Turkish edition

1980

ENVER HOCA

KRUŞÇEVCÍLER6

REVĺZYONĺZMĺN RESMEN ĺLAN EDĺLMESĺ