Turkish edition

1980

ENVER HOCA

KRUŞÇEVCÍLER

8

ÇĺN' E ĺLK VE SON ZĺYARETĺM