veprave të mbledhura


ENVER HOXHA

VËLLIMI 48Janar 1972 – Maj 1972

PARATHËNIE PËR VËLLIMIN E 48 - TË

TIRANË 1985

VËLLIMI 52

Korrik 1973 – Qershor 1974

PARATHËNIE PËR VËLLIMIN E 52-TË

TIRANË 1987

VËLLIMI 54

DHJETOR 1974 – MAJ 1975

PARATHËNIE PËR VËLLIMIN E 54-TË

TIRANË 1987