Κόμμα Εργασίας Αλβανίας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ

 

 

Το ζήτημα του πολέμου και της ειρήνης

 

 

ΟΙ ΣΕΡΒΟΙ ΣΟΒΙΝΙΣΤΕΣ ΚΑΛΟΥΝ ΣΕ ΒΟΗΘΕΙΑΤΟΝ ΚΑΚΟΦΗΜΟ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ ΣΕΡΑΦΕΙΜ

(Από την εφημερίδα «ΖΕΡΙ Ι ΠΟΠΟΥΛΙΤ», 5 Νοέμβρη 1983)

 

 

Ζέρη i Πόπουλλιτ 9 3 1986

 

 

ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΝΙΚΑ

35 χρόνια άπό τή νίκη της Σοσιαλιστικής

Επανάστασης στην 'Αλβανία

το ανέβασμα του σοσιαλιστικού

πολιτισμου στην αλβανια

αφιερωμένο στην Ελληνοαλβανική φιλία

ΑΘΗΝΑ 1979