SVENSKA

 


Kära läsare från Sverige !

Vänligen skicka oss mer Komintern dokument på svenska

Proletärer i alla Land, förenen er !

Kommunistiska Internationalens

program

Antaget â sjätte världskongressen

1 september 1928

 

 

första kongress

2 mars - 6 mars 1919

 

 

Kommunistiska Internationalens första Kongress

Svenska Bo - och Tidningstryckeriet, Stockholm 1919

 

 

 

V. I. Lenin

Tal, teser och referat vid Kommunistiska Internationalens första kongress

 

 

 

 

andra kongress

Den 19 juli - 7 augusti 1920

 

 

 

Manifest och teser fran II kongress

 

 

 

 

 

 

V.I. Lenin

Tal den 19 juli om det internationella läget och kommunistiska internationalens huvuduppgifter

 

 

V.I. Lenin

Om det kommunistiska partiets roll

Tal den 23 juli

 

 

 

 

V. I. Lenin

Rapport av kommissionen i den

nationella och den koloniala frågan

Tal den 26 juli

 

 

 

 

V. I. Lenin

Om villkoren för inträde i Kommunistiska internationalen

Tal den 30 juli

 

 

 

 

 

 

V. I. Lenin

Tal om parlamentarismen

Tal den 2 augusti 1920

 

 

 

 

 

[ Lenins tal för PDF-download ]

 

 

 

 

 

 

Till alla kommunistiska partier, ...

EKKI , 13 september 1920

 

 

 

 

 

 

Till arbetarna i Tyskland, till hela världens arbetare !

EKKI - 1920

Ur: Den Kommunistiska Internationalen N:o 1 (1920)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. I. Lenin

Falska tal om friheten

25 september 1920

 

 

 

 

 

Öppen svarsskrivelse frân Kommunistiska Internationalens ekekutivkomité pâ Englands oavhängiga arbetarpartis (I.L.P.) frâgor

Ur: Den Kommunistiska Internationalen N:o 1 (1920)

 

 

 

 

 

 

 

Till ledarna och medlemmarna av Tysk-österrikes Kommunistiska Parti

EKKI - 28. augusti, 1920

Ur: Den Kommunistiska Internationalen N:o 2 (dec 1920)

 

 

 

 

 

 

Ur Exekutivkomiténs protokoll

Sammenträden den 9., 10. och 14. januari 1921

Ur: Den Kommunistiska Internationalen N:o 5, (1921)

 

 

Teser om ungdomsrörelsen.

Lärdomar frân Kommunistiska Internationalens andra kongress

Ur: Den Kommunistiska Internationalen N:o 3 (feb 1921)

 

 

 

 

 

 

Clara Zetkin

Riktlinjer för den kommunistiska kvinnorörelsen

Ur: Die Kommunistische Internationale nr 15 (1920/21)

 

 

 

 

DE RÖDE FAGFORENINGERS INTERNATIONALE RAAD

Alexander Lozovskij

Amsterdam eller Moskva

(Ur: Den Kommunistika Internationalen N:o 4)

maj 1921

 

 

 

 

 

DE RÖDE FAGFORENINGERS INTERNATIONALE RAAD

Alexander Lozovskij

Fackföreningarna under den proletära diktaturens epok

(Ur: Den Kommunistika Internationalen N:o 6)

1921

 

 

 

 

 

 

 

 

tredje kongress

Den 22 juni - 12 juli 1921

 

 

 

 

Teser och resolutioner antagna â

tredje världskongress

 

 

 

 

V. I. Lenin

 

Teser till rapporten om RKP:s taktik

( 13 juni )

Tal i italienska fragan

( 28 juni )

Tal till försvar av Kommunistiska Internationalens taktik

( 1 juli )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fjärde kongress

5 november - 6 december 1922

 

 

Teser och resolutioner antagna â

fjärde världskongress

 

 

 

 

 

 

 

V. I. Lenin

Fem års rysk revolution och världrevolutionens perspektiv

Rapport den 13 november 1922 på Kommunistika Internationalens fjärde kongress

 

 

 

 

 

 

Kominterns femte kongress

 

1924.

"För leninismen".

 

Teser och resolutioner.

 

 

 

 

 

 

 

 

sjätte världskongressen

 

 

 

program

Antaget â sjätte världskongressen

1 september 1928

 

 

 

 

Lärdomar av den ekonomiska kampen

Strasbourg konferensens resolution till frâgan om strejktaktiken i den nuvaranda epoken

Antagen av Röda Fackföreningsinternationalen

R. I. F.

1929

 

 

 

 

 

 

Komintern om världkriget 1939 - 1941

Kommunistiska Internationalens upprop

Dimitrov: Kriget och arbetarklassa i de kapitalistiska länderna

Kommunistiska Internationalens upprop till första maj 1940

Dimitrov: Kampen mot det imperialistiska kriget

 

 

 

 

CHINESE

 

Komintern

Arkiv av den Kommunistiska Internationalen på svenska