shqiptar

 


 

 

 29 nëntor 1944

Çlirim shqiptarët nga fashizmin dhe fitoren e revolucionit popullor

 

 

 

 

7 nëntor 1917

Revolucioni Socialist të Tetorit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 janar 1946

11 janar 2016

70 vjetori i shpalljes së

Republikës popullore të Shqipërisë.