SVENSK

 

 

Om Leninismens grunder

April 1924

 

 

 

 

 

Oktoberrevolutionen och de ryska kommunisternas taktik


17 december 1924


 

 

 

 

Till Leninismens Frågor


25 januari 1926

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om Partiets tre huvudparoller i bondefrågan

Svar till kam. Jan-ski


15 april 1927

 

 

 

 

 

 

 

Om parollen "Proletariatets och de fattiga böndernas diktatur"


Under oktober revolutionens förberedelseperiod


Svar till kam. S. Pokrovski


20 maj 1927

 

 

 

 

 

 

 

Samtal med den första amerikanska arbetardelegationen

Sept- 1927

 

 

 

 

 

 

 

 

Till oktoberrevolutionens tioårs dag

6 - 7 november 1927

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På Spannmålsfronten

28 maj 1928

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mot vulgariseringen av parollen om självkritik


den 26 juni 1928 

 

 

 

 

 

 

Lenin och frågan om förbundet med medelbonden


Svar till kam. S.

3 juli 1928

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om högerfaran i SUKP(b)

Sovjetunionens Kommunistiska Parti (Bolsjevikerna)
Tal på Moskvas partikommittes
och Moskvas kontrollkommissions plenum

19 oktober 1928

 

 

 

 

 

 

 

 

Om högeravvikelsen i SUKP(b)


Sovjetunionens Kommunistiska Parti (Bolsjevikerna)
Ur ett tal på SUKP(b):s
CK:s Plenum i april 1929

 

 

 

 

 

Om den dialektiska och den historiska materialismen

september 1938

 

 

 

Kamrater! Medborgare! Bröder och systrar! Kämpar i vår armé och flotta!

radio talar 3 / 7 / 1941

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oktober Revolutionens 24 - årsjubileum

den 6 november 1941 

 

 

 

 

 

Dagorder den 1 maj 1942

Nr. 130

 

 

 

 

 

 

Brevsvar till representanten för den amerikanska pressbyrån "Associated Press", Henry Cassidy, angående "andra fronten".

den 3 oktober 1942

 

Dagorder den 7 november 1942

 

 

 

 

 

 

 

 

Dagorder på Röda arméns 25-årsdag den 23 februari 1943

 

 

 

 

 

 

 

Order för Överbefälhavar

Nej 195

Moskva, 1 Maj 1943

 

 

 

 

 

 

 

Brevsvar till den engelska telegrambyrån Reuters Moskva-korrespondent, Harold King angående Kominterns upplösning

28 maj 1943

 

 

 

 

 

 

Till de Polska fosterlandsvännerna
Svarsskrivelse till De polska fosterlandsvännernas förbunds kongress presidium, publicerat i Moskvatidningarna


den 17 juni 1943

 

 

 

 

 

 

 

 

Den 26: e Årsdagen av den Stora Oktoberrevolutionen


den 6 november 1943

 

 

 

 

 

 

 

Dagorder den 23 februari 1944

 

 

 

 

Radiotal till nationen 9 maj 1945

 

 

 

 

Order från överbefälhavaren

9 maj 1945

 

 

 

 

 

Order från högste befälhavaren 22 juni 1945

 

 

 

 

Order från högste befälhavaren 3 september 1945

 

 

 

 

De ekonomiska problemen av socialismen i Sovjetunionen


1952

 

 

 

ENGELSK

ALBANSK

DANSK

FARSI

FRANSK

GEORGISK

GREKISK

ITALIENSK

PORTUGISISK

RYSK

SERBOKROATISK

SPANSK

SVENSK

TURKISK

TYSK

Stalin

SVENSK