Serbo Hrvat

 


 

 

 

 

 

 

 

20. OKTOBAR 1944.

 

GODIŠNJICA OSLOBOĐENJA GLAVNOG GRADA JUGOSLAVIJE -

BEOGRADA

 

 

 

1917

Velika oktobarska revolucija