Om Lenin

Svenska

 

 

ENGLISH

 

 

 

 

Ho Chi Minh

 

Lenin och de koloniala folken

 

Pravda, 27 januari

1924

 

"Lenin är död!" Denna nyhet slog ner som en blixt från klar himmel. Den spreds till varje hörn av Afrikas bördiga slätter och Asiens gröna fält. Det är sant att de svarta eller gula folken ännu inte riktigt vet vem Lenin är eller var Ryssland ligger. Imperialisterna har avsiktligt hållit dem kvar i okunnighet. Okunnighet är ett av kapitalismens bästa stöd. Men alla, från de vietnamesiska bönderna till jägarna i Dahomey-skogarna, har hört i hemlighet att någonstans långt borta på jorden finns en nation som lyckats kasta av sig sina exploatörer och som sköter sitt eget land utan vare sig herrar eller generalguvernörer. De har också hört att det landet är Ryssland, att det finns orädda människor där och att den mest orädde av dem alla var Lenin. Bara detta var tillräckligt för att uppfylla dem med djup beundran och varma känslor för det landet och dess ledare.

Men det var inte allt. De hörde också att denne store ledare ville befria även andra folk sedan han befriat sitt egen. Han uppmanade de vita folken att hjälpa de gula och svarta folken att befria sig från de utländska förtryckarnas ok, från alla utländska förtryckare, från generalguvernörer och provinschefer etc. Och för att uppnå det målet gjorde han upp ett bestämt program.
I början kunde de inte tro att det någonstans på jorden kunde finnas en sådan man och ett sådant program. Men senare hörde de, visserligen vagt, om de kommunistiska partierna, om organisationen som kallas den Kommunistiska Internationalen och kämpar för förtryckta folk — för alla förtryckta folk, dem själva inräknade. Och de hörde att Lenin var ledaren för den organisationen.
Och bara detta var tillräckligt för att dessa folk — även om deras kulturella standard är låg, så är de tacksamma och välvilliga människor — helhjärtat skulle uppskatta Lenin. De betraktade Lenin som sin befriare. "Lenin är död, vad kommer nu att hända med oss? Skall andra komma, människor lika modiga och generösa som Lenin, människor som inte kommer att spara tid eller ansträngningar i arbetet för vår befrielse?" Det är vad de förslavade koloniala folken frågar.

Vad oss angår, är vi djupt skakade av denna oersättliga förlust och våra bröder och systrar deltar i alla folks gemensamma sorg. Men vi tror på att den Kommunistiska Internationalen och dess avdelningar, som inkluderar avdelningar i de koloniala länderna, kommer att lyckas med att tillämpa de lärdomar och den undervisning som ledaren har efterlämnat åt oss. Att följa hans råd, är inte det det bästa sättet att visa vår kärlek till honom?
Under sin livstid var han vår far, lärare, kamrat och rådgivare. Nu efteråt är han den ljusa stjärna som visar oss vägen till den socialistiska revolutionen.

Lenin är odödlig. Han kommer att leva för alltid genom vårt arbete.

 

Ho Chi Minh

CHINESE