Σ'  αυτές τις δραματικές, ιστορικές μέρες που ο Ελληνικός Λαός  αποφασίζει  για το μέλλον του, η Κομιντέρν (ΣΧ) - στο πνεύμα της επαναστατικής αλληλεγγύης - εκδίδει  το κεντρικό όργανό  μας «Παγκόσμια Επανάσταση» στην ελληνική γλώσσα.

Με την απόφασή μας  αυτή θα θέλαμε να υποστηρίξουμε τους Ελληνες Σταλινικούς-Χοτζικούς στην προετοιμασία τους για την ίδρυση του Ελληνικού Τμήματος της Κομμουνιστικής Διεθνούς (Σταλινικοί-Χοτζικοί)

Karl Marx Έτος 2018

Καλώς ήρθατε στην Κομιντέρν (Σταλινικοί - Χοτζικοί) !

 

 

8 Νοεμβρίου

Ημέρα ίδρυσης των τμημάτων μας

 

 

 

 

σήμερα:

Ίδρυση του αιγυπτιακού τμήματος

 

Αιγυπτιακή ιστοσελίδα

 

 

 

 

77 χρόνος πριν ... 

8 Νοεμβρίου 1941

 

Σήμερα συμπληρώνονται 77 χρόνια από την ίδρυση του Κομουνιστικού Κόμματος Αλβανίας.

 

Το Κομμουνιστικό Κόμμα Αλβανίας ιδρύθηκε στις 8 Νοέμβρη 1941 στη σύσκεψη των Κομμουνιστικών Ομάδων που συνήλθε παράνομα στα Τίρανα

 

Μήνυμα Αλληλεγγύης

 

Greeting message

of the Comintern (SH)

 

to the Albanian Section

Long live the 77th anniversary of the founding of the Party of Labour of Albania
and
the 4th anniversary of the founding of the Albanian Section of the Comintern (SH)!Dear comrades !

The Comintern (SH) sends to all Albanian comrades, to the Albanian Section of the Comintern (SH) revolutionary greetings.
The Comintern (SH) likes to thank you for your revolutionary fight during the fourth year after the creation of your new Section.
All comrades of the Comintern (SH), all Sections, congratulate you today on your fourth anniversary.

The 8th of November 1941 was the turning point in the history of the Albanian people, when the foundation of socialist Albania was laid.

And November 8, 2014 was another turning point in the history of the Albanian people, when you laid the foundation for the restoration of socialist Albania.

All these years were years of heroic struggles and battles for the triumph of revolution and socialism. Your most painful experience was the loss of happy life in a socialist society. We share your hatred against all those traitors who betrayed and destroyed your beloved socialist homeland. We support your firm determination to turn your hatred into the revolutionary struggle for the re-establishment of socialism in Albania. Socialism was achieved by blood and sweat of the Albanian people. And it will cost even more blood and sweat for the restoration of the dictatorship of the proletariat. However, we communists all over the world are convinced about the fact that the Albanian people who have built up socialism, will also be victoriously reconquer their socialist achievements. That's what the enemies of the Albanian people fear most. And that's why they are not tired of slinging mud at you. But you have proved to never give up your struggle against anti-communism in Albania. You rely on the invincible ideological weapon of Stalinism-Hoxhaism, on the glorious heritage of the Party of Labour of Albania, and on international support from all comrades of the Comintern (SH).

The Albanian Section, which was founded four years ago, marches on decisively and without hesitation onto the glorious path of the Party of Labour of Albania.

The Albanian Section of the Comintern (SH) will always be better connected with the Albanian working class and the Albanian people with each new year, and one day you will lead the class struggle to victory. The day will come when the dictatorship of the Albanian bourgeoisie will be overthrown, when the foreign imperialists will be expelled, and the dictatorship of the proletariat re-established under the revolutionary banner of Comrade Enver Hoxha.

We know that you Albanian comrades must fight under difficult conditions of illegality. You are threatened by the social-fascists who dare to block the influence of the Comintern (SH) in Albania. The open and hidden social-fascists try to discredit our members and to keep them away from their struggle for the socialist revolution. Be watchful, comrades! Adhere strictly to the rules of illegality that Enver's Party has taught you during its glorious liberation war against the fascist occupiers and their quislings! The Comintern (SH) and all her Sections stand solidly at your side and support you with all our strength.

Today, the Albanian people experience the consequences of the world capitalist crisis firsthand, and they will protest, fight and rise up. In order to unify the liberation struggle of the Albanian people under your communist banner, it is necessary that you build up a strong Albanian Section of the Comintern (SH).

We know, that you Albanian comrades are still suffering from the current situation of the split within the Albanian Communist Movement. It is therefore the most urgent task of the Albanian Section of the Comintern (SH) to overcome the primitiveness of individual circle-groups who are competing among each other instead of beating jointly the rule of the capitalist bourgeoisie. The split of the various groups means a weakening of the Albanian communist movement as a whole. It is necessary to establish a revolutionary united front under the joint banner of Comrade Enver Hoxha. Only through the struggle for unity can the Albanian communist movement be transformed into strength. However, the unity of the Communist groups in Albania can only be achieved in the struggle against opportunism - against the opportunists and not together with the opportunists.

The unity of the Albanian Communists rests on the common will and on the common action to turn Albania back into a socialist country. But that is not yet the decisive point. The decisive factor is revolutionary unity for the armed overthrow of the dictatorship of the bourgeoisie. A new socialist Albania can flourish only through the violent socialist revolution. Unity can therefore only exist with those forces which follow the revolutionary path of the Albanian Section of the Comintern (SH) which is guided by the teachings of Stalinism-Hoxhaism.

Therefore it is indispensable to draw a clear line tirelessly and obstinately between us and the Albanian opportunists, the lackeys of the Albanian social-fascists.

The unity of the Albanian Communists will be successful only on the basis of Stalinism-Hoxhaism.

Dear comrades,

The PLA with Enver Hoxha at the head has taught you everything how the revolutionary struggle for socialism in Albania is to be conducted. It is now important to implement these valuable teachings consistently and to strengthen the Comintern (SH) in Albania.

The Comintern (SH) and her Sections wish the Albanian Section a lot of success, courage and endurance. We are sure that you will overcome all difficulties in the future , namely in the same way as the PLA has overcome all difficulties in the past.

The victory will be ours if we follow firmly the banner of comrade Enver Hoxha!

Honor and glory to the 77th anniversary of the PLA!

Long live comrade Enver Hoxha - the 5th Classic of Marxism-Leninism!

Long live Marx, Engels, Lenin, Stalin and Enver Hoxha!

Long live the socialist revolution in Albania!

Long live the Comintern (SH) and her Albanian Section!

Long live the unity of all Albanian communists under the banner of Stalinism-Hoxhaism!

Dear Albanian comrades,

in this year we also celebrate the 70th anniversary of the first Congress of the CP Albania. This is a special occasion to be honoured by learning from it for the future of world socialism.

We have published the report of comrade Enver Hoxha to the First Congress in seven languages and wrote a theoretical text on its significance.


Wolfgang Eggers
Communist International (Stalinist-Hoxhaists)
November 8, 2018

 

 

 

7, Νοεμβρίου, 1917

Η Μεγάλη Οκτωβριανή Σοσιαλιστική Επανάσταση

 

 

 

1917 - 2018

 

 

 Μήνυμα Αλληλεγγύης

 

Greeting Message of the Comintern (SH) on occasion of the 101st anniversary of the Great October Socialist Revolution

on 7th of November 2018

 

Today, the world proletariat celebrates the 101st anniversary of the Great October Socialist Revolution.

We greet all Sections and comrades all over the world. We are especially in solidarity with our Russian Section of the Comintern (SH) which works bravely in deep illegality ! We send our best wishes to the Russian Section for successful struggle in the coming difficult new year.

The Great October Socialist Revolution is the most important event in the complete history of mankind. As communists we have to fight unwaveringly against the capitalist-revisionist lies and to defend the truth about the Red October.

It was the Bolshevik Party with comrade Lenin and Stalin at the lead who guided the Russian proletariat in 1917 against the Russian imperialism. And this struggle must be continued until the current imperialist Putin Regime is defeated.

The Soviet Union of Lenin and Stalin established on the Victory of the October revolution had become the basis and to the lever of the proletarian world revolution.

Comrade Stalin explained the world meaning of the October Revolution as follows:

"In principle, the October revolution is different (...). It was not the aim of the October Revolution replacing an exploitation form by another exploitation form, replacing the one exploitation group by another one, but to eliminate every exploitation of man by man, to destroy all and any exploitation group, to establish the dictatorship of the proletariat, to put the power of that class, which is the most revolutionary of all suppressed classes having been till now, to organize a new, classless, socialist society. The victory just therefore means a basic change for the October Revolution in the history of mankind, a basic change in the historical process of fate of the world capitalism, a basic change in the liberation movement of the world proletariat, a basic change in the fight methods and the organization forms in the way of life and the traditions in the culture and the ideology of the exploited masses of the whole world. This is the reason, why the October Revolution is a revolution of international, of world importance " (Stalin, works volume 12, page 207, "the international character of the October revolution"; German version, KPD/ML 1971).

With the Great October Proletarian Revolution world capitalism was shaken to its foundations but not abolished. Understanding the international significance of the Red October means therefore nothing else but to crown it with the victory of the World Socialist Revolution, to disarm the world bourgeoisie and its world system of exploitation and oppression, to destroy world capitalism, to establish the dictatorship of the world proletariat and to build up world socialism and world communism.

Today, caused by the changed conditions of the globalized world, we create the basis and the lever for the final completion and international safeguarding of the Great Proletarian October Revolution by means of our fight for the Great Proletarian World Revolution.

This is our world political aim, this is our world political program, these are the lessons which we draw from the world historical event of 1917.

"World proletariat - unite all countries for the overthrow of world imperialism !"

For this purpose, all splits and divisions of the workers all over the world must be overcome and abolished.

It is the Western and Eastern camp of world imperialism which split the world proletariat. Both camps wage economic and military wars all over the world. In their largest troop maneuvers after the cold war both world camps prepared the Third World War in this year. They are in a brutal competition struggle for world hegemony which can only be stopped by the world socialist revolution. The world proletariat must creep neither under the one or the other "protection shield" of the imperialist world camps but struggle for its own world hegemony, for an anti-imperialist, anti-fascist world, for a socialist world without world imperialism. The world proletariat can create world socialism only on the ruins of the completely destroyed world capitalism.

The world proletariat is invincible, if it centralizes and globalizes its actions, if it struggles as one global class, guided by the proletarian world party, by the Communist International (Stalinist-Hoxhaists)!

For achieving this goal, the world proletariat must unify all forces under the invincible banner of Stalinism-Hoxhaism !

This is our message to the world proletariat, to all our Sections and to all comrades all over the world on occasion of the 101st anniversary of the Red October.

The October Revolution was invincible because it was guided by Marxism-Leninism. The world socialist revolution is invincible because it is guided by the teachings of the 5 Classsics of Marxism-Leninismus, Marx, Engels, Lenin, Stalin, and Enver Hoxha !


Long live the 101st anniversary of the Great October Socialist Revolution!

Long live world socialist revolution!

Long live Marxism-Leninism-Stalinism-Hoxhaism!

Long live the Comintern (SH)!

Comintern (SH)

7th of November, 2018

Wolfgang Eggers

 

 

 

Ζήτω τα 110 α γενέθλια 

16 Οκτωβρίου 1908 - 16 Οκτωβρίου 2018

Ενβέρ Χότζια

 

Ο σύντροφος Ενβέρ Χότζια για τους λακέδες του ρώσικου (<<σοβιετικού>> τότε) ιμπεριαλισμού:

« κομμουνιστής, επαναστάτης και διεθνιστής, σήμερα, είναι μόνο εκείνος που καταπολεμά τους σοβιετικούς ρεβιζιονιστές, που ξεσκεπάζει την προδοσία τους και μ' όλες τις δυνάμεις απορρίπτει την αντιμαρξιστική και ιμπεριαλιστική πολιτική και γραμμή»

(Ε. Χότζια, Εισήγηση στο 6ο συνέδριο του ΚΕΑ, σελ. 27, Νοέμβρης 1971)

 

 

«Ενβέρ Χότζα - Ζωή και το Έργο. 1908 — 1985»

«Ο κανόνας του Κόμματος όσο αφορά στα μελή του», είπε ο Σύντροφος Ενβέρ Χότζια, «πρέπει να είναι ότι όλη τη ζωή τους την περνούν στην μάχη και τη θυσία, και αυτό είναι καθήκον, μεγάλη τιμή για αυτούς. Είναι κάνονας και γίνεται κανόνας για εμάς τους κομμουνιστές που διανοητικά, μέχρι το θάνατό μας, συνεχίζουμε να είμαστε επαναστάτες.»

 

 

 

 

 

 

 

See the source image

 

1 / 9 / 1939 - 1 / 9 / 2018

 ειδική ιστοσελίδα:

Αγγλικά

Γερμανός

 

 

Το τέλος των μνημονίων και του καπιταλισμού υπόθεση της προλεταριακής επανάστασης


Ένας πολιτικά καθυστερημένος άνθρωπος που άκουγε σήμερα τον Τσίπρα να διακηρύσσει το τέλος των μνημονίων και έτυχε να διαβάσει το ‘‘οχτώ χρόνια αρκετά, να μην γίνουνε εννιά‘‘ άρθρο μας, ίσως και να πίστεψε ότι η πρωθυπουργάρα... συγκινήθηκε απ‘ αυτό και αποφάσισε να βάλει ένα οριστικό τέλος στο οκτάχρονο μαρτύριο του ελληνικού λαού.


Σ‘ αυτή την πολιτική καθυστέρηση, την πολιτική θολούρα που εξακολουθεί να βασιλεύει στον κόσμο ποντάρει αυτός ο αρλεκίνος, που φόρεσε μια λευκή πουκαμίσα και πήγε να παίξει το ‘‘σόου της Ιθάκης‘‘, ο άνθρωπος που, μόλις ένα μήνα πριν, απέδωσε την πολύνεκρη φονική πυρκαγιά στο Μάτι όχι στη δασοκτόνα πολιτική του κεφαλαίου που ‘‘κληρονόμησε‘‘ και με απόλυτη συνέπεια ακολουθεί αλλά σε ‘‘ασύμμετρα φαινόμενα‘‘, μολονότι σήμερα είναι τόσο ανυπόληπτος που δύσκολα θα βρει ευήκοα ώτα.


Γνωρίζει, όμως, πως απέναντί του έχει μια εξίσου ανυπόληπτη αντιπολίτευση, γνωρίζει ακόμη ότι οι ιμπεριαλιστές πάτρωνες εξακολουθούν να τον περιβάλλουν με εμπιστοσύνη γιατί τους υπηρετεί με αφοσίωση και περνάει μια βάρβαρη πολιτική χωρίς κοινωνικούς κραδασμούς, κι αυτό του δίνει ελπίδες να συνεχίζει απρόσκοπτα το παιχνίδι της εξαπάτησης κι όσο αντέξει...


Όπως είναι φύσει αδύνατο ένας πολιτικός λακές του κεφαλαίου να μετατραπεί σε... σταλινικό-χοτζικό και να καταργήσει τον καπιταλισμό, άλλο τόσο απίθανο είναι να βγει κανείς από τα μνημόνια της ιμπεριαλιστικής εξάρτησης χωρίς να συντρίψει συθέμελα τον καπιταλισμό


Στη συσκότιση αυτής της αλήθειας σημαντικό μερίδιο ευθύνης έχει και ο μικροαστικός συρφετός, αλλά πληροφορίες που αναφέρουν ότι πήρε θέσεις μάχης και εξασκείται εκ νέου, τρία χρόνια μετά τα ‘‘ιουλιανά του ‘15‘‘, στο... συρτάκι προκειμένου να πάρει μέρος στους τριημέρους εορτασμούς των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ στο Σύνταγμα, δεν κατέστη δυνατό να επιβεβαιωθούν...


21/08/2018 Έλληνες Σταλινικοί -Χοτζικοί


 

45 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ


Σαρανταπέντε χρόνια πριν, την 1η Αυγούστου 1973, η φασιστική κλίκα του Μπρέζνιεφ -που καταδυνάστευε το σοβιετικό λαό στο όνομα του ‘‘κομμουνισμού‘‘- με εκτελεστικό όργανο την ΚαΓκεΜπε και σε στενή συνεργασία με τους ποταπούς λακέδες Φλωράκη-Τσολάκη-Λουλέ της ηγεσίας του ψεύτικου ‘‘ΚΚΕ‘‘, δολοφόνησε στο Σουργκούτ της Σιβηρίας το Νίκο Ζαχαριάδη, ηγέτη του παλιού επαναστατικού ΚΚΕ.

Ή, μάλλον, πίστεψαν ότι δολοφόνησαν το Ζαχαριάδη, γιατί, ο σύντροφος Νίκος ζει και θα ζει αιώνια στο νου και τις καρδιές των σημερινών και μελλοντικών προλετάριων επαναστατών σε αντίθεση με αυτούς που πέρασαν στην Ιστορία ως εγκληματίες και προδότες της υπόθεσης του κομμουνισμού.

Τότε, αυτοί οι αντιδραστικοί είπαν ότι ο Ζαχαριάδης πέθανε από ‘‘ανακοπή καρδιάς‘‘, αργότερα όμως, όταν μέσα στο χάος της γκορμπατσοφιάδας μια αθυρόστομη μπατσίνα του Σουργκούτ ψέλλισε κάτι για κρεμάλες και σκοινιά, ξεσκεπάστηκαν και δήλωσαν επίσημα ότι ο Ζαχαριάδης ‘‘αυτοκτόνησε‘‘, διακινώντας παράλληλα επιστολές που έγραψε, λένε, λίγο προτού θέσει τέρμα στη ζωή του και στις οποίες εμφανίζεται ένας ταλαίπωρος ψυχοπαθής που θέλει να ‘‘βουλώσει το στόμα‘‘ σε όσους τυχόν διανοηθούν να διαμαρτυρηθούν γι‘ αυτό που πρόκειται να κάνει και εύχεται ‘‘καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο‘‘ των διωκτών του, Φλωρακο-Λουλέδων και σίας...

Με τόσο κακοσκηνοθετημένες απάτες πασχίζουν χρόνια τώρα να σκεπάσουν το έγκλημά τους οι αποστάτες ηγέτες του Περισσού.

Απαιτούμε:

√ από το ρώσικο κράτος και τη φασιστική ηγεσία Πούτιν να παραδώσει σε δημοσιότητα το ‘‘φάκελο Ζαχαριάδη‘‘

√ από την κλίκα Κουτσούμπα-Μαΐλη-Παπαρήγα του ψευτοΚΚΕ να δώσει άμεσα στη δημοσιότητα όλα όσα αφορούν το Ν. Ζαχαριάδη, ιδιαίτερα τις συνθήκες θανάτου του και να αποκαλύψει ΑΥΤΟΥΣΙΟ το περιεχόμενο της περιβόητης ‘‘επιστολής Ζαχαριάδη του Ιούνη 1973‘‘ !

ΤΙΜΑΜΕ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ - ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΚΕ !

Έλληνες Σταλινικοί - Χοτζικοί

5/8/2018

 

 

123η επέτειο από το θάνατο του

Φρίντριχ Ένγκελς

5 Αυγ 1895 - 5 Αυγ 2018

 

 ειδική ιστοσελίδα:

Αγγλικά

Γερμανός

 

 

WHAT IS STALINISM - HOXHAISM ?

 

16 - 07 - 2018

written by Wolfgang Eggers

published by the Comintern (SH)

A brief guide to the introduction

in some basic teachings of Stalinism-Hoxhaism

 

 

 

Aνακοίνωση της Κομιντέρν (ΣΧ) - Κ.Δ. (Σταλινικών - Χοτζικών) Η Γερμανία πρέπει να καταβάλει άμεσα και δίχως καθυστέρηση τις πολεμικές της αποζημιώσεις! 70 χρόνια μετά τη νίκη των Λαών ενάντια στο Χιτλερικό φασισμό, η Γερμανία εξακολουθεί να αρνείται να πληρώσει για τις απώλειες και τις καταστροφές των χωρών εκείνων που επλήγησαν από τις ναζιστικές ορδές. Η Χιτλερική Γερμανία ματοκύλησε τους λαούς και δεν αποζημιώνει τα θύματα! Είναι εξωφρενικό κι απάνθρωπο! Είναι καθαρή Γερμανική απάτη! Η Κομιντέρν (ΣΧ) καταγγέλλει όλες τις μεταπολεμικές γερμανικές κυβερνήσεις οι οποίες αρνήθηκαν πεισματικά να καταβάλουν πολεμικές επανορθώσεις ώς τα σήμερα! Αυτή η άρνηση, όσον αφορά τα θύματα των ναζιστικών εγκλημάτων, δεν δικαιολογείται ούτε νομικά βάσει του Διεθνούς Δικαίου, ούτε ηθικά. Όσοι δεν καταβάλλουν τις πολεμικές τους επανορθώσεις, διαπράττουν έγκλημα για δεύτερη φορά. Και σήμερα; Η ιμπεριαλιστική Γερμανία φαίνεται να μη διδάχτηκε τίποτα από το φασισμό του Χίτλερ. Ακόμη και μετά τον πόλεμο, ο γερμανικός ιμπεριαλισμός δεν έπαψε ποτέ να ταπεινώνει, να εκμεταλλεύεται και να καταπιέζει άλλους λαούς. Η κυριαρχία της ιμπεριαλιστικής Γερμανίας στην Ευρώπη δεν βασίζεται σε τίποτε άλλο παρά στη στυγνή εκμετάλλευση και την καταπίεση άλλων λαών. Ο γερμανικός φασισμός δεν είναι ένα φάντασμα του παρελθόντος. Μετά τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο Πρώσικος αετός ανέκτησε τα φτερά του και ξανάγινε μια μεγάλη απειλή για τα άλλα έθνη. Και τι πρέπει να διδαχτούν απ' αυτό οι λαοί; Ο πόλεμος και ο φασισμός θα είναι πάντα παρόντες όσο δεν εξαλείφεται η πηγή τους - ο ιμπεριαλισμός. Να γιατί οι Λαοί οφείλουν να συντρίψουν τον παγκόσμιο ιμπεριαλισμό διαμέσου της παγκόσμιας σοσιαλιστικής επανάστασης κάτω από την ηγεσία του παγκόσμιου προλεταριάτου και του παγκόσμιου επαναστατικού του κόμματος. Μόνο η παγκόσμια Δικτατορία του Προλεταριάτου θα εξαλείψει το αναπόφευκτο των πολέμων και του φασισμού! Ο Ενβέρ Χότζα είπε σ' έναν λόγο του στα 1974: "Μάταια θα περίμενε κανείς να προσκυνήσουμε τις κυβερνήσεις εκείνες (σ.σ. ο Ενβέρ Χότζα αναφέρεται στη Μεγάλη Βρετανία και τη Γερμανία) που τόσο μεγάλα κακά και αδικίες μάς προξένησαν. Εμείς ποτέ δεν θα υποταχθούμε σ' αυτούς! Μακριά από μας!!" Η Κομιντέρν (ΣΧ) απαιτεί να καταβάλει η Γερμανία πολεμικές αποζημιώσεις προς όλους εκείνους τους λαούς οι οποίοι καταστράφηκαν συθέμελα από τους Ναζί. Δεν θα επιτρέψουμε στους Γερμανούς ιμπεριαλιστές να συνθλίβουν με τη σιδερένια τους φτέρνα άλλους λαούς! Ας οργανώσουμε την επαναστατική μας αντίσταση! Κάτω ο γερμανικός ιμπεριαλισμός! Ζήτω η αντι-ιμπεριαλιστική Ευρώπη! Ζήτω ο επαναστατικός, αντι-ιμπεριαλιστικός κόσμος! Ζήτω ο διεθνής σοσιαλισμός και ο διεθνής κομμουνισμός! Κομμουνιστική Διεθνής (Σταλινικοί - Χοτζικοί)


* * *

Oι έλληνες σύγχρονοι Κερένσκηδες, η αντιδραστική αστική συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, οι οποίοι συνθηκολόγησαν πλέρια μπροστά στους αμερικανο - ευρωπαίους ιμπεριαλιστές και καλούσαν τον ελληνικό λαό να συμμετάσχει στα φιλοκυβερνητικά συλλαλητήρια της ντροπής του Φλεβάρη του 2015, συστήνουν τώρα ψευτο - Επιτροπές διεκδίκησης των γερμανικών πολεμικών αποζημιώσεων προσπαθώντας να εξαπατήσουν τους εργάτες και το λαό. Η Κομμουνιστική Διεθνής (Σταλινικοί - Χοτζικοί) και οι σύντροφοί τους, έλληνες Σταλινικοί - Χοτζικοί απαιτούν ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ την άμεση αποζημίωση των θυμάτων του ελληνικού και των άλλων λαών που επλήγησαν από τη χιτλερική κτηνωδία.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77 χρόνια πριν ...


22 Ιουνίου 1941


Η επίθεση της ναζιστικής Γερμανίας ενάντια στην ΕΣΣΔ

 

Ιστοσελίδα στα ελληνικά

 

Στις 22 Ιούνη 1941, τα ξημερώματα, η φασιστική Γερμανία επιτέθηκε δόλια κατά της Σοβιετικής Ενωσης. Χιλιάδες κανόνια άνοιξαν πυρ εναντίον των συνοριακών φυλακίων και οχυρώσεων. Αεροπλάνα με τη σβάστικα στα φτερά βομβάρδισαν μαζικά το Κίεβο, το Ζιτόμιρ, τη Σεβαστούπολη, το Μινσκ, το Σμολένσκ, τη Ρίγα, το Κάουνας και άλλες πόλεις. Τα ναζιστικά στρατεύματα πέρασαν τα σύνορα της ΕΣΣΔ. Το «σχέδιο Μπαρμπαρόσα» είχε τεθεί σε ενέργεια. Μόνο αφού πέρασε μιάμιση ώρα ύστερα από την επίθεση, η γερμανική κυβέρνηση κήρυξε τυπικά τον πόλεμο εναντίον της ΕΣΣΔ, μέσω του πρεσβευτή της στη Μόσχα. Στις 22 Ιούνη ανήμερα, το υπουργείο Εξωτερικών της Γερμανίας δημοσίευσε μια ψεύτικη εξήγηση για τα αίτια της επίθεσης: «Για να σώσουμε όλο τον παγκόσμιο πολιτισμό από το θανάσιμο κίνδυνο του μπολσεβικισμού».

 

 

 

 

 

 

1η Μαΐου 2018 στη Γερμανία
Αφίσα: "Αλληλεγγύη με την ελληνική εργατική τάξη"
"αγωνίζονται μαζί ενάντια στη γερμανική ιμπεριαλισμό!"

 

 

 

Ζήτω η 9η του Μαΐου 1945!

 

Τιμάμε τα 71 χρόνια από την Αντιφασιστική Νίκη των Λαών, απ' την μέρα που η ναζιστική Γερμανία παραδόθηκε άνευ όρων.

 

 

 

... Χθες Βερολίνο

Αύριο στη Μόσχα ...

 

 

200.

γενέθλια του Καρλ Μαρξ

5 του Μάη 1818

 

Καρλ Μαρξ άλμπουμ

 

ειδική ιστοσελίδα στην αγγλική γλώσσα

 

 

για τον Μαρξ και τον Ένγκελς

 

 

Μαρξ - Ένγκελς - Αρχεία

 

 

 

Ζήτω η παγκόσμια σοσιαλιστική επανάσταση!

Πρώτη Μάιος 2018

ιστοσελίδα στα αγγλικά

 

 

ΖΗΤΩ Η ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ!

Πάνε 132 χρόνια από κείνη τη ματωβαμμένη Πρωτομαγιά του 1886, όταν η αμερικάνικη μπουρζουαζία απαντούσε με σφαγή των εργατών του Σικάγου που εξεγέρθηκαν ενάντια στην καταπίεση και την εκμετάλλευση, απαιτώντας βελτίωση των συνθηκών δουλειάς και ελάττωση της εργάσιμης μέρας σε 8ωρο. Από τότε η Πρωτομαγιά έγινε σταθμός και ορόσημο για το ανέβασμα της πάλης των εργατών για τα δικαιώματα και τον ξεσκλαβωμό τους - μέρα των επαναστατικών παραδόσεων και της διεθνούς αλληλεγγύης των εργατών και των εργαζόμενων όλου του κόσμου. Η φετινή Πρωτομαγιά βρίσκει τους εργάτες και τους λαούς όλου του κόσμου να υφίστανται την πιο άγρια ιμπεριαλιστική κτηνωδία και καπιταλιστική βαρβαρότητα όλων των εποχών: όξυνση της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης υπερπαραγωγής, απόλυτη εξαθλίωση, ιμπεριαλιστικοί πόλεμοι στην Ουκρανία, Υεμένη κι αλλού, πρωτόφαντη νεοαποικιακή λεηλασία των εξαρτημένων χωρών, μαζικούς πνιγμούς - δολοφονίες προσφύγων, άνοδος του φασισμού, πολιτιστική παρακμή και εξαχρείωση. Μπροστά σ' αυτή τη ζοφερή κατάσταση η παγκόσμια εργατική τάξη στέκεται ανοργάνωτη και αφοπλισμένη εξαιτίας της μακρόχρονης σαμποταριστικής δράσης των σοσιαλφασιστών, ρεβιζιονιστών και νεορεβιζιονιστών προδοτών, χωρίς την έμπνευση και καθοδήγηση της σοσιαλιστικής Αλβανίας - του μοναδικού φάρου της επανάστασης και του σοσιαλισμού μετά το '56. Στη χώρα μας ένα αστικό σοσιαλδημοκρατικό κόμμα, ο ΣΥΡΙΖΑ, εκμεταλλεύτηκε επιδέξια την οργή για τις λαομίσητες μνημονιακές κυβερνήσεις προκειμένου να ανέβει στην εξουσία και να συνεχίσει την ίδια ακριβώς μνημονιακή πολιτική της καπιταλιστικής βαρβαρότητας και της ιμπεριαλιστικής εξάρτησης, ακολουθώντας τα χνάρια του παλιού ρώσου αντεπαναστάτη Κερένσκυ...

Η μόνη απάντηση που μπορεί να υπάρξει σήμερα είναι μοναχά τούτη:

επαναστατική διέξοδος από την κρίση!

Κανένας εφησυχασμός, ένταση της ταξικής πάλης και ίδρυση στην Ελλάδα και παντού τον κόσμο τμημάτων του παγκόσμιου επαναστατικού κόμματος, του μοναδικού γνήσιου προλεταριακού κόμματος, της Κομμουνιστικής Διεθνούς (Σταλινικοί - Χοτζικοί)!

- Θάνατος στο φασισμό και τον ιμπεριαλισμό!

- Κάτω οι σοσιαλφασίστες, οι ρεβιζιονιστές και νεορεβιζιονιστές εχθροί του λαού! -

Ζήτω ο Μαρξισμός - Λενινισμός της εποχής μας, ο Σταλινισμός - Χοτζαϊσμός!

- Ζήτω η βίαιη σοσιαλιστική επανάσταση και η ένοπλη προλεταριακή διχτατορία στην Ελλάδα και σ' όλο τον κόσμο!

- Ζήτω ο παγκόσμιος σοσιαλισμός και ο παγκόσμιος κομμουνισμός!

- Προλετάριοι όλων των χωρών ενωθείτε!

 

Ζήτω ο σταλινισμός - χοτζαϊσμός!

Διεθνής ημέρα πάλης του παγκόσμιου προλεταριάτου

Πρωτομαγιά - σε εικόνες

 

 

 

 

(υπό κατασκευή)

Ζήτω ο

σταλινισμός - χοτζαϊσμός!

 

To 1889 η Β` Διεθνής στο Παρίσι καθιέρωσε την 1η Μαΐου ως διεθνή εργατική γιορτή σε ανάμνηση της μεγάλης και αιματοβαμμένης απεργίας των εργατικών συνδικάτων στο Σικάγο το 1886 για τη διεκδίκηση του οκτάωρου, με το γνωστό σύνθημα «8 ώρες δουλειά, 8 ώρες ανάπαυση και μόρφωση, 8 ώρες ύπνος».

Η εργατική Πρωτομαγιά γιορτάστηκε για πρώτη φορά το 1890 στο Παρίσι, όχι μόνο ως ημέρα μνήμης και τιμής αλλά και ως αφετηρία νέων στόχων και διεκδικήσεων.

Με αυτό το περιεχόμενο η Πρωτομαγιά πρωτογιορτάστηκε στη χώρα μας το 1894 (Αθήνα, Στύλοι Ολυμπίου Διός) με βασικό διοργανωτή το Ρεθυμνιώτη Σταύρο Καλλέργη, που μέσα από την εφημερίδα του «Σοσιαλιστής» αγωνιζόταν με πάθος για τα δικαιώματα του «Έθνους των φτωχών πασχόντων εργατών», όπως έγραφε. Κύρια αιτήματα ήταν η καθιέρωση του οκτάωρου, η αργία της Κυριακής, η αναπηρική σύνταξη και η κατάργηση της θανατικής ποινής.

 

 

1919:

Η πρώτη οργανωμένη και μαζική εργατική Πρωτομαγιά στη χώρα μας

«Αι πιέσεις, τα εμπόδια δεν μας απελπίζουν, έλεγε μιλώντας στους συγκεντρωμένους. Είμεθα ακόμη άπειροι, είμεθα αρχάριοι . Η Πρωτομαγιά όλων των εργατών του κόσμου είναι αρχή της αναγεννήσεως. Αναγεννόμεθα, οργανούμεθα. Μια νέα ζωή ήδη αρχίζει για μας, μια νέα ελπίδα μας ενθαρρύνει… Στην τιμία Ελλάδα απομένει να βάλη και εδώ τα θεμέλια του νέου κόσμου, που οικοδομείται(ενοεί τη Σοβιετική Ενωση) …»

 

Απεργοί στη Λειβαδιά την Πρωτομαγιά του 1919

 

Πρωτομαγιά συγκέντρωση σοσιαλιστών στη Θεσσαλονίκη

 

Απεργοί του Ηλεκτρικού

Σε άλλες πόλεις

Πολύ μεγάλη ήταν η συμμετοχή των εργατών της Θεσσαλονίκης στην πρωτομαγιάτικη απεργία της 18ης Απριλίου . Η βασική συγκέντρωση έγινε στο εξοχικό καφενείο «Πάνθεον» και ο γιορτασμός συνεχίστηκε ως το βράδυ στοδάσος του Σέιχ Σου

Εντυπωσιακές ήταν οι πρωτομαγιάτικες εκδηλώσεις στο Βόλο. «Υπερτρισχίλίοι» συγκεντρώθηκαν στην κεντρική πλατεία, όπου «αι ζητωκραυγαί ήσαν ατελεύτητοι υπέρ της εργατικής τάξεως και το σοσιαλισμού». Ο γιορτασμός συνεχίστηκε συνεχίστηκε στην εξοχή Τσιμπούν «εν πλήρει τάξη και ενθουσιασμού»…

 

 

Ζήτω ο Λένιν 148η Γενέθλια !

 

22, Απριλίου 1870 - 22 Απρίλη 2018

 

 

Λένιν
Ελληνικά Αρχεία

 

 

11 τον Απρίλιο του, του 1985
επετείου 33 το θάνατο

Ενβέρ Χότζα

11, Απριλίου, 1985 - 11 του Απριλίου 2018

 

 

 

 

14 Μαρ του 1883

 

135 Χρονια απο τον Θανατο του Καρλ Μαρξ

 

 

ειδική ιστοσελίδα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στις 8 Μαρτίου γιορτάζουμε την Παγκόσμια Μέρα για την Γυναίκα η αλλιώς Παγκόσμια Ημέρα Εργαζόμενων Γυναικών.

 

 

Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας!

 

 

 

 

 

 

5, Μαρτίου, 1953 - 5 του Μάρτη του 2018
65. επέτειο του συντρόφου J. V. Στάλιν

 

 

 

ειδική ιστοσελίδα

στα αγγλικά

στα γερμανικά

 

 

 

γκαλερί Στάλιν

 

 

 

 

Στάλιν- Αρχεία

 

 

 

120α γενέθλια

Μπέρτολτ Μπρεχτ

10. 2. 1898 - 14. 8. 1956

 

 

Η μάχη του Στάλινγκραντ

 

 

 

 

Stalingrad-Website

of the Comintern (SH)

 

in English

 

 

 Μήνυμα Αλληλεγγύης

 

Message of the Comintern (SH) on occasion of the 75th anniversary of the liberation of Stalingrad

February 2, 1943 – February 2, 2018

 

The Comintern (SH) greets all comrades all over the world, especially the comrades of our new Russian Section.

Today we celebrate the 75th anniversary of the liberation of Stalingrad from Hitlerite fascism.

In Stalingrad the heroic Soviet peoples did shut Hitler up, who had talked big: "We will destroy Russia, so that it can never rise again."

The victory in Stalingrad was the turning point in the Second World War and thus one of the biggest victories of the Red Army, which celebrated its 25th anniversary in 1943 and whose 100th anniversary we will celebrate on 23 February 2018.

Stalingrad was previously called Tsaritsyn. The city was founded in 1589 as a fortress, which should protect Russia from the nomads from the south.

In 1918, the founding year of the Red Army, Zaryzin was liberated in the Civil War.

On June 4, 1918, Stalin went from Moscow to Zaryzin, where he arrived on June 6, to organize, firstly, the vital grain transport from Zaryzin to Moscow and, secondly, the fight against Trotsky, which caused the collapse of the Zaryzin Front, and which was leading to the loss of the North Caucasian areas.

Stalin led the offensive on the Tsaryzin Front. On October 18, 1918, the white-guard Krasnov troops, their Menshevik lackeys and their backers, the English imperialists, were defeated.

At the head of this war of liberation stood the comrade Stalin whose name was honoured by the inhabitants of the city Zaryzin through giving their town the name "Stalingrad". Stalin's order to defend Stalingrad against the Hitlerite fascists with all might and greatest willingness to sacrifice this was not only an honor and obligation of the inhabitants of Stalingrad, but for the entire Soviet Union.

About Zaryzin Stalin wrote on October 30, 1918:

TSARITSYN THE MAIN TARGET

It is on Tsaritsyn that the enemy is concentrating his heaviest fire. That is understandable, because the capture of Tsaritsyn and the severance of our communications with the South, would ensure the achievement of all the enemy's objectives: connection would be established between the Don counter-revolutionaries and the Cossack top sections of the Astrakhan and Ural troops and a united counter-revolutionary front stretching from the Don to the Czechoslovaks would be created; the counter-revolutionaries, domestic and foreign, would secure a firm hold of the South and the Caspian; the Soviet forces in the North Caucasus would be in a helpless plight. . . .

That is the chief reason for the stubborn efforts of the southern whiteguards to capture Tsaritsyn.

Krasnov issued an order for the capture of Tsaritsyn as far back as August. His bands hurled themselves with frenzy against our front and tried to break it, but were beaten off by our Red Army and thrown back beyond the Don.

A fresh order to capture Tsaritsyn was issued in the early part of October, this time by the counter-revolutionary Cossack Assembly in Rostov. The enemy massed no less than forty regiments gathered from the Don, Kiev (Skoropadsky's officer regiments!) and the Kuban (Alexeyev's "volunteers"!). But this time, too, Krasnov's bands were repulsed by the iron hand of our Red Army. A number of the enemy's regiments were surrounded by our troops and wiped out, leaving their guns, machine guns and rifles in our hands. Generals Mamontov, Anto-nov, Popov and Tolkushkin and a whole pack of colonels were forced to seek safety in flight.

 

WHEREIN LIES THE STRENGTH OF OUR ARMY?

The successes of our army are due in the first place to its political consciousness and discipline. Krasnov's soldiers are amazingly obtuse and ignorant and are completely isolated from the outside world. They do not know what they are fighting for. "We had to fight because we were ordered to," they say on being interrogated when taken prisoner.

Not so our Red Army man. He proudly calls himself a soldier of the revolution; he knows that he is fighting not to protect capitalist profits but for the emancipation of Russia, and knowing this he goes into battle boldly and with his eyes open. The yearning for order and discipline among our Red Army men is so strong that not infrequently they themselves punish "disobedient" and ill-disciplined comrades.

A no less important factor is the appearance of a regular corps of Red officers who have been promoted from the ranks and who received their baptism of fire in a number of engagements. These Red officers are the chief cementing force of our army, welding it into a single disciplined organism.

But the strength of the army is not due to its personal qualities alone. An army cannot exist for long without a strong rear. For the front to be firm, it is necessary that the army should regularly receive replenishments, munitions and food from the rear. A great role in this respect has been played by the appearance in the rear of expert and competent administrators, chiefly consisting of advanced workers, who conscientiously and indefatigably attend to the duties of mobilization and supply. It may be safely said that without these administrators Tsaritsyn would not have been saved.

All this is converting our army into a formidable force capable of smashing any resistance on the part of the enemy.

Everything is tending towards the tying of a new international knot in the South. The appearance in Yekaterinodar of a "new" "all-Russian government" composed of British proteges, the combining of the three counter-revolutionary armies (Alexeyev's, Skoropad-sky's and Krasnov's), which have once already been beaten by our forces at Tsaritsyn, the rumours that Britain is contemplating intervention, the fact that Britain is supplying the Terek counter-revolutionaries from Enzeli and Krasnovodsk—all these are not just chance happenings. Their abortive adventure in Samara they are now trying to resume in the South. But they will not have—will certainly not have—that without which victory is unthinkable, namely, an army which has its heart in the foul work of counter-revolution and is capable of fighting to the end. One powerful assault will be sufficient, and the counter-revolutionary adventure will collapse like a house of cards. The earnest of this is the heroism of our army, the demoralization in the ranks of the Krasnov-Alexeyev "armies," the growing unrest in the Ukraine, the increasing might of Soviet Russia, and, lastly, the steady spread of the revolutionary movement in the West. The southern adventure will meet with the same fate as the Samara adventure. [ Stalin, Volume 4, "The South of Russia", (October 30, 1918) ]

25 years after Stalingrad was freed during the civil war, it became the operational target of the German fascists. After all, the conquest of the city which bore the proud name of Stalin would mean a psychological gain in prestige. But Hitler's calculation did not work.

The military plans of Hitler, to destroy Stalingrad was the starting point for the advance into the Caucasus, which he wanted to tear away from the Soviet Union and to annex the Caucasus. The conquest of Stalingrad was to stop the Soviet transport route on the Volga. At the same time, the fascists wanted to pinch the oil deposits at Maikop, Grozny and Baku to supply their war of robbery with fuel.

This semi-megalomaniacal and by time pressure half-imposed parallel military maneuver meant the fragmentation and thus weakening of German troops on the southern front. With the encirclement of the 6th Army and its surrender on February 2, 1943, Hitler's adventure ended in Stalingrad. Hitler's capitulation in Stalingrad was the beginning of Hitler's end, namely the capitulation of German fascism in Berlin and thus the end of World War II.

* * *

The name of Stalingrad was existing for 18 years (since 1925) until the liberation from Hitler fascism. And exactly another 18 years after 2 February 1943, the name Stalingrad was removed and replaced by Volgograd (from 1961). This city, which bore the honorable name Stalingrad for 36 years, was thus not defeated by a foreign enemy but by the inner enemy. The socialist town Stalingrad was restored as a capitalist town, namely as a result of the seizure of power of the Soviet revisionists. Not the German fascists but the Russian fascists had taken over the first socialist homeland of the world and its proud town Stalingrad!

The modern revisionists prevented imperialism from being defeated on a world scale. They transformed the socialist camp, for whose formation the city of Stalingrad was of decisive importance, into a social-imperialist camp, which was then assimilated by the world-imperialist system. Today Russian imperialism reigns in Stalingrad, in Moscow, in Leningrad, all over Russia. Today, the new imperialist Kremlin tsars rule over the country and make plans as Hitler once did - plans for world domination! Everywhere in the world the Russian imperialists leave their blood trail. Russia is one of the most dangerous warmongers in the world. And not least for the city of Stalingrad, this poses a threat to its renewed destruction.

This is the situation after 75 years of Stalingrad.

 

What does Stalinism-Hoxhaism teach us after 75 years of Stalingrad?

 

Stalingrad was for all peoples and not least also for the world imperialism itself an irrefutable proof that the Soviet Union and the oppressed peoples could win the war against Hitler by themselves.

In the course of the anti-fascist resistance, the victory in Stalingrad was of immense importance to all the oppressed and exploited peoples, who now saw the first time that the allegedly "invincible" Hitler fascism had suffered a severe defeat, and that fascism was thus indeed defeatable. This new certainty of victory was an unprecedented boost to the mobilization of anti-fascist resistance of all peoples.

Of course, this was no lost on the Anglo-American imperialists either. The victory over the Hitler fascism which was in fact tantamount to a defeated bulwark against the world socialist revolution, would result in a earnest weakening of the world imperialist system. This would endanger their own Anglo-American domination, and so they were forced to open a second front in the West to restore the anti-communist bulwark of world imperialism. Thus, world imperialism was not concerned with the liberation of the peoples from Hitler's fascism, but the opening of the Western Front was purely for the purpose of self-preservation. To put a stop to the Western expansion of communism - this is the really meaning of "D-Day." The argument of the "anti-Hitler front" was only a cloak to hide the true intentions of Anglo-American imperialism, namely the preparation for the inevitable world class war between the world bourgeoisie and the world proletariat, between the imperialist and socialist world camp, between world capitalism and world socialism. And secondly, the Anglo-American imperialists feared that the oppressed peoples in their own camp would feel encouraged through Stalingrad to revolt as well, free themselves from Anglo-American imperialism, and unite with the socialist world camp, to get rid of the entire system of global exploitation.

* * *

Today, Stalingrad not only gives us hope, but also the certainty that we can bring world imperialism and its predatory wars to its knees, that supposedly "superior" world imperialism can certainly be defeated.

Learning from Stalingrad means learning to win!

In the globalized war of liberation against world imperialism, we will turn every city into a "Stalingrad"!

And the city of Stalingrad itself will one day seal its liberation victory over Russian imperialism by reconquering its original name.

One day, world imperialism will run out of breath, just as happened to German imperialism in Stalingrad. The day will not be far away when it comes to a declaration of surrender of world imperialism.

In the case of the defeat of world imperialism, its regeneration is no longer inevitable. Precisely because of this, the outcome of the coming world civil war differs from all previous imperialist world wars. Although Stalingrad was the decisive turning point for the victory over German imperialism, this victory over Hitler was not enough for the final victory over world imperialism. Therefore, with the end of the Second World War, Stalin opened the fight front against the greatest enemy of the world socialist revolution, against American imperialism, which had emerged strengthened from the Second World War.

Firstly, history has shown in both world wars that the defeated imperialist powers could be reintegrated by the imperialist victorious powers for the purpöose to consolidate the whole imperialist world system.

And second, even the greatest enemy of world imperialism, the victorious power Soviet Union, could finally be turned into one of the main pillars of the defense of the world-imperialist system of exploitation and oppression by the betrayals of Soviet revisionists. The country in which the socialist world revolution began had turned into an imperialist-counterrevolutionary spearhead for the eradication of world socialist revolution.

World Socialism failed because of the betrayal of modern revisionists and enabled the regeneration of world imperialism and its sole reign over the world. This is an important lesson for us Stalinists-Hoxhaists. Without defeat of the revisionists, every restoration of world imperialism remains inevitable.

Only if imperialism is defeated on a world scale can it no longer serve the individual countries to defend their rule from outside. Only if the encirclement of the socialist countries has turned into an encirclement of the imperialist countries, the dictatorship of the proletariat in every country becomes outwardly secured.

If only individual chain links are torn out of the world imperialist chain, then it can and will grow together again. This will no more be inevitable if the world imperialist chain has been completely destroyed by the world socialist revolution.

Our future world-proletarian Red Army should pay attention to Lenin's teaching on a world scale: one should not be too early happy about the victory of the world socialist revolution. At first of all, the proletarian world power, the dictatorship of the world proletariat, must have been established and firmly anchored. And only then can one speak of a real victory in the world socialist revolution, that is, when all the world imperialists and reactionaries are not only defeated, but completely destroyed.

We are asked: In Stalingrad Hitler could be beaten by the strong Soviet Union of Lenin and Stalin, by the invincible Red Army, by the heroism of the peoples in their resistance struggle. But what do we have to offer in terms of strength today, for not only to liberate a city like Stalingrad, but all the cities in the world? No doubt we are still too weak at present. So we will not let us provoke by the class enemy who tries to destroy us before we have gathered the necessary forces for the world socialist revolution. But one has to see the future world events dialectically. The inevitable victory of world socialism over world imperialism is ultimately based on the objective law of social development.

Before Stalingrad was able to free itself from Russian imperialism and finally from German imperialism, the revolutionary movement in Russia was initially tiny and far too weak. This is also true concerning our new Russian Section. But the glorious history of the Soviet Union of Lenin and Stalin teaches us that something small becomes something big if one is guided by scientific socialism and mobilizing the masses for the revolution. And so, out of a small group of today's Stalinist Hoxhaists united in the Comintern (SH), a great invincible force will emerge, guided by the teachings of the 5 Classics of Marxism-Leninism and relying on the invincible force of the world proletariat. Our revolutionary matter is therefore just and we will win, precisely because this matter is fully in accordance with the objective course of world history. The world imperialist matter, on the other hand, is unjust and is doomed to failure because it objectively contradicts with the development of world society. We build on this Marxist insight. And that's why we will win.

It has always been the case in history that the oppressed classes always increased their fighting power in the moment when the supposedly "overpowering" opponent revealed his weaknesses. Class consciousness grows every time the ruling classes reveal themselves weak or vulnerable. After the liberation of Stalingrad, the oppressed classes saw Hitler fascism with different eyes than before the liberation of Stalingrad. A defeated enemy himself destroys his former enemy picture of an allegedly "unbeatable" enemy.

Stalingrad gives us strength on our way to world communism, just as Stalingrad gave the oppressed peoples the decisive strength to defeat Hitler fascism in their own country.

Wolgograd will be renamed in the name of proletarian internationalism and with the solidarity of all proletarian internationalists around the world!

Long live Stalingrad, the heroic city of Stalin!

Long live the 75th anniversary of the liberation of Stalingrad!

Comintern (SH)

Wolfgang Eggers

2 February 2018

 

 

Νίκος Ζαχαριάδης

(YOUTUBE)

 

Komintern (SH)

YOUTUBE

 

Stjepan Stevo Filipović

(Opuzen, 27. 1. 1916. - Valjevo, 22. 5. 1942.) Narodni Heroj

 

Miladin Popović / Milladin Popoviqi

 

 

29. NOVEMBAR DAN REPUBLIKE

 

General Arso Jovanović

 

ZA JEDINSTVENU BOSNU I HERCEGOVINU

 

POD ZASTAVOM MARKSA, ENGELSA, LENJINA, STALJINA !!

 

Товарищу Сталину посвящается (''Баллада о трубачах")

 

Михаил Иванович Глинка ''Славься''

 

Klement Gottwald

 

 

Eternal glory to comrade Matyas Rakosi !!

Слава товарищу Матиасy Ракоши !!

 

 

Slava drugu Nikolaosu Zaharijadisu !!

 

 

 

KARL MARX

 

 

100 Jahre Roter OKTOBER

 

Enver HOXHA

(1908 - 1985)

* * *

VIII Kongres PRA, 1981.

* * *

Radio Tirana

(in English) 11. 4. 1985

 

ERNST AUST

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XkR0bEof3DY

 

 

 

''XHAMADANI VIJA VIJA''

Enver Hoxha

 

 

Νίκος Ζαχαριάδης (1948/49)

 

 

- Η Δημοκρατία της Μακεδονίας έχει το αναφαίρετο δικαίωμα του εθνικού αυτοπροσδιορισμού της!

 

- Κάτω ο ελληνικός σοβινισμός και οι μανούβρες της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ!

 

-Ζήτω η φιλία των λαών!

 

Η προλεταριακή επανάσταση θα κάνει πράξη τη μεγάλη υποθήκη του επαναστατικού ΚΚΕ για την αυτοδιάθεση των σλαβομακεδόνων σε μια σοσιαλιστική Ελλάδα. Σε πείσμα της ντόπιας αντίδρασης και των κάθε απόχρωσης οπορτουνιστών.

 

«Στη Βόρεια Ελλάδα ο μακεδονικός (σλαβομακεδονικός) λαός τάδωσε όλα για τον αγώνα και πολεμά με μια ολοκλήρωση ηρωισμού και αυτοθυσίας που προκαλούν το θαυμασμό. Δεν πρέπει να υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι σαν αποτέλεσμα της νίκης του ΔΣΕ και της λαϊκής επανάστασης, ο μακεδονικός λαός θα βρει την πλήρη εθνική αποκατάστασή του έτσι όπως τη θέλει ο ίδιος, προσφέροντας σήμερα το αίμα του για να την αποχτήσει»

 

5η ολομέλεια της ΚΕ της ΚΚΕ, 1949

 

 

 

 

 

 

Οχτώ χρόνια αρκετά, να μην γίνουνε εννιά!


Με την έλευση της νέας χρονιάς, μπήκαμε "αισίως" στο όγδοο μνημονιακό έτος κοινωνικής βαρβαρότητας και ληστρικής ιμπεριαλιστικής λεηλασίας της χώρας. Οχτώ χρόνια γεμάτα πόνο, δυστυχία, εξαθλίωση, εξανδραποδισμό. Και ο δρόμος είναι άσωτος, όπως θα ‘λεγαν οι παλιοί αγωνιστές.


Πριν λίγες ώρες ψηφίστηκε από την κυβερνητική συμμορία των Τσίπρα-Καμμένου και υπό την υποκριτική ψευτοδιαφωνία της εξίσου βρομερής αστικής αντιπολίτευσης το νομοσχέδιο -έκτρωμα που καταργεί το δικαίωμα στην ίδια την απεργία. Σαν επισφράγισμα, θα ‘λεγε κανείς, της αντιλαϊκής λαίλαπας με τα χαράτσια, το νέο πετσόκομμα κοινωνικών δαπανών, τους πλειστηριασμούς που αναμένεται να πάρουν, οσονούπω, μορφή χιονοστιβάδας.


Είναι πλέον φανερό πως το μόνο που ενδιαφέρει τα άλλοτε "αντιμνημονιακά" κυβερνητικά ανδράποδα είναι η κουτάλα της εξουσίας γι‘ αυτό και ψηφίζουν και με τα δυο τους χέρια τόσο βάρβαρα αντιλαϊκά μέτρα και θα ψηφίσουν κι ό,τι άλλο τους υπαγορεύσουν τα ιμπεριαλιστικά κέντρα. Ενεργούν όπως οι δωσίλογοι και οι μαυραγορίτες της γερμανικής κατοχής συνεχίζοντας επάξια την παράδοση κομπραδορισμού που είναι σύμφυτη στην ξενόδουλη αστική τάξη από καταβολής νεοελληνικού κράτους. Κατακρεουργούν συνειδητά έναν ολόκληρο λαό προκειμένου να εξυπηρετήσουν τα μεγάλα αφεντικά, τους ευρωπαίους και αμερικάνους ιμπεριαλιστές, και βολεύονται με το μικρό κομμάτι της λείας που τους πετούν οι τελευταίοι για να τους έχουν στη δούλεψή τους.


Μπροστά σ‘ αυτή τη ζοφερή κατάσταση, λύση δεν είναι οι βερμπαλισμοί και οι άσφαιρες κομματικές παρελάσεις της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και του ψευτοΚΚΕ, ούτε οι ρεφορμιστικές φλυαρίες των μαοϊκών για έξοδο απ‘ την ΕΕ χωρίς προλεταριακή επανάσταση, ούτε οι "αναλύσεις" και "προφητείες" των σαπιο-Κοντράκηδων που, τέλη του ‘14, σε σειρά άρθρων τους (το Μνημόνιο, το μετα-Μνημόνιο και ο ΣΥΡΙΖΑ) προεξοφλούσαν σχετική καπιταλιστική ανάπτυξη και... μεταμνημονιακές καταστάσεις, ούτε και τα μνημόσυνα της γραφικής ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗΣ που προσβάλλουν με τον πλέον βάναυσο τρόπο τη μνήμη επαναστατών κομμουνιστών.


Εμείς είμαστε πεπεισμένοι ότι αργά ή γρήγορα θα γίνει συνείδηση στο λαό αυτό που βροντοφωνάξαμε πριν τρία χρόνια, όταν η ΣΥΡΙΖΑΝΕΛίτικη συμμορία μόλις είχε εκλεγεί και σήκωνε "παντιέρες αντίστασης": επαναστατική διέξοδος από την κρίση!


- Ζήτω η προλεταριακή επανάσταση!


- Ζήτω η Κομιντέρν (Σταλινικοί -Χοτζικοί)!


16/01/2018


Έλληνες Σταλινικοί - Χοτζικοί

 

 

 

 

Ένα παλιό σκουπίδι συκοφάντησης της σοσιαλιστικής Αλβανίας - Η δυσφήμηση της σοσιαλιστικής Αλβανίας βασίζεται στην εγκληματική ιδεολογία του τροτσκισμού

 

Αυτό που εικονίζεται είναι ένα ρυπαρογράφημα που κυκλοφόρησε το ‘90 μια οπορτουνιστική ομάδα, ονόματι ΣΑΚΕ, που το έπαιζε αλβανόφιλη για χρόνια.

 

Θα ήταν πραγματικά δίχως νόημα να κάτσει κανείς στα σοβαρά ν‘ αντικρούσει τις τερατολογίες που αραδιάζονται σ‘ αυτό, όπως λχ. τα περί "καταστολής", "παλατιανών πραξικοπημάτων", "άθλιου βιοτικού επιπέδου", "αντισταλινισμού" και παλινόρθωσης τάχα του καπιταλισμού στην Αλβανία ήδη από τις αρχές του ‘60 (!) Είναι, εξάλλου, χαρακτηριστικό ότι στον πρόλογό τους προεξοφλούν... κοινωνικές εκρήξεις, στην πραγματικότητα την ανατροπή του σοσιαλισμού στη συγκεκριμένη χώρα, ερχόμενοι σε θαυμαστή σύμπνοια με το διακαή πόθο της παγκόσμιας (αλλά και της αλβανικής) αντίδρασης και των ρεβιζιονιστών.


Όσο για τα περί της μη ενημέρωσης του αλβανικού λαού για το ατύχημα του Τσέρνομπιλ (στο 9ο συνέδριο του ΚΕΑ έγινε σαφής αναφορά σ‘ αυτό) ώστε να συνεχίσει να τρώει ανυποψίαστος λαχανικά και ο ισχυρισμός ότι το εργοστάσιο μηχανών και τρακτέρ στα Τίρανα δε λειτούργησε ποτέ (στο Διαδίκτυο υπάρχουν φωτογραφίες που πιστοποιούν το ακριβώς αντίθετο) απλά καταδεικνύουν τη συνειδητή απάτη και γελοιότητα των συντακτών αυτού του λιβελογραφήματος, που θέλουν ακόμη και σήμερα να περνούν για σοβαροί θεωρητικοί (sic), ενώ δεν είναι παρά μικροαστικά απόβλητα και δημοσιολογούντες της πλάκας (βγάζουν ένα έντυπο με το γελοίο τίτλο Κόντρα όπου κατά καιρούς υπερασπίζουν το τυχοδιωκτικό ένοπλο, την "πολιτική" Αλκάιντα, τους "αντικαπιταλιστές" αναρχικούς, χαρακτηρίζουν "πολεμικά πλήγματα στο νησί των μακάρων" τις κτηνωδίες ισλαμιστών κανίβαλων, κοκ.).

 

Η σύντομη αυτή αναφορά μας σ‘ αυτούς τους παλιάτσους έγινε απλά και μόνο επειδή σε "άρθρο" τους υπεράσπισης τάχα του κομμουνισμού, με αφορμή τη ναζιστοσύναξη της ΕΕ τον Αύγουστο του ‘17 στο Ταλίν της Εσθονίας, έκαναν πάλι, μετά από πολλά χρόνια, λόγο για "μικρό τμήμα επαναστατών που ακολούθησε τον αλβανικό μικροαστικό εθνικισμό" κοπιάροντας την πλαστή συκοφαντία των χρουστσοφικών που επίσης κατηγορούσαν το ΚΕΑ για μικροαστική εθνικιστική παρέκκλιση.

 

Κλείστε, κύριοι, το καπάκι του βόθρου γιατί ζέχνετε...


- Ζήτω η Κομιντέρν (Σταλινικοί -Χοτζικοί) και οι μεγάλοι μας δάσκαλοι Μαρξ, Ένγκελς, Λένιν, Στάλιν, Ε. Χότζα!

Έλληνες Σταλινικοί - Χοτζικοί

Αθήνα, 03/01/2018

 

 

 Μήνυμα Αλληλεγγύης

 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΑ 17ΧΡΟΝΑ ΤΗΣ ΚΟΜΙΝΤΕΡΝ (ΣΤΑΛΙΝΙΚΟΙ - ΧΟΤΖΙΚΟΙ)

 

Σαν σήμερα, μια χούφτα κομμουνιστές πήραν την ιστορική απόφαση να ιδρύσουν την Κομιντέρν (Σταλινικοί -Χοτζικοί). Κι αυτό μόνο τυχαίο δεν ήταν.

Η Κομιντέρν (ΣΧ) ήταν αυτό που λέει κι ο ποιητής: ώριμο τέκνο της ανάγκης κι ώριμο τέκνο της οργής! Είναι ένας σταθμός ανάλογος -τηρουμένων των αναλογιών- μ‘ εκείνο που έπραξαν ο Λένιν με τους Μπολσεβίκους όταν η Β‘ Διεθνής πρόδωσε την ιστορική της αποστολή και μ‘ αυτό που έπραξε το ΚΕΑ του Ενβέρ Χότζα και οι γνήσιοι κομμουνιστές μετά τη ρεβιζιονιστική χρουστσοφική προδοσία. Ήταν, δηλαδή, η αδήριτη ιστορική αναγκαιότητα της ίδρυσης ενός νέου πολιτικού φορέα που θα σήκωνε από τη λάσπη την τιμημένη κόκκινη σημαία που πέταξαν πέρα οι αποστάτες και, εν προκειμένω, αποστάτες είναι οι νεορεβιζιονιστές ψευτοχοτζικοί της ICMLPO που καταπρόδωσαν την επαναστατική γραμμή του Κόμματος Εργασίας Αλβανίας και του Διεθνούς Μαρξιστικού - Λενινιστικού κινήματος και την πολύτιμη επαναστατική παρακαταθήκη τους απ‘ το ‘56 και δώθε.

Τι είναι σήμερα η ICMLPO δεν χρειάζεται να το αποδείξει κανείς, διότι είναι οφθαλμοφανές και στον πιο αδαή: μια καρικατούρα σοσιαλδημοκρατικών ομάδων με μια μαρξίζουσα πλατφόρμα που προσομοιάζει σε κείνη των κλασικών σοσιαλδημοκρατικών και ρεβιζιονιστικών κομμάτων. Μια ματιά στην προκλητική στήριξη που απλόχερα προσφέρουν σε αντιδραστικά καθεστώτα τύπου Κούβας, Κορέας, Βενεζουέλας, Συρίας κλπ., αρκεί για να αντιληφθεί κανείς πόσο σάπια και αντεργατική είναι η ICMLPO. Στην πραγματικότητα τέτοια ήταν από την ίδρυσή της το ‘94. Γι‘ αυτό και χαρακτηρίσαμε ιστορική την απόφαση των συντρόφων μας, παλιών στελεχών του ΜΛ κινήματος, να ξεκόψουν και να συγκρουστούν με αυτό το απόστημα ιδρύοντας έναν καινούργιο πολιτικό φορέα, αυθεντικό εκφραστή των προλεταριακών συμφερόντων σε παγκόσμιο επίπεδο.

Στη χώρα μας, εκπρόσωπος αυτής της παρέκκλισης είναι η "διαβόητη" στους αναγνώστες μας, ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ, η οποία τον τελευταίο χρόνο εξαπέλυσε έναν οχετό αντικομμουνιστικής χυδαιότητας παίρνοντας, φυσικά, και την αρμόζουσα απάντηση. Γιατί μπορεί ο κύριος εχθρός μας να είναι η αστική τάξη που με τα μνημονιακά κόμματά της έχει βυθίσει το λαό μας σε πρωτοφανή εξαθλίωση, αλλά χωρίς να καταπολεμούμε τον εσωτερικό μας εχθρό, τον οπορτουνισμό, θα είμαστε ανίκανοι για οποιοδήποτε μεγάλο απελευθερωτικό κίνημα. Απόδειξη γι‘ αυτό οι αγωνιστικές διαθέσεις του λαού μας που εξαιτίας της μακρόχρονης σαμποταριστικής δράσης των οπορτουνιστών βρίσκονται, προς το παρόν, στο ναδίρ.

Ας βαδίσουμε, λοιπόν, κι εμείς σ‘ αυτό τον ένδοξο δρόμο που χάραξε πριν από 17 χρόνια η Κομιντέρν (Σταλινικοί -Χοτζικοί). Για να συντρίψουμε μια για πάντα τον μισητό καπιταλισμό και τους ποικιλόμορφους υπηρέτες του και να χαράξουμε το δρόμο στο ευτυχισμένο κομμουνιστικό μέλλον!

- Ζήτω τα 17χρονα της Κομιντέρν (Σταλινικοί - Χοτζικοί) !

 

Αθήνα 31/12/2017

 

Έλληνες Σταλινικοί - Χοτζικοί

 

 

 

 

 

8 Βήματα για τη σωτηρία της ΕλλάδαςΣτην Ελλάδα είναι ώριμες οι συνθήκες για την ανατροπή του κλονιζόμενου καπιταλιστικού συστήματος της εκμετάλλευσης και της καταπίεσης!


Η Ελλάδα μπορεί να ξεπεράσει την κρίση της μόνο με την ένοπλη σοσιαλιστική επανάσταση υπό την καθοδήγηση του Ελληνικού Τμήματος της Κομμουνιστικής Διεθνούς (Σταλινικοί -Χοτζικοί)Όχι στη διαιώνιση της καπιταλιστικής Ελλάδας!

 

 

 

 

 Ναι στη δημιουργία μιας Σοσιαλιστικής Ελλάδας!Σε αυτή την κρίσιμη ιστορική συγκυρία στην Ελλάδα, σε συνθήκες κλονισμού του καπιταλιστικού συστήματος και όξυνσης των ενδοαστικών αντιθέσεων, ο ελληνικός λαός έχει την ευκαιρία να δράσει επαναστατικά ως εξής:1Άμεση ακύρωση όλων των υποδουλωτικών συμφωνιών και δεσμεύσεων που κατοχυρώνουν την καταπίεση και εκμετάλλευση του ελληνικού λαού.


Συντρίψτε την ευρωπαϊκή και ντόπια καταπίεση.


Το ελληνικό προλεταριάτο εγκαθιδρύει τη δικτατορία του προλεταριάτου και θεσπίζει τους δικούς του επαναστατικούς θεσμούς.


Συντρίψτε το αστικό κράτος και αντικαταστήστε το με ένα σοσιαλιστικό.


Εγκαθιδρύστε τα ένοπλα Σοβιέτ (Συμβούλια) των εργατών, αγροτών και στρατιωτών.


Όλη η εξουσία στα Σοβιέτ!


Όλα τα κόμματα - ένοχα για την προδοσία των συμφερόντων του ελληνικού λαού - απαγορεύονται και όλοι οι ανοιχτοί και καμουφλαρισμένοι εχθροί του λαού οδηγούνται στη δικαιοσύνη.
2Αφοπλίστε τις αντεπαναστατικές δυνάμεις της αστυνομίας και του στρατού.


Ίδρυση του Ελληνικού Κόκκινου Στρατού και Κόκκινης Λαϊκής Πολιτοφυλακής.


Όλα τα στρατιωτικά μέσα κατάσχονται για την άμυνα ενάντια στην επιθετική ιμπεριαλιστική περικύκλωση.


Άμεση έξοδος από ΝΑΤΟ - ΕΕ.3Ακύρωση όλων των εξωτερικών χρεών χωρίς αποζημίωση.


Κατάσχεση και κοινωνικοποίηση όλων των τραπεζών, των οικονομικών κεφαλαίων, όλων των μέσων παραγωγής και ολόκληρης της ιδιωτικής περιουσίας των ξένων καπιταλιστών και της αστικής τάξης.


Η δικτατορία του προλεταριάτου συστήνει τους δικούς της κρατικούς θεσμούς για το σχεδιασμό και εφαρμογή μέτρων για την πλήρη κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο.
4Εξάλειψη της ανεργίας και απελευθέρωση από τη μισθωτή σκλαβιά.


Εξαλείψτε την αναρχία της καπιταλιστικής οικονομίας που θεμελιώνεται στο νόμο της επιδίωξης του μέγιστου κέρδους, την κερδοσκοπία, τις ρεμούλες κ.λπ., που οδήγησαν στην πρωτοφανή καπιταλιστική κρίση και σε ακραία εξαθλίωση τους φτωχούς ανθρώπους του λαού.


Όλοι οι εργαζόμενοι παίρνουν στα χέρια τους την οργάνωση της παραγωγής με σκοπό την οικοδόμηση της δικής τους σοσιαλιστικής οικονομίας.


Εγκαθιδρύστε τη δική σας ελληνική σοσιαλιστική αγορά για την αυτάρκεια του ελληνικού λαού - (απαγόρευση κάθε είδους πρόσβασης σε όλους τους καπιταλιστές).


Δημιουργήστε ένα δικό σας ανεξάρτητο νομισματικό σύστημα στην Ελλάδα.


Εξαλείψτε τα αποβράσματα της μαφίας, τους φοροεισπράκτορες, καθώς και όλους τους μεγιστάνες, τοκογλύφους και κερδοσκόπους - με λίγα λόγια: εκμηδενίστε κάθε μορφής καπιταλιστικά παράσιτα.
5Απελευθερώστε τη γεωργία από τις καπιταλιστικές σχέσεις παραγωγής και μετασχηματίστε σταδιακά τη αγροτο-γεωργική παραγωγή και διανομή κάτω από την καθοδήγηση του σοσιαλιστικού κράτους. Οι μεγάλες πολυεθνικές εθνικοποιούνται ενώ οι μικρές και μεσαίου μεγέθους μονάδες παραγωγής οργανώνονται σε συλλογικές Κολλεχτίβες (σοσιαλιστικούς Συνεταιρισμούς).6Εξασφάλιση της συγκέντρωσης των βασικών δημόσιων προμηθειών για όλους τους εργάτες, τους εργαζόμενους, τις γυναίκες, τα παιδιά και τους ηλικιωμένους.


Κατάργηση του αστικού Συστήματος Πρόνοιας που διαχωρίζει τους ασθενείς σε φτωχούς και πλούσιους. Δωρεάν ιατρο-φαρμακευτική περίθαλψη για ολόκληρο τον ελληνικό λαό.


Ο κρατικός προϋπολογισμός καταρτίζεται και ελέγχεται από τους ίδιους τους εργαζόμενους σε σοσιαλιστική κατεύθυνση. Οι δημόσιες υπηρεσίες, όπως οι βιβλιοθήκες, οι κινηματογράφοι, κλπ., ακόμα και οι υπηρεσίες δημόσιων μεταφορών είναι διαθέσιμες σε όλους/ες και χωρίς κόστος.7Εφαρμογή των αρχών του προλεταριακού διεθνισμού.


Η σοσιαλιστική Ελλάδα εκπληρώνει το καθήκον της ως βάση και μοχλός της σοσιαλιστικής επανάστασης στην Ευρώπη και σ‘ ολόκληρο τον κόσμο.


Αντίστροφα, οι ευρωπαίοι εργάτες και συνολικά το παγκόσμιο προλεταριάτο επιφορτίζονται με το καθήκον της υπεράσπισης της σοσιαλιστικής Ελλάδας ενάντια σε κάθε απόπειρα ιμπεριαλιστικής επέμβασης και ανάμειξης στις εσωτερικές της υποθέσεις.


Το ελληνικό προλεταριάτο, καταχτώντας την εξουσία, παλεύει για μια σοσιαλιστική Ευρώπη σε έναν σοσιαλιστικό κόσμο.8Η νικηφόρα έκβαση μιας ένοπλης αναμέτρησης στην Ελλάδα προϋποθέτει ένα καλά προετοιμασμένο πολιτικο-στρατιωτικό σχέδιο που να εξασφαλίζει την οργανωμένη συμμετοχή των προλετάριων, της φτωχής αγροτιάς και της προοδευτικής μικροαστικής τάξης στην προοπτική της συγχώνευσης των τοπικών εξεγέρσεων σε μια πανεθνική επανάσταση. Αποφασιστικής σημασίας είναι η δουλειά στον αστικό στρατό με στόχο τη μέγιστη αποσύνθεσή του και την επιδίωξη να στρέψουν οι φαντάροι τα όπλα αντίστροφα. Μια έγκαιρη και σωστή προετοιμασία των επαναστατικών δυνάμεων καθιστά δυνατή την πλήρη συντριβή της αντεπανάστασης σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα και την αποφυγή ενδεχόμενης ήττας.


Όλα τα παραπάνω είναι εφικτά μόνο με την ίδρυση ελληνικού τμήματος της Κομιντέρν (ΣΧ).


Το ελληνικό τμήμα καθοδηγείται από την προλεταριακή ιδεολογία των 5 κλασικών του μαρξισμού - λενινισμού, τον μπολσεβικισμό, τον προλεταριακό διεθνισμό και είναι πιστό στις γενικές οδηγίες της Κομιντέρν (Σταλινικοί -Χοτζικοί) που είναι η πρωτοπορία της παγκόσμιας εργατικής τάξης.


Κομιντέρν (Σταλινικοί - Χοτζικοί)


Παρασκευή, 26 Ιούνη 2015


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINKS

Ελληνικό Τμήμα

 

 

Το κεντρικό όργανο της Κομιντέρν (ΣΧ)

Παγκόσμια Επανάσταση

 

αρχεία

2017

2016

2015

 


 

 

Email Επικοινωνία

com.2000@protonmail.com

 

Καθήκοντα του ελληνικού τμήματος
Απόφαση 6 Αυγούστου 2015

 

ένταξη

 

καταστατικό


ντοκουμέντα του Κόμματος

 

Δρόμος του Παγκόσμιου Κόμματος (θεωρητικό όργανο)

 

 

τμήματα

ΑΛΒΑΝΙΑ

ΑΙΓΥΠΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Ρωσία

 

- υπό κατασκευή -

Ελλάδα

Τον αραβικό κόσμο

Ιταλία

Γιουγκοσλαβία

Πολωνία

Πορτογαλία

ΗΠΑ

 

LINKS

Ρωσικό τμήμα της Komintern (ΣΧ)

Κομιντέρν (ΣΧ)

κεντρικές συνδέσεις

 

αρχεία

* * *

Καρλ Μαρξ - Φρίντριχ Ένγκελς

Λένιν

Στάλιν

Ενβέρ Χότζα

 

 

Δρόμος του Παγκόσμιου Κόμματος

(θεωρητικό όργανο)

 

Κατάλογος όλων των χωρών: το παγκόσμιο κομμουνιστικό κίνημα

 

Αφρική

 

Ιδρυτική Διακήρυξη

31 Δεκεμβρίου του 2000


 

Παγκόσμια επαναστατική πλατφόρμα

7 Νοέμ 2009


 

Ενβέρ Χότζα:

Ο 5ος Αρχιτέκτονας του Μαρξισμού-Λενινισμού και ανασυγκρότηση της Κομιντέρν


 

Γενικές Αρχές -

Η παγκόσμια σοσιαλιστική προλεταριακή επανάσταση - Η στατηγική και η ταχτική

το πλήρες κείμενο στα γερμανικά

online:

PDF-Format-Download

 

Αγγλική μετάφραση ελλιπής

εισαγωγή
I Κεφάλαιο
ΙΙ κεφάλαιο
VIII κεφάλαιο

 


 

2003
προκήρυξη του παγκόσμιου μπολσεβίκικου Κόμματος


 

Ενβέρ Χότζα Ο πέμπτος κλασσικός του μαρξισμού-λενινισμού και τα θεμέλια του χοτζαϊσμού


 

 

Τα Θεμέλια και σχετικά ζητήματα του σταλινισμού

(στη γερμανική γλώσσα)

 


 

What is Stalinism-Hoxhaism? 

 


 

Παγκόσμιο Κίνημα

Ζήτω ο Σταλινισμός-Χοτζαϊσμός !!


 

Κόκκινη Διεθνής των Εργατικών Συνδικάτων (ΚΔΕΣ)


 

 

Κομμουνιστική Διεθνής Νέων (ΚΔΝ)

 

 


 

Κομμουνιστική Διεθνής Γυναικών

 


 

 

I C S


Χαιρετισμοί στη γερμανική γλώσσα