slovenský

Vladimír Iljič Lenin

Co dělat?

(Palčivé otázky našeho hnutí)

 

 

Vladimír Iljič Lenin

Nové časy, staré chyby v nové formě

20. srpna 1921.

„Pravda", 28. srpna 1921

 

Vladimír Iljič Lenin:

O čistce ve straně

20. záři 1921.

Pravda", 21. záři 1921

 

 

Vladimír Iljič Lenin

Nová ekonomická politika a úkoly politicko-osvětových pracovníků

 

Bulletin sjezdu", 19. října 1921

 

 

 

Vladimír Iljič Lenin

Ke čtvrtému výročí Říjnové revoluce

14. X. 1921.

„Pravda", 18. října 1921

 

 

 

 

Vladimír Iljič Lenin

O Nové ekonomické politice

 

VII. Moskevská gubernská konference strany 29.-31.10.1921

 

REFERÁT NA ZASEDÁNÍ 29. ŘÍJNA 1921

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALBANIAN

ARABIC

ARMENIAN

AZERBAIJANI

BANGLA

CHINESE

DANISH

DUTCH

FARSI

FINNISH

 

Lenin

slovenský