Bertolt Breht

10. februara 1898

14. avgusta 1956

 

 

 

 

 


Srpsko-hrvatski

 

 

120. GODINA OD ROĐENJA


Bertolt Breht, pisac, pesnik, teoretičar pozorišta, rođen je 20. februara 1898. godine.


Njegovi prvi tekstovi odražavali su njegova levičarska opredeljenja. Pisao je političke drame, 1928. godine je napisao poznatu dramu ''Opera za tri groša''. U vreme fašističke strahovlade je emigrirao, a dela su mu spaljivana. Nakon rata napušta Ameriku, i vraća se u domovinu, kada i piše svoje drame ‘’Majka hrabrost i njena deca'', ''Kavkaski krug'' itd. Dobitnik je Staljinove nagrade. Njegov teoretski rad je ostavio ogroman trag, i dan danas je aktuelan. Njegova lirika je ostavila dubok trag u svetskoj kulturi. Umro je 1956. godine.


Najznačajnija dela:


Lirika


Psalmi (1920),

Augzburški soneti (1925–1927),

Songovi za Operu za tri groša (1928),

Iz knjige građanina (1926–1927),

Noćni logor (1931),

Poeme iz revolucije (1932),

Soneti (1932–1934),

Engleski soneti (1934),

Kineske pesme (1938–1949),

Studije (1934–1938),

Svendborške poeme (1926–1937),

Štefinska zbirka (1939–1942),

Holivudske elegije (1942),

Pesme iz egzila (1944),

Nemačke satire(1945),

Dečije pesme (1950),

Bukovske elegije (1953)


Proza


Augzburški krug kredom

Razgovori izbeglica

Poslovi gospodina Julija Cezara (1949)

Ranjeni Sokrat (1949)

Prosjački roman (1934)

Kalendarske priče (1949)
Pohvala revolucionaru

 

Kad se pojača tlačenje
Mnogi se obeshrabre.
No njegova hrabrost jača.
On organizira svoju borbu
Za paru nadnice, za vodu za čaj
I za vlast u zemlji.
On pita vlasništvo:
Odakle si?
On pita nazore:
Kome koristite?
Tamo gdje se uvijek šuti –
On će govoriti.
Tamo gdje vlada tlačenje a govore o sudbini,
On će spomenuti imena.
Gdje on sjedne za stol –
Za stol sjeda nezadovoljstvo,
Jelo postaje loše
I pada u oči da je soba mala.
Tamo gdje ga otjeraju –
Odlazi pobuna, a odakle je otjeran –
Nemir ipak ostaje.


Pjesma o zavodjenju

- Bertholt Breht

 

Pesma Bertolta Brehta

cita Mirjana Karanovic. Preuzeto iz emisije Pescanik.

 

 

Corsair balada

youtube

 

Brecht-Film:

Kuhle Wampe

 

 

 

youtube

MUTTER COURAGE

 

 

 

Bertolt Brecht - An die Nachgeborenen

(Aufnahme 1939)

 

 

Bertolt Brecht singt sein

'Lied von der Unzulänglichkeit menschlichen Strebens'

- Kurt Weill

 

The Brecht Document 1

 

 

Popular Videos - Bertolt Brecht & Hanns Eisler

 

 

Popular Bertolt Brecht & Opera videos

 

Macky Messer

 

Hanns Eisler / Bertolt Brecht: Die Mutter

 

Weill, Brecht: Die Sieben Todsünden

 

GEDICHTE

 

 

Das Lied vom Klassenfeind | Bertold Brecht

 

 

Lob des Kommunismus - (Helene Weigel)

 

Die Teppichweber von Kujan-Bulak ehren Lenin

 

Bericht zum 1. Mai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÜBER BERTOLT BRECHT

 

 

Biographische und bibliographische Daten

 

 

 

Über Bertolt Brecht

(zum 80. Geburtstag)

RADIO TIRANA

vom 10. 2. 1978