Turkish edition

1980

ENVER HOCA

KRUŞÇEVCÍLER

11

HAVUÇ” VE “SOPA”

lecekti. Ílişkiler çek kopmasın türünden sürmekle birlikte savaş ilanı ay sorunuydu.