shqip

 

 

HISTORIJA E PARTISE KOMUNISTE (BOLSHEVIKE) TE BASHKIMIT SOVJETIK