Azərbaycan

V.İ.Lenin – 1 May

1904

 

 

 

Vladimir Lenin

Karl Marks

 

1914

 

 

V.İ.Lenin –

Marksizmin üç tərkib hissəsi

1913

 

 

 

 

Lenin – Dövlət və İnqilab

1917

 

 

 

 

 

ALBANIAN

ARABIC

ARMENIAN

AZERBAIJANI

BANGLA

CZECH

CHINESE

DANISH

DUTCH

FARSI

FINNISH

 

LENIN

Azerbaijani