[Video: "მსოფლიო რევოლუცია"]

მოგესალმებათ საქართველოს სტალინურ–ხოჯაისტური მოძრაობის საქართველოს სექცია!

http://www.joseph-stalin.net/

დიდი ოქტომბრის სოციალისტური რევოლუცია

ოქტომბრის რევოლუციის

(facebook)

1917 - 2017

 

 

მისალოცი მისამართზე სოლიდარობის

 

შეტყობინება


რუსული სექცია

 

კომუნისტური ინტერნაციონალი

სტალინიზმ - ხოჯაიზმი 

 

სპეციალური ვებ-

რუსული


ინგლისური


გერმანული


португальский


საფრანგეთის


ესპანური

 

 

... გუშინ ბერლინში

ხვალ მოსკოვში ...

 

 

 

 

კომინტერნი (-ხ) განმარტავს:

2018 - კარლ მარქსი წელი
(200 დღე)

 

 

 

5 მაისი 1818

გაუმარჯოს 199 დაბადების კარლ მარქსი

 

სპეციალური ნახვა

ინგლისური

 

მარქსის ციტატები
რელიგია - ხალხისთვის ოპიუმია.
ადამიანის ცნობიერება კი არ განსაზღვრავს ყოფიერებას, არამედ პირიქით -

განვითარების განსაზღვრულ საფეხურზე საზოგადოებრივი ყოფიერება განსაზღვრავს ცნობიერებას.

 

მარქს-ენგელს არქივი

 

 

ალბანეთის მემორიალური დღე


5. 5. 1942 - 2017 წ

 

75 წლის წინ

5 მაისს, 1942 ქემალ stafa - მდივანი კომუნისტური ახალგაზრდული ორგანიზაციის ალბანეთი - მოკლეს ნაცისტების მიერ

 

სპეციალური საიტი ალბანურ ენაზე

 

Hero i Popullit

 

 

 

 

 

 

გაუმარჯოს 1 მაისს!

 

გაუმარჯოს საქართველოს მუშათა კლასის!

გაუმარჯოს მსოფლიო პროლეტარიატის!

გაუმარჯოს პროლეტარული ინტერნაციონალიზმის!

სპეციალური ვებ-

 

 

1 მაისს სურათები

 

ახალი რელიზი

 

ქართულ

 

 

რუსული

 

 

 

 

 

ინგლისური

 

 

 

 

 

თურქული

 

 

22 აპრილი 2017

147. დაბადების დღე

გაუმარჯოს ამხანაგი ლენინი!

специальный веб-сайт для

147-летию Ленина

(ინგლისურ ენაზე)

 

 

 

Апрельские тезисы

О задачах пролетариата в данной революции

1917

 

 

 

 

Ленин - лидер Октябрьской революции!
(Коллекция изображений)

 

 

В.И. Ленин.

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

 

Издатель

Коммунистический Интернационал

(сталинско-ходжаистский)

 

 

 

«Как бы ни надрывались от крика и ни исходили клеветой враги социализма, какие бы ни сочиняли они небылицы о «кризисе коммунизма»..., нет такой силы в мире, которая могла бы предотвратить гибель одряхлевшей системы капитализма, нет такой силы в мире, которая помешала бы движению человечества к коммунизму. Дело великой Октябрьской революции восторжествовало и будет торжествовать всегда».

Энвер Ходжа. «Влияние Великой Октябрьской революции на Албанию» (Гос. изд-во полит. л-ры, Москва, 1957 год, стр. 61)

 

 

11 აპრილი 1985

32 წლის გარდაცვალების ამხანაგ ენვერ ხოჯას

 

 

 

სპეციალურ ვებ-გვერდზე ...

 

 

 

ენვერ ხოჯას

 

 

 

 

 

 

5 მარტი, 2017

64-я День смерти

დიდ სტალინს არასოდეს მოკვდება!

 

გაუმარჯოს ამხანაგ სტალინის !

 

 

კომინტერნის (ს–ხ) წერილი


ამბანახ ი.ბ. სტალინის გარდაცვალებიდან 64 წლისთავთან დაკავშირებით

 

ძვირფასო მსოფლიო სტალინელებო!


სტალინიზმი უფრო ძლიერია, ვიდრე მთელი ღია და შენიღბული ანტიკომუნიზმი!

იმ კატასტროფის გამო, რომლისკენაც მსოფლიო კაპიტალიზმსა და მსოფლიო იმპერიალიზმს დღესდღეობით კაცობრიობა მიჰყავს, დედამიწის მილიარდობით მასის სიდუხჭირისა და ტანჯვის გამო, რომელსაც საკუთარ ზურგზე გადააქვს მსოფლიო კაპიტალიზმის კრიზისი, სულ უფრო და უფრო მეტ ადამიანს ახსენდება სტალინი, რომელმაც ოდესღაც კაცობრიობა შიმშილისგან, ფაშიზმისგან და ომისგან გაათავისუფლა.

სტალინი გაუძღვა რუსეთისა და ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკების პროლეტარიატს სიღარიბიდან და ტანჯვიდან ბედნიერი ცხოვრებისკენ სოციალიზმში, მსოფლიოს აყვავებისკენ.

სტალინმა არა მარტო კაპიტალიზმიდან სოციალიზმში წარმატებული გადასვლა შექმნა, არამედ კომუნიზმში წარმატებით გადასვლის გზაც დასახა.

ეს სტალინის უდიდესი დამსახურებაა.

სტალინი ხელმძღვანელობდა „ერთ“ ქვეყანაში სოციალიზმის პირველი ეპოქის გადაზრდას მეორე პერიოდში — მსოფლიო სოციალიზმში. სტალინის ხელმძღვანელობით მომზადდა „ერთ“ ქვეყანაში სოციალიზმის კომუნიზმში გადაზრდაც.

სტალინიზმ–ხოჯაიზმი — ესაა მსოფლიო პროლეტარული რევოლუციის თეორია და პრაქტიკა ზოგადად, და პროლეტარიატის მსოფლიო დიაქტატურის თეორია და პრაქტიკა კერძოდ.

ამხანაგ ი.ბ.სტალინის გარდაცვალების მე–64 წლისთავთან დაკავშირებით კომინტერნი (ს–ხ) ფიცს დებს, რომ სტალინურ დროშას დედამიწის თავზე ააფრიალებს, დაანგრევს მსოფლიო კაპიტალიზმს და წარმატებით ააშენებს მსოფლიო სოციალიზმს.

სტალინის მიერ საბჭოთა კავშირის კომუნიზმში გადაყვანა დასრულებული იქნება და ეს ყვოველივე მსოფლი კომუნიზმში მსოფლიო სოციალისტური გადასვლით დაგვირგვინდება.

გაუმარჯოს ამხანაგ სტალინს!

 

კომინტერნი (ს–ხ) — 2017 წლის 5 მარტი.

 

 

Да здравствует 98-я годовщина Коммунистического Интернационала!

 

 

 

 

15. 1. 2017 წელს ბერლინში

 

 

 

 

 

 

93 წლის
მას შემდეგ, ლენინის სიკვდილის
21 იანვარი 2017
21 იანვარი 1924

 

სურათები შესახებ ლენინის გარდაცვალების

 

 


 

 

ლენინი ვ.ი. თხზულებათა სრული კრებული. მე-4 გამოცემა. ტტ. 1-45. ქართულ ენაზე.

 

ვ. ი. ლენინი. ბეჭდვითი სიტყვის შესახებ. თბილისი, 1962. ქართულ ენაზე.

 

Гений революции

Ленин был рожден для революции. Он был поистине гением революционных взрывов и величайшим мастером революционного руководства. Никогда он не чувствовал себя так свободно и радостно, как в эпоху революционных потрясений. Этим я вовсе не хочу сказать, что Ленин одинаково одобрял всякое революционное потрясение или что он всегда и при всяких условиях стоял за революционные взрывы. Нисколько. Этим я хочу лишь сказать, что никогда гениальная прозорливость Ленина не проявлялась так полно и отчетливо, как во время революционных взрывов. В дни революционных поворотов он буквально расцветал, становился ясновидцем, предугадывал движение классов и вероятные зигзаги революции, видя их, как на ладони. Недаром говорится в наших партийных кругах, что “Ильич умеет плавать в волнах революции, как рыба в воде.

Отсюда “поразительная ясность тактических лозунгов и “головокружительная смелость революционных замыслов Ленина.

Сталин, 28 января 1924

 

 

 

გაუმარჯოს ლენინიზმის!

 

 

МЫ СТРОИМ РАЗДЕЛ КОМИНТЕРНА (CX)

ПОД ЛЕНИНА РЕВОЛЮЦИОННЫЙ БАННЕР!

 

 НЕКРОЛОГИ О СМЕРТИ ЛЕНИНА

С 1924 ГОД

 

 

Ленин в октябре 1917

 

Октябрь 1917 ~ март 1918

TOM 35

 

 

 

 

 

 

www.youtube.com/watch?v=IVYxaW2T6jA

 

 

 

31 დეკემბერი, 2000 - 31 დეკემბერი, 2016

16 წლის

კომუნისტური ინტერნაციონალი

სტალინიზმ - ხოჯაიზმი

საახალწლო მისალოცი

ინგლისური

იანვარი 1, 2017

 

 

 

 

ბედნიერი ახალი წელი - ენვერ!

 

 

გაუმარჯოს სტალინიზმ–ხოჯაიზმს! (ქართულად)

Long live Stalinism-Hoxhaism ! (English)


RROFTË Stalinizëm-Enverizmi! ! Albanian)


Es lebe der Stalinismus-Hoxhaismus ! (German)

Да здравствует сталинизм - Ходжаизм ! (Russian)


Viva Stalinismo-Hoxhaismo! (Italian)


斯大林霍查主义万岁!(Chinese)


Viva o Estalinismo-Hoxhaismo! (Portuguese)


Viva el Stalinismo-Hoxhaismo! (Spanish)


Vive le Stalinisme-Hoxhaisme! (French)


At zije Stalinismus-Hodzismus! (Czech-Slovak)


Ζήτω το σταλινισμός - Χότζα-ισμό ! (Greek)


Živeo Staljinizam - Hodžaizam! (Bosnian)

! زنده باد استالینیسم-خوجهئیسم (Farsi)

 

 


 

 

"ქართველები ძალიან თავაზიანი ხალხია, მათ გულთბილად
მიგვიღეს და ასევე გულთბილად გაგვაცილეს."

(ენვერ ხოჯა)

 

 

 

არ არსებობს ქვეყნად ისეთი ციხე-სიმაგრე, რომლის აღებაც მშრომელებს, ბოლშევიკებს არ შეუძლიათ

|| Нет в мире таких крепостей, которых не могли бы взять трудящиеся, большевики || There are no fortresses that the working people, the Bolsheviks, cannot capture.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINKS

საქართველოს სექციის

 

ცენტრალური ორგანოს

მსოფლიორევოლუცია

არქივი:

2016

2015

2014

2013

2012

2011

 

 

e-m@il საკონტაქტო

 

English

 

на русском языке

 

მთავარი

 

სიახლეები

 

ბიოგრაფია


თხზულებები

 

გალერეა

 

თემატური არქივი

 

მარქსიზმის 5 კლასიკოსი

 

მარქსიზმის ტერმინოლოგია

 

ამხანაგები

 

შემოგვიერთდით!

 

 

LINKS

COMINTERN (SH)

შტაბბინაში

არქივი

 

საკონტაქტო

ჩვენს შესახებ

შემოგვიერთდით!

ფორუმი

კითხვები და პასუხები

განყოფილებები

დებულება

პროგრამა

პლატფორმა

 

 

ზარის

ამისთვის განახლებას კომუნისტური საერთაშორისო

ახალი წლის ღამეს, 2000

 


 

 

კომუნისტური ინტერნაციონალის მსოფლიო
რევოლუციური პლატფორმა
(მსოფლიო საპროგრამო განცხადება)
2009 წლის 7 ნოემბერი

 

ორიგინალური გერმანული ვერსია

www.comintern.sh
ქართული თარგმანი კობა კახიძისა

www.joseph-stalin.net


 

ენვერ ხოჯა

- მეხუთე კლასიკური მარქსიზმის-ლენინიზმის და ფონდის კომუნისტური საერთაშორისო

2001


 

გენერალური ხაზი

სტრატეგია და ტაქტიკა მსოფლიო რევოლუცია

2001/2002

გერმანული:

ინგლისური:

პირველი თავი
მეორე თავი

 

 


მანიფესტი საქართველოს ბოლშევიკური მსოფლიოში - პარტიის

2003


 

მსოფლიო მოძრაობასტალინიზმ - ხოჯაიზმი


 

 

წითელი საერთაშორისო შრომის კავშირების

დაფუძნდა 2003


 

 

კომუნისტური ახალგაზრდობის საერთაშორისო


 

 

კომუნისტური ქალთა საერთაშორისო