Për çështje të veçanta luftës së klasave

 

PER GRUAN

 

Marks - Engels - Lenin - Stalin
"Mbi çështjen e gruas"

I

II

III

IV

V

 

ENVER HOXHA

 

 

 

PER GRUAN

 

 

 

 

- Mbi disa aspekte të problemit të gruas shqiptare - 15 qershor

 

thanks to www.enver-hoxha.net