Michail Ivanovič Kalinin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENGLISH - GERMAN - RUSSIAN - PORTUGUESE - ITALIAN - SPANISH - FRENCH - CZECH - SWEDISH - CHINESE

 

 

 

 

19. listopadu 1875 3. června 1946

Michail Ivanovič Kalinin

 

"Ne vy máte hovořit o zásluhách, ale ať lidé hovoří o vás".

„Obtížné neznamená nepřekonatelné.“

„Čtení prohlubuje myšlení, povzbuzuje mysl k hledání a analýze jevů.“

„Obtížné - neznamená nepřekonatelné.“


– Michail Ivanovič Kalinin

 

Sovětský stranický a státní činitel a pedagog, hrdina socialistické práce (1944). Člen SDDSR od roku 1898, organizátor marxistickýchh kroužků, za revoluční činnost několikrát vězněn. V r. 1912 byl zvolen členem ÚV SDDSR, účastnil se únorové revoluce v r. 1917 a Velké říjnové socialistické revoluce, 1919 se stal kandidátem a 1926 členem politbyra strany, zároveň byl od r. 1919 předsedou (Všesvazového) Ústředního výkonného výboru SSSR, známého pod ruskou zkratkou VCIK, resp. CIK. Tento vrcholný orgán moci v SSSR mezi sjezdy sovětů byl v r. 1936 nahrazen Nejvyšším sovětem SSSR, jehož byl M. I. Kalinin předsedou prezídia až do své smrti v r. 1946.
M. I. Kalinin se jako pedagog zabýval otázkami komunistické výchovy a morálky. Jeho nejvýznamnější projevy a stati jsou shrnuty v knize O komunistické výchově.

 

* * *

 

Michail Ivanovič Kalinin (19. listopadu 1875 - 3. června 1946) byl sovětský komunistický politik. V letech 1919 až 1946 byl titulární hlavou sovětského státu. Byl pohřben u kremelské zdi a na jeho počest byla přejmenovávána města po celém Sovětském svazu – v Rusku, Turkmenistánu, Arménii nebo Moldavsku..

Pocházel z rolnické rodiny. Absolvoval základní 4-letou školu a od roku 1896 pracoval jako dělník v Putivlské továrně v Petrohradě. Aktivně působil v dělnickém socialistickém hnutí. V letech 1905-1907 se zúčastnil první ruské revoluce.

Z marxistického hlediska měl Michail Ivanovič vzorný původ: Narodil se v listopadu 1875 v rodině drobného zemědělce a práce na poli se měla stát i jeho celoživotním údělem. Jenže všechno se změnilo, když početnou rodinu práce v malém hospodářství nemohla uživit.

Michail Ivanovič se vydal do Petrohradu. Vyučil se zámečníkem a nastoupil k soustruhu. Jakmile byla roku 1898 založena Ruská sociálně demokratická dělnická strana, vstoupil do ní; uvnitř partaje se zapojil do práce marxistických kroužků. Aktivně se účastnil revoluce v roce 1905 a o rok později se oženil.

To už byl známým člověkem i v okruhu Vladimira Iljiče Lenina. Cesta k němu vedla přes náhodnou „známost“: Kalinin byl mimo jiné vyslán stranou, aby pracoval a politicky působil mezi dělníky v železničním depu v Tbilisi. Tam se potkal se Sergejem Allilujevem, otcem pozdější druhé Stalinovy manželky Naděždy Allilujevové.

V roce 1906 se oženil s Estonkou Jekatěrinou Lorbergovou (1882-1960).

V roce 1912 byl Kalinin v Praze na ustavujícím sjezdu Sociálně demokratické dělnické strany bolševiků. Strana jej vyslala působit politicky do Ruska, kde byl ale dlouhodobě pod dohledem carské tajné policie. Spolu s Leninem stál Kalinin u zrodu deníku Pravda a i v jeho životopisu jsou body, podobné s mnoha dalšími revolucionáři: útěky před carskou policií, věznění a vyhnanství. Z toho posledního na Sibiři v roce 1916 uprchl a rok 1917 jej zastihl v ilegalitě v Petrohradě. Revoluci prožil tedy přímo v centru dění.

V roce 1912 byl zvolen členem ústředního výboru Ruské sociálně demokratické strany pracujících. Podílel se na zakládání novin Pravda. Během únorové revoluce v roce 1917 byl jedním z hlavních vůdců vzbouřených dělníků a vojáků v Petrohradě. Během občanské války se věnoval akvizičně-propagandistické činnosti. Od roku 1919 předseda Všeruského Ústředního výkonného výboru, od prosince 1922 předseda Centrálního výkonného výboru SSSR. A protože Lenin to navrhl, tak se Kalinin bez problémů stal předsedou Všeruského ústředního výkonného výboru sovětů. Od ledna 1938 předseda prezídia Nejvyššího sovětu SSSR.

Ve 30. a 40. letech patřil mezi Stalinovy nejbližší spolupracovníky.
Zemřel 3. června 1946 v důsledku rakoviny žaludku.

 

 

* * *

Nejvýznamnější „Kalininovy“ projevy a stati jsou shrnuty v knize O komunistické výchově, která v Československu vyšla v mnoha vydáních. Píše se v ní o sovětské mládeži, o významu vzniku SSSR, o vzdělání, socialistické demokracii, komunistické propagandě a agitaci, o morálním profilu sovětského lidu.

 

 

Slované a válka

 

* * *

"O politické agitaci"

Praha : ÚV KSČ, [1950]

* * *

 

Audio - Dokumenty

 

První výročí stalinské ústavy – Kalininův článek v Izvěstijích z 5. prosince 1937

http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3045286

 

* * *

 

V čem tkví síla sovětského státu? – Kalininova úvaha z roku 1945

http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3045287

 

* * *

 

Ukázka z pořadu Československého rozhlasu Na pomoc Roku stranické výchovy – Jak se formuje socialistické uvědomění, odvysíláno v roce 1972

http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3045288

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Файл:Ворошилов Подвойский Чудов Калинин на Ходынке 1927 IMG 8341.JPG

1927

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

youtube:

 

Burial in Kremlin

- 1946 -

 

Mikhail Kalinin

- 1932 -

Joseph Stalin and Mikhail Kalinin

 

Kalinin in Kharkov

 

Kalinin: On October Revolution

 

Kalinin speech about the success of collective farms

 

Kalinin: Speech on new Constitution 1936

 

Kalinin speech in elections to the Supreme Soviet 1937

 

Mikhail Kalinin

 

Mikhail Kalinin

 

Kalinin December 1943

 

Song about Kalinin

 

 

 

QUOTES

 

You must remember that we persecute nobody for religion. We regard religion as an error and fight it with education.

 

 

The national question is purely a peasant question...the best way to eliminate nationality is a massive factory with thousands of workers..., which like a millstone grinds up all nationalities and forges a new nationality. This nationality is the universal proletariat.

 

 

For thousands of years humankind's finest minds have been struggling with the theoretical problem of finding the forms that would give peoples the possibility, without the greatest of torment, without internecine strife, of living side by side in friendship and brotherhood. Practically speaking, the first step in this direction is only being taken now, today.

 

 

But even now, after the greatest victory known to history we cannot for one minute forget the basic fact that our country remains the one socialist state in the world. You will speak frankly about this to the collective farmers...Only the most concrete, most immediate danger, which threatened us from Hitlerite Germany, has disappeared.