shqiptar

 

 

V.I. LENIN - J.V. STALIN

Për Çështjen Kombëtare

 

 

 

 

 

 

 

ALBANIAN

DANISH

FARSI

FRENCH

ITALIAN

PORTUGUESE

RUSSIAN

SERBOCROAT

SPANISH

 

Stalinit

shqipe