Ne duam unitetin e komunistëve mbi themelet e stalinizëm-enverizmit!
Rroftë unitetin e të gjithë komunistëve në Shqipëri!
Pa bashkimin e komunistëve nuk ka rivendosja e socializmit në Shqipëri!
RROFTË Stalinizëm-Enverizmi!

 

2019

Janar

 

Mirë se vini në Kominternit (SE)

Seksioni Shqiptar

 

100 vjet KOMINTERNIT

follow us on facebook:

"Comintern 1919 - 2019"

 

 

136 vjetori 

 

 

SHKENCTARI I PATHYESHEM BOTEROR!
TITANI I MENDIMIT REVOLUCIONAR!
KARL MARKS


(5 Maj 1818 - 14 Mars 1883)

website të veçantë në anglisht

Lavdi veprës të madhit Karl Marks !

 

 

 Rroftë Dita Ndërkombëtare të Gruas!

 

 

 

 

Gruja Shqiptare

 

 

 

 

 

 

Mar 5, 2019

66 Data e vdekjes

Stalini i madh është i pavdekshëm!

 

 

faqen e internetit të veçantë
anglisht
gjermanisht

 

 

 

 

Ushtria e jonë trime përulet me nderim përpara kujtimit të të madhit Stalin. Ajo betohet se do të ju mbetet gjithmonë besnike mësimeve të Josif Visarionoviç Stalinit dhe do të përvetësoj pa u lodhur artin ushtarak Stalinian të Ushtrisë Sovjetike për të mprehur vigjilencën revolucionare për tu forcuar dhe çelikosur për të qenë kurdoherë roje e sigurt e atdheut dhe e paqes.

ENVER HOXHA

 

"Stalini eshte nje revolucionar e marksist i shquar, qe ka merita te medha ne lidhje me mbrojtjen dhe me zhvillimin e teorise marksiste-leniniste, me triumfin e socializmit ne Badhkimin Sovjetik, me fitoren e shkelqyer te popujve sovjetike mbi agresoret hitleriane, me zhvillimin e levizjes nderkombetare."

Enver Hoxha

 

Shoku Stalin na mësoi ta ruajmë, si dritën e syrit, unitetin e Partisë dhe pastërtinë e radhëve të saja, t'u japim goditje të pamëshirshme armiqve të jashtëm e të brendshëm të Partisë, që guxojnë të prishin unitetin e saj dhe orvaten ta largojnë Partinë tonë nga rruga e drejtë.

25 mars 1953 – Enver Hoxha

 

 

 

 

30 vjet nga greva historike e minatorëve të Trepçës

Ishin rreth 1,300 minatorë që kishin hyrë në këtë grevë për të mbrojtur ekzistencën e Kosovës dhe autonominë e saj.

Minatorëve së pari u uroj shëndet dhe punë të mbarë në punën e tyre madhore që e bëjnë. Pa mundin dhe punën e tyre ky vend nuk do të ekzistonte, prandaj meritat më të mëdha u takojnë atyre që derdhin djersë e mund për këtë vend.

faqe speciale në gjuhën

gjermane

 

në anglisht

 

Enver Hoxha

KOSOVA REPUBLIKE

7 GUSHT 1981

 

 

 

 

Lenini vdiq 95 vjet më parë

21 janar 2019
21 janar 1924

 

 

Fotot e vdekjes së Leninit

 

 

 

Leninizmi - Stalinizmi

është e pathyeshme!

 

"Asgjë nuk mund të mposhtur leninizmin, trashëgiminë revolucionare Leninit
- Nuk ka dhunë, nuk ka tradhti, nuk ka demagogji."

Enver Hoxha

 

faqen e internetit të veçantë
anglisht
gjermanisht

 

 

 

Ja ç'thotë Lenini për

kulturën socialiste:


«Pa e kuptuar në mënyrë të qartë se vetëm duke e njohur me saktësi kulturën që ka krijuar gjithë zhvillimi i njerëzimit, vetëm duke e ripunuar atë mund të ndërtohet kultura proletare — pa e kuptuar këtë ne nuk do të jemi në gjendje ta zgjidhim këtë detyrë. Kultura proletare nuk është një diçka që s'dihet se nga ka dalë, nuk është një shpikje e njerëzve që e quajnë veten specialistë të kulturës proletare.
Të gjitha këto janë fund e krye gjepura. Kultura proletare duhet të jetë zhvillimi i natyrshëm i gjithë atyre diturive që ka përpunuar njerëzimi nën zgjedhën e shoqërisë kapitaliste, të shoqërisë çifligare, të shoqërisë burokrate.
Të gjitha këto rrugë dhe rrugica kanë çuar dhe çojnë, dhe vazhdojnë të çojnë në kulturën proletare po ashtu, sikundër ekonomia politike, e ripunuar nga Marksi, na tregoi se ku duhet të arrijë shoqëria njerëzore, na tregoi kalimin në luftën e klasave, në fillimin e revolucionit proletar.
Kur dëgjojmë shumë herë si midis përfaqësuesve të rinisë, ashtu edhe midis disa mbrojtësve të arsimit të ri, sulme kundër shkollës së vjetër, kur dëgjojmë të thuhet se shkolla e vjetër ka qenë një shkollë, ku gjërat mësoheshin përmendsh, ne u themi se ne duhet të marrim ato gjëra të mira që ka pasur shkolla e vjetër.
Ne nuk duhet të marrim nga shkolla e vjetër atë që ajo bënte duke e rënduar mendjen e të riut me një sasi të panumërt dijesh, nëntë të dhjetat e të cilave ishin të panevojshme dhe një e dhjeta e shtrembëruar, por kjo nuk do të thotë se ne mund të kufizohemi me konk/uzionet komuniste dhe të mësojmë përmendsh vetëm parullat komuniste. Kështu nuk krijohet komunizmi. Komunist mund të bëhesh vetëm atëherë kur ta kesh pasuruar mendjen tënde me njohjen e të gjitha diturive që ka përpunuar njerëzimi.
Ne nuk kemi nevojë t'i mësojmë gjërat përmendsh, por ne kemi nevojë ta zhvillojmë dhe ta perfeksionojmë mendjen e çdo nxënësi me njohjen e fakteve themelore, sepse komunizmi do të shndërrohej në një f jalë boshe, do të shndërrohej në një etiketë të kotë, komunisti nuk do të ishte veçse një njeri mendjemadh dhe i zbrazët po të mos përpunoheshin në ndërgjeg jen e tij të gjitha dijet e fituara. Ju duhet jo vetëm t'i përvetësoni këto dije, por t'i përvetësoni në mënyrë të tillë që t'i shikoni ato me sy kritik, që të mos e rëndoni mendjen tuaj me gjepura të panevojshme, por ta pasuroni atë me njohjen e të gjitha fakteve, pa të cilat sot nuk mund të kemi një njeri me kulturë. Sikur një komunist të fillonte të mburrej me komunizmin në bazë të konkluzioneve të gatshme që ka gjetur, pa bërë një punë shumë serioze, të vështirë, të madhe, pa i analizuar faktet, të cilat ai duhet t'i shikojë me sy kritik, një komunist i tillë do të ishte për t'u vajtuar. Dhe kjo cektësi do të ishte jashtëzakonisht e dëmshme. Në goftë se unë e di se di pak, unë do të përpiqem që të di më shumë, por në qoftë se një njeri thotë se është komunist dhe se nuk ka nevojë të dijë asgjë serioze, atëherë ai nuk do të bëhet kurrë komunist dhe as do t'i shëmbëllejë një komunisti»[1].


Në njëjtën vepër Lenini thotë gjithashtu:


«Marksizmi e fitoi rëndësinë e tij historike botërore si ideologji e proletariatit revolucionar, sepse marksizmi nuk i flaku aspak realizimet më të vyera të epokës borgjeze, por, përkundrazi, përvetësoi dhe përpunoi çdo gjë të vyer që përmbante zhvillimi më se dymijëvjeçar i mendimit dhe i kulturës njerëzore. Vetëm puna e mëtejshme mbi këtë bazë dhe po në këtë drejtim, e frymëzuar nga eksperienca praktike e diktaturës së proletariatit, si lufta e tij e fundit kundër çfarëdo shfrytëzimi, mund të quhet si një zhvillim i kulturës me të vërtetë proletare»[2]


__________

1 V. I. Lenin. Veprat, vëll. 31, f. 319-320,
2 Po aty, f. 356

 


Arkivi i Leninit

 

 

 

 

RROFTË

Stalinizëm-Enverizmi !

2019

 

18 vjet Kominterni (SE)

 

 

Përshëndetje e solidaritetit

 

Message of the Comintern (SH)

on occasion of the 18th anniversary

of the Comintern (SH)


December 31, 2000 - December 31, 2018


Dear comrades !

Today, we celebrate the 18th anniversary of the founding of the Comintern (SH).. At the current highest stage of its development, the proletarian International reached in all its 154 years of history (since 1864) the longest uninterruptedly revolutionary phase without deviations, degenerations, crises etc. This is a heavy blow against all enemies of the proletarian International and a great victory for the world proletariat.

The founding of the Comintern (SH) is an event of great historical importance. From that day on the great work of the Comintern had been continued actively and honorably.

The Comintern (SH) was founded because the Comintern history teaches that the world proletariat can not be victorious without its world party. Without revolutionary leadership of a Bolshevik world organisation, the matter of the world-proletarian revolution is doomed to failure.

The Comintern (SH) is the organization of the world proletariat in the period of the revolutionary transition from world capitalism to world socialism, and from world socialism to world communism.

Without Communist International there is no overthrow and destruction of world capitalism.

Without Communist International there is no victorious construction of world socialism.

Without Communist International there is no transition to world communism.

In the end of the 1990s we created the "19 Theses" of the re-construction of the Comintern of Lenin and Stalin on occasion of the 80th anniversary of foundation. Today, 20 years later, when we will enter the centenary of the founding of the Comintern, these "19 Theses" have already become a historical document in itself.

In this document we answered positively the most decisive question:

"Should we found a new Communist International at the millenium change ?"

We said "yes" because we had a rock solid conviction what Lenin has formerly prophesized after having overcome the opportunistic degeneration of the Second International:

"Essentially the Communist International did not fall - lives on till this day and will also live on in future!"

And in our "19 Theses" (1999) we said:

"Yes, the creation of a new Comintern is not to be delayed. It is the very first and most essential task for all communists in the world - in the coming millenium."

To start with the creation of a new proletarian vanguard party, the Comintern (SH) was founded in the New Year Eve 200 0/ 2001 by those Stalinist-Hoxhaists who couldn't accept to give up the beloved former glorious Comintern of Lenin and Stalin..

The Stalinist-Hoxhaists wanted to take revenge on the betrayal of the revisionists and were determined enough to reorganize the anti-revisionist struggle on the basis of the 5 Classics of Marxism-Leninism by means of the founding of the Comintern (SH).

These Stalinist-Hoxhaists were less than fingers at a fist, but firm and determined enough to uphold the banner of the world socialist revolution.

These Stalinist-Hoxhaists , who founded the Comintern (SH), decided to protect and spread the revolutionary flame of the world proletariat in the spirit of the 5 Classics of Marxism-Leninism all over the world.

 

In our "CALL FOR THE FOUNDING OF THE NEW COMINTERN"

we stated on New Year's Eve 2000:


"Comrades, this is the historical, last dark night, when the revisionists and social-fascists and all their open and hidden lackeys all over the world hindered us Marxist - Leninists to refound our Communist International. With a new red dawn we step into the new century with our new Communist International in continuation of all the former Communist Internationals founded in the spirit of Marx, Engels, Lenin and Stalin. We declare with this -now and forever :

Comrade Enver Hoxha is the 5 th Classic of Marxism-Leninism aside Marx, Engels, Lenin and Stalin. This will be the ideological basis of the Comintern (ML).
It is from now on the duty of the Marxist-Leninists all over the world to join and keep the Comintern (ML) alive as a Bolchevist class-instrument of the world proletariat."

 

The entire struggle of the Comintern (SH) within 18 years was based on the teachings of the 5 Classics of Marxism-Leninism in preparing, propagating and accelerating the world-proletarian, socialist revolution.

And that's what we a very proud of.

Like the last years, we are again overwhelmed by the support of our members and users. The Comintern (SH) was pleased by the large amount of users of our websites from all over the world. We thank you for the many interesting inquiries to our email address or on facebook, which we gladly answered. We were also pleased with criticisms that helped us correct mistakes. And last but not least, your words of praise have encouraged us to march always further to the world socialist revolution. We will also be very pleased about your contributions in the coming year 2019. We would like to thank you for your loyalty to the Comintern (SH) and wish you all a lot of success in the new year! Together we will be victorious !

On occasion of its 18th anniversary the Comintern (SH), we send militant greetings to all comrades the world over.

We want to thank you for your greetings, for your active support and solidarity.

We highly appreciate your revolutionary work that you have done and that will be done in 2019.

We wish you all continued strength, courage and perseverance in our global class struggle!

The victory of the world socialist revolution is inevitable !

The glorious epoch of world socialism will soon begin !

Forward with the Comintern (SH) to the world socialist revolution!

Forward in the spirit of the five Classics of Marxism-Leninism!

Long live proletarian internationalism!

Long live world communism!

Comintern (SH)

Wolfgang Eggers

31st of December 2018

 

 

Qofte viti i mbare dhe i fitoreve te medha!
Pershendes.

 

JA NA ERDHI VITI I RI

youtube

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERNACIONALJA

(SHQIP)

 

 

"Marksizëm-leninizmi - Kjo është një domosdoshmëri, është si ajri që ne thithim, buka që hamë "
Enver Hoxha

 

 

Lavdi INTERNACIONALJA KOMUNISTE

(Staliniste - Enveriste) !

(arkivi 2013/14)

 

Long live Stalinism-Hoxhaism ! (English)


RROFTË Stalinizëm-Enverizmi ! Albanian)


Es lebe der Stalinismus-Hoxhaismus ! (German)

Да здравствует сталинизм - Ходжаизм ! (Russian)

გაუმარჯოს სტალინიზმ-ხოჯაიზმის! (Georgian)

Viva o Estalinismo-Hoxhaismo! (Portuguese)

Viva Stalinismo-Hoxhaismo! (Italian)


斯大林霍查主义万岁! (Chinese)


Viva el Stalinismo-Hoxhaismo! (Spanish)


Vive le Stalinisme-Hoxhaisme! (French)


At zije Stalinismus-Hodzismus! (Czech-Slovak)


Ζήτω το σταλινισμός - Χότζα-ισμό ! (Greek)


Živeo Staljinizam - Hodžaizam! (Bosnian)

Niech zyje Stalinizm-Hodzyzm! - (Polski)

! زنده باد استالینیسم-خوجهئیسم (Farsi) 

Niech zyje Stalinizm-Hodzyzm! - (Polski)

 

Længe leve Stalinismen-Hoxhaismen (Danish)

Hidup Stalinisma dan Hoxhaisma! (Malay)

Staliniyamum-Hoxhaiyamum niduzhi vazga (Thamil) 

Viva o Stalinismo e o Hoxhaísmo (Português Brasil)

स्टालिनबाद-होक्जाबाद जिन्दाबाद! (Nepali) 

Trăiască Stalinism-Hodjaismul! (Romanian)

Viva l'Estalinisme-Hoxaisme! (Occitan)

سٹالنزم ، ہوکسزازم زندہ باد پائندہ باد
(اردو) (Urdu)

!عاشت الستالينية-الخوجية (Arab language)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link-Faqet

Seksioni

SHQIPTAR

 

Libraria

- Arkivi -


 

Seksionet

Seksioni egjiptian

Seksioni gjeorgjian

Seksioni gjerman

Seksioni ruse

Seksioni shqiptar

 

Seksionet

në ndërtim:

Seksioni gjithë-arab

Seksioni grek

Seksioni italian

Seksioni jugosllav

Seksioni polak

Seksioni portugez

Seksioni SHBA


Detyrat e seksioneve të Komintern (SE)

vendosi më 6 gusht 2015


 

Organi Qendror i Kominternës (SE)

Revolucioni botëror

Arkiv

Revolucioni botëror

2018

2017

2016

Janar-Qershor

Korrik-Dhjetor

 

2015

Janar-qershor

Korrik-dhjetor

 

2014

Jan-Tet

Nëntor-Dhjetor

Organ Qendror PPSH

8 nëntor 1941 - 1990

Arkiv

(shpejt)


 

Enver Hoxha

Themelues dhe udhëheqës i PPSH

(1908 - 1985)

 

 

Partia e Punës e Shqipërisë

PPSH - Dokumentet

 

Republika Popullore Socialiste E Shqiperise

 

Historia e Shqiperise

 

 

na kontaktoni

com.2000@protonmail.com

 

 

Mariglen Gjoka

Mariglen Gjoka - FACEBOOK

 

themelues Deklarata

 

 

anglisht

 

për ne

 

bashkohuni me ne

 

 

B.P.S.H.

 

 

BRPSH

Seksioni shqiptar i Rinisë Komuniste Ndërkombëtare

 

Këngët dhe Poezi

 

 

 letërsi revolucionare

 

 

Filmi shqiptar

 

 

fahne Video

 


 

Kominterni (SE)

Statut

Program

Platforma

 


 

themelues Deklarata

31 dhjetor 2000


 

 

Platforma

vendosi 7 nëntor 2009

[Deklarata programatik]
 


Enver Hoxha

klasik i 5-të i marksizëm-leninizmit dhe rithemelimit të Kominternës


 

Enver Hoxha dhe Enverizmit


 

 

What is Stalinism-Hoxhaism? 


 

linja e Përgjithshme

e revolucioni botërore proletar-socialiststrategjia dhe taktika

 

online:

PDF-Download

Kapitulli i parë (English)

Kapitulli i dytë (English)

 


manifest i partisë të botës bolshevizëm


 

Çfarë kadie Komintern

(SE)?

Programi
Komuniteti bota nr. 1


 


 

Lëvizja bota komuniste

(staliniste - enveriste)

 


 

 


Bashkimi Kuq Tregtinë Ndërkombëtare

BKTN


 

 

rinisë komuniste ndërkombëtare

( K J I 1919 - 1943) / (2009)


 

 

International

 Komuniste Grave

(staliniste-enveriste)

  

S N K

Solidariteti ndërkombëtar komunist

 


 

LISTA E TË GJITHA VENDEVE