Ne duam unitetin e komunistëve mbi themelet e stalinizëm-enverizmit!
Rroftë unitetin e të gjithë komunistëve në Shqipëri!
Pa bashkimin e komunistëve nuk ka rivendosja e socializmit në Shqipëri!
RROFTË Stalinizëm-Enverizmi!

 

2018

Janar- Shkurt

 

Mirë se vini në Kominternit (SE)

Seksioni Shqiptar

 

facebook

 

Ditëlindja e 120-të

 

Bertolt Brecht

10 shkurt 1898

14 gusht 1956

 

 

 

Komintern (SH)

YOUTUBE

 

Stjepan Stevo Filipović

(Opuzen, 27. 1. 1916. - Valjevo, 22. 5. 1942.) Narodni Heroj

 

Miladin Popović / Milladin Popoviqi

 

 

29. NOVEMBAR DAN REPUBLIKE

 

General Arso Jovanović

 

ZA JEDINSTVENU BOSNU I HERCEGOVINU

 

POD ZASTAVOM MARKSA, ENGELSA, LENJINA, STALJINA !!

 

Товарищу Сталину посвящается (''Баллада о трубачах")

 

Михаил Иванович Глинка ''Славься''

 

Klement Gottwald

 

 

Eternal glory to comrade Matyas Rakosi !!

Слава товарищу Матиасy Ракоши !!

 

 

Slava drugu Nikolaosu Zaharijadisu !!

 

 

 

KARL MARX

 

 

100 Jahre Roter OKTOBER

 

Enver HOXHA

(1908 - 1985)

* * *

VIII Kongres PRA, 1981.

* * *

Radio Tirana

(in English) 11. 4. 1985

 

ERNST AUST

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XkR0bEof3DY

 

 

 

''XHAMADANI VIJA VIJA''

Enver Hoxha

Kam një lot m’pikon si ar – I have tears that fall like gold. Se në shekuj jam shqiptar – That for a centuries I [have been] Albanian. e kur malet i mbuloj bora – And when the mountains are covered in snow. për atdhe kënges ja mora – for my country, I sing this song. Chorus Xhamadani vija vija – Striped vest. është Kosova është Shqipëria – that’s Kosovo, that’s Albania. Rreh si zemër ciftelia – My heart beats like the ciftelia. o sa e madhe është Shqipëria – Oh, how big is Albania! Është një qiell që na bashkon – One sky unites us. E një diell që na burrnon – One sun gives us life. është një gjuhë që flasim tanet – There is one language that we speak. e një toke që e thërrasim nanë – And one land that we call mother. Chorus Rruges sime per Shqipëri – My road [went] to Albania. M’ka percjell një Drini i zi – And it followed the black Drin. Dhe u nisa për me ardhe – And it continued on. por si vala e Drinit t’bardhe – like the waves of the white Drin.

 

 

ENVER HOXHA

DITAR

Vëllimet 1 - 14

 

 

 

  

 

 

DITAR 1

1955 - 1960

 

 

 

 

 

DITAR 2

1960 - 1963

 

 

 

 

 

 

 

DITAR 3

1964 - 1965

 

 

 

 

 

 

 

DITAR 4

1966 - 1967

 

 

 

 

 

 

 

DITAR 5

1968 - 1969

 

 

 

 

 

 

 

DITAR 6

1970 - 1971

 

 

 

 

 

 

 

DITAR 7

1972 - 1974

 

 

 

 

 

 

 

DITAR 8

1975 - 1976

 

 

 

 

 

 

 

DITAR 9

1977

 

 

 

 

 

 

DITAR 10

Janar - qershor 1978

 

 

 

 

 

 

DITAR 11

Korrik - dhjetor 1978

 

 

 

 

 

 

DITAR 12

1979

 

 

 

 

 

 

 

DITAR 13

1980 - 1981

 

 

 

 

 

 

 

 

DITAR 14

8 gusht 1977 - 1980

 

 

ENVER HOXHA

Letra
të zgjedhura

 

Letra të zgjedhura , me Autor Enver Hoxha. Instituti i studimeve Marksiste - Leniniste pranë K Q të PPSh. Shtëpia Botuese " 8 nëntori " Tiranë, 1985,1986, 1987.

 

Vëllimi 1

PARATHËNIE

Letërkëmbimi i shokut Enver Hoxha është pjesë përbërëse dhe e pandarë e veprimtarisë së dendur e të gjithanshme mbi 40-vjeçare të Udhëheqësit të dashur të Partisë e të popullit tonë. Fondi shumë i pasur i këtij letërkëmbimi ka përbërë përbën një thesar të vyer ku pasqyrohet fryma komunikimit të drejtpërdrejtë me popullin, lufta heroike për transformimin revolucionar të Shqipërisë, për ndërtimin e bazës e të superstrukturës së rendit socialist, për rritjen dhe edukimin e njeriut të ri, për zhvillimin e pandalshëm të fitoreve dhe ruajtjen e tyre nga armiqtë brendshëm e të jashtëm, për mbrojtjen e marksizëm-leninizmit, të çështjes së revolucionit e të popujve. Ky letërkëmbim është gjithashtu shprehje nga më të qartat e më të plotat e atyre lidhjeve të fuqishme shpirtërore e menclore të udhëheqësit me popullin, me komunistët e kuadrot, e dashurisë, nderimit dhe e respektit reciprok që gjallonin midis popullit dhe shokut Enver, është shprehje e metodës dhe e stilit të shkëlqyer revolucionar të punës së Udhëheqësit tonë të madh e të pavdekshëm.

Enver Hoxha ishte udhëheqës i madh popullor, jetonte me masat dhe masat jetonin me të, i shkruanin për suksese e fitore në punë e në jetë, për raste gëzimesh e hidhërimesh, për vështirësitë e përpjekjet që bënin për kapërcimin e tyre.

«Të marr dhe të lexoj letrat e popullit është për mua diçka pasionante », ka shkruar shoku Enver. Ai i lexonte me vëmendje të jashtëzakonshme letrat që i vinin dhe u kthente menjëherë përgjigje, duke nxjerrë dhe shtruar në to problemet më thelbësore.

Letërkëmbimi i shokut Enver Hoxha me popuilin është një bisedë e ngrohtë dhe e çiltër, që nis që në vitet e luftës e vazhdon deri në ditët e fundit të jetës së Tij. Ky letërkëmbim ka një shtrirje të gjerë. Ai përfshin gjithë Shqipërinë, gjithë shtresat shoqërore të vendit tonë. Kolektiva punonjës, kooperativa bujqësore, fshatra e krahina, institucione të ndryshme shkencore e kulturore, punëtorë, kooperativistë, shokët e vet të punës, intelektualë, të rinj, nëna dëshmorësh e heronjsh, pionierë, kanë shkëmbyer vazhdimisht letra e telegrame me shokun Enver. Nëpërmjet këtij letërkëmbimi firma e dashur «Juaji Enver» hyri në zemrat e njerëzve duke i çuar ato peshë duke lënë atje gjurmë të pashlyeshme.

Ky letërkëmbim u solli njerëzve pranë mendimin largpamës dhe dashurinë e pafund të Partisë, ai u bë pjesë e pandarë e jetës dhe sukseseve të popullit.

Në dy vëllimet e para të serisë së Veprave, domethënë fondi që i përket periudhës së Luftës Nacionalçlirimtare, letërkëmbimi i shokut Enver Hoxha është botuar thuajse i plotë, kurse nga f ondi tepër i gjerë i periudhës së pasçlirimit është botuar në shtypin e përditshëm e periodik, qendror ose lokal vetëm një pjesë e kufizuar e letërkëmbimit.

Një pamje më të plotë të letërkëmbimit të gjerë të shokut Enver Hoxha për periudhën 1945-1985 do të japë botimi i serisë me «Letra të zgjedhura», i cili çelet me këtë vëllim që del në prag të 77-vjetorit të ditëlindjes. Secili nga vëllimet me «Letra të zgjedhura» do të përmbajë dokumente që i takojnë gjithë kësaj periudhe 40-vjeçare duke pasur parasysh që në çdo vëllim të ruhet larmia tematike, shtrirja .shoqërore e gjeografike, gjerësia e problematikës të letërkëmbimit të shokut Enver. N jë pjesë e madhe e letrave dhe e telegrameve që përfshihen në këtë vëllim botohen për herë të parë. Kështu do të veprohet edhe në vëllimet që do ta pasojnë.

Në vëllimet me «Letra të zgjedhura» lexuesi do të rijetojë edhe një herë me historinë e lavdishme të Partisë e të atdheut, që nga vitet e para të çlirimit deri në ditët tona. Atje komunistët. punonjësit, rinia jonë do të gjejnë idetë e mëdha e mësimet e çmuara që udhëhoqën e frymëzuan popullin tonë gjatë epokës së socializmit.

Botimi i «Letrave të zgjedhura» është një mundësi tjetër që u jep Partia komunistëve dhe popullit për të njohur më thellë jetën dhe veprën e pavdekshme të shokut Enver Hoxha, kontributin e paçmuar që dha Ai për ndërtimin e Shqipërisë së re. Ky botim është një tjetër shenjë e dashurisë së thellë për Udhëheqësin e Paharruar të Partisë e të popullit.

 

 

 

Vëllimi 2

Vëllimi që po i jepet në dorë lexuesit, është idyti në serinë me «Letra të zgjedhura» të udhë-heqësit të dashur e të paharruar të Partisë e tëpopullit, shokut Enver Hoxha. Pas vëllimit të parë,që u botua në tetor të vitit 1985, ky vëllim e plo-tëson dhe e zgjeron më tej njohjen e korrespon-dencës së shokut Enver nga komunistët, puno-njësit e rinia e vendit tonë, të cilët do të gjejnëatje mësimet e çmuara dhe idetë e mëdha qëudhëheqin e frymëzojnë popullin g jatë epokës sësocializmit. Zgjedhja e materialeve që përmbanky vëllim; është bërë po me ato kritere si në vëlli-min e parë: ato pasqyrojnë gjerësinë e problemati-kës së letërkëmbimit të shokut Enver, shtrirjenshoqërore e gjeografike, pasqyrojnë veprimtarinëkolosale të. Tij në shërbim të popullit, Partisë eatdheut. Edhe në këtë vëllim ka letra e telegramedrejtuar kolektivave punonjës në fshat e në qytet,veteranëve e pionierëve, prindërve e familjeve tëdëshmorëve, shokëve e bashkëpunëtorëve të vet,njerëzve të shquar për kontributin e tyre për për-parimin e atdheut tonë socialist.

Gjithashtu në këtë vëllim botohet një pjesë e korrespondencës së shokut Enver Hoxha me bashkatdhetarë jashtë vendit, me miq e dashamirë të Shqipërisë në botë, me revolucionarë e shokëmarksistë-leninistë në vende të ndryshme. Këtohedhin dritë mbi veprimtarinë e madhe të shokutEnver Hoxha si politikan e diplomat, si personali-tet i shquar i lëvizjes komuniste e punëtore nfir-kombëtare, mbrojtës i flaktë i çështjes së revolu-cionit e të popujve. Një pjesë e madhe e letravedhe e telegrameve të këtij vëllimi botohen përherë të parë.

Ky vëllim me «Letra të zgjedhura» të shokutEnver Hoxha, që del në prag të 78-vjetorit të lind-jes së Tij, do t'i ndihmojë komunistët e punonjësitpër të zbatuar porositë e Partisë e të shokutRamiz Alia për studimin .e vazhdueshëm të veprës:teorike e praktike të shokut Enver.

 

 

Vëllimi 3

Me këtë vëllim mbyllet botimi i serisë së«Letrave të zgjedhura» të shokut Enver Hoxha.

Letërkëmbimi i shokut Enver Hoxha me ko-lektiva punonjës, institucione e organizata masash,me qytetarë e familje nga lcrahina të ndryshmetë vendit, me shokë e bashkëpunëtorë të tij tëafërt, me anëtarë të familjes së tij, si dhe me miqe simpatizues të vendit tonë, me organizata e par-ti revolucionare e demokratike në botë është, si-gurisht, shumë më i gjerë nga fondi që ka përfshi-rë ky botim. Meg jithatë, edhe këto tri vëllime të«Letrave të zgjedhura» japin një përfytyrim tëqartë të lidhjeve të vazhdueshme, të ngushta e tëngrohta, që kishte ai me komunistë, me kuadro,me masat punonjëse në qytet e në fshat, me tëgjitha shtresat e brezat e Shqipërisë socialiste. Ko-rrespondenca e botuar është një dëshmi e gjallëe rëndësisë që i kushtonte ai këtij komunikimi tëdyanshëm të pandërprerë.

Edhe vëllimi i tretë i «Letrave të zgjedhura•,përfshin letra, telegrame, mesazhe e përshëndet-je të viteve 1946-1985, të cilat janë zgjedhur du-ke pasur parasysh shtrirjen gjeografike të korrespondencës, shpërndarjen proporcionale në vite eprobiematikën e trajtuar në korrespondencë.

Sikurse në dy vëllimet e mëparshme të «Le-trave të zgjedhura», edhe këtu mbizotëron ajopjesë e korrespondencës me një karakter intim eshoqëror, në të cilën shfaget kujdesi i udhëheqë-sit për t'u ndodhur pranë njerëzve në punën, nësukseset e në preokupacionet, në gëzimet e në hi-dhërimet e jetës personale e familjare. Këto letra telegrame, me firmën aq të dashur, me ndjenjat ngrohta e të sinqerta që i përshkojnë, kanë qenëinkurajim e frymëzim i madh për një numër tëmadh kolektiva punonjësish, organizata partie,për rininë e fëmijët e Shqipërisë, për të ecurpërpara në rrugën e Partisë, ato kanë shtuar gë-zimin e shtëpive shqiptare, u kanë dhënë zemër guxim njerëzve për të kapërcyer çaste të vësh-tira në jetën e në punën e tyre.

Edhe në atë pjesë të korrespondencës që bo-tohet në këtë vëllim, ku trajtohen probleme të rë-ndësishme të Partisë, siç janë radiogramet dërgu-ar shokëve Hysni Kapo dhe Ramiz Alia, si dheletrat dërguar shoges Nexhmije Hoxha nga Mos-ka, kjo frymë komunikimi është kurdohe•ë e pra-nishme. Ajo është pasqyrim i dashurisë dhe i res.pektit reciprok të /indura në luftë e në punë, qëi ka karakterizuar gjithmonë marrëdhëniet e sho-kut Enver Hoxha me shokët e bashkëluftëtarët etij besnikë, shprehje e besimit të madh që kishteai në vendosmërinë, në principialitetin e në sak-tësinë e gjykimit të tyre.

Letërkëmbimi i udhëheqësit të shtrenjtë mepopullin është një pjesë e rëndësishme e veprësdhe e kontributit të tij të madh në krye të Partisëe të popullit për lulëzimin e forcimin e vazhdue-shëm të atdheut. Këshillat e porositë e çmuara,idetë revolucionare që përçon në masat e popullit,ruajnë gjithnjë freskinë dhe forcën e tyre frymë-zuese e transformuese. «Letrat e zgjedhura» tëshokut Enver Hoxha janë një dëshmi e gjallë e atijuniteti të çeliktë që ai në krye të Partisë kaliti gja-të veprimtarisë së tij prej udhëheqësi të madh re-volucionar. Ky unitet Parti-popull, që gjen pasqy-rimin e vet edhe në fletët e këtyre tri vëllimeve,është një nga trashëgimitë e vyera që i la atdheutshoku Enver Hoxha, një realitet që gjen vazh-dimin e vet në atë kohezion ideologjik, politik eshpirtëror të popullit shqiptar rreth Partisë, Ko-mitetit të saj Qendror.

 

 

 

QYTETI-MUZE Gjirokastra

 

 

 

 

 

Qofte viti i mbare dhe i fitoreve te medha!
Pershendes.

 

JA NA ERDHI VITI I RI

youtube

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERNACIONALJA

(SHQIP)

 

 

"Marksizëm-leninizmi - Kjo është një domosdoshmëri, është si ajri që ne thithim, buka që hamë "
Enver Hoxha

 

 

Lavdi INTERNACIONALJA KOMUNISTE

(Staliniste - Enveriste) !

(arkivi 2013/14)

 

Long live Stalinism-Hoxhaism ! (English)


RROFTË Stalinizëm-Enverizmi ! Albanian)


Es lebe der Stalinismus-Hoxhaismus ! (German)

Да здравствует сталинизм - Ходжаизм ! (Russian)

გაუმარჯოს სტალინიზმ-ხოჯაიზმის! (Georgian)

Viva o Estalinismo-Hoxhaismo! (Portuguese)

Viva Stalinismo-Hoxhaismo! (Italian)


斯大林霍查主义万岁! (Chinese)


Viva el Stalinismo-Hoxhaismo! (Spanish)


Vive le Stalinisme-Hoxhaisme! (French)


At zije Stalinismus-Hodzismus! (Czech-Slovak)


Ζήτω το σταλινισμός - Χότζα-ισμό ! (Greek)


Živeo Staljinizam - Hodžaizam! (Bosnian)

Niech zyje Stalinizm-Hodzyzm! - (Polski)

! زنده باد استالینیسم-خوجهئیسم (Farsi) 

Niech zyje Stalinizm-Hodzyzm! - (Polski)

 

Længe leve Stalinismen-Hoxhaismen (Danish)

Hidup Stalinisma dan Hoxhaisma! (Malay)

Staliniyamum-Hoxhaiyamum niduzhi vazga (Thamil) 

Viva o Stalinismo e o Hoxhaísmo (Português Brasil)

स्टालिनबाद-होक्जाबाद जिन्दाबाद! (Nepali) 

Trăiască Stalinism-Hodjaismul! (Romanian)

Viva l'Estalinisme-Hoxaisme! (Occitan)

سٹالنزم ، ہوکسزازم زندہ باد پائندہ باد
(اردو) (Urdu)

!عاشت الستالينية-الخوجية (Arab language)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link-Faqet

Seksioni

SHQIPTAR

 

Libraria

- Arkivi -


Detyrat e seksioneve të Komintern (SE)

vendosi më 6 gusht 2015


 

Organi Qendror i Kominternës (SE)

Revolucioni botëror

Arkiv

Revolucioni botëror

2018

2017

2016

Janar-Qershor

Korrik-Dhjetor

 

2015

Janar-qershor

Korrik-dhjetor

 

2014

Jan-Tet

Nëntor-Dhjetor

Organ Qendror PPSH

8 nëntor 1941 - 1990

Arkiv

(shpejt)


 

Enver Hoxha

Themelues dhe udhëheqës i PPSH

(1908 - 1985)

 

 

Partia e Punës e Shqipërisë

PPSH - Dokumentet

 

Republika Popullore Socialiste E Shqiperise

 

Historia e Shqiperise

 

 

na kontaktoni

 

Mariglen Gjoka

Mariglen Gjoka - FACEBOOK

 

themelues Deklarata

 

 

anglisht

 

për ne

 

bashkohuni me ne

 

 

B.P.S.H.

 

 

BRPSH

Seksioni shqiptar i Rinisë Komuniste Ndërkombëtare

 

Këngët dhe Poezi

 

 

 letërsi revolucionare

 

 

Filmi shqiptar

 

 

fahne Video


 

LISTA E TË GJITHA VENDEVE

 

 

 

 

 

Kominterni (SE)

 

Seksionet

Statut

Program

Platforma

 

 

themelues Deklarata

31 dhjetor 2000


 

 

Platforma

vendosi 7 nëntor 2009

[Deklarata programatik]
 


Enver Hoxha

klasik i 5-të i marksizëm-leninizmit dhe rithemelimit të Kominternës


 

Enver Hoxha dhe Enverizmit


 

linja e Përgjithshme

e revolucioni botërore proletar-socialiststrategjia dhe taktika

 

online:

PDF-Download

Kapitulli i parë (English)

Kapitulli i dytë (English)

 


 

manifest i partisë të botës bolshevizëm


 

Çfarë kadie Komintern

(SE)?

Programi
Komuniteti bota nr. 1


 


 

Lëvizja bota komuniste

(staliniste - enveriste)

 


 

 


Bashkimi Kuq Tregtinë Ndërkombëtare

BKTN


 

 

rinisë komuniste ndërkombëtare

( K J I 1919 - 1943) / (2009)


 

 

International

 Komuniste Grave

(staliniste-enveriste)

 


 

S N K

Solidariteti ndërkombëtar komunist