

Drodzy Towarzysze i Przyjaciele!

Trudno jest wyrazić słowami cały bezmiar bolesnych uczuć, jakie nurtują w sercach setek milionów ludzi, uświadamiających sobie, że odszedł już na zawsze Człowiek, z którego ust jeszcze tak niedawno płynęły w świat słowa pełne niezrównanej siły i myśli opromieniające naszą przyszłość, rozświetlające cel naszego życia i walki, ukazujące jasną drogę do zwycięstwa prawdy i sprawiedliwości – drogę do komunizmu. Śmierć Józefa Stalina – genialnego kontynuatora nauki Marksa, Engelsa i Lenina, Wielkiego Budowniczego nowej epoki komunizmu, Wodza mas pracujących całego świata i czczonego przez całą przodującą i postępową ludzkość Chorążego pokoju – to tragiczna, niepowetowana i najboleśniejsza strata, jaka mogła ugodzić w nas wszystkich, w całe dzisiejsze pokolenie ludzi walczących o lepszą przyszłość, o pokój, o socjalizm i komunizm.

Nam, członkom polskiej delegacji, wysłannikom partii i rządu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, wypadło kroczyć w orszaku pogrzebowym za trumną Józefa Stalina wśród pogrążonych w bezbrzeżnym smutku najbliższych Jego towarzyszy, przyjaciół, współpracowników, wśród przedstawicieli partii robotniczych i komunistycznych z całego świata, wśród niezliczonych szeregów ludzi, których serca przenikał ból, ale wraz z tym i niezrównana siła woli, hartu, męstwa, decyzji. Tę, wielką siłę daje poczucie najgłębszego obowiązku, obowiązku walki o realizację wielkich idei, nauk, wskazań ukochanego przez nas wszystkich Wodza, Ojca, Nauczyciela i Wielkiego Przodownika ludzkości. Może nigdy bardziej, jak właśnie w te ciężkie, trudne i tragiczne dni zjednoczyły się myśli i uczucia setek milionów ludzi ze wszystkich zakątków świata, jednym tętnem zabiły miliony serc ludzkich, jedno pragnienie wysunęło się ponad wszystko – aby ziściło się, jak najszybciej to, czego uczył, do czego wzywał ludzkośc Stalin.

W chwili gdy trumnę ze zwłokami towarzysza Stalina wznoszono do mauzoleum, aby ustawić ją obok trumny Lenina – świat zatrzymał się w ruchu. W Polsce i we wszystkich wolnych krajach świata, ludzie pochylili głowy i trwali w ciszy przez długą chwilę. Najgłębsze skupienie uczuć miłości i czci objęło serca setek milionów ludzi. I w chwili tej stało się jasne dla nas wszystkich, że siła ta, ogarniająca cały świat, jest wszechpotężna, nieśmiertelna i niepokonana. Stało się jasne, że Stalin żyje w sercach olbrzymiej większości ludzi, i że potęga Jego myśli, Jego idei, Jego geniuszu żyć będzie wiecznie. Będzie ona wieść nieugięcie ludzkość naprzód, na wyżyny nowego, lepszego, szlachetniejszego życia. Nigdy jeszcze przodująca i walcząca o to nowe życie ludzkośc nie skupiała w sobie tak wielkiej, tak jednolitej, tak potężnej i niezłomnej siły. Żadne knowania wrogich i nikczemnych mocy nie będą już nigdy zdolne złamać tej jedności, którą tworzy zwartość serc, przenikniętych świadomością wielkich Stalinowskich idei.

Nieśmiertelna, niezwyciężona jest prawda, o którą przez całe swe życie walczył, której torował swym genialnym umysłem drogę, której nauczał nas towarzysz Stalin. Jest to święta prawda o tym, że społeczeństwo ludzkie może i powinno rozwijać się bez wyzysku człowieka przez człowieka, że narody świata mogą i powinny żyć wolne, niezależne, opierając stosunki między sobą na przyjaźni, braterstwie i pomocy wzajemnej. Lenin i Stalin – jako Wodzowie Wielkiej Rewolucji Proletariackiej – byli po raz pierwszy w dziejach ludzkośći budowniczymi takiego społeczeństwa. Byli oni twórcami pierwszego na świecie państwa robotników i chłopów, państwa, które w walce z niezliczonymi wrogami i trudnościami wprowadziło w życie socjalizm na olbrzymich obszarach globu ziemskiego. Związek Radziecki pod kierownictwem Wielkiego Stalina usunął ucisk narodowy, urzeczywistnił zwycięsko zasady braterstwa w stosunkach między wszystkimi narodami gnębionymi niegdyś bezlitośnie przez carat, zabezpieczył twórczy i wspaniały rozkwit gospodarki i kultury narodów dawniej zacofanych i upośledzonych.

Stworzona przez Lenina i Stalina partia proletariacka stała się przodującą i najpotężniejszą partią na świecie – partią ofiarnych, zahartowanych, bezgranicznie oddanych swemu narodowi i międzynarodowej sprawie robotniczej bojowników komunizmu.

Wielka, potężna i niezwyciężona jest ta siła, to dzieło, ta idea, którą pozostawił naszemu pokoleniu Józef Stalin. Wielka i niezwyciężona jest armia bojowników, którą On wychował, wykształcił i uzbroił ideologicznie. Jest to stalowa i nieugięta siła milionów, scementowana jednością idei i jednością woli – woli zbudowania nowego społeczeństwa, którego najwyższym prawem jest praca nad maksymalnym zabezpieczeniem rosnących potrzeb materialnych i duchowych narodu, nieustannego wzrostu jego dobrobytu.

Drodzy Przyjaciele i Towarzysze!

Wraz z narodami radzieckimi, wraz ze wszystkimi przodującymi i postępowymi ludźmi na całym świecie, wielki i głęboki ból przeżywa nasz naród polski. W bezmiernym smutku i żalu schylają nad trumną Józefa Stalina – Ojca, Nauczyciela, Wodza i Przyjaciela – swoje bojowe sztandary polskie masy pracujące. Naród polski wie, że Wielka Socjalistyczna Rewolucja Październikowa, kierowana przez Lenina i Stalina, przyniosła mu wyzwolenie po 150 latach niewoli. Naród polski wie, że zwycięska Armia Radziecka, dowodzona przez największego stratega naszych czasów – Generalissimusa Stalina, wyzwoliła go z najcięższego hitlerowskiego jarzma i po raz wtóry zapewniła mu niepodległość. Naród polski wie, komu zawdzięcza zjednoczenie w państwie w państwie polskim prastarych ziem polskich nad Nysą, Odrą i Bałtykiem. Masy pracujące Polski uświadamiają sobie w pełni, że wszystkie ich osiągnięcia na drodze budownictwa socjalizmu byłyby nie do pomyślenia bez braterskiego, przyjaznego poparcia i pomocy narodów radzieckich i ich bohaterskiej partii, bez nieustannej, wielkiej troski towarzysza Stalina – naszego najdroższego Ojca i mądrego Nauczyciela.

Nie ma na świecie takiej wrogiej siły, która by była w stanie zatrzymać bieg historii, która mogłaby zachwiać potężnym obozem pokoju i socjalizmu. Natchnione przez wielką myśl i ideę Józefa Stalina siły obozu pokoju i socjalizmu rosnąć będą niepowstrzymanie skupiając pod swymi sztandarami coraz to nowe miliony ludzi, walczących o swą wolność narodową i społeczną. Wytyczone przez Wielkiego Stalina hasła, nauki i idee muszą zwyciężyć.

Towarzysze!

Jeszcze mocniej zjednoczmy, spotęgujmy swe siły w walce o stalinowskie idee pokoju i socjalizmu! W codziennej ofiarnej pracy dajmy wyraz swej czci dla świetlanej pamięci Józefa Stalina – nie szczędząc sił, aby przyśpieszyć zbudowanie socjalizmu w naszej Ojczyźnie. Pogłębiajmy nieustannie i coraz mocniej zacieśniajmy naszą więź i przyjaźń z bratnimi narodami Związku Radzieckiego i narodami krajów demokracji ludowej. Strzeżmy tej przyjaźni, jak największego skarbum jako ostoi pokoju światowego i naszej niepodległości. Jedności wolnych i zespolonych wspólnymi ideami narodów nie jest w stanie naruszyć żadna wroga siła.

Tak uczył nas towarzysz Stalin!

Naszym niezawodnym wkładem w ogólnoludzką sprawę pokoju, w bezcenną dla nas i dla przyszłości naszych dzieci sprawę budowy socjalizmu jest realizacja naszego Planu Sześcioletniego, codzienne, rytmiczne wykonywanie zadań produkcyjnych, wszechstronne umacnianie sił gospodarczych i obronnych naszego kraju, ofiarne, rzetelne, szczere wypełnianie obowiązków względem naszego państwa ludowego. Niewyczerpanym źródłem siły twórczej dla każdego z nas osobiście i dla całego narodu jest rosnąca siła naszego państwa, które jest wspólnym dobrem materialnym i duchowym polskich mas pracujących. Nie żałujmy przeto trudu, aby nieustannie wzmacniać to wspólne dobro naszą ofiarną pracą.

Tego uczył nas towarzysz Stalin!

Jednoczmy swe siły, umacniając nieustannie szeregi Frontu Narodowego w walce o pokój i Plan Sześcioletni. Strzeżmy tej jedności przed niecnymi knowaniami wrogów narodu, bądźmy czujni wobec podżegaczy wojennych i najmitów imperialistycznych, którzy szerząc fałsz i potwarz chcieliby osłabić nasz naród. Pamiętajmy, że nie ma takiej wrogiej siły, która byłaby zdolna zatrzymać rozwój narodu zjednoczonego wielką ideą budownictwa socjalistycznego i utrwalenia pokoju.

Przyswajajmy sobie nieustannie wielkie nauki towarzysza Stalina, studiujmy Jego dzieła, poznawajmy Jego wspaniałe, twórcze, ofiarne życie, bierzmy z niego wzór i uczmy się postępować tak, jak On postępował, Czerpać będziemy nieustannie z niezmierzonej skarbnicy Jego talentów, Jego geniuszu.

Uczmy się od towarzysza Stalina kochać bezgranicznie swój naród i służyć mu ze wszystkich swych sił, walcząc nieustannie o zwycięstwo wielkiej sprawy wyzwolenia ludu pracującego z jarzma ucisku i wyzysku, o zwycięstwo idei trwałego pokoju i postępu na całym świecie.

 

Niech żyje wielki naród radziecki – naród – pogromca faszyzmu, naród – budowniczy komunizmu, naród – obrońca pokoju, naród Lenina i Stalina!

Niech żyje i krzepnie niewzruszona przyjaźń wolnych i walczących o wolność narodów!

Niech żyje i rozkwita nasza umiłowana Ojczyzna – ważne i mocne ogniwo światowego obozu pokoju!

Nieśmiertelne imię Stalina żyć będzie wiecznie w sercach narodu polskiego i całej postępowej ludzkości.

 

 

 

 

Bolesław Bierut
Przeciw gomułkowszczyźnie

 

 

 

 

BERTOLT BRECHT

120. urodziny


10 lutego 1898

 

 

75. rocznica bitwy pod Stalingradem

2 lutego 1943 r. - 2 lutego 2018 r

 

 

 

 

po angielsku

 

po rosyjsku

 

po niemiecku

 

po portugalsku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierwszy dzień z życia sekcji rosyjskiej
w dniu 7 listopada 2017 r. w Leningradzie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINKI

Sekcja Polska

e-m@il kontakt

com.2000@protonmail.com

Centralny organ
Komintern (SH)
(Edycja polska)

"Rewolucja światowa"

archiwa

2018

2017

Polska

2016/2017

(archiwum wszystkich krajów świata)

 


 

biblioteka

 

 

5 klasyków marksizmu-leninizmu:

 

Marks i Engels

 

Lenin

 

Stalin


Enwer Hodża

 


 

Komintern

 

 

WKP (b)

 

 

APP

 

Związek Radziecki

(Czasów Lenina i Stalina)

 

 

Albania
(Czasów Enwera Hodży)

 

Historyczne wydarzenia światowego ruchu robotniczego

 

 

 

Komuna Paryska

 

 

Literatura rewolucji światowej

 

zdjęcia

 

 

filmy

 

 

muzyka

 


21

Warunki przyjęcia do Kominternu (SH)

6 sierpnia 2015 r


Bolesław Bierut


 

Sekcje Kominternu (SH):

Albania

Niemcy

Gruzja

Portugalia

ROSJA

W budowie - jeszcze nie założone oficjalnie:

Grecja

Jugosławia

Polska

USA


Strona internetowa
Komintern (SH)
w innych językach

Angielski
Francuski
Hiszpański
Włoski
Farsi


 

LISTA WSZYSTKICH KRAJÓW

 


 

 

Światowy ruch Stalinowsko-Hodżystowsky

 


 

 

Czerwona Międzynarodówka Związków Zawodowych

 


 

Międzynarodowa młodzież komunistyczna

 

(КИМ — c 1919 по 1943)

 


 

Komunistyczna
Międzynarodó
wka Kobiet [SH]

 

 
Międzynarodówka Solidarnośći Komunistycznej

 

 

 

LINKI

Komintern [SH] - angielski

 

archiwa

Informacje kontaktowe

O nas

Wspieraj nas!

Forum

Pytania i odpowiedzi

Sekcje

statut

Program

Platforma

 

światowy komunizm

 

 

Wezwanie do przywrócenia Kominternu
31 grudnia 2000 r


 

 

PDF

Platforma Kominternu [SH]
przyjęta w dniu 7 listopada 2009 r


 

Enwer Hodża -

Piąty klasyk Marksizmu-Leninizmu i ponowne utworzenie Kominternu


 

linia polityczna partii światowej

"Światowa proletariacka rewolucja socjalistyczna - strategia i taktyka"

 

niemiecki

 

W języku angielskim

I Rodzial

II Rodzial

VIII Rodzial

[Tłumaczenie w toku]


 

Manifest Światowej Partii Bolszewickiej
1903 - 2003

 


 

What is Stalinism-Hoxhaism?