Shqip

Ne jemi mirënjohës

www.enver-hoxha.net

V.I. LENIN - J.V. STALIN

Për Çështjen Kombëtare

1

2

 

 

V. I. Lenin - Vepra të zgjedhura I

 

- Parathënie


- Karl Marks


- Tri burimet dhe tri pjesët përbërëse të marksizmit


- Fatet historike të doktrinës së Karl Marksit


- Marksizmi dhe revizionizmi

 

 

- Ç'janë "miqtë e popullit" dhe si luftojnë kundër socialdemokratëve?

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ç'të bëjmë? - çështje të ngutshme të lëvizjes sonë - I, II

 

- Ç'të bëjmë? - III, IV

 

 

- Ç'të bëjmë? - IV, V

 

 

 

 

 

 

 

- Një hap përpara, dy hapa prapa - a, b, c, ç, d, dh, e

 

- Një hap përpara, dy hapa prapa - ë, f, g, gj

 

 

- Një hap përpara, dy hapa prapa - h, i,

 

 

- Një hap përpara, dy hapa prapa - j, k, l,

 

 

- Një hap përpara, dy hapa prapa - ll, m

 

 

 

 

 

 

 

- Dy taktikat e socialdemokracisë në revolucionin demokratik - 1-9

 

 

- Dy taktikat e socialdemokracisë në revolucionin demokratik - 10-13, I-III

 

 

 

 

 

 

 

- Organizata e partisë dhe letërsia e partisë


- Socializmi dhe feja


- Mësimet e kryengritjes së Moskës


- Parathënie e përkthimit rusisht të letrave të Karl Marksit drejtuar L. Kugelmanit


- Parathënie e përkthimit rusisht të librit: "Letra të I. F. Bekerit, J. Dicgenit, F. Engelsit, K. Marksit, etj. drejtuar F. A. Zorgës, etj."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Parathënje për botimin e parë të veprës "Materializmi dhe
empiriokriticizmi"


- Lev Tolstoi, si pasqyrë e revolucionit rus


- Mbi qëndrimin e partisë punëtore ndaj fesë


- Mosmarrëveshjet në lëvizjen punëtore evropiane


- Mbi disa veçori të zhvillimit historik të marksizmit


- L. N. Tolstoi dhe epoka e tij


- Nga vepra: "Konferenca e VI e përgjithshme ("e Pragës") e PPSDR"
- Kujtimit të Hercenit

 

 

 

 

 

 

 

 

- Shënime


- Lënda

 

 

 

ALBANIAN

ARABIC

CHINESE

DANISH

DUTCH

FARSI

FINNISH

 

Lenini

Arkivi shqip