facebook

 

website in

ENGLISH

German

Czech

Russian

 

 

Klement Gottwald

- 120th birthday

23rd of November 1896 -

Klement, *23.11.1896 – †14.3.1953, český politik a státník, vedoucí představitel Komunistické strany Československa, prezident Československa v letech 1948–1953. Původně vyučený truhlář, roku 1921 vstoupil do KSČ. V letech 1921–1926 byl komunistickým funkcionářem na Slovensku, od roku 1925 působil ve vedení strany. Patřil k horlivým zastáncům politiky Komunistické internacionály, usiloval o bolševizaci KSČ. V letech 1929–1945 byl jejím generálním tajemníkem, 1945–1953 předsedou.

 

 

Long live the reunited,

Stalinist-Hoxhaist Czechoslovakia

under the revolutionary banner of

Klement Gottwald !

Create the Czechoslovak Section

of the Komintern (SH) !

 

ON THIS 120TH ANNIVERSARY OF KLEMENT GOTTWALD (23/11/1896 - 14/03/1953), WE GREET ALL COMRADES AROUND THE WORLD!

LONG LIVE OUR BELOVED COMRADE KLEMENT!

LONG LIVE HIS IMMORTAL LEGACY!

 

 

youtube

Klement Gottwald

 

Presidental Speech 1948

 

Klement Gottwald

 

Gottwald v památníku na Vítkově

 

Poslední projev soudruha Klementa Gottwalda II.

 

 

Klement Gottwald, Výbor z díla

 

„Kapitalisté mají pohádkové zisky, zatímco dělníci mají hlad.“
– Klement Gottwald

 

Lidstvo si představuju jako velikou armádu dělníků budujících velkolepý chrám pravdy, jak žijí a pracují spolu. Mé tělo, stroj, který pracuje, odumře, rozplyne se v atomy, ale hodnota, hodnota mé práce ta tu zůstane. Mně stačí vědomí, že já bezvýznamný, bezejmenný dělník jsem pomáhal budovat tuto velkolepou budovu pravdy, kterou lidstvo od nepaměti staví. A každý kámen, který jsem pomáhal svou prací k této budově dopravit, je nesmrtelný.
1921


Říkáte konečně, že jsme pod komandem Moskvy a že si tam chodíme pro rozum. Vy jste pod komandem Živnobanky, Petschka, Weimanna, Preise, vy jste pod komandem Společnosti národů, to jest společnosti imperialistických dravců, a vy si chodíte pro rozum k Petschkům, Weimannum, Rotschildům a Preisům, abyste se naučili vydírat pracující lid ještě lépe než dosud. A my jsme stranou československého proletariátu a naším nejvyšším štábem je skutečně Moskva. A my se chodíme do Moskvy učit, víte co? My se od ruských bolševiků do Moskvy chodíme učit, jak vám zakroutit krk. A vy víte, že ruští bolševici jsou v tom mistry… Přejde vás smích! [1]
21. prosince 1929 v poslanecké sněmovně Národního shromáždění jako představitel KSČ otevřeně prozradil cíle své strany. Toto jeho prohlášení se beze zbytku naplnilo o 20 let později [2].
Právě se vracím z Hradu od prezidenta republiky. Dnes ráno jsem panu prezidentu republiky podal návrh na přijetí demise ministrů, kteří odstoupili 20. února tohoto roku. A současně jsem panu prezidentu navrhl seznam osob, kterými má býti vláda doplněna a rekonstruována. Mohu vám sdělit, že pan prezident všechny mé návrhy, přesně tak jak byly podány, přijal.
Citace z projevu Klementa Gottwalda na Staroměstském náměstí 25. února 1948
To je nesmírně ostrá zbraň, kterou můžeme odseknout samé kořeny buržoazie.
V reakci na velký a malý retribuční dekret.
Kdo nejde s námi, jde proti nám.
Pryč od Říma a směrem k národní církvi ... Je nutné církev neutralizovat a dostat ji do svých rukou tak, aby sloužila režimu.
Prohlášení Klementa Gottwalda na schůzi ÚV KSČ 9. června 1948

„V bahně zrady skončí rozbíječi národní jednoty, všichni velezrádci a záškodníci.“
– Klement Gottwald

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dhm.de/datenbank/img.php?img=ba008609&format=1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Briefmarken - Tschechoslowakei - Freundschaft mit der UdSSR

 

 

Briefmarken - Tschechoslowakei - Präsident Gottwald

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Řád Klementa Gottwalda – za budování socialistické vlasti je bývalé státní vyznamenání udělované na základě vládního nařízení číslo 14/1953 Sb. Původně se jmenoval „Řád budování socialistické vlasti“. Vládním nařízením číslo 5/1955 Sb. byl jeho název pozměněn na „Řád Klementa Gottwalda – za budování socialistické vlasti“. Hvězda a závěs byly raženy ze zlata o ryzosti 986, celková hmotnost byla 77,5 gramů.

Šlo o nejvyšší státní vyznamenání v socialistickém Československu.