SVENSKA

 

Proletärer i alla länder - förena er!
Världen proletariatet - förena alla länder !

 

Vårt Program

andra halvan av 1899

 

 

Friedrich Engels

(1895)

 

 

 

Vår rörelses omedelbara uppgifter

nov. 1900

 

 

 

 

Varmed skall man börja?

ISKRA , 4 - 1901

 

 

 

Ett steg framåt, två steg tillbaka

(Krisen i vårt parti)

1904

 

 

Socialdemokratin och den provisoriska revolutionära regeringen

 

1905

 

 

Socialdemokratins två taktiska linjer i den demokratiska
revolutionen

1905

 

 

 

Om Partiorganisationen och partilitteraturen

13 november 1905

 

 

 

Förord till den ryska översättningen av K Marx’ brev till L Kugelmann

5 februari 1907

 

 

 

Den Ryska revolutionens styrka och svaghet

April 1907

 

 

 

 

Marxismen och Revisionismen

3 (16) april 1908.

 

 

 

Meningsskiljaktigheterna

i den europeiska arbetarrörelsen

29 december 1910

 

 

 

 

 

Till minne av kommunen

Artikel till fyrtioårsdagen av Pariskommunen

28 april 1911

 

 

 

 

Den Marxska lärans historiska öden

1 mars 1913.

 

 

 

Marxismens tre källor och tre beståndsdelar

mars 1913

 

 

 

Marxism och Reformism

12 september 1913

 

 

 

Den ideologiska kampen

inom arbetarrörelsen

17 (4) maj 1914.

 

 

 

Om brott mot enheten

som döljs med skrik om enhet

1914

 

 

 

 

Karl Marx

En kort biografi med presentation av marxismen
juli - november 1914.

 

 

 

 

Till frågan om dialektiken

1915

 

 

 

 

 

 

Socialismen och Kriget

juli-augusti 1915.

 

 

 

 

Om Parollen Europas förenta stater

23 augusti 1915

 

 

 

 

Imperialismen som kapitalismens högsta stadium

1916

 

 

 

 

Resultaten av diskussionen om självbestämmandet

1916

 

 

Den proletära revolutionens militärprogram

september 1916

 

 

 

 

Om en karikatyr på marxismen och om imperialistisk ekonomism

1916

 

 

Imperialismen och

Socialismens splittring

december 1916

 

 

 

 

Om proletariatets uppgifter

i den nuvarande revolutionen


7. April 1917

 

 

 

Revolutionens Lära

juli 1917

 

 

 

Till befolkningen

5 november (18 november) 1917

 

 

 

Deklaration om det arbetande och utsugna folkets rättigheter

senast 3 (16) januari 1918

 

 

Förslag till dekret om konstituerande församlingens upplösning

6 (19) januari 1918

 

 

 

 

Tal om upplösningen av konstituerande församlingen vid centrala exekutivkommitténs sammanträde den 6 (19) januari 1918

6 (19) januari 1918

 

 

 

Den Proletära revolutionen och

Regenten Kautsky

oktober—november 1918.

 

 

 

 

Teser och referat om den borgerliga

demokratin och proletariatets diktatur


på kommunistiska internationalens första kongress
den 4 mars 1919

 

 

 

 

Tredje internationalen

och dess plats i historien

April 1919

 

 

 

 

Det stora initiativet

28 juni 1919

 

 

 

Om Staten

11 juli 1919

 

 

 

 

"Radikalismen"

Kommunismens Barnsjukdom

April - Mai 1920

 

 

 

 

 

Ursprungligt utkast till teser

i den nationella och koloniala frågan

14 juni 1920

 

 

 

 


Om det internationella läget och

kommunistiska internationalens

Huvuduppgifter


Kommunistiska internationalens andra kongress (19 juli - 7 augusti 1920)

Tal den 19 juli

 

 

 

 

Om det
kommunistiska partiets roll

Kommunistiska internationalens andra kongress (19 juli - 7 augusti 1920)

Tal den 23 juli

 

 

 

 

Rapport av kommissionen i den
nationella och den koloniala frågan

Kommunistiska internationalens andra kongress (19 juli - 7 augusti 1920)

Tal den 26 juli

 

 

 

Villkoren för inträde

i kommunistiska internationalen

Juli 1920

 

 

 

Tal om vilkoren för inträde i kommunistiska

internationalen

30. juli 1920

 

 

 

Om parlamentarismen

Tal 2 augusti

Kommunistiska internationalens

andra kongress (19 juli - 7 augusti 1920)

 

 

 

Ungdomsföreningarnas uppgifter

speech on the 3rd All Russian Congress of the Communist Youth League

2. Oktober 1920  

Om den stridbara materialismens betydelse

12. 3. 1922

 

 

Till Pravdas tioårsjubileum

1922

 

 

 

Om vår revolution

16 - 17 januari 1923

 

 

 

Lenin

Svenska Archive