Shefqet Peçi

"Hero of the Albanian people"

30 June, 1906 - 110th birthday of Shefqet Peçi

 

Gjenerali legjendar

Vdekje Fashizmit !

Vdekja e neo-revizionizmit dhe fashizmit sociale në Shqipëri!

 

 

Messages of Solidarity

 

Greeting Message of the Comintern (SH)

to our Albanian Section

on occasion of the 110th Birthday of comrade

Shefqet Peci

born on 30th of June 1906

The Albanian social-fascists threw comrade Shefqet Peci in prison in Tirana. This brave hero of the people died in the result of his hunger strike. Until his last breath, comrade Shefqet defended Marxism-Leninism-Stalinism-Hoxhaism. His last words were:

"Death to Fascism!"

We bow today at the 110th birthday of this great hero of the Albanian people.

We swear to struggle in solidarity until the victory of the re-establishment of the dictatorship of the Albanian proletariat. We encourage the comrades of the Albanian Section of the Comintern (SH) and all the other true Albanian communists not to give up the fight against all the class enemies who are responsible for the death of comrade Shefqet Peci. We Stalinist-Hoxhaists brand those criminals who murdered Shefqet Peci, the former chairperson of the National Committee of Veterans of the Albanian liberation war. The death of Shefqet Peci was a crime against communism, against all heroes of the Albanian people, against the Albanian working class and against the whole world proletariat. In the years of 1991-97, in Albania took place a mad rush against the Communists according to the anti-communist slogan: "We are destroying Enverism and communism in Albania down to the roots."

A quarter-century has already passed but the anti-communists were not able to - and will never be able - to realize their slogan. In the contrary Enverism cannot be destroyed, neither in Albania nor all over the world. Enverism is invincible because it is true. The foundation of the Albanian Section of the Comintern (SH) is the best example for the further strengthening of Enverism in Albania. Our answer to the Albanian bourgeoisie is clear: We will destroy capitalism in Albania and disempower the dictatorship of the Albanian bourgeoisie by means of the socialist revolution under the banner of Stalinism-Hoxhaism, under the banner of the Comintern (SH) !

And it is not only the Albanian bourgeoisie who fears the socialist revolution. It is the whole world bourgeoisie who fears the socialist world revolution.

Especially the German imperialists are evil revanchists. They ritaliate against the Albanian communists who have defeated the fascist occupiers in the National Liberation War. Therefore, the German imperialists were actually the string pullers of the destruction of socialism in Albania. The Albanian bourgeoisie is nothing but a watchdog of the imperialists on the Balkans. The power of the Albanian bourgeoisie depends on serving to the imperialists, namely to prevent Albania from the restoration of communism.

The "Law on Genocide from 20 September 1995" is nothing else than one of the anti-communist deterrent weapons of the capitalists - a law to discourage all communist efforts in the restoration of socialism in Albania. Comrade Shefqet Peci was arrested on 11 October and falsly accused of "ordering the execution of 21 villagers from Buzemadhi in 1944". This is one of the many anti-communist lies which are already known from the Soviet revisionist leaders who accused comrade Stalin of "genocide". The offender-victim relationship is completely turned upside down. We ask:

Who are responsible for Genocide in Albania and the Soviet Union during the Second World war ? The communists or the fascists ? Who occupied Albania and who raided the Soviet Union ? The communists or the fascists ?

The death of comrade Shefqet Peci is nothing but a sacrificial offering of the Albanian bourgeoisie to the imperialist-revisionist world. The Albanian bourgeoisie is the bootlicker of the imperialist powers.

Let us never forget that comrade Shefqet became a victim of the traitors within his own ranks. The traitors within the PLA paved the way to bourgeois social democracy. Social democrats are anti-communists to the core. They are "democrats" only in words but social-fascists in deeds. They are the murderers of comrade Shefqet and of many other communists in Albania. These social-fascists are still active within the communist movement in Albania. They are still hunting communists under the guise of "Enverism". Fascism and Social-fascism are twins. Our struggle for the defense of comrade Shefqet is therefore a struggle against open and hidden fascism in Albania. Without the defeat of the social-fascists there will be no restoration of socialism in Albania. Struggling for comrade Shefqet means struggle against the social-fascists who killed him.

Comrade Shefqet is a hero of the Albanian people and nobody on earth can destroy this historical truth.

He always lives in our mind and in our heart !

Long live comrade Shefqet Peci !

Long live the PLA with comrade Enver Hoxha at the head !

Long live Stalinism-Hoxhaism !

Long live the socialist Albania - the beacon of socialism all over the world !

Long live the Albanian Section of the Comintern (SH) - the only true defender of communism in Albania and all over the world !

Long live the socialist revolution in Albania !

Long live the socialist world revolution !

Long live world socialism and world communism !

Comintern (SH)

June 30, 2016

 

 

 

The active role of war-veterans

Februar 8, 1988

Shefqet Peçi

 

Shefqet Peçi and Enver Hoxha

 

Shefqet Peçi me Enver Hoxhën

"Partia jonë qysh kur ka lindur
dhe tani që është e një moshe të pjekur është besnike
e ideologjisë së klasës punëtore dhe e fshatarësisë
punonjëse, besnike e mësimeve të Marksit, Engelsit,
Leninit dhe Stalinit. Ja, siç e shihni, shokut Shefqet
Peçi
tani i kanë dalë thinjat, është zbardhur. Po mos
kujtoni se jemi plakur, sepse ne kemi lindur kur lindi
Partia, pra kemi moshën e saj, jemi 22-vjeçarë. Atëherë
fillon edhe mosha jonë, prandaj kemi akoma shumë
kohë për të punuar e për të luftuar, kemi kohë të
japim e të sakrifikojmë për popullin dhe për Partinë". (Enver Hoxha - 27 tetor 1963)

* * *

"Dëshiroj të përgëzoj gjithashtu shokun tonë të dashur,
Shefqet Peçi , i cili, duke pasur edhe shumë punë
të tjera, ka treguar një kujdes dhe interesim të veçantë
për rrethin tuaj, për qytetin e Tepelenës, po kështu
edhe për ngritjen e kësaj shtëpie të kulturës, që porsa
e inauguruam." (Enver Hoxha - 27 tetor 1963)

* * *

"Si mund të realizohej plani në këtë dikaster kur
aty ka pasur një punë të sëmurë; në hekurudhë mun-
gonte disiplina e shëndoshë, çdo njeri vepronte me ko-
kën e tij. Dhe këto ishin të natyrshme, përderisa Niazi
Islamit i pëlqente mendja e tij, pikëpamje kjo e rre-
zikshme për komunistët, prandaj ai duhet hequr nga
Ministria e Komunikacionit dhe në vend të tij propozoj
që shoku Shefqet Peçi ta marrë në dorë atë sektor, ku
të vendosë një disiplinë ushtarake". (Enver Hoxha - 2 gusht 1949)

* * *

Unë konstatova se në diskutimet nuk u ngrit çështja
e mungesës së materialeve, gjë që dikur na ngrihej
përpara si shkaku kryesor për mosrealizimin e planit.
Kjo tregon se në këtë drejtim është punuar më mirë.
Nga ana tjetër transporti, si një faktor me rëndësi, nuk
e ka penguar realizimin e planit. Transporti e ka realizuar
planin e vet dhe, po të ishin korrekte dikasteret e
tjera, do ta realizonte edhe më shumë atë. Këtu meriton
të vihet në dukje puna organizative e këmbëngulëse e
shokut Shefqet Peçi. (Enver Hoxha - 22 janar 1951)

* * *

Shefqeti ngritën çështje që duhet të na preokupojnë
jashtëzakonisht. Në radhë të parë ne duhet të mbrojmë
Partinë nga armiku, pse ai bën gjithnjë përpjekje që
të na futet brenda radhëve tona për të na dëmtuar më
mirë. Partinë e mbrojmë më mirë, duke respektuar
Statutin dhe rregullat e saj, demokracinë e brendshme,
duke forcuar kritikën dhe autokritikën. Këto probleme
duhet të ngrihen në Parti me forcën më të madhe, pse
vetëm kështu do të korrigjohen njerëzit dhe, ajo që ka
më tepër rëndësi do të mund të diktojmë edhe ku është
armiku, pse ky fshihet fare lehtë. Prandaj shokët nuk
duhet të besojnë pa fakte. Besimi duhet të jetë i
shëndoshë, por të mos kuptohet se tani nuk duhet të
kemi besim, këtë duhet ta krijojmë me punën që bën
secili, me zbatimin e vijës, me kryerjen e detyrave.
Shokët të korrigjohen e të kritikohen në rast se do të
bëjnë gabime. Prandaj vigjilenca revolucionare duhet
të jetë edhe më e madhe në shokët tanë. Një njeri, që,
megjithëse kritikohet e ndihmohet dhe prapë vazhdon
të bëjë gabime, edhe po të mos kemi ndonjë dyshim
se ai është armik, duhet të shihet çështja e tij. (Enver Hoxha - 20 shkurt 1951)

* * *

Kryetar i Komisionit te Kontrollit te Shtetit:
shoku Shefqet Peçi.

(Enver Hoxha: "NGA FJALA NE SESIONIN N TE KUVENDIT POPULLOR" - 1 gusht 1953)

* * *

Të dashur shokë, vëllezër dhe motra të Kurveleshit,

Komiteti Qendror i Partisë na ka dërguar mua dhe
shokun Shefqet Peçi ta gëzojmë së bashku përvjetorin
e festës së Clirimit të krahinës suaj dhe t'ju shprehim
përshëndetjet me te nxehta dhe dashurinë e Komitetit
Qendror të Partisë e të qeverisë sonë, juve, luftëtarëve
të lavdishëm të Luft gis Nacionalglirimtare dhe të ndërtimit
te socializmit.

(Enver Hoxha: "15-VJETORIT TE CLIRIMIT" - 25 qershor 1959)

 

* * *

 

Enver Hoxha - Shefqet Peçi

(youtube)

 

 

in Albanian language

 

Komandant, na dogji malli

(Kujtime)

 

 

 

"Femijet para godines se komiteti qendror" nga Shefqet Peçi

(youtube)

 

 

Shefqet Peçi në vitet e para pas çlirimit

Shefqet Peçi në vitet e para pas çlirimit