2020

 

 

Witamy w Komintern [SH]!!

 

29 listopada 1944 r

Wyzwolenie Albanii

 

 

 

 

specjalna strona internetowa:

ENGLISH

GERMAN

 

 

 

Niech żyją 200. urodziny

Fryderyka Engelsa!

 

 

specjalna strona

 

 

FRIEDRICH - ENGELS - Album

 

 

,

KARL - MARX - Album

 

 

 

Marx - Engels - Album

 

 

Dzień sekcji

8 listopada 2020 r

 

Polscy towarzysze!

Skontaktuj się z

Kominternem (SH).

Niech żyje powstanie Sekcji Polskiej!

 

 

 

79 lat temu

8 listopada 1941 r

Dzień założycielski

Partii Pracy Albanii

 

specjalna strona internetowa w języku angielskim

 

 

 

 

 

 

Albania Today No 5 / 1981

Albania dzisiaj"

 

 

strona internetowa

Partii Pracy Albanii 

ENGLISH

GERMAN

ALBANIAN

SPANISH

FRENCH

CHINESE

PORTUGUESE

 

 

 

Niech żyje Wielka Socjalistyczna Rewolucja Październikowa!

 

 

Niech żyje światowa rewolucja socjalistyczna!

 

 

strona internetowa - rewolucja październikowa

 

 

 

ENGLISH

ALBANIAN

ARABIC

CHINESE

CZECH

FARSI

FINNISH

FRENCH

GEORGIAN

GERMAN

GREEK

ITALIAN

POLISH

PORTUGUESE

RUSSIAN

SERBOCROAT

SPANISH

SWEDISH

TURKISH

 

 

 

GALERIA CZERWONEGO PAŹDZIERNIKA ...

 

 

 

16 października 1908 r. - 16 października 2020 r

Niech żyją 112. urodziny towarzysza Envera Hodży!

 

Enwer Hodża 

Niech żyje 5. klasyka

marksizmu-leninizmu !

 

Towarzysz Enver Hoxha żyje na zawsze w naszych sercach!

 

Pozdrawiamy wszystkich towarzyszy na całym świecie

 

Strona internetowa angielski

 

specjalna strona internetowa w języku niemieckim

 

60 urodziny - 16 października 1968

 

 

65 urodziny - 16 października 1973

 

 

 

70 urodziny - 16 października 1978

 

 

75 urodziny - 16 października 1983

 

angielski

ENVER HOXHA

The 5th Classic of Marxism-Leninism

On the Foundations and concerning Questions of Hoxhaism

 

 

«Enwer Hodża. Życie i praca. 1908-1985 »

 

 

 

Enwer Hodża

Archiwum Kominternu (SH)

 

 

 

 

 

Polska sekcja solidarności z narodem palestyńskim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WANDA WASILEWSKA

Do historii przeszła jako wielbicielka Stalina i aktywistka na rzecz sowietyzacji Polski.

WANDA WASILEWSKA - polska i radziecka działaczka komunistyczna, pisarka i polityk, od lipca do września 1944 wiceprzewodnicząca PKWN, pułkownik Głównego Zarządu Politycznego Armii Czerwonej w 1943 roku.

polska strona internetowa

angielska strona internetowa

 

* * *

tekst w języku niemieckim

(edycja wrzesień 2020)

 

 

125 dzień śmierci


5 sierpnia 1895 r. - 5 sierpnia 2020 r

 

 

Friedrich Engels

 

Strona internetowa angielski

 

specjalna strona internetowa w języku niemieckim

 

 

Fryderyk Engels

1895

 

 

Protesty w Krakowie

Georg Floyd

 

Racism in Poland is placing at the fourth place after France, Germany and Belgium.

 

Down with Racism in Poland !

We send our greetings of solidarity to our comtades in the USA.

 

 

 

 

Polska policja "chroni" ludzi przed Covid-19

 

 

 

 

"Niech żyje 1 Maja!”

 

"Dzień międzynarodowej solidarności pracujących!" 

Pozdrowienia od polskiej sekcji kominternu z okazji dnia 1 maja 2019 roku

Pozdrawiamy wszystkich robotników na całym świecie i wspieramy ich w ich słusznej walce z o komunizm. Niech pochody będą, jak najsilniejsze, niech zwiastują one burżuazji jej bliski koniec.

Śmierć kapitalistom i ich systemowi!
Niech się święci 1 maj!

Niech żyją nam wszyscy robotnicy!

Niech żyje komunizm!

 

 

150. urodziny

Włodzimierz Lenin

(ur. 22 kwietnia 1870)

 

Po pier­wsze - uczyć się, po dru­gie - uczyć się i po trze­cie - uczyć się.

(Lenin)

 

specjalna strona internetowa w języku niemieckim

 

 

 

 

Karl Marks i wirus koronowy

 

 

137. rocznica śmierci

KAROLA MARKSA


14 marca 1883

specjalna strona w języku angielskim

 

Poniżej wrzucamy przemówienie Engelsa nad grobem Marksa.

 

"Dnia 14 marca, kwadrans przed trzecią po południu, przestał myśleć największy ze współczesnych myślicieli. Na dwie zaledwie minuty pozostawiliśmy go samego, a kiedyśmy znowu weszli, znaleźliśmy go w fotelu spokojnie śpiącego - ale już na zawsze.
Nie sposób ocenić, co stracił w tym człowieku walczący proletariat Europy i Ameryki, co straciła w nim nauka historyczna. Rychło da się odczuć wyrwa sprawiona śmiercią tego mocarza.
Podobnie jak Darwin odkrył prawo rozwoju świata organicznego, tak Marks odkrył prawo rozwoju dziejów ludzkich - ten prosty, przesłonięty dotychczas ideologicznymi nawarstwieniami fakt, że ludzie muszą przede wszystkim jeść, pić, mieszkać, zanim mają możność zajmować się polityką, nauką, sztuką, religią itd., że przeto produkcja bezpośrednich materialnych środków utrzymania, a więc każdorazowy szczebel ekonomicznego rozwoju danego narodu albo danego okresu, stanowi podstawę, z której rozwijają się urządzenia państwowe, poglądy prawne, wyobrażenia estetyczne i nawet religijne danych ludzi i z której wychodzić należy przy objaśnieniu tych zjawisk, nie zaś na odwrót, jak dotąd robiono.
Nie dość na tym. Marks odkrył również szczególne prawo ruchu współczesnego kapitalistycznego sposobu produkcji i zrodzonego przezeń społeczeństwa burżuazyjnego. Odkrycie wartości dodatkowej wniosło od razu światło w tę dziedzinę, gdy wszystkie dawniejsze badania zarówno burżuazyjnych ekonomistów jak i socjalistycznych krytyków były błądzeniem w ciemności.
Dwa takie odkrycia starczyłyby dla jednego żywota. Szczęśliwy byłby ten, kto zdołałby dokonać jednego bodaj podobnego odkrycia. Ale w każdej poszczególnej dziedzinie, którą Marks badał - a dziedzin tych było bardzo wiele i żadnej z nich nie poruszył tylko pobieżnie - w każdej, nawet w dziedzinie matematyki, dokonał samodzielnych odkryć.
Taki był Marks jako człowiek nauki. Ale to nie było najważniejsze w nim. Nauka była dla Marksa siłą poruszającą dzieje, siłą rewolucyjną. Jakkolwiek żywą radość sprawiało mu odkrycie w tej lub owej dziedzinie nauki teoretycznej, odkrycie, którego praktyczne zastosowanie może nie dawało się jeszcze wcale przewidzieć - zupełnie inna była radość, jaką odczuwał z powodu każdego odkrycia, które natychmiast oddziaływało rewolucjonizująco na przemysł lub w ogóle na rozwój historyczny. Tak więc obserwował bacznie rozwój odkryć w dziedzinie elektryczności i ostatnio jeszcze śledził prace Marcelego Deprez.
Bo Marks był przede wszystkim rewolucjonistą. Przyczynić się w ten lub inny sposób do obalenia społeczeństwa kapitalistycznego i stworzonych przez nie urządzeń państwowych, przyczynić się do wyzwolenia współczesnego proletariatu, któremu on pierwszy dał świadomość jego własnego położenia i jego potrzeb, świadomość warunków jego wyzwolenia - oto było prawdziwe powołanie jego życia. Walka była jego żywiołem. A walczył z taką namiętnością, z takim uporem, z takim powodzeniem, jak niewielu. Pierwsza "Gazeta Reńska" 1842 r., paryski "Vorwaerts" ("Naprzód") 1844 r., "Brukselska Gazeta Niemiecka" 1847 r., "Nowa Gazeta Reńska" 1848-49 r., "Trybuna Nowojorska" 1852-1861 r. - ponadto mnóstwo bojowych broszur, praca w Paryżu, Brukseli i Londynie, aż wreszcie jako uwieńczenie wszystkiego powstało wielkie "Międzynarodowe Stowarzyszenie Robotników" - doprawdy już samo to było dziełem, którym mógłby się szczycić jego twórca, nawet gdyby nic innego nie dokonał.
I dlatego Marks był najbardziej znienawidzonym i najbardziej oczernianym człowiekiem swego czasu. Wydalały go rządy zarówno absolutystyczne jak i republikańskie. Bourgeois, zarówno konserwatywni jak i ultrademokratyczni, prześcigali się w miotaniu nań kłamliwych oszczerstw. Marks odsuwał to wszystko na bok jak pajęczynę, nie zwracał na to uwagi, odpowiadał tylko wówczas, kiedy zachodziła nieodzowna potrzeba. I umarł czczony, kochany, opłakiwany przez miliony rewolucyjnych współbojowników - od kopalń syberyjskich poprzez całą Europę i Amerykę aż do Kalifornii. I śmiało mogę powiedzieć: wielu mógł mieć Marks przeciwników, ale bodaj ani jednego osobistego wroga.


Imię jego żyć będzie poprzez stulecia i poprzez stulecia żyć będzie jego dzieło."

 

 

Międzynarodowy Dzień Kobiet 8 marca

 

 

Dokumenty historyczne międzynarodowego ruchu kobiet komunistycznych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w przygotowaniu

Tom 3

Podstawy i pytania dotyczące stalinizmu

 

 

 

Tom 2

O wczesnym okresie twórczym Stalina na Kaukazie

 

 

TOM 1

Stalin, rewolucja światowa i Kaukaz

O wydarzeniach w Gruzji - 2008

 

 

 

 

 

5 marca 1953 r

67. Dzień Śmierci 

Spuścizna Stalina jest nieśmiertelna.

"Galeria Stalina"

 

 

 

 

Wydarzenia historyczne w światowym ruchu rewolucyjnym

niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych  

27 stycznia 1945 r

27 stycznia 2020 r

75 lat temu

Armia Czerwona wyzwoliła ocalałych z Auschwitz

(Oświęcim-Brzezinka)

 

Faszyzm jest nieunikniony, dopóki panuje światowy imperializm.
Każdy, kto chce wyeliminować nieuchronność faszyzmu, musi całkowicie zniszczyć światowy imperializm poprzez światową rewolucję socjalistyczną!
Niech żyje Armia Czerwonego Świata, aby uwolnić ludzkość od wojen imperialistycznych, od faszyzmu i faszyzmu społecznego!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96 lat temu 

Śmierć Lenina w 1924 r

 

 witryna internetowa


angielski


niemiecki

 

 

Stalin on Lenin

English

Arabic

Chinese

Esperanto

Farsi

Finnish

French

German

Greek

Italian

Portuguese

Russian

Spanish

 

 

 

Galeria – śmierć Lenina

 

 

 


Polskie Archiwum Lenina

 

 

75 lat temu ...

Wyzwolenie z Warszawy
17 stycznia 1945 r

 

 

2020

Życzenia noworoczne są pozdrowieniami z walki klasowej międzynarodowego proletariatu!

Niech zyje Stalinizm-Hodzyzm!

 

19-lecie

5 klasyków marksizmu-leninizmu

 

19-lecie Kominternu (SH)!

Niech żyje dzień założenia
31 grudnia 2000 r

 

 

 

Messages of Solidarity

 

Greeting message

of the Comintern (SH) on occasion of the 19th founding day

on 31st of December 2000

The Comintern (SH) greets all true communists in the world, all revolutionary workers, all the revolutionary masses on all streets of the world.


The day of human liberation from world imperialism is near. Let us fight together for the overthrow of the rotten, corrupt and parasitic exploitation and oppression system of world capitalism. Let us fight together for a better world, for the world of socialism, for the world of communism.
In 2019, the deepening of the crisis of capitalism and the growing danger of a new world war only shook belief in a better future for the world.
The radicalization of the world proletariat in 2019 triggered a never-ending chain of revolutionary mass struggles on all continents, which continued to increase, especially in the second half of 2019.
The dramatically deteriorating situation of the majority of the world's population will continue in the new year and lead to more, bigger, more militant and longer lasting mass protests and strikes. The counter-revolution will shed even more blood, but it will ultimately be powerless under the pressure of the revolutionary world masses. The bourgeoisie is powerless. It can only counteract the mass storm with police and military violence, thus this will shorten its existence as a ruling class all the faster.
Behind the mask of "democracy" is hidden the dictatorship of the bourgeoisie with its ugly head of fascism and social fascism. This mask will fall also in 2020. The main enemy is world imperialism, and the masses will look through this always clearer. The world proletariat will organize the global class struggle under leadership of the Comintern (SH).
It is no longer just a question of revolutionizing the masses in these or those individual countries, but of a new level of globalized mass struggles, such as the struggle to end crimes at nature committed by the ruling world system of capitalism.
The revolutionary situation in more and more individual countries develops to the one and only global revolutionary situation. The globalization of mass struggles will develop to such momentum in 2020 that it will accelerate the world socialist revolution if it is led by the world proletariat and its world party, the Comintern (SH). And the Comintern (SH) can be sure that the call of the masses for a revolutionary world party will become ever louder in order to finally stop, overcome and eliminate this rotten and corrupt capitalist world system. There will be more and more people who are interested in what the Comintern (SH) answers to the question, what will be after world capitalism, what the Comintern (SH) has for ideas about world communism and how this can be achieved in practice , It is the counter-revolution that will drive the masses into our arms by themselves. The more the policy of social fascism paves the way to fascism, all the further the masses distance themselves from the social fascists. The radicalization of the world proletariat begins both against social fascism and fascism. This corresponds to the dialectical law of revolution and counterrevolution. Detachment from social fascism is detachment from the whole system of bourgeois democracy. It is the neo-revisionists who try in vain to save bourgeois democracy by means of reviving the "Popular Front Policy" of Dimitroff. Bourgeois democracy cannot be saved. Bourgeois democracy is eliminated either by fascism or by the socialist revolution.
And the Communist International is the organizer of the socialist revolution.
We are the ones who point the way to the victory of the world socialist revolution and can actually guarantee this victory as soon as the masses have followed us.
So far we will have to be content with agitation and propaganda, but the day is not far away when we will lead the great mass struggles on a world scale. We will form the invincible red world army
The Comintern (SH) has been the world party of the world socialist revolution for 19 years and will always be the world party of the world socialist revolution.
We world communists are the only hope for humanity to overcome need, misery, war and fascism, to leave it behind forever and to build a new, communist world society.
We will save this planet from being destroyed.
We will create a new world, a world in which all prerequisites for its blooming will be restored.
We will free humanity from capitalist exploitation and oppression.
Let us smash the dictatorship of the world bourgeoisie and estrablish the dictatorship of the world proletariat!

 

Long live the 19th anniversary of the founding of the Comintern (SH)!
Long live the world socialist revolution!
Long live the dictatorship of the world proletariat!
Long live the world socialist republic!
Long live world socialism and world communism!
Long live Stalinism-Hoxhaism!
Long live Marx, Engels, Lenin, Stalin and Enver Hoxha!
Long live the Comintern (SH) and her sections !

 

Wolfgang Eggers

December 31, 2019

 

 

 

 

Pierwszy dzień z życia sekcji rosyjskiej
w dniu 7 listopada 2017 r. w Leningradzie

 

 

Long live Stalinism-Hoxhaism ! (English)


RROFTË Stalinizëm-Enverizmi ! Albanian)


Es lebe der Stalinismus-Hoxhaismus ! (German)

Да здравствует сталинизм - Ходжаизм ! (Russian)

გაუმარჯოს სტალინიზმ-ხოჯაიზმის! (Georgian)

Viva o Estalinismo-Hoxhaismo! (Portuguese)

Viva Stalinismo-Hoxhaismo! (Italian)


斯大林霍查主义万岁! (Chinese)


Viva el Stalinismo-Hoxhaismo! (Spanish)


Vive le Stalinisme-Hoxhaisme! (French)


At zije Stalinismus-Hodzismus! (Czech-Slovak)


Ζήτω το σταλινισμός - Χότζα-ισμό ! (Greek)


Živeo Staljinizam - Hodžaizam! (Bosnian)

Niech zyje Stalinizm-Hodzyzm! - (Polski)

! زنده باد استالینیسم-خوجهئیسم (Farsi) 

Niech zyje Stalinizm-Hodzyzm! - (Polski)

 

Længe leve Stalinismen-Hoxhaismen (Danish)

Hidup Stalinisma dan Hoxhaisma! (Malay)

Staliniyamum-Hoxhaiyamum niduzhi vazga (Thamil) 

Viva o Stalinismo e o Hoxhaísmo (Português Brasil)

स्टालिनबाद-होक्जाबाद जिन्दाबाद! (Nepali) 

Trăiască Stalinism-Hodjaismul! (Romanian)

Viva l'Estalinisme-Hoxaisme! (Occitan)

سٹالنزم ، ہوکسزازم زندہ باد پائندہ باد
(اردو) (Urdu)

!عاشت الستالينية-الخوجية (Arab language)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINKI

Sekcja Polska

e-m@il kontakt

com.2000@protonmail.com

Centralny organ
Komintern (SH)
(Edycja polska)

"Rewolucja światowa"

archiwa

2019

2018

2017

Polska

2016/2017

(archiwum wszystkich krajów świata)

 


 

biblioteka

 

 

5 klasyków marksizmu-leninizmu:

 

Marks i Engels

 

Lenin

 

Stalin


Enwer Hodża

 


 

Komintern

 

 

WKP (b)

 

 

APP

 

Związek Radziecki

(Czasów Lenina i Stalina)

 

 

Albania
(Czasów Enwera Hodży)

 

Historyczne wydarzenia światowego ruchu robotniczego

 

 

 

Komuna Paryska

 

 

Literatura rewolucji światowej

 

zdjęcia

 

 

filmy

 

 

muzyka

 


21

Warunki przyjęcia do Kominternu (SH)

6 sierpnia 2015 r


Bolesław Bierut


 

Sekcje Kominternu (SH):

Albania

Egipt

Indie

Niemcy

Gruzja

Portugalia

ROSJA

Stany Zjednoczone

Uganda

 

Sekcje świata

 

Afrykański świat

Świat arabski

Świat azjatycki

 

Świat europejski

Świat Ameryki Łacińskiej

Świat południowy

(Australia, Nowa Zelandia, Oceania, Antarktyda)

 

W budowie - jeszcze nie założone oficjalnie:

Grecja

Irak

Włochy

Jugosławia

Polska


Strona internetowa
Komintern (SH)
w innych językach

Angielski
Francuski
Hiszpański
Farsi


 

LISTA WSZYSTKICH KRAJÓW

 


 

 

Światowy ruch Stalinowsko-Hodżystowsky

 


 

 

Czerwona Międzynarodówka Związków Zawodowych

 


 

Międzynarodowa młodzież komunistyczna

 

(КИМ — c 1919 по 1943)

 


 

Komunistyczna
Międzynarodó
wka Kobiet [SH]

 


Stowarzyszenie czerwonych bojowników

organizacja Kominternu (SH)

Został ustanowiony 29 lipca 2019 r

angielski

niemiecki

arabski

 Międzynarodówka Solidarnośći Komunistycznej

 

 

 

LINKI

Komintern [SH] - angielski

 

archiwa

Informacje kontaktowe

O nas

Wspieraj nas!

Forum

Pytania i odpowiedzi

Sekcje

statut

Program

Platforma

 

światowy komunizm

 

 

Wezwanie do przywrócenia Kominternu
31 grudnia 2000 r


 

 

PDF

Platforma Kominternu [SH]
przyjęta w dniu 7 listopada 2009 r


 

Enwer Hodża -

Piąty klasyk Marksizmu-Leninizmu i ponowne utworzenie Kominternu


 

linia polityczna partii światowej

"Światowa proletariacka rewolucja socjalistyczna - strategia i taktyka"

 

niemiecki

 

W języku angielskim

I Rodzial

II Rodzial

VIII Rodzial

[Tłumaczenie w toku]


 

Manifest Światowej Partii Bolszewickiej
1903 - 2003

 


 

What is Stalinism-Hoxhaism?