Svenska


 


 

K. MARX -  F. ENGELS  

 

Framsidan av Kommunistiska manifestets första utgåva,

21 februari 1848.

 

Kommunistiska manifestet

Den Tyska Ideologin
(Urval)

1845-46

 

 

 

 

Friedrich Engels

Kommunismens Grundsatser

Karl Marx

 

Värde, Pris och Profit

 

 

 

 

Friedrich Engels

Socialismens utveckling från utopi till vetenskap

 

 

AFRIKAANS

Karl Marx och Friedrich Engels
Svenska