Türkçe

Biz Türk dili belgeler gerekiyor!

Bütün ülkelerin işçileri, birleşin!

Dünya proletaryasının tüm ülkeleri birleştirmek!


 

  İlk Kongre

Mart 1919

 

 

 

 

 

Viladimir İliç Lenin
Üçüncü Enternasyonal ve Tarihteki Yeri

15 Nisan 1919 

 

 

 

 

 

 

  İkinci Kongre

Temmuz - Ağustos 1920

 

 

 

 

 

 

Komintern’e Katılmanın “21 Koşul”u

Temmuz 1920

 

 

 

 

 

 

 

Proleter Devrimde Komünist Partinin Rolü Üzerine Tezler

24 Temmuz 1920.

 

 

 

 

 

 

 

Tezler

Sendikal hareketin, fabrika komiteleri ve bitkiler

Temmuz 1920

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Üçüncü Kongre

22 Haziran

12 Temmuz 1921

 

 

 

 

 

"Komünist Partilerin Yapısı,

Çalışmalarının Yöntemleri ve Kapsamı Üzerine Tezler"

12 Temmuz 1921

 

 

 

 

 

 

"Komintern’in Üçüncü Kongresinin Sonuçları Üzerine KEYK Manifestosu"

 17 Temmuz 1921.

 

 

 

 

 

 

Komünist Enternasyonal ve Kızıl Sendikalar Enternasyonali Üzerine Tezler

12 Temmuz 1921

 

 

 

 

 

 

 

  Dördüncü Kongre

Kasım-Aralık 1922

 

 

 

 

 

DOĞU SORUNU ÜZERİNE TEZLER

Kasım 1922

 

 

 

 

 

Taktikler Üzerine Tezler

 5 Aralýk 1922. 

 

Sendikalar Içinde Komünist Faaliyet İçin Talimatlar

Aralýk 1922

 

 

 

 

 

 

 

 

Beşinci Kongre

Haziran-Temmuz 1924

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altıncı Kongre

Temmuz-Ağustos 1928

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMI - 1928

 

 

 

 

 

 

 

Yedinci Kongre

Ağustos 1935

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komünist Enternasyonal

Türkçe