српски

 

 

 

Фридрих Енгелс

 
Јесен 1895.

 

Organizacija radnika i organizacija revolucionara

1902.

 

 

Историска судбина учења Карла Маркса

Написано: 1. марта 1913.

 

 

 

Три извора и три саставна дела марксизма

Написано: 3. марта 1913.

 

 

 

 

 

Владимир Илич Лењин

Марксизам и ревизионизам

Написано: 3. априла 1908.

 

 

 

Из чланка „Војни програм пролетерске револуције“

Написано: Написано у јесен 1916 г.

 

 

 

 

Država i revolucija

1917

 

 

 

Aprilske teze

1917

 

 

 

 

Zadaci proletera u našoj revoluciji

10.april1917.

 

 

 

 

 

 

Vladimir Ilič Lenjin

Socijal-šovinisti i internatcionalisti

Napisano: 12. maja 1917.

 

 

O "levoj" detinjariji i o malograđanštini

1918

 

 

Proleterska revolucija i renegat Kautsky

1918

 

 

O buržoaskoj demokraciji i diktaturi proletarijata

Први конгрес Комунистичке интернационале

1919.

 

 

 

 

IMPERIJALIZAM KAO NAJVIŠI STADIJ
KAPITALIZMA

 

 

 

Vladimir Ilič Lenjin

O ulozi komunističke partije

Govor na II kongresu Komunističke Internacionale 23. jula 1920.

 

 

 

 

Међународни дан радница

 8 март 1921

 

 

 

Nova vremena, stare griješke u novom vidu


Napisano: 20. avgusta 1921.

 

 

 

 

Platili smo odveć skupo

9. aprila 1922

 

 

 

 

О задругарству

Написано: 4 и 6 јануара 1923.

 

 

 

 

RADOVI - I


· Istorijska sudbina učenja Karla Marksa
· Iz članka „Vojni program proleterske revolucije“
· Imperijalizam i rascep socijalizma
· zadacima proletarijata u ovoj revoluciji
· Oproštajno pismo švajcarskim radnicima
· Pisma o taktici
· Proleterska milicija
· Socijal-šovinisti i internacionalisti

 

 

 

 

RADOVI - II· Zadaci naše partije u Internacionali (povodom III cimervaldske konferencije)


· Teze o suvremenoj političkoj situaciji


· Govor Lenjina na I sveruskom kongresu radnica 19 novembra 1918 g.


· O buržoaskoj demokratiji i diktaturi proletarijata


· Velika inicijativa


· O državi


· Zadaci pokreta radnih žena u Sovjetskoj Republici


· Sovjetska vlast i položaj žene


· O ulozi komunističke partije


· Međunarodni dan radnica

 

 

 

 

RADOVI - III


Nova vremena, stare greške u novom vidu


O tezama po agrarnom pitanju Francuske komunističke partije


O uslovima primanja novih članova u partiju


Platili smo odveć skupo


O čišćenju partije

 

 

 

ALBANIAN

ARABIC

ARMENIAN

AZERBAIJANI

BANGLA

BELARUSIAN

CATALAN

CZECH

CHINESE

DANISH

DUTCH

ESPERANTO

FARSI

FINNISH

 

Лењин архива српски