Polski


 

 

 

 

Strona tytułowa pierwszego wydania Manifestu komunistycznego - Londyn 1848

 

Manifest komunistyczny

 

Karol Marks

W kwestii żydowskiej

1843

 

 

 

Karol Marks

Przyczynek do krytyki heglowskiej filozofii prawa

1844

 

 

 

Karol Marks

Rękopisy ekonomiczno-filozoficzne

1844

 

 

Karol Marks

Tezy o Feuerbachu

1845

 


 

Fryderyk Engels

List Engelsa do Marksa 23 października

1846

 

 

Fryderyk Engels

List Engelsa do P.W. Annienkowa

1846

 

 

 

Karol Marks

Nędza filozofii

1847

 

 

 

 

Karol Marks

Praca najemna i kapitał

 

1847

 

 

 

 

Karol Marks

Burżuazja a kontrrewolucja

1848

 

 

Karol Marks i Fryderyk Engels

Dwa przemówienia w sprawie polskiej

1848

Wygłoszone 22 lutego 1848 r. w Brukseli podczas obchodu
drugiej rocznicy powstania krakowskiego 1846 r.[

 

 

 

 

Karol Marks

Mowa o zagadnieniu wolnego handlu

1848

 


 

Fryderyk Engels

Panslawizm demokratyczny

1849

 

 

 

 

Fryderyk Engels

Walki na Węgrzech

1849

 

 

 

 

Karol Marks

Walki klasowe we Francji

1848- 1850

 

 

 

 

Fryderyk Engels

Wojna chłopska w Niemczech

1850

 

 

 

 

 

Karol Marks

Osiemnasty brumaire’a Ludwika Bonaparte

1852

 

 

 

Karol Marks

Brytyjskie panowanie w Indiach

1853

 

 

 

Karol Marks

Agitacja antykościelna [demonstracja w Hyde Parku]

1855

 

 

 

 

Karol Marks

Przemówienie wygłoszone na obchodzie rocznicy gazety "The Poeple's Paper"

1856

 

 

 

 

Karol Marks

Przyczynek do krytyki ekonomii politycznej

PRZEDMOWA - 1859

 

 

 

 

 

Karol Marks

List Marksa do Engelsa

2 sierpnia - 1862

 

 

 

 

Karol Marks

List Marksa do Engelsa

7 sierpnia - 1862

 

 

 

 

Karol Marks

List Marksa do Engelsa

18 czerwca 1862

 

 

Karol Marks

List Marksa do Engelsa

6 lipca 1863

 

 

 

 

 

Karol Marks i Fryderyk Engels

W obronie Polski

1863

 

 

 

Karol Marks

Inauguracyjny manifest Międzynarodowego Stowarzyszenia Robotników

1864

 

 

 

Karol Marks

Płaca, cena i zysk

1865

 

 


 

Karol Marks

 

Kapitał - Krytyka ekonomii politycznej

Tom pierwszy - Księga I

Proces wytwarzania kapitału

1867

 

 

 

Karol Marks

List Marksa do Engelsa

30 kwietnia 1868

 

 

 

Karol Marks

List Marksa do Ludwika Kugelmanna

6 kwietnia 1868

 

 

Karol Marks


Wojna domowa we Francji

1871

Fryderyk Engels

O zasadzie autorytetu

1873

 

 

 

 

 

W kwestii mieszkaniowej

1873

 

 

 

 

Fryderyk Engels

List Engelsa do Augusta Bebla

12 października 1875

 

 

 

 

 

Fryderyk Engels

List Engelsa do Augusta Bebla

18 - 28 marca 1875

 

 

 

Fryderyk Engels

List Engelsa do Piotra Ł. Ławrowa

17 listopada 1875

 

 

 

Karol Marks

Krytyka Programu
Gotajskiego

1875

 

 

 

 

Karol Marks

List Marksa do Wilhelma Brackego

5 maja 1875

 

 

 

Fryderyk Engels

"Anty Dühring"

Przewrót w nauce dokonany przez pana Eugeniusza Dühringa

1876-1877

 

 

 

Fryderyk Engels

List Engelsa do Augusta Bebla

14 listopada 1879

 

 

 

 

Fryderyk Engels

List Engelsa do Augusta Bebla

16 grudnia 1879

 

 

 

Karol Marks

 

List Marksa do Fryderyka Alberta Sorgego

19 września 1879

 

 

List Marksa i Engelsa - do Bebla, Liebknechta, Brackego i innych (,,Okólnik")

18 września 1879


 

Fryderyk Engels

Rozwój socjalizmu od utopii do nauki

1880

 

 

 

 

Fryderyk Engels

List F. Engelsa do L. Krzywickiego

28 stycznia 1884


 

List L. Krzywickiego do F. Engelsa

23 stycznia 1884

 

 

 

 

Fryderyk Engels

Dialektyka przyrody

 

 

 

 

Fryderyk Engels

Pochodzenie rodziny, własności prywatnej i państwa

1884

 

 

 

 

Fryderyk Engels

O upadku feudalizmu i początkach rozwoju burżuazji

1884

 

 

Fryderyk Engels

Ludwik Feuerbach

i zmierzch klasycznej filozofii niemieckiej

początek 1886 r.

 

 

 

 

Fryderyk Engels

List Engelsa do Karola Kautskiego

23 lutego 1891

 

 

 

 

Fryderyk Engels

List Engelsa do Konrada Schmidta

1 listopada 1891

 

 

 

 

 

Fryderyk Engels

List Engelsa do Jose Mesa

24 marca 1891

 

 

 

Fryderyk Engels

Kwestia chłopska we Francji i w Niemczech

15 a 22 listopada 1894

 

 

________

 

cytaty

Fryderyk Engels


Nikt nic może walczyć o jakąś sprawę, żeby sobie nie zyskać wrogów.

* * *

 

Przyczyna, która nie działa, nie jest w ogóle przyczyną.

* * *

Praca jest miarą wartości.

* * *

Oficjalny program partii jest na ogół mniej ważny niż to. co partia robi.

* * *

Wobec despoty wszyscy są równi, mianowicie - równi zeru.

* * *

Żyć znaczy umierać.

* * *

Historię musiano zawsze pisać według jakiegoś kryterium wziętego spoza niej.

* * *

Grabież rodzi żądzę nowej grabieży.

* * *

Nauka kończy się tam, gdzie znika związek konieczny.

* * *

Państwo stanowi pierwszą ideologiczną władcę nad człowiekiem.

* * *

Konkurencja rządzi liczbowym przyrostem ludzkości, rządzi również jej moralnym rozwojem.

* * *

We wszelkim dziele sztuki tendencja winna się mieścić jak sok w owocu: nie dodana, lecz immanentna.

* * *

Żaden naród nie może się wyzwolić, a jednocześnie uciskać nadal inne narody.

* * *

 

 

 

 

 

 

 

AFRIKAANS

 

Karol Marks i Fryderyk Engels

Polski