Коминформ

''Jugoslovenska komunistička partija u rukama ubica i špijuna''

Rezolucija Informacionog biroa Komunističkih i Radničkih partija

29. 11. 1949