Polski


 

 

List L. Krzywickiego do F. Engelsa

23 stycznia 1884

[


Karol Marks, Kapitał, Krytyka ekonomii politycznej, tom pierwszy Publisher: Książka i Wiedza, Warszawa 1970

 


Lipsk, 23/I 84

Wielce Szanowny Obywatelu


Przed kilkoma miesiącami został przetłumaczony (z drugiego wydania) "Kapitał” na język polski. Stosunki panujące w Polsce uniemożliwiają wydanie przekładu w Polsce. Postanowiono zatem drukować go w Niemczech i wysłano mnie w tym celu do Lipska. Tutaj napotkałem przeszkodę w postaci zastrzeżenia przez autora praw do przekładu. W nadziei, że usunięcie tej przeszkody zależy od Was, jako osoby, której Mistrz Karol powierzył dysponowanie swą spuścizną literacką, zwracam się do Was z prośbą o uchylenie zastrzeżenia odnośnie do tego przypadku, W ślad za Kapitałem zamierzamy wydać inne dzieła Karola Marksa, jeżeli pozwolą na to nasze środki uzyskane ze zbiórek, odczytów i osobistych oszczędności na codziennych wydatkach, Na razie środki nasze wystarczą jedynie na wydanie 1/3 tomu. Spodziewamy się jednak, że wkrótce będziemy w stanie udostępnić naszym rodakom wszystkie działa naszego Mistrza i Przywódcy.

 

Proszę Was, Szanowny Obywatelu, o możliwie rychłą odpowiedź.

Jeden z Waszych uczniów

Krzywicki

 

Adres: Lipsk, Ludwik Krzywicki

Bluecherstrasse 23, III, u p. Thuemmler 
 

 

 

 

 

 

 

AFRIKAANS

 

Karol Marks i Fryderyk Engels

Polski