Turkish edition

1980

ENVER HOCA

KRUŞÇEVCÍLER7

ĺMPARATORLUK KURULUYOR