Shqip

 


Proletarë të të gjitha vendeve - bashkohuni!

Proletariat botëror - bashko të gjitha vendet!

Për çfarë luftojmë ne?

Ne luftojmë
për një revolucion proletar botëror!

Ne luftojmë
për internacionalizmin proletar!

Ne luftojmë
për diktaturën proletare botërore!

Ne luftojmë
për socializmin botëror!

Ne luftojmë
për komunizmin botëror!

Ne luftojmë
për një luftë të centalizuar klasore të proletariatit botëror
kundër luftës së centralizuar klasore të borgjezisë botërore
!

Ne luftojmë
për shkatërrimin
e plotë proletar të kështjellës së armatosur
të imperializmit botëror në të gjitha kontinentet!

Ne luftojmë
në bazë të mësimeve të 5 klasikëve të marksizëm-leninizmit:
Marksit, Engelsit, Leninit, Stalinit dhe Enver Hoxhës!

Ne luftojmë
për vazhdimin e internacionales komuniste të Leninit dhe Stalinit!

Ne luftojmë
për një parti botërore staliniste-enveriste (SH)!

Kush jemi ne

Ne jemi shokë e shoqe nga të gjitha anët e botës,
të bashkuar vullnetarisht
për të fituar pararojën e proletariatit botëror
dhe për ta kalitur atë në luftën e përgjithshme klasore!

Ne ishim dhe jemi gjithmonë të gatshëm për të vënë jetën tonë plotësisht në shërbim të çlirimit revolucionar të proletariatit botëror.Ne i shërbejmë përmbushjes fitimtare të misionit historik të proletariatit botëror ndaj kapitalizmit botëror, e në veçanti, të shoqërisë dhe klasës për ndërtimin e një shoqërie pa klasa antagoniste të socializmit botëror dhe tranzicioni në një shoqëri pa klasa,
për të luftuar për komunizmin botëror!

Ne vijmë nga lëvizja e vjetër marksiste-leniniste në botë
e shokut Enver Hoxha.

Për këtë ne kemi luftuar për 40 vjet rresht, për çfarë secili mund të bindet nga faqet tona të internetit. Ne mbajnë lartë flamurin e lëvizjes botërore enveriste dhe ta mbrojmë atë kundër çdo lloj revizionizmi dhe oportunizmi!

Ne duam t'ia dorëzojmë flamurin tonë të madh gjeneratës së re
të luftëtarëve klasorë të UÇK-së.

Rinia proletare botërore është zjarri më i pastër dhe më i ndritur i lëvizjes sonë botërore komuniste, asaj i takon ardhmëria!

Për të organizuar luftën klasore, për ta koordinuar, centralizuar
dhe drejtuar atë, proletariati botëror krijon një organizatë të fuqishme pararojë, Partinë Qendrore Botërore Bolschevike !

Ne shokët dhe shoqet nga të gjitha anët e botës kemi vendosur të mbështesim Kominternën (staliniste-enveriste) (s-e).

Pse?

Ka shumë arsyera, prej të cilave duam t'i shpalosim disa më të rëndësishmet:

Sepse ...

... Kominterna (s-e) udhëhiqet në teori dhe praktikë nga hegjemonia klasore e proletariatit botëror. Proletariati revolucionar botëror kuptohet si klasë e përgjithshme, e cila do të udhëheqë dhe do të çojë në përmbysjen revolu-cionare të kapitalizmit botëror në socializmin botëror. Është forca vdimtare e revolucionit botëror dhe faktori kryesor subjektiv për fitoren e revolucionit socialist botëror. Me diktaturën e vet proletariati botëror vendos gjatë gjithë epokës së socializmit botëror dhe kalimit të tij në komunizmin botëror.

Sepse ...

... shokët dhe shoqet më të vjetra të Kominternës (s-e) janë të pajisur me një përvojë të çmueshme të luftës klasore, e cila është përvetësuar në teori dhe praktikë nga Lëvizja Botërore Marksiste-Leniniste nën udhëheqjen e Enver Hoxhës

Sepse ...

... Kominterna (s-e) është një organizatë botërore, e cila ka ngritur flamurin e 5 klasikëve të marksizëm-leninizmit dhe qe 10 vite lufton nën këtë flamur.

Sepse ...

... Kominterna (s-e) ka zhvilluar më tutje marksizëm-leninizmin në
stalinizëm-enverizëm dhe me këtë lufton të gjithë revizionistët e oportunistët, të cilët qe një kohë të gjatë janë paraqitur si "anti-revizionistë", pra të ashtuquajturit "marksistë-leninistë", për të dëmtuar Lëvizjen Botërore Marksiste-Leniniste.

Kominterna (s-e) përcakton stalinizëm-enverizmin si ideologji mbizotëruese proletare botërore të socializmit botëror, si

teori dhe taktikë të revolucionit proletar botëror
në përgjithësi dhe

teori e taktikë të diktaturës së proletariatit botëror
në veçanti

Sepse ...

... Kominterna (s-e) që në vitin 2001 ka përpunuar një vijë të përgjithshme,
në të cilën janë arsyetuar në mënyrë shkencore
strategjia dhe taktika e revolucionit botëror socialist.

Që nga 7 nëntori 2009 Kominterna (s-e) ka shpallur Deklaratën Programore botërore, "Platformën" e Kominternës (s-e)

 

 

comintern

 

Çfarë domethënie ka simboli ynë

"Çekani - drapëri - pushka"

Çekani, drapëri dhe pushka mbi rruzullin tokësor domethënë:

Marrja dhe ruajtja e diktaturës së proletariatit botëror
me
pushkë.Çekani dhe drapëri

simbolizojnë bashkimin e punëtorëve dhe fshatarëve të të gjitha vendeve
nën udhëheqjen e proletariatit botëror
për ndërtimin e botës së
kuqe të Socializmit.Ylli i verdhë është "Ylli i Spartakut".
Ai simbolizon të gjithë revolucionarët e gjithë botës të rënë në luftë kundër skllavërimit,

-sidomos

Karl Liebknecht dhe Roza Luksemburg,

të cilët u vranë barbarisht nga kundërrevolucionarët pak para se të hapej kongresi i parë i Kominternës së themeluar nga Lenini -

Karl Liebknecht:

"Was will der Spartakusbund?"
("Çarë don bashkimi spartakian?"
Konferenca I e Vendit - Maj 1943

Rroftë

Internacionalja Komuniste

e Leninit dhe Stalinit !

Përpara me Internacionalen e re Komuniste

të Partisë Botërore,

staliniste - enveriste !

 

Kush jemi ne?