suomeksi

 

 

 

Solidaarisuus Viesti

 

Greeting Message of the Comintern (SH) on occasion of the 102nd anniversary of the Great October Socialist Revolution

on 7th of November 2019

 

Today, the world proletariat celebrates the 102nd anniversary of the Great October Socialist Revolution.

We greet all Sections and comrades all over the world. We are especially in solidarity with our Russian Section of the Comintern (SH) which works bravely in deep illegality ! We send our best wishes to the Russian Section for successful struggle in the coming difficult new year.

The Great October Socialist Revolution is the most important event in the complete history of mankind. As communists we have to fight unwaveringly against the capitalist-revisionist lies and to defend the truth about the Red October.

It was the Bolshevik Party with comrade Lenin and Stalin at the lead who guided the Russian proletariat in 1917 against the Russian imperialism. And this struggle must be continued until the current imperialist Putin Regime is defeated.

The Soviet Union of Lenin and Stalin established on the Victory of the October revolution had become the basis and to the lever of the proletarian world revolution.

Comrade Stalin explained the world meaning of the October Revolution as follows:

"In principle, the October revolution is different (...). It was not the aim of the October Revolution replacing an exploitation form by another exploitation form, replacing the one exploitation group by another one, but to eliminate every exploitation of man by man, to destroy all and any exploitation group, to establish the dictatorship of the proletariat, to put the power of that class, which is the most revolutionary of all suppressed classes having been till now, to organize a new, classless, socialist society. The victory just therefore means a basic change for the October Revolution in the history of mankind, a basic change in the historical process of fate of the world capitalism, a basic change in the liberation movement of the world proletariat, a basic change in the fight methods and the organization forms in the way of life and the traditions in the culture and the ideology of the exploited masses of the whole world. This is the reason, why the October Revolution is a revolution of international, of world importance " (Stalin, works volume 12, page 207, "the international character of the October revolution"; German version, KPD/ML 1971).

With the Great October Proletarian Revolution world capitalism was shaken to its foundations but not abolished. Understanding the international significance of the Red October means therefore nothing else but to crown it with the victory of the World Socialist Revolution, to disarm the world bourgeoisie and its world system of exploitation and oppression, to destroy world capitalism, to establish the dictatorship of the world proletariat and to build up world socialism and world communism.

Today, caused by the changed conditions of the globalized world, we create the basis and the lever for the final completion and international safeguarding of the Great Proletarian October Revolution by means of our fight for the Great Proletarian World Revolution.

This is our world political aim, this is our world political program, these are the lessons which we draw from the world historical event of 1917.

"World proletariat - unite all countries for the overthrow of world imperialism !"

For this purpose, all splits and divisions of the workers all over the world must be overcome and abolished.

It is the Western and Eastern camp of world imperialism which split the world proletariat. Both camps wage economic and military wars all over the world. In their largest troop maneuvers after the cold war both world camps prepared the Third World War in this year. They are in a brutal competition struggle for world hegemony which can only be stopped by the world socialist revolution. The world proletariat must creep neither under the one or the other "protection shield" of the imperialist world camps but struggle for its own world hegemony, for an anti-imperialist, anti-fascist world, for a socialist world without world imperialism. The world proletariat can create world socialism only on the ruins of the completely destroyed world capitalism.

The world proletariat is invincible, if it centralizes and globalizes its actions, if it struggles as one global class, guided by the proletarian world party, by the Communist International (Stalinist-Hoxhaists)!

For achieving this goal, the world proletariat must unify all forces under the invincible banner of Stalinism-Hoxhaism !

This is our message to the world proletariat, to all our Sections and to all comrades all over the world on occasion of the 101st anniversary of the Red October.

The October Revolution was invincible because it was guided by Marxism-Leninism. The world socialist revolution is invincible because it is guided by the teachings of the 5 Classsics of Marxism-Leninismus, Marx, Engels, Lenin, Stalin, and Enver Hoxha !


Long live the 102nd anniversary of the Great October Socialist Revolution!

Long live world socialist revolution!

Long live Marxism-Leninism-Stalinism-Hoxhaism!

Long live the Comintern (SH)!

Comintern (SH)

7th of November, 2019

Wolfgang Eggers

 

 

Lokakuun vallankumous

1917 - 2017

Galleria

 


Eläköön Punaisen lokakuun ympäri maailmaa!

Eläköön maailman sosialistinen vallankumous!

 

 

PROLETARIAATIN TEHTÄVISTÄ NYKY VALLANKUMOUKSESSA

Kirjoitettu 4. ja 5. huhtikuuta 1917

 

 

Valtio ja vallankumous

syyskuu 1917

 

 

 

 

Syrjäisen neuvoja

Kirjoitettu 8. (21.) lokakuuta 1917

 

 

 

Kirje Keskuskomitean Jäsenille

kirjoitettu 24. lokakuuta (6. marraskuuta) 1917

 

 

 

Venejän kansalaisille !

Pietarin työläisten ja sotilaiden edustajain neuvoston istunto

25. Lokakuuta (7. Marraskuuta) 1917

 

 

 

VALLANKUMOUKSESTAMME

(N. SUHANOVIN KIRJOITELMIEN JOHDOSTA)

16. ja 17. tammikuuta 1923

 

 

 

 

 

 

Lenin ja Leninismi

 

 

 

Neuvostoliiton kommunistisen puolueen (Bolshevikkien) historia.

Lyhyt oppikurssi. (1945)

Luku 2
valmistelua ja johtamista lokakuun vallankumouksen
(1917 - 1918)

 

 

 

Vallankumous ja kansalaissota Suomessa

M. S. Svetshnikov

1925

 

 

Lokakuun vallankumous ja suomalainen sisällissota

 

Suomen punaiset, vaikka he eivät saavuttaneetkaan voittoa ajan ja voimien puutteen vuoksi, eivät kuitenkaan päästäneet porvaristoa tukahduttamaan vallankumousta, ja valkoiset, jotka alussa olivat tästä varmoja, menettivät sittemmin itseluottamuksensa.

Saksa pyrkiessään saattamaan Suomen vasallimaakseen, pelkäsi, että Suomi, kun Neuvosto-Venäjä oli heikontunut Brestin rauhansopimuksen jälkeen, voisi helposti joutua ententen saaliiksi; ja että, jos entente sitä paitsi saisi käsiinsä myöskin Itämeren laivaston, itärintama kävisi taas vaaralliseksi Saksalle sekä maalla että merellä.

Saksalaiset pelkäsivät lisäksi bolshevismin leviämistä Suomessa, sillä se olisi voinut kulkea sieltä Skandinavian maihin ja täältä Saksaan.

Kansalaissota puhkesi Suomessa aikaisemmin kuin Venäjällä ja alkoi siellä samaan aikaan, kuin meidän punakaartiamme järjestettiin, joten tällöin ei vielä ollut kokemusta organisatorisissa ja operativisissa kysymyksissä.

Tietysti Suomen punakaarti oli kokonaisuudessaan heikompi kuin valkokaarti sotilaallisessa suhteessa. Paitsi suomalaisia jääkäreitä porvaristo oli jo ennen kansalaissotaa perustanut kaikkialle maahan »suojeluskuntia» (vapaaehtoisia ampumaseuroja järjestyksen ylläpitämiseksi), joihin kuului pääasiallisesti porvarillinen nuoriso ja kaikki erinomaiset urheiluseurat, myöskin työväen.

Valkoisten hyökkäys oli pysäytettävä ja käyttämällä hyväksi venäläisten joukkojen tukea järjestettävä Suomen punakaarti, sitten oli jatkettava taistelua yksinomaan punakaartin voimilla käyttämällä apuna venäläisiä vapaaehtoisia, mutta yksinomaan »internationalisteja».

Sotaliikkeitä oli kehitettävä kahdessa suhteessa: 1) hyökkäystoiminta pohjoisella suunnalla Länsi- ja Itä-Suomen valkoisten sotajoukkojen eroittamiseksi toisistaan; sen jälkeen valkoisista oli tehtävä loppu ensin Länsi-Suomessa ja sitten Itä-Suomessa ja 2) nojaten suuriin työ-väenkeskuksiin kuten Pori, Tampere, Riihimäki, Turku, Helsinki, Viipuri y. m. ottaa nämä tukikohdiksi ja alkaa järjestelmällinen taistelu selkäpuolella olevaa valkokaartia vastaan käyttäen hyväksi maan kehittynyttä rautatieverkkoa. Samalla oli mielestäni välttämätöntä, että aktivinen työ rinmalla jätettäisiin punakaartin järjestyneitten osastojen ja venäläisten vapaaehtoisten suoritettavaksi, ja että selkäpuolella käytettäisiin yksinomaan järjestelyn alaisia joukkoja (vaikka tämä haittaisikin harjoitusta, mutta voimien puute pakoitti siihen). Kesällä aiottiin sotaliikkeitten suorituksessa käyttää apuna meri- ja jokilaivueita, joitten luomiseen ei vielä ollut ryhdytty. Päätukikohtana oli Helsinki ja pääratana Helsinki–Pietarin rautatielinja sekä kesällä meritie Suomenlahdella.

Suunnitelman toteuttaminen epäonnistui useista syistä, joista tärkeimmät ovat:

1) Venäläiset joukot vietiin pois sopimattomaan aikaan.

2) Ajan puute Suomen punakaartin osastojen järjestämiseksi.

3) Anarkia itse näissä osastoissa ja sotaliikkeitten suorittamisessa.

4) Leveä rintama (400 km) ja syvä selkäpuoli (noin 200 km).

5) Strategisten ja yksityisten varajoukkojen puute.

6) Punakaartin liikuntakyvyn puute.

7) Yhteyden, tarpeitten kuljetuksen ja yleensä selkäpuolen järjestelyn heikkous.

8) Talvinen aika ja

9) Saksan sekaantuminen.

Nämä puutteellisuudet ja epäedulliset seikat, kun niihin vielä lisätään Suomen kansalaissodan erikoisuudet, aiheuttivat Suomen työväenluokan tappion.

Tämän sodan positivisina ilmiöinä on mainittava:

1) Suomen sosialidemokratisen puolueen päättäväisyys ottaessaan käsiinsä vallan ja alkaessaan sodan.

2) Venäläisten joukkojen ja Suomen työläisten välinen solidarisuus ja yhteistyö taistelussa yhteistä vihollista vastaan (täällä esiintyi ensi kerran aseellinen taistelu maailman pääomaa vastaan).

3) Neuvosto-Venäjän antama apu, vaikka ne olosuhteet, joihin se Brestin rauhansopimuksen jälkeen oli joutunut, olivat erittäin vaikeat.

4) Neuvosto-Venäjä tarjosi turvapaikan suomalaisille tovereille, jotka olivat pakoitettuja siirtymään rajan yli ja etsimään suojaa, ja todisti täten, että sitä johtavat kansainväliset pyrkimykset taistelussa maailman pääomaa vastaan.

5) Köyhälistö sai koettaa voimiaan kansalaissodassa ja hankkia oppia kokemuksen kautta.

6) Kommunistisen puolueen kommunismi osottautui olevan olemukseltaan kansainvälistä luonnetta, sillä puolue todisti toiminnallaan, ettei työväenluokan taistelussa voida rajoittua vähäpätöisiin kansallisiin saavutuksiin, vaan ettäkapitalismi ja porvariston valta saadaan kukistetuksi ja köyhälistön diktaturi perustetuksi vain sillä ehdolla, että koko maailman köyhälistö liittyy veljellisesti yhteen.

 Rosa Luxemburg 

Venäjän vallankumous

1918

 

Åttopojat Warshavjanka

 

 

Punakaartilaisten Marssi

 

 

2016

 

 

 

Eläköön Suomeksi Sektioni Kominternin (SH)!