კომინტერნის (ს-ხ) საქართველოს სექცია Georgian Section of Comintern (SH)

The Comintern (SH) and its sections urges all progressive people to help us for search and
publish the missing literature, or new materials in any language of the World.


→ მთავარი / Homepage 
  წიგნების რაოდენობა | Total of Books | Количество книг: 883
→ მთავარი / Homepage

 

ძვირფასო მკითხველო! ჩვენ მუდმივად ვაახლებთ ჩვენს გამოცემებს, ვამატებთ გამორჩენილ გვერდებს, ვასწორებთ ტექნიკურ ხარვეზებს, ვითვალისწინებთ მკითხველების მიერ მოწოდებულ რეკომენდაციებსა და სურვილებს. ამიტომ გთხოვთ, ჩვენი წიგნები გადაწეროთ ჩვენივე საიტიდან, რაც მოგცემთ წიგნების უახლესი და გასწორებული ვერსიების მიღების გარანტიას.

Dear readers! We constantly update our publications – we add the absent pages, correct technical defects, and take into account the recommendations and wishes by our readers. Therefore we ask to download and use our books just from our website that will guarantee obtaining the freshest and corrected versions of books.

Уважаемые читатели! Мы постоянно обновляем наши публикации, добавляем отсутствующие страницы, исправляем технические недочеты, учитываем присланные читателями рекомендации и пожелания. Поэтому качайте наши книги только с нашего сайта, что будет гарантировать получение самых свежих и исправленных версий.

 

Comintern (SH)
World Revolutionary Platform of the Communist International
# Author Title
Year
Language
1
Eggers W. World Revolutionary Platform of the Communist International (Stalinist-Hoxhaists)
2009
German
2
Eggers W. World Revolutionary Platform of the Communist International (Stalinist-Hoxhaists).
2009
English
3
Eggers W. World Revolutionary Platform of the Communist International (Stalinist-Hoxhaists).
2009
Portuguese
4
Eggers W. World Revolutionary Platform of the Communist International (Stalinist-Hoxhaists).
2010
Russian
5
Eggers W. World Revolutionary Platform of the Communist International (Stalinist-Hoxhaists).
2011
Georgian

 

Statements
# Author Title
Year
Language
1
   
2
   

 

Documents & Books
# Author Title
Year
Language
1
Eggers W. The foundations and concerning questions of stalinism.
2009
German
2
Eggers W. Leninism - an infallible signpost for the World Revolution.
2010
English

 

History
# Author Title
Year
Language
1
 

The First International. Vol. 1

Vol. 2.

Vol. 3

 

1964-1968
Russian
2
  The general council of the First International.
1974
English
3
Lisovskij P. Masks off! II International and the threat of war.
1932
Russian
4
  Programme of the Communist International.
1929
English
5
  Programme of the Communist International.
1932
Russian
6
  Programme of the Communist International.
1938
Georgian
7
  Programme of the Communist International.
1938
Yiddish
8
  Report of the Executive Committee of the Communist International.
1923
German
9
Ponomarev B.N. Communist international. (共产国际. 中文)
1954
Chinese vertical.
10
  15 years of the Comintern.
1934
English
11
  The manifesto of the Moscow international.
1919
English
12
  The I and II congresses of the Comintern.
1920
German
13
  The II congress of the Comintern.
1921
English
14
  The II congress of the Comintern.
1920
Russian
15
  The II congress of the Comintern.
1921
German
16
  The III Comintern. 1919-1932. All documents.
1933
Russian
17
  The III congress of the Comintern.
1921
German
18
  The III congress of the Comintern.
1921
English
19
  The III congress of the Comintern.
1921
French
20
  The IV congress of the Comintern.
1922
English
21
  Meeting of the Cominform in 1947-1949.
1998
Russian
22
   
23
   

 

Red Calendar
# Author Title
Year
Language
1
www.joseph-stalin.net 5-Years Aniversary of www.enverhoxha.ru
12,01,2012
Eng., Geo., Rus
2
www.joseph-stalin.net 194th Anniversary of Karl Marx.
05.05.2012
Eng., Geo., Rus
3
www.joseph-stalin.net 103th Annyversary of Enver Hoxha
16.10.2011
Eng., Geo., Rus

 

To Translators!
# Author Title
Year
Language
1
Comintern (SH) To Translators!
2012
Various

 

 

 

 

Georgian Section of Comintern(SH)
Struggle Party
# Author Title
Year
Language
1
   
2
   

 

 

News
# Author Title
Year
Language
1
   
2
   

 

Statements
# Author Title
Year
Language
1
www.joseph-stalin.net Our statements page...
All
Various

 

Correspondence
# Author Title
Year
Language
1
www.joseph-stalin.net Our correspondence page...
All
Various

 

Articles
# Author Title
Year
Language
1
   
2
   

 

History
# Author Title
Year
Language
1
   
2
   

 

Comrades
# Author Title
Year
Language
1
http://ciml.250x.com Comintern (Stalinist-Hoxhaists).
2011
All
2
www.enverhoxha.ru Web-site from Russia about 5th Classic of Marxism — comrade Enver Hoxha.
2008
All
3
www.enver-hoxha.net Web-site from Albania. About Great Sotialist Albania till 1985.
2009
All
4
www.enverhoxha.info Web-site about Sotialist Albania till 1985.
2009
All

 

 

 

 

5 Classics of Marxism
K. Marx, F. Engels
# Author Title
Year
Language
1
Marx K., Engels F. The Communist Manifesto. (German, Georgian, English, Chinese, Spanish, Portuguese, Arabian, Hindi, Russian, Bengali, French, Japanese, Urdu, Icelandic, Marathi, Tamil, Italian, Albanian, Finnish, Czech, Hungarian, Greek, Nepal, Swahili, Swedish, Dutch, Telugu, Yakutian, Persian, Farsi, Hausa, Tibetan, Malayalam, Gujarati, Oriya, Malagasy, Assamese, Kannada, Esperanto, Ukrainian, Turkish, Korean, Cantonese, Mongolian, Afrikaans, Yiddish, Tagalog, Estonian, Slovenian, Latvian, Armenian, Sinhalese, Azerbaijani, Indonesian, Bosnian, Bulgarian, Burmese, Catalan, Croatian, Danish, Galician, Hebrew, Zulu, Kurdish, Macedonian, Norwegian Bokmal, Norwegian Nynorsk, Polish, Punjabi Shahmukhi, Romanian, Serbian, Slovak, Thai, Vietnamese, Basque, Sindhi, Welsh, Punjabi Gurmukhi, Mongolian Cyrillic, Lithuanian)
1848
80 Languages
2
Marx K., Engels F. Complete Works. Vol 1-50.
1955-81
Russian
3
Marx K., Engels F. Complete works. Vol 1-43.
1981-90
German
4
Marx K., Engels F. Selected works. Vol 1-2.
1950
Georgian
5
Marx K., Engels F. Selected works. Vol 1-3.
1976
English
6
Marx K. The Capital. Vol 1-4.
1954-76
Georgian
7
Marx K. The Capital. Vol 1-4.
1962-80
German
8
Marx K. The Capital. Vol 1-4.
1962-88
Russian
9
Marx K. The Capital. Vol 1-4.
1959-71
English
10
Marx K. The Capital. Vol 1-4.
2004-10
Chinese
11
Marx K. The Capital. Vol 1-3.
1979
Bulgarian
12
Marx K. The Capital. Vol 1.
1969
Azerbaijani
13
Marx K. The Capital. Vol 1.
1953
Armenian
14
Marx K. The Capital. Vol 1-3.
1984-89
Arabian
15
Marx K. The Capital. Vol 1-3.
1929-36
Yiddish
16
Marx K. The Capital. Vol 1.
1990
Spanish
17
Marx K. The Capital. Vol 1-3.
2007
Mongolian
18
Marx K. The Capital. Vol 1-4.
1955-91
Korean
19
Marx K. The Capital. Vol 1-3.
1980
Italian
20
Marx K. The Capital. Vol 1-3.
1986-88
Hindi
21
Marx K. The Capital. Vol 1-3.
1901-83
French
22
Marx K. The Capital. Vol 1-3.
1979-80
Finnish
23
Marx K. The Capital. 1-3.
2003-04
Turkish
24
Marx K. Mathematical Manuscripts.
1948
Georgian
25
Engels F. Anti-Duhring.
1952
Georgian
26
Marx K., Engels F. Collected works. Vol 1-50. 1975-91 English
27
Marx K., Engels F. Collected works. Vol 1-50.
1959-1985
Chinese

 

V.I. Lenin
# Author Title
Year
Language
1
Lenin V.I. Complete Works. 4th edition. Vol. 1-45.
1941-1967
Russian
2
Lenin V.I. Complete works. 4th edition. Vol. 1-45.
1972-76
English
3
Lenin V.I. Complete works. 4th edition. Vol. 1-45.
1955-70
Italian
4
Lenin V.I. Complete works. 4th edition. Vol. 1-45.
1955-74
Georgian
5
Lenin V.I. Selected works. 1-12.
1934-38
English
6
Lenin V.I. Selected works. 1-2.
1946
Russian
7
Lenin V.I. About the Press.
1962
Georgian
8
Lenin V.I.
Complete works. 4th edition. Vol. 1-45. (Full digital restoration)
1977
English
9
Lenin V.I.
Complete works. 4th edition. Vol. 1-45.
1977
French
10
Lenin V.I. Complete works. 4th edition. Vol. 1-39. (列宁全集. 第4版. 1-39卷. 中文)
1963
Chinese

 

I.V. Stalin
# Author Title
Year
Language
1
Stalin. I.V. Works. Vol. 1-18.
1946-2012
Russian
2
Stalin. I.V. Works. Vol. 1-13.
1946-51
Georgian
3
Stalin. I.V. Works. Vol. 1-13.
1954-57
Chinese
4
Stalin. I.V. Works. 1934-52.
1962
Chinese
5
Stalin. I.V. Works. Vol. 1-14.
1946-71
English
6
Stalin. I.V. Works. Vol. 1-13.
1952-53
Greek
7
Stalin. I.V. Works. Vol. 1-14.
1989-93
Turkish
8
Stalin. I.V. Works. Vol. 1-15. (Incomplete)
1952-56
Italian
7
Stalin. I.V. Problems of Leninism (Yiddish, Spanish, French, Italian, Persian, Chinese vertical, Georgian, Japanese, Russian, Armenian, English, Chinese horizontal, Greek, Polish, Korean)
1936-72
15 Languages

 

Enver Hoxha
# Author Title
Year
Language
1
   
2
   

 

Gallery
# Author Title
Year
Language
1
   
2
   

 

To Great Leaders!
# Author Title
Year
Language
1
Barbusse Henri Stalin. (English, French, Russian, Chinese vertical)
4 Languages
2
Collection Meetings with Stalin.
1953
German
3
Alexandrov G.F. etc. Stalin I.V. A Short Biography. (English, French, Italian, Japanese, Korean, Russian, Spanish, Yiddish, Finnish, Polish, Romanian, Chinese, Georgian, Persian)
14 Languages
4
  Lenin V.I. A Short Biography. (Russian, Georgian, Chinese, Tatarian, Portuguese, Belarusian, Yiddish, German)
8 Languages
5
  The Georgian Poets to Lenin.
1970
Georgian
6
  The Georgian Writers to Lenin Komsomol.
1948
Georgian
7
  To Great Stalin!
1949
Georgian
         

 

Comrades
# Author Title
Year
Language
1
   
2
   

 

 

 

Marxism-Leninism
Philosophy
# Author Title
Year
Language
1
Alexandrov G.F. Dialectic Materialism.
1953
Russian
2
Shevkin V.S. Dialectic Materialism.
1933
Russian
3
Cornforth Maurice Dialectic Materialism.
1956
Russian
4
Mitin M. Dialectic and Historical Materialism. Vol 1-2.
1934
Georgian
5
Gujabidze P. Questions of Dialectic Materialism.
1955
Georgian
6
Konstantinov F.V. Historical Materialism.
1950
Russian
7
陈北鸥 (Chen Beiou) People'seducational dictionary of Marxism-Leninism. (人民学习词典)
1952
Chinese

 

History
# Author Title
Year
Language
1
- History of CPSU(b). Short Course. (German, Turkish, Finnish, Spanish, English, Georgian, Persian, Russian, Uyghur, French, Tibetan, Chinese, Romanian, Greek, Oyrot, Albanian, Mongolian, Burmese)
1939-64
18 Languages
2
- May 1. Historical information.
1936
Russian
3
Aust Ernst Oppose Growing Danger of War.
1980
German
4
  Soviet Georgia. Album.
1951
Russian

 

Economy
# Author Title
Year
Language
1
Ostrovitjanov K.V. Political Economy. Textbook.
1954
Russian
   

 

Gallery
# Author Title
Year
Language
1
   
2
   

 

Terminology
# Author Title
Year
Language
1
   
2
   

 

 

 

Proletarian Culture
Literature
# Author Title
Year
Language
1
Tabidze G.V. Works. Vol 1-8. (Lifetime unchanged edition). გ.ტაბიძე. თხზულებანი. 1-8. 1937-57წწ.
1937-57
Georgian
2
Tabidze G.V. Selected works.
1959
Georgian
3
Tabidze G.V. Selected works.
1954
Georgian
4
Tabidze G.V. Selected works.
1953
Georgian
5
Tabidze G.V. Selected works.
1953
Russian
6
Tabidze G.V. Selected works.
1956
Russian
7
Tabidze G.V. Selected poems.
1950
Russian
8
Zhghenti B. Galaktion Tabidze.
1953
Georgian

 

Dictionaries
# Author Title
Year
Language
1
Lomtatidze K.V. (Editor) Russian-Georgian Dictionary. Vol 1-3.
1956-59
2 Languages
2
Lomtatidze K.V. (Editor) Russian-Georgian Dictionary.
1983
2 Languages
3
Chikobava A.S. (Editor) Defining Dictionary of Georgian Language. Vol 1-8.
1950-64
Georgian
   

 

Music
# Author Title
Year
Language
1
   
2
   

 

Art
# Author Title
Year
Language
1
   
2
   

 

Architecture
# Author Title
Year
Language
1
   
2
   

Cinema
# Author Title
Year
Language
1
   
2
   

 

 

 

→ მთავარი / Homepage 

 

→ მთავარი / Homepage

©2011. www.joseph-stalin.net ★ e-mail: joseph-stalin.net@ya.ru

 

Flag Counter