Türk Arşivleri

 

 

 

 

Karl Marks

 

Uluslararası İşçi Birliği Genel Konseyinden Cenevre'deki Rus Kesiminin Komite Üyelerine [1]

24 Mart 1870
      Yurttaşlar,
      Genel Konsey, 22 Mart tarihli toplantısında programınızın ve tüzüğünüzün Uluslararası İşçi Birliğinin genel tüzüğüne uygun olduğunu oybirliği ile ilan etti. Sizin kesimin Enternasyonale katılmasını derhal kabul etti. Genel Konseyde sizin temsilciniz olma şerefli görevini almam yolundaki önerinizi sevinçle kabul ediyorum.
      Programınızda şöyle diyorsunuz: "Polonya'yı ezen imparatorluk boyunduruğunun, her iki ulusun da -Polonya'nın olduğu kadar Rusya'nın da- siyasal ve toplumsal kurtuluşunu eşit bir biçimde köstekleyen bir engel olduğu..."
      Rusya'nın Polonya'yı gaspetmesinin, Almanya'da ve, dolayısıyla, tüm Kıtada askeri bir rejimin varolmasına tehlikeli bir destek ve gerçek bir neden sağladığını da ekleyebilirdiniz. (sayfa 207) Demek ki, Polonya'nın zincirlerini parçalamaya çalışmakla, Rus sosyalistleri, askeri rejimi yoketme gibi ağır bir görevi üstlenmektedirler; Avrupa proletaryasının bütünüyle kurtuluşunun bir önkoşulu olarak bu gereklidir.
      Birkaç ay önce St. Petersburg'dan gönderilen Flerovski'nin Rusya'da İşçi Sınıfının Durumu adlı yapıtını aldım. Bu, Avrupa için gerçekten aydınlatıcı. Sözde-devrimciler tarafından bile Kıtaya yayılan Rus iyimserliği, bu yapıtta acımasızca teşhir edilmiş. Bir-iki yerinde, salt teorik açıdan yapılacak eleştirileri tamamıyla karşılamadığını söylesem bile bu ona değerinden bir şey yitirtmez. Bu, ciddi bir gözlemcinin, yorulmak bilmez bir kişinin, önyargısız bir eleştirmenin, büyük bir artistin ve, her şeyden önce, baskının bütün biçimleri ve bütün ulusal ilahileri karşısında hoşgörüsüz ve üretici sınıfların bütün çilelerini ve bütün özlemlerini hararetle paylaşan bir kimsenin kitabı.
      Flerovski ve öğretmeniniz Çernişevski gibilerinin bu yapıtları Rusya'ya gerçekten saygınlık kazandırmakta ve sizin ülkenizin de çağımızın hareketine katılmaya başladığını tanıtlamaktadır. (sayfa 208)


      Londra, 24 Mart 1870
     
      Kardeşçe selamlar
      KARL MARX


      Narodnoye Dyeto, n° 1,
      Cenevre, 15 Nisan 1870'te
      yayımlanmıştır

 

_____

Dipnotlar


[1] Birinci Enternasyonalin Rus Kesimi, bir grup Rus mültecisi tarafından -büyük devrimci demokratlardan Çernişevski ve Dobrolyubov'un düşünceleriyle gelişmiş genç demokratlar, üniversite öğrencileri tarafından- 1870 ilkyazında İsviçre'de kuruldu. Enternasyonalin üyesi olan A. A. Serno-Solovyoviç bu kesimin örgütlenmesinde önemli bir rol oynamıştır. 12 Mart 1870'te, Rus Kesiminin Komitesi, programını ve tüzüğünü Genel Konseye gönderdi ve Marx'a da bir mektup yazarak kendisinden Uluslararası İşçi Birliğinin Genel Konseyinde onları temsil etmesini istedi. Rus Kesimi, programında görevlerini şöyle saptıyordu: "1° Rusya'da, bütün akılcı yollarla ... Uluslararası Birliğin düşüncelerini ve ilkelerini yaymak. 2° Rus işçi sınıfı yığınları arasında uluslararası kesimlerin oluşmasını teşvik etmek. 3° Rusya'nın çalışan sınıflarıyla Batı Avrupa'nınkiler arasında sağlam dayanışma bağlarının kurulmasına yardımcı olmak ve karşılıklı yardımlaşmayla, ortak kurtuluş hedeflerine daha başarılı bir biçimde ulaşılmasını kolaylaştırmak." (Narodnoye Dyelo, n° 1, 15 Nisan 1870.)
      22 Mart 1870'te yapılan Genel Konsey toplantısında, Rus kesimi Enternasyonale kabul edildi ve Marx bu kesimin Genel Konseydeki temsilcisi olmayı kabul etti. Rus kesiminin üyeleri N. Utin, A. Trusov, Y. Barteneva, G. Bartenev, Y. Dmitriyeva, A. Korvin-Krukovskaya, İsviçre ve uluslararası işçi sınıfı hareketine etkin bir biçimde katıldılar. Rus kesimi Rusya'daki devrimci hareketle bağlar kurmaya çalıştı. 1872'de varlığı son buldu. -207.


 

 

 

ENGLISH

AFRIKAANS

Marx ve Engels

Türk Arşivleri