עברית

 

 

מרקס ואנגלס

1848

המניפסט הקומוניסטי

 

PDF-FORMAT

 

LUDVIG FEYERBAKH

פרידריך אנגלס

 

Friedrich Engels

וועגנ היסטארישנ מאטעריאליזמ

(on historical materialism)

 

Friedrich Engels

דיא פאמיליע : אמאל און היינט

Der Ursprung der Familie, des Privateigenthums und des Staats

 

 

Karl Marx

Di ḳlasnḳamfn in Franḳraykh fun 1848-ṭn biz 1850-ṭn yor

די קלאסנקאמף אין פראנקרייך :

פון 1848-טן ביז 1850-טן יאר

(1923 - USSR)

 

Karl Marx

Dos apial = "Das Kapital"

 

Vol 3

VOl 2

Vol 1

 

פרולטרים של כל הארצות התאחדו !

 

 

 

 

 

AFRIKAANS

מרקס ואנגלס

עברית

(Hebrew)