ქართული

 

 

 

"ქართველები ძალიან თავაზიანი ხალხია, მათ გულთბილად
მიგვიღეს და ასევე გულთბილად გაგვაცილეს." (ენვერ ხოჯა)

  ენვერ ხოჯა. სტალინთან ერთად. მოგონებები.

(«Со Сталиным. Воспоминания», Интернет-издание, 2010 год,

გამოცემა ქართულ ენაზე).

 

ჩვენ მადლობას: www.enverhoxha.ru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ჩვენ მადლობას: www.enverhoxha.ru

 

 

 

 

 

 

 

«ხალხთან ხელიხელ»

 

(Интернет-издание фотоальбома

«РУКА ОБ РУКУ С НАРОДОМ»

[GJU ME GJU ME POPULLIN]

на грузинском языке, подготовленное к публикации в 2015 году).
Сайт www.enverhoxha.ru выражает благодарность товарищу Кобе Кахидзе за выполненный перевод ранее подготовленного сайтом издания книги на русском языке (на основе оригинального выпуска на албанском языке) на грузинский язык и ее компьютерную верстку.

ვებ-საიტ www.enverhoxha.ru

-

ს წინამდებარე ინტერნეტ

-

გამოცემა ქართულად ნა-თარგმნია გამომცემლობა «8 NËNTORI»-ის მიერ 1978 წელს დაბეჭდილი ალბანური ფოტოალბომის – «GJU ME GJU ME POPULLIN» – რუსული გამოცემიდან.

თარგმანი ალბანურიდან შეასრულეს:

სერგეი ვლადიმერის ძე ლისიკოვმა და ფილ. მეცნ. კანდ. ვალერი მიხეილის ძე სერდუშკინმა.

კობა კახიძე რუსული თარგმანის წინასიტყვაობა:

ორიგინალური გამოცემა ძირითადად განკუთვნილი იყო ალბანელი მკითხველისთვის, რის გამოც იგი შეიცავს უამრავ ეროვნულ მეტაფორას, ფოლკლორულ ჩანართს, მითითებებს ისტორიულ მოვლენებზე, ადგილებისა და დასახლებული პუნქტების სახელწოდებებს და მისთ., რომლებიც უცხოელებისთვის ზოგჯერ გაუგებარია.

მიუხედავად ამისა, მთარგმნელთა ძალისხმევით მასალა მაქსიმალურად გასაგებად გადმოითარგმნა და თანამედროვე ქართულენოვან მკითხველს ამ წიგნით საშუალება მიეცა სახალხო ალბანეთისა და ალბანეთის შრომის პარტიის ხელმძღვანელის, ამხანაგ ენვერ ხოჯას, პიროვნების განხილვის მეშვეობით ახლოდან დაინახოს ალბანეთში

სოციალისტური მშენებლობის პერიოდში თავდადებული ალბანელი ხალხის ცხოვრება, შრომა და ყოფა.

www.enverhoxha.ru

2012

წ ელი

Мы также благодарим:

enverhoxha.ru

საქართველოს სექციის

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ენვერ ხოჯა

ქართული