Polski


 

 

O Marksa i Engelsa

 

 

 

 


Początki działalności Marksa i Engelsa

POWSTANIE RUCHU ROBOTNICZEGO

 

 

 

 

 

 

 

________

cytaty

Fryderyk Engels


Nikt nic może walczyć o jakąś sprawę, żeby sobie nie zyskać wrogów.

* * *

 

Przyczyna, która nie działa, nie jest w ogóle przyczyną.

* * *

Praca jest miarą wartości.

* * *

Oficjalny program partii jest na ogół mniej ważny niż to. co partia robi.

* * *

Wobec despoty wszyscy są równi, mianowicie - równi zeru.

* * *

Żyć znaczy umierać.

* * *

Historię musiano zawsze pisać według jakiegoś kryterium wziętego spoza niej.

* * *

Grabież rodzi żądzę nowej grabieży.

* * *

Nauka kończy się tam, gdzie znika związek konieczny.

* * *

Państwo stanowi pierwszą ideologiczną władcę nad człowiekiem.

* * *

Konkurencja rządzi liczbowym przyrostem ludzkości, rządzi również jej moralnym rozwojem.

* * *

We wszelkim dziele sztuki tendencja winna się mieścić jak sok w owocu: nie dodana, lecz immanentna.

* * *

Żaden naród nie może się wyzwolić, a jednocześnie uciskać nadal inne narody.

* * *

 

 

 

 

 

 

 

AFRIKAANS

 

o Marksa i Engelsa
Polski