Svenska


 


 

K. MARX -  F. ENGELS  

 

Framsidan av Kommunistiska manifestets första utgåva,

21 februari 1848.

 

Kommunistiska manifestet

Den Tyska Ideologin
(Urval)

1845-46

 

 

 

 

Friedrich Engels

Kommunismens Grundsatser

Karl Marx

 

Värde, Pris och Profit

 

 

 

Karl Marx

 

Inauguraladress för Internationella Arbetarassociationen

grundad den 28 september 1864

 

Karl Marx

 

Allmänna stadgar för
Den Internationella Arbetarassociationen

1871

 

 

 

Friedrich Engels

Socialismens utveckling från utopi till vetenskap

 

Friedrich Engels

Tal vid Karl Marx grav

Highgate kyrkogården, London 17 mars

1883

 

 

AFRIKAANS

Karl Marx och Friedrich Engels
Svenska