ENGLISH

ALBANIAN

ARABIC

CHINESE

CZECH

FARSI

FINNISH

FRENCH

GEORGIAN

GERMAN

GREEK

ITALIAN

PORTUGUESE

RUSSIAN

SERBOCROAT

SPANISH

SWEDISH

TURKISH

 

102 Lat

Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej

 

 

Wiadomości Solidarności

 

Greeting Message of the Comintern (SH) on occasion of the 102nd anniversary of the Great October Socialist Revolution

on 7th of November 2019

 

Today, the world proletariat celebrates the 102nd anniversary of the Great October Socialist Revolution.

We greet all Sections and comrades all over the world. We are especially in solidarity with our Russian Section of the Comintern (SH) which works bravely in deep illegality ! We send our best wishes to the Russian Section for successful struggle in the coming difficult new year.

The Great October Socialist Revolution is the most important event in the complete history of mankind. As communists we have to fight unwaveringly against the capitalist-revisionist lies and to defend the truth about the Red October.

It was the Bolshevik Party with comrade Lenin and Stalin at the lead who guided the Russian proletariat in 1917 against the Russian imperialism. And this struggle must be continued until the current imperialist Putin Regime is defeated.

The Soviet Union of Lenin and Stalin established on the Victory of the October revolution had become the basis and to the lever of the proletarian world revolution.

Comrade Stalin explained the world meaning of the October Revolution as follows:

"In principle, the October revolution is different (...). It was not the aim of the October Revolution replacing an exploitation form by another exploitation form, replacing the one exploitation group by another one, but to eliminate every exploitation of man by man, to destroy all and any exploitation group, to establish the dictatorship of the proletariat, to put the power of that class, which is the most revolutionary of all suppressed classes having been till now, to organize a new, classless, socialist society. The victory just therefore means a basic change for the October Revolution in the history of mankind, a basic change in the historical process of fate of the world capitalism, a basic change in the liberation movement of the world proletariat, a basic change in the fight methods and the organization forms in the way of life and the traditions in the culture and the ideology of the exploited masses of the whole world. This is the reason, why the October Revolution is a revolution of international, of world importance " (Stalin, works volume 12, page 207, "the international character of the October revolution"; German version, KPD/ML 1971).

With the Great October Proletarian Revolution world capitalism was shaken to its foundations but not abolished. Understanding the international significance of the Red October means therefore nothing else but to crown it with the victory of the World Socialist Revolution, to disarm the world bourgeoisie and its world system of exploitation and oppression, to destroy world capitalism, to establish the dictatorship of the world proletariat and to build up world socialism and world communism.

Today, caused by the changed conditions of the globalized world, we create the basis and the lever for the final completion and international safeguarding of the Great Proletarian October Revolution by means of our fight for the Great Proletarian World Revolution.

This is our world political aim, this is our world political program, these are the lessons which we draw from the world historical event of 1917.

"World proletariat - unite all countries for the overthrow of world imperialism !"

For this purpose, all splits and divisions of the workers all over the world must be overcome and abolished.

It is the Western and Eastern camp of world imperialism which split the world proletariat. Both camps wage economic and military wars all over the world. In their largest troop maneuvers after the cold war both world camps prepared the Third World War in this year. They are in a brutal competition struggle for world hegemony which can only be stopped by the world socialist revolution. The world proletariat must creep neither under the one or the other "protection shield" of the imperialist world camps but struggle for its own world hegemony, for an anti-imperialist, anti-fascist world, for a socialist world without world imperialism. The world proletariat can create world socialism only on the ruins of the completely destroyed world capitalism.

The world proletariat is invincible, if it centralizes and globalizes its actions, if it struggles as one global class, guided by the proletarian world party, by the Communist International (Stalinist-Hoxhaists)!

For achieving this goal, the world proletariat must unify all forces under the invincible banner of Stalinism-Hoxhaism !

This is our message to the world proletariat, to all our Sections and to all comrades all over the world on occasion of the 102nd anniversary of the Red October.

The October Revolution was invincible because it was guided by Marxism-Leninism. The world socialist revolution is invincible because it is guided by the teachings of the 5 Classsics of Marxism-Leninismus, Marx, Engels, Lenin, Stalin, and Enver Hoxha !


Long live the 102nd anniversary of the Great October Socialist Revolution!

Long live world socialist revolution!

Long live Marxism-Leninism-Stalinism-Hoxhaism!

Long live the Comintern (SH)!

Comintern (SH)

7th of November, 2019

Wolfgang Eggers

 

 

 

 

 

 

1917 - 2017

Galeria

 

 


 

 

 

 

 

 

1917 

 

 

DO OBYWATELI ROSJI!

25 października 1917 r. godz. 10 rano.

 

 

Do robotników, żołnierzy i chłopów!

26 października (8 listopada) 1917 r.

 

 

O dwuwładztwie

9 kwiesień 1917

 

 

O zadaniach proletariatu w obecnej rewolucji

4 kwiecień 1917

 

 

Tezy Kwietniowe

O zadaniach proletariatu w obecnej rewolucji

1917

 

 

PAŃSTWO A REWOLUCJA

Nauka marksizmu o państwie i zadania proletariatu w Rewolucji.

sierpień - wrzesień 1917

 

 

Referat o zadaniach Władzy Rad

wygłoszony na na posiedzeniu piotrogrodzkiej Rady Delegatów Robotniczych i
Żołnierskich
25 października (7 listopada) 1917 r.


 

Zadania proletariatu w naszej Rewolucji

Projekt Platformy Partii Proletariackiej

Piotrograd, 10 kwietnia 1917

 

 

Zryw Klasowy

Prawda nr 92 10 lipca 1917

 

 

REWOLUCJA PROLETARIACKA A RENEGAT KAUTSKY

1918 

 

 

Dwa lata Władzy Radzieckiej

Przemówienie wygłoszone 7 listopada 1919 r.

* * *

PDF

 

 

W związku z czwartą rocznicą Rewolucji Październikowej

14 października 1921

 

 

Pięć lat Rewolucji Rosyjskiej a perspektywy Rewolucji Światowej

12 listopada 1922 r. na IV Kongresie Międzynarodówki Komunistycznej

 

 

Józef Stalin

 

Lenin jako organizator i wódz RKP

1920

Artykuł napisany z okazji 50-lecia urodzin Lenina,
opublikowany w Prawdzie nr 86 z 23 kwietnia 1920 roku.

 

Józef Stalin

 

Rewolucja Październikowa a taktyka komunistów rosyjskich

Przedmowa do książki „Na drodze do Października”

1925

 

Józef Stalin

 

 

Miedzynarodowy charakter rewolucji październikowej

1927

Artykuł napisany z okazji 10 rocznicy Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej, opublikowany w „Prawdzie” z 6-7 listopada 1927 roku.

 

Józef Stalin

 

 

Historia Wszechzwiązkowej
Komunistycznej Partii (bolszewików).

Krótki kurs

1938

Książka „Historia Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików). Krótki kurs”, pod
redakcją komisji KC WKP(b), ukazała się po raz pierwszy w roku 1938.

 

  

Józef Stalin

 

 

XXIV rocznica Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej

1941

Referat wygłoszony na uroczystym posiedzeniu Moskiewskiej Rady Delegatów Ludu Pracującego wraz z partyjnymi i społecznymi organizacjami m. Moskwy
6 listopada 1941 roku

 

 

Józef Stalin

 

 

XXV rocznica Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej

1942

Referat przewodniczącego Paostwowego Komitetu Obrony wygłoszony na uroczystym posiedzeniu Moskiewskiej Rady Delegatów Ludu Pracującego wraz z partyjnymi i społecznymi organizacjami m. Moskwy w dniu
6 listopada 1942 roku

 

 

Józef Stalin

 

 

XXVI rocznica Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej

1943

Referat przewodniczącego Paostwowego Komitetu Obrony wygłoszony na uroczystym posiedzeniu Moskiewskiej Rady Delegatów Ludu Pracującego wraz z partyjnymi i społecznymi organizacjami m. Moskwy w dniu
6 listopada 1943 roku

 

 

Józef Stalin

 

 

XXVII rocznica Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej

1944

Referat przewodniczącego Paostwowego Komitetu Obrony wygłoszony na uroczystym posiedzeniu Moskiewskiej Rady Delegatów Ludu Pracującego wraz z partyjnymi i społecznymi organizacjami m. Moskwy w dniu
6 listopada 1944 roku

 

W dwudziestą rocznicę Rewolucji Październikowej (1937)

 

 

Niech żyje i zwycięża Wielka Rewolucja Socjalistyczna!