Polski


 

 

List F. Engelsa do L. Krzywickiego

28 stycznia 1884


[1]


Karol Marks, Kapitał, Krytyka ekonomii politycznej, tom pierwszy Publisher: Książka i Wiedza, Warszawa 1970

 


122 Regent's Park Road N. W.

Londyn, 28 stycznia 1884

Szanowny Towarzyszu!


W odpowiedzi na Wasze uprzejme słowa z 23 bm. oświadczamy, że możemy tylko radośnie powitać wydanie polskiego przekładu "Kapitału" Karola Marksa. Chętnie jesteśmy gotowi, w miarę naszych sił, dopomóc Wam w usunięciu wszelkich przeszkód stojących na drodze tej publikacji.

Jako literacki wykonawca testamentu autora udzielamy Wam zatem niniejszym naszego wyraźnego zezwolenia na wydanie tego przekładu (o tyle, o ile mamy w ogóle prawo udzielenia takiego zezwolenia) i życzymy Wam najlepszych wyników[2].


 

_______


Przypisy

[1] List L. Krzywickiego znajduje się tutaj.


[2] Tekst według brudnopisu. Czystopis, wysłany do Krzywickiego, nie zachował się. Fragment w nawiasach przekreślony przez Engelsa – por. fotokopię. - Red. 

 

 

 

 

 

 

AFRIKAANS

 

Karol Marks i Fryderyk Engels

Polski