Norsk

"Arbeidere i alle land, foren dere!"

"Verden proletariatet - forene alle land !"

Friedrich Engels

1895

 

 

 

Vårt program

1899

 

 

 

 

 

Om streik

1899

 

 

 

 

 

 

Påtrengende oppgaver for vår bevegelse

1900Hva må gjøres?

( brennende problemer bevegelsen )

1902

 

 

 

 

 

Revolusjonen i Russland er i gang


Vperjód nr. 4, 31. januar 1905.

 

 

 

Den proletariske revolusjonens militærprogram

 

September 1916

 

 

April-tesene

Arbeiderklassens oppgaver i den pågående revolusjonen

April 1917

 

 

 

 

Den proletariske revolusjon og renegaten Kautsky

1918

 

 


 

 

 

ALBANIAN

ARABIC

ARMENIAN

AZERBAIJANI

BANGLA

BELARUSIAN

CATALAN

CZECH

CHINESE

DANISH

DUTCH

ESPERANTO

FARSI

FINNISH

 

Lenin
norsk