Den kommunistiska internationalen och världen kommunistiska rörelsen

 

 

SVENSKA

 


 

Första internationalen

Internationella arbetarassociationen

( 1864-1872)

 

 

Andra internationalen

(1889 -1914)

 

 

 

 

 

 

Tredje internationalen

(Komintern)

(1919 - 1943)

 

 

 

 

 

 

 

Kominform

Kommunistiska informationsbyrå

(1947 - 1956)