POLSKI

 

 

Fryderyk Engels

1895

 

 

Kapitalizm w rolnictwie

między 4 (16) kwietnia a 9 (21) maja 1899 r.

 

 

Nauki kryzysu

1901

 

 

Marks o amerykańskim "czarnym podziale"

kwiecień 1905 r.

 

 

 

Socjalizm a religia

grudzień 1905

 

 

 

SOFIZMATY POLITYCZNE

kwiecień-maj 1905 r.

 

 

Wojna partyzancka

1906

 

 

 

Marksizm a rewizjonizm

1908

 

 

Klasy i partie w świetle ich stosunku do religii i kościoła

czerwiec 1909

 

 

 

 

O stosunku partii robotniczej do religii

maj 1909

 

 

Kapitalizm a podatki

7 czerwca 1913 r.

 

 

O liberalnym i marksistowskim pojęciu walki klasowej

(notatki)

Artykuł po raz pierwszy opublikowany w gazecie „Proswieszczenije" nr 5 z maja 1913 roku.

 

 

 

Trzy źródła i trzy części składowe marksizmu

1913

 

 

 

Losy historyczne nauki Karola Marksa

1 marca 1913 r.

 

 

 

Karol Marks

(Krótki szkic biograficzny wraz z wykładem marksizmu)

lipiec-listopad 1914

 

 

O dumie narodowej Wielkorusów

jesienią 1914 r. w Bernie

 

 

O prawie narodów do samostanowienia

luty-maj 1914 rok

 

 

Krach II Międzynarodówki

1915

Artykuł „Krach II Międzynarodówki” został opublikowany w czasopiśmie „Kommunist” nr 1—2, który ukazał się we wrześniu 1915 r.

 

 

W sprawie dialektyki

1915 r.

 

 

O haśle Stanów Zjednoczonych Europy

sierpień 1915

 

 

Uczciwy głos
francuskiego socjalisty

1915

Artykuł po raz pierwszy opublikowany we wrześniu 1915 r. w czasopiśmie „Kommunist” nr 1-2

 

 

W sprawie oceny hasła "Pokój"

lipiec-sierpień 1915

 

 

Zagadnienie pokoju

lipiec sierpień 1915 r.

 

 

Imperializm jako najwyższe stadium kapitalizmu.

styczeń — czerwiec 1916 roku

* * *

PDF

 

 

O karykaturze marksizmu i o „imperialistycznym ekonomizmie”

1916

Artykuł „O karykaturze marksizmu i o «imperialistycznym ekonomizmie»" został napisany między sierpniem a wrześniem 1916 r. w odpowiedzi na artykuł P. Kijewskiego „Proletariat i «prawo nacyj na samoopriedielenije» w epochu finansowogo kapitała".

 


"O rodzącym się kierunku
imperialistycznego ekonomizmu"

1916

Artykuł napisano w sierpniu — wrześniu 1916 r. a po raz pierwszy opublikowano w czasopiśmie „Bolszewik” nr 15 z 1929 r.

 

 

Program wojenny rewolucji proletariackiej

1916

 

 

 

1917

 

 

 

DO OBYWATELI ROSJI!

25 października 1917 r. godz. 10 rano.

 

 

Do robotników, żołnierzy i chłopów!

26 października (8 listopada) 1917 r.

 

 

O dwuwładztwie

9 kwiesień 1917

 

 

O zadaniach proletariatu w obecnej rewolucji

4 kwiecień 1917

 

 

Tezy Kwietniowe

O zadaniach proletariatu w obecnej rewolucji

1917

 

 

PAŃSTWO A REWOLUCJA

Nauka marksizmu o państwie i zadania proletariatu w Rewolucji.

sierpień - wrzesień 1917

 

 

Referat o zadaniach Władzy Rad

wygłoszony na na posiedzeniu piotrogrodzkiej Rady Delegatów Robotniczych i
Żołnierskich
25 października (7 listopada) 1917 r.


 

Zadania proletariatu w naszej Rewolucji

Projekt Platformy Partii Proletariackiej

Piotrograd, 10 kwietnia 1917

 

 

Zryw Klasowy

Prawda nr 92 10 lipca 1917

 

 

 

1918

 

 

 

 

O „demokracji” i dyktaturze

Artykuł napisany 23 grudnia 1918, po raz pierwszy opublikowany w „Prawdzie” z 2-3
stycznia 1919 roku.

 

 

O „lewicowej” dziecinadzie i drobnomieszczaoskości

Praca „O «lewicowej» dziecinadzie i drobnomieszczaoskości” została po raz pierwszy opublikowana 9, 10 i 11 maja 1918 r. w gazecie „Prawda” w numerach 88, 89 i 90.

 

 

 

Pierwsza rocznica Rewolucji Październikowej

Przemówienie wygłoszone na VI Ogólnorosyjskim Nadzwyczajnym Zjeździe Rad Delegatów Robotniczych,
Chłopskich, Kozackich i Delegatów Armii Czerwonej 6 listopada 1918 r.


 

Przemówienie na wiecu koncercie pracowników ogólnorosyjskiej komisji nadzwyczajnej

z okazji pierwszej rocznicy Rewolucji Październikowej
7 listopada 1918 r.

 

 

REWOLUCJA PROLETARIACKA A RENEGAT KAUTSKY

1918

 

 

 

 

 

1919

 

 

 

Dwa lata Władzy Radzieckiej

Przemówienie wygłoszone 7 listopada 1919 r.

* * *

PDF

 

 

Ekonomika i polityka w epoce dyktatury proletariatu

Artykuł Włodzimierza Lenina „Ekonomika i
polityka w epoce dyktatury proletariatu”, napisany
30 października 1919 r.

 

 

 

List do robotników Europy i Ameryki

List do robotników Europy i Ameryki został napisany 21 grudnia 1918 roku. Po raz pierwszy opublikowano go 24 stycznia 1919 roku.

 

 

 

 

Referat wygłoszony na II Ogólnorosyjskim Zjeździe Komunistycznych Organizacji Narodów Wschodu

II Ogólnorosyjski Zjazd Komunistycznych Organizacji Narodów Wschodu obradował od 22 listopada do 3 grudnia 1919 z inicjatywy Centralnego Biura Komunistycznych Organizacji Narodów Wschodu. Lenin wygłosił swój referat 22 listopada na otwarcie Zjazdu.

 

 

 

 

Rezolucja w sprawie polityki międzynarodowej


uchwalona na VII Ogólnorosyjskim Zjeździe Rad Delegatów
Robotniczych, Żołnierskich i Chłopskich
5 grudnia 1919 r.

 

 

 

 

 

 

1920

 

Dziecięca choroba "lewicowości" w komunizmie

kwiecień - maj 1920

 

 

 

Przemówienia na II Kongresie Międzynarodówki Komunistycznej

19 lipca - 7 sierpnia 1920

 

 

 

Zadania zwiazków młodziezy

Przemówienie wygłoszone na III Ogólnorosyjskim Zjeździe Komunistycznego Związku Młodzieży Rosji 2 października 1920 r.

 

 

1921

 

 

 

 

III Kongres Międzynarodówki Komunistycznej

od 22 czerwca do 12 lipca 1921 r.

 

 

O czystce partii

20 września 1921 roku

 

 

 

O znaczeniu złota obecnie i po całkowitym zwycięstwie socjalizmu

5 listopada 1921 r.

 

 

W związku z czwartą rocznicą Rewolucji Październikowej

14 października 1921

 

 

 

 

1922

 

 

 

 

O znaczeniu wojującego materializmu

Artykuł “O znaczeniu wojującego materializmu”
ukazał się w 3 numerze pisma “Pod Sztandarem
Marksizmu”, z marca 1922 roku. Lenin napisał go
12 marca tegoż roku.
Podstawą niniejszego wydania są “Dzieła”
Włodzimierza I. Lenina, tom 33, wyd. Książka i
Wiedza, Warszawa 1957.

 

 

Pięć lat Rewolucji Rosyjskiej a perspektywy Rewolucji Światowej

12 listopada 1922 r. na IV Kongresie Międzynarodówki Komunistycznej

 

 

 

 

List do zjazdu

grudzień 1922 - styczeń 1923 r.

 

 

 

 

W związku z zagadnieniem narodowości, czyli o "autonomizacji"

grudzień 1922

 

 

 

1923

 

 

 

 

 

 

Lepiej mniej, ale lepiej

2 marca 1923 r.

 

 

 

Kartki z dziennika

2 stycznia 1923 r.

 

 

 

O spółdzielczości

4-6 stycznia 1923 r.

 

 

 

O naszej rewolucji

(w związku z notatkami N. Suchanowa)

16-17 stycznia 1923 r.

 

 

 

 

Jak powinniśmy zreorganizować Inspekcję
Robotniczo-Chłopską

(wniosek na XII zjazd Partii)

23 stycznia 1923 r.

 

 

 

 


 

 

 

 

Polskie Archiwum